InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

FALIMENT

(Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Lichidare | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cauzei  Faliment privind pe lichidator ______________  FILIALA _______ - PENTRU DEBITOAREA  SC  _______SRL, creditor SCOALA CU CLASELE I-VIII _______
in contradictoriu cu parat GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR ___, parat GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  NR ___ SIBIU, parat SC _______ SA, avand ca obiect obligatia de a face.
 Casat cu trimitere spre rejudecare.
  Fara citarea partilor.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care ;
Cauza a fost  dezbatuta in sedinta publica la data de 27.02.2018 cand partile prezente au pus concluzii ce au fost consemnate in incheierea de sedinta din aceeasi zi , incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare.

    TRIBUNALUL

Lichidatorul judiciar al debitoarei SC _______SRL , a solicitat instantei , in contradictoriu cu _______ SA ca aceasta din urma sa fie obligata sa deblocheze garantiile de buna executie in favoarea Gradinitelor cu Program Prelungit nr. __ si __ din Sibiu si ale Scolii cu Clasele I-VIII _______.
     In motivarea cererii , lichidatorul judiciar arata urmatoarele:
     Cele trei unitati scolare au formulat cereri de inscriere la masa credala a debitorului SC _______SRL .
      Gradinita cu Program Prelungit nr. __ a solicitat inscrierea in tabelul de creante cu suma de _______ lei fiind inscrisa , initial sub conditia evaluarii lucrarilor efectuate si a inventarierii bunurilor debitoarei.
      La fel a procedat lichidatorul judiciar si cu creanta in suma de _______ lei solicitata de Gradinita cu Program Prelungit nr. ___ Sibiu.
      Cererea de inscriere in tabelul de creante formulata de Scoala Clasele I_VIII _______ a fost respinsa , ca fiind tardiv formulata , iar pe fond ca neintemeiata.
     O data cu inceperea procedurii falimentului, s-a intocmit Tabelul definitiv Consolidat de creante in care nu au fost cuprinse cele trei creante ale unitatilor de invatamant.
     Impotriva acestui tabel de creante a formulat contestatie , Gradinita cu Program Prelungit nr. __ Sibiu , contestatie ce a fost respinsa , sentinta fiind definitiva.
      In tot acest timp , se arata ca in documentele contabile au fost descoperite niste depozite de garantii de buna executie la _______ SA, lichidatorul judiciar demarand actiunea de recuperare a acestor garantii.
      _______ SA a comunicat lichidatorului judiciar ce acte sunt necesare pentru deblocarea garantiilor de buna executie, respectiv adresa de la beneficiar din care sa rezulte ca contractul de lucrari a fost executat, sau daca nu s-a executat corespunzator  adresa sa fie insotita de dovada de notificare a executantului, cu privire la nerespectarea contractului , cuantumul prejudiciului si intentia de a recupera prejudiciul din contul de garantie.
       Avand in vedere ca niciuna din cele trei institutii de invatamamt nu au facut demersuri necesare , legale pentru valorificarea creantelor sale , in temeiul art 25 lit.k din Legea 85/2006,  lichidatorul judiciar al SC _______SRL a promovat prezenta cerere.
       Gradinita cu Program Prelungit nr. __ Sibiu a depus intampinare (f___) prin care solicita respingerea cererii . Se arata ca debitoarea nu si-a executat obligatiile , garadinita fiind nevoita sa suporte din bugetul propriu anumite lucrari.Se face vorbire de o serie de materiale achitate de catre gradinita si care , potrivit procesului verbal de custodie , acestea se afla in posesia debitoarei SC _______SRL.
       Gradinita cu Program Prelungit nr. __ Sibiu a depus intampinare (f. ___) solicitind respingerea cererii formulate .
       Si aceasta unitate de invatamant arata ca societatea debitoare nu si-a respectat in totalitate obligatiile contractuale , unele lucrari nefiind incepute , altele au fost realizate partial, altele s-au realizat defectuos.
       Parata _______ SA a depus intampinare (f. ___ vol.2) prin care solicita respingerea cererii ca prescrisa si netemeinica.
       In motivarea intampinarii se arata ca , intre banca si SC _______SRL nu a existat un mecanism contractual reglementat privind garantiile de buna executie, de sumele depuse in aceste conturi debitoarea putand dispune in mod liber.-
       Pe temeinicie , se arata ca petenta nu a facut dovada cu inscrisuri emanad de la beneficiari ca a efectuat , finalizat lucrarile.
            Prin sentinta civila nr. ____/1.03.2017 , instanta a admis in parte actiunea si a dispus restituirea garantiei de buna executie consemnata in favoarea Scolii cu clasele I-VIII _______ in cuantum de _______lei , cea constituita in favoarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. __ Sibiu in cuantum de _______ lei in contul unic de procedura al debitoarei . A respins cererea de deblocare si restituire a garantiei de buna executie constituita in favoarea Gradinitei cu Program prelungit nr. __ Sibiu.
        Pentru a pronunta aceasta sentinta , instanta retine urmatoarele:
         Cu privire la prescriptia dreptului de a solicita deblocarea acestor sume , exceptie ridicata de ________ SA, instanta constata ca prin depunerea peste termen a intampinarii , ridicarea exceptiei este tardiva.
          Asa cum a mentionat si _________ SA prin adresa catre lichidatorul judiciar (f___) pentru eliberarea garantiei de buna executie, trebuiesc prezentate urmatoarele documente:
         Adresa de la beneficiar conform careia Contractul comercial a fost executat , caz in care , suma blocata se vireaza in contul curent al Executantului sau Adresa de la Beneficiar , conform careia Contractul comercial nu a fost executat corespunzator, impreuna cu dovada ca Beneficiarul a notificat Executantul cu privire la nerespectarea Contractului , cuantumul prejudiciului si intentia de a recupera prejudiciul din contul de garantie de buna executie constituit pentru acel contract.
           Instanta va analiza cele trei garantii prevazute in conformitate cu HG nr. 925/2006 in vigoare la data constituirii garantiilor si a formularii prezentei cererii de chemare in judecata,prin prisma acestor conditii.
        a) Cu privire la garantia de buna executie pentru lucrarile efectuate la Gradinita cu Program Prelungit nr. ___ Sibiu.
            Prin notificarea aflata la fila ____ dosar , aceasta unitate de invatamant a indicat lucrarile care nu s-au executat ,sau s-au executat necorespunzator , cheltuielile facute  din bugetul propriu , cat si intentia de a i se acoperi prejudiciul suferit din garantia de buna executie.
           Garantia de buna executie instituita in acest caz este de _______ lei , asa cum rezulta din adresa bancii _______ SA (f184-vol.2).
            Potrivit procesului verbal de custodie –f171 unitatea scolara a achizitionat bunuri in valoare de 58.842 lei  pentru continuarea lucrarilor , bunuri ce au ramas in custodia SC _______SRL .
           Aceste bunuri au fost predate de catre SC _______ SRL Medias debitoarei SC _______ SRL .
           Rezulta ca , Gradinita a suferit un prejudiciu de _______ lei . La aceasta se adauga si suma de _______ lei , conform facturii aflata la fila ___ , ce reprezinta c/v manopera decofrare.
            Total prejudiciu, _______ lei , suma ce depaseste garantia de buna executie .
           In conditiile in care Gradinita si-a exprimat intentia de a –si acoperi prejudiciul din aceasta garantie de buna executie , cererea formulata de lichidatorul judiciar al SC _______ SRL este neintemeiata.
           b)  Cu privire la garantia de buna executie pentru lucrarile efectuate la Gradinita cu Program Prelungit nr. ___ Sibiu.
           Prin notificarea aflata la fila ___ dosar , aceasta unitate de invatamant a indicat lucrarile care nu s-au executat ,sau s-au executat necorespunzator , cheltuielile facute  din bugetul propriu , cat si intentia de a i se acoperi prejudiciul suferit din garantia de buna executie.
           Garantia de buna executie instituita in acest caz este de ______ lei , asa cum rezulta din adresa bancii _______ SA (f___-vol.2).
           Din facturile depuse la dosar , rezulta ca , Gradinita a efectuat sau trebuie sa suporte din bugetul propriu cheltuieli pentru continuarea si remedierea lucrarilor in suma de _______ lei.
            Aceste cheltuieli reprezinta:factura/chitanta - _______ lei constatare atac biologic; reparat parchet _______lei (f__);lucrari reparatii instalatie incalzire -_______ (f___);lucrari reparatii coloana canalizare - _______lei (f___); 4 wc -_______ lei (f___); lucrari de remediere de jgheaburi - _______lei (f__); contravaloare scara de incendiu neefectuata , dar cuprinsa in decont -_______ lei( f ___-situatie de lucrari,pct.025,026)
            Lucrarile de mai sus , atat la Gradinita nr ___ cat si ___ au fost constatate prin procesele verbale aflate la fila ___–vol.1.
            Prejudiciul suferit de Gradinita cu Program Prelungit nr. ___ ca urmare a executarii defectuaose sau neexecutarii unor lucrari este de __________ lei. Diferenta pana la suma constituita ca si garantie de buna executie (__________-__________) instanta va dispune ca Banca sa o restituie executantului , respectiv SC __________SRL.
             c)   Cu privire la garantia de buna executie pentru lucrarile efectuate la Scoala cu Clasele I_VIII __________ .
            Potrivit adresei aflata la fila ___ dosar , aceasta unitate scolara solicita _________ deblocarea sumei de __________ lei , reprezentand garantie de buna executie la contractul nr. ___/____  catre SC __________SRL , precizandu-se ca s-a incheiat Procesul verbal de receptie finala nr. ____/__________.
            Fiind indeplinite conditiile prevazute de HG nr.925/2006 de restituire a garantiei de buna executie , instanta va dispune restituirea acestei garantii catre SC __________SRL.
            Impotriva acestei sentinte au declarat recurs lichidatorul judiciar al debitoarei SC __________SRL , Gradinita cu Program prelungit nr. __ Sibiu , Scoala cu clasele I-VIII __________.
            De asemenea , impotriva sentintei civile nr ___/2017 pronuntata in aceeasi cauza asupra cererii de completare a dispozitivului sentintei nr. ___/2017 a declarat recurs Gradinita cu Program prelungit , nr. ___ Sibiu.
            Prin Decizia nr ___/________ Curtea de Apel  admis recursurile , a casat cele doua sentinte si a trimis cauza spre rejudecare.
            In esenta , Curtea a retinut ca , prima instanta  nu  lamurit apartenenta acestor sume la patrimoniul debitoarei si a calitatii de creditori indreptatiti  a  celor doua recurente sa le fie distribuite sume.
            Se impune, arata Curtea, verificarea sustinerilor partilor fata de dispozitiile Legii nr.85/2006 , pornindu-se de la premisa ca garantiile de buna executie sunt bunuri ale debitoarei afectate de garantii si ca toate acestea trebuie verificate fata de dispozitiile legii speciale.
 In rejudecare:
            Asupra exceptiei prescriptiei :
  Se invoca de catre __________ SA faptul ca intervalele contractuale pentru executarea lucrarii si perioadele de garantie  au fost 2009-2011 , iar fata de acest interval solicitarea de restituire din anul 2016 este prescrisa.
Asa cum s-a retinut, creantele celor trei creditori beneficiari nu sunt determinate , fapt ce a avut ca si consecinta neinscrierea acestora in tabelul definitiv consolidat . In aceste conditii dreptul la actiune nu s-a nascut, astfel ca termenul de prescriptie nu s-a implinit.
Pe langa acestea , instanta retine ca ridicarea exceptiei s-a facut prin intampinarea depusa insa mult mai tarziu,  la al 3 termen de judecata (f.36vol.II) astfel  ca aceasta este tardiva.
Tinand cont de cele retinute de Curtea de Apel in decizia nr. _____/3.10.,2017, instanta constata urmatoarele:
Garantia de buna executie  este o suma  de bani,  pe care executantul o pune la dispozitia beneficiarului, pentru ca in situatia in care nu-si indeplineste obligatiile contractuale, beneficiarul  sa aiba la dispozitie o suma de  bani din care sa-si repare facil prejudiciul suferit.
Executantul are o obligatie de constituire a unei garantii , in eventualitatea in care vor fi intrunite elementele raspunderii contractuale. Beneficiarul pastreaza garantia si o elibereaza la finalizarea conforma a lucrarilor.
Obligatia de returnare se naste la data contractarii dar  isi vede implinita scadenta  la un termen viitor sau chiar la data  aparitiei unui eveniment nesigur.
Dreptul beneficiarului de a emite pretentii banesti asupra garantiei constituite se naste la data neexecutarii contractului, prin urmare acesta este momentul nasterii creantei constand in incasarea garantiei de buna executie in limita prejudiciului suferit.
Executantul are un drept de creanta de a cere eliberarea sumelor care au fost blocate in scopul garantarii, conditionat sau sub termen. Obligatia de eliberare a sumelor se traduce intr-o obligatie de plata a unei sume de bani daca garantia a fost constituita in casieria   ori in contul beneficiarului (cazul de fata).
In concluzie, creanta beneficiarului reprezentand dreptul de a executa garantia de buna executie se naste la data faptului neexecutarii contractului de catre executant.
Creanta executantului reprezentand dreptul la restituirea garantiei de buna executie se naste la data incheierii contractului (obligatie afectata de o modalitate).
Pentru a determina caracterul de creante nascute inainte de deschiderea procedurii  sau in timpul procedurii , instanta va lamuri (stabili) momentul nasterii acestor creante , respectiv momentul neexecutarii contractelor.
Contractele de lucrari, respectiv nr. _____/_______ ( cu Gradinita nr. 42), nr. _____/_______ (cu gradinita nr. __) si nr. _____/_______ (Sc. Generala _______) au avut termen de finalizare , data de 31.12.2008   (nr. ____), data de 31.12.2008 (nr. ____) si 8.02.2009  (nr. ____).
Vizavi de contractele cu nr. ____ si _____ s-au incheiat Procese –verbale de receptie la terminarea lucrarilor (Proces verbal nr. _____/_______si Proces-verbal nr. _____/_______) prin care partile respectiv Gradinita cu program Prelungit nr. ___ si nr. ___ Sibiu , impreuna cu reprezentantii debitoarei au constatat lucrarile efectuate si evident cele care mai trebuie efectuate .
De asemenea la Contractul nr. _____/_______, incheiat cu Scoala Generala ________ s-a incheiat Procesul de receptie finala nr. _____/_______.
Avand in vedere termenele de finalizare a contractelor , procesele verbal de receptie mai sus mentionate precum si corespondenta ulterioara, Nota de constatare din data de 7.04.2011(f. ___),Adresa catre debitor f. ___, Procese –verbale (f. __,__) incheiat in anul 2011 , cuprinzand situatia de lucrari, Proces –verbal de conciliere f.___, Angajament (f.___), Proces –verbal de custodie (f.___) instanta constata ca neexecutarea obligatiilor  contractuale de catre debitoare  a avut loc inainte de deschiderea procedurii insolventei fata de SC ___________ SRL, respectiv _______.
Cum dreptul de a executa garantia de buna executie  de catre beneficiar s-a nascut inainte de deschiderea procedurii insolventei, respectiv din momentul neexecutarii contractelor , creantele pretinse de beneficiari sunt anterior producerii insolventei.
Beneficiarii, Gradinita cu Program Prelungit nr. __ si Gradinita cu Program Prelungit nr. __ Sibiu si scoala cu clasele I-VIII ________ au dreptul in temeiul HG nr. 925/2006 de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie , oricand pe parcursul indeplinirii contractului , in  limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract si poate solicita unitatii bancare sa efectueze plati din contul de  disponibil  prin care s-a instituit garantia insa, dupa deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei, fata de prevederile art. 36 din Legea nr. 85/2006, orice demers individual al creditorilor impotriva debitoarei  si a bunurilor sale este suspendat, acestia avand posibilitatea sa-si realizeze creanta doar in cadrul procedurii insolventei.
Asadar, pentru realizarea drepturilor de creanta asupra garantiei de buna executie, beneficiarii contractelor de executie de lucrari au dreptul si posibilitatea de a formula declaratii de creanta fata de debitorul SC _________ SRL:
Gradinita cu Program Prelungit nr. __ Sibiu a solicitat inscrierea la masa credala  cu suma de _______ lei, administratorul judiciar  inscriind creditoarea in Tabelul preliminar sub conditie suspensiva pana la terminarea lucrarilor efectuate si la inventarierea bunurilor  debitoarei , inclusiv a  celor aflate in custodie.
Gradinita cu Program Prelungit nr. ___ Sibiu a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de _______ lei . La fel, aceasta a fost inscrisa in Tabelul preliminar sub conditie  suspensiva pana la determinarea creantei  prin expertiza.
Scoala cu clasele I-VIII _______ a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de _______lei , cererea fiind respinsa ca tardiv formulata, iar pe fond ca neintemeiata.
Prin sentinta civila nr. ____/C/________, instanta a dispus inceperea procedurii falimentului fata de debitorul SC _______SRL.
Lichidatorul judiciar a intocmit Tabelul definitiv consolidat de creante , eliminand  din acesta Gradinitele cu Program Prelungit nr. ___ si nr. ___ , precum si Scoala cu clasele I-VIII _______.
Masura de eliminare din Tabelul de creante a fost comunicata celor in cauza. Potrivit dovezilor aflate la dosar.
Impotriva acestei masuri a lichidatorului judiciar, doar Gradinita cu Program Prelungit nr. __ a formulat contestatie  , care a fost solutionata prin sentinta civila nr. ____/_________ in dosarul a5 , prin respingerea contestatiei.
Apelul declarat impotriva acestei sentinte a fost respins.
Prin urmare , cei trei creditori, prin respingerea contestatiei formulata de Gradinita cu Program Prelungit nr. __ si prin necontestarea Tabelului definitiv consolidat de catre  Gradinita cu Program Prelungit nr. __ si Scoala cu clasele I-VIII _______, au pierdut calea legala prevazuta de Legea 85/2006  de asi realiza creanta  reprezentand prejudiciul creat prin neexecutarea contractului asupra cererii debitorului.
Sumele constituite ca si garantie de buna executie sunt in patrimoniul debitoarei SC _______ SRL insa indisponibilizate in favoarea beneficiarilor.
Intrucat beneficiarii au pierdut dreptul de a-si valorifica creanta asupra garantiei de buna executie, indisponibilizarea acestor sume nu mai subzista.
Acesta este motivul pentru care cererea formulata de catre lichidatorul judiciar al debitoarei SC _______SRL este intemeiata  si pe cale de consecinta va fi admisa.
In baza art. 25 lit.k din  Legea 85/2006, instanta va admite sesizarea lichidatorului judiciar al  SC _______SRL si va dispune ca intimata _______ SA sa elibereze sumele cu titlu de garantie de buna executie depuse la dispozitia Gradinitei cu Program Prelungit nr. ___, Gradinita cu Program Prelungit nr. ___ si Scoala cu Clasele I-VIII _______.
Cu privire la cererea reconventionala, pentru considerentele retinute, vizavi de imposibilitatea Gradinitei cu Program Prelungit nr. ___ Sibiu ,de a-si valorifica dreptul de creanta in cadrul procedurii insolventei, instanta va respinge aceasta cerere.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Lichidare

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017