InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT

(Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Organizatii si activitati (infractiuni care aduc atingere unor) | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

T R I B U N A L U L

Constata ca prin rechizitoriul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Sibiu din data de 24.11.2016 s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor :
1. H.F.R., fiul lui V.F. ?i M., nascut la data de _________, in mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat in mun. Sibiu, Str. _________ nr.__ sc. __ et.__ ap. __, posesor al C.I. seria SB, nr. ________, eliberata de S.P.C Sibiu la data de _________, CNP ____________, pentru savarsirea infractiunilor de:
  - initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 si 3  Cod Penal;
- trafic de droguri de risc, in forma continuata (50 de acte materiale: 2 acte materiale constand in comercializarea de droguri de risc catre investigatorul sub acoperire;  4 acte materiale constand in oferirea de droguri de risc spre consum martorului M.A.M. si 1 act material constand in comercializarea de cannabis catre acelasi martor; 1 act material constand in oferirea de cannabis martorului S.F.; 4 acte materiale constand in oferirea de cannabis martorului T.V.; 13 acte materiale constand in comercializarea de cannabis martorului F.O.F.; 10 acte materiale constand in vanzarea de cannabis martorului N.D.A.; 1 act material constand in oferirea de cannabis in vederea consumului catre martorul I.T.N. si 10 acte materiale constand in comercializarea de cannabis in mod repetat martorului I.T.N. si 3 acte materiale constand in comercializarea de cannabis in mod repetat martorului P.M.L.) prev. si ped. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod Penal;
2. V.G.D., fiul lui D. ?i M.G., nascut la data de _________, in mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat in mun. Sibiu, Str. _________ nr.__ sc. __ et.__ ap. __, posesor al C.I. seria SB, nr. ________, eliberata de S.P.C Sibiu la data de _________, CNP ____________, pentru savarsirea infractiunilor de:
  - initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 si 3  Cod Penal;
- trafic de droguri de risc, in forma continuata ( 26 de acte materiale), prev. si ped. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod Penal;
3. M.S.A., zis S., fiul lui S.O. ?i S.L., nascut la data de _________, in mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat in mun. Sibiu, Str. _________ nr.__ sc. __ et.__ ap. __, posesor al C.I. seria SB, nr. ________, eliberata de S.P.C Sibiu la data de _________, CNP ____________, pentru savarsirea infractiunilor de:
  - initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 si 3  Cod Penal;
- detinere de droguri de risc pentru consum propriu, prevazuta de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 rep,
- trafic de droguri de risc, in forma continuata (constand in cultivarea – inculpatul detinand cel putin o cultura de cannabis in zona ____________; transportarea, procurarea - 8 acte materiale; oferirea - 10 acte materiale si vanzarea de cannabis catre diversi consumatori de pe raza mun. Sibiu - 329 de acte materiale),  prev. si ped. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod Penal;
3. J.B.A., zis J., fiul lui A.G. ?i M. nascut la data de _________, in mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat in mun. Sibiu, Str. _________ nr.__ sc. __ et.__ ap. __, posesor al C.I. seria SB, nr. ________, eliberata de S.P.C Sibiu la data de _________, CNP ____________, pentru savarsirea infractiunilor de:
  - initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 si 3  Cod Penal;
- trafic de droguri de risc, in forma continuata (constand in procurarea - 5 acte materiale, distribuirea, punerea in vanzare, oferirea - 6 acte materiale si comercializarea de cannabis catre diversi consumatori de pe raza mun. Sibiu - 98 de acte materiale), prev. si ped. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod Penal;
4. P.P.L., fiul lui I. ?i I., nascut la data de _________, in mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat in mun. Sibiu, Str. _________ nr.__ sc. __ et.__ ap. __, posesor al C.I. seria SB, nr. ________, eliberata de S.P.C Sibiu la data de _________, CNP ____________, pentru savarsirea infractiunilor de:
  - constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 3 Cod Penal;
 - trafic de droguri de risc, prevazuta de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 rep., in forma continuata (cel putin 10 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. si
- detinere de droguri de risc pentru consum propriu, prevazuta de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 rep, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pr.pen.
  5. L.M., fiul lui A. ?i D., nascut la data de _________, in mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat in mun. Sibiu, Str. _________ nr.__ sc. __ et.__ ap. __, posesor al C.I. seria SB, nr. ________, eliberata de S.P.C Sibiu la data de _________, CNP ____________, pentru savarsirea infractiunilor de:
- detinere de droguri de risc pentru consum propriu, prevazuta de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 rep,
- constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 3 Cod Penal;
- trafic de droguri de risc, in forma continuata ( constand in cultivarea - detinand cel putin o cultura de cannabis in zona _________; transportarea de droguri de risc/respectiv a plantelor de cannabis recoltate de la cultura detinuta in _____________;  procurarea de droguri de risc si oferirea de droguri de risc in vederea consumului), prevazuta de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 rep., cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pr.pen.
    6. ?.I. fiul lui I. ?i E., nascut la data de _________, in mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat in mun. Sibiu, Str. _________ nr.__ sc. __ et.__ ap. __, posesor al C.I. seria SB, nr. ________, eliberata de S.P.C Sibiu la data de _________, CNP ____________, pentru savarsirea infractiunilor de:
  - initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 si 3  Cod Penal;
- trafic de droguri de risc, in forma continuata (10 de acte materiale), prev. si ped. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod Penal;
In expunerea actului de sesizare s-au retinut in fapt, urmatoarele :

In cursul anului 2015 la nivelul mun. Sibiu s-a constituit o grupare din fac parte inculpatii H.F.R.,  V.G.D.,  J.B.A., zis ”J.” si  M.S.A., zis ”S.”, avand ca scop desfasurarea de activitati pe linia traficului de droguri de risc, activitati pe care au cautat sa le extinda teritorial, atat din perspectiva surselor de aprovizionare, cat si prin prisma modalitatilor de distributie.
Colaborarea intre inculpatii H.F.R., V.G.D.,  J.B.A., zis ”J.” si M.S.A., zis ”S.”, a inceput la sfarsitul anului 2014 - inceputul anului 2015 si a dus astfel la structurarea gruparii infractionale, in scopul comercializarii pe raza mun. Sibiu a drogurilor de risc, activitate pe care inculpatii au cautat sa o extinda atat din prisma surselor de aprovizionare, cat si a identificarii clientilor/atragerii de noi persoane in cercul consumatorilor.
In structura grupului au mai intervenit de-a lungul timpului modificari, in sensul ca din aprilie 2016 inculpatul H.R.F. a rupt legaturile cu membrii gruparii si nu s-a mai implicat in activitatea infractionala, insa au aparut alte persoane care au aderat la grupul infractional.
Astfel, la scurt timp, grupul infractional a atras noi membri, care aveau deja preocupari pe linia traficului de droguri si substante psihoactive (cum este cazul numitilor B.D.C. si P.P.L.) sau care au inceput sa aiba astfel de preocupari, interesati fiind de acelasi scop al obtinerii de beneficii din comercializarea drogurilor de risc intr-un mod cat mai eficient si sigur (cum este cazul inculpatului T.I.) sau de procurarea intr-un mod cat mai sigur de „marfa” atat pentru consumul propriu cat si pentru a oferi altor consumatori din anturaj (cum este cazul inculpatului L.M.).
Din probele administrate in cauza au rezultat date privind implicarea directa in traficul de droguri de risc sub forma procurarii, distribuirii, oferirii si comercializarii a inculpatilor H.F.R.,  V.G.D., J.B.A., zis ”J.”, si  M.S.A., zis ”S.”si  L.M., care la diferite date curpinse in intervalul in care a activat grupul, din primavara anului 2015 pana in septembrie 2016, actionand in baza aceleiasi rezolutii infractionale, au procurat, au oferit si au comercializat droguri de risc, in speta cannabis, mai multor consumatori de pe raza mun. Sibiu.   
Totodata in cauza au rezultat date privind aderarea la gruparea constituita de persoanele mai sus mentionate a inculpatilor B.D.C. zis „S.” si P.P.L. ( ambii cercetati penal in trecut tot pentru comiterea de infractiuni pe linia traficului de droguri), acestia sprijinind membrii gruparii in activitatile de procurare a drogurilor de risc si in identificarea de clienti/consumatori carora sa le fie comercializate drogurile.
De asemenea, din probele administrate a rezultat ca persoanele cercetate in cauza se aprovizioneaza cu droguri de risc fie din culturi proprii (cum este cazul numitilor M. S. si L.M. care detin mai multe culturi de cannabis in zona _________) fie de la numitul T.I., cu privire la care exista indicii ca in mod repetat, actionand in baza aceleiasi rezolutii infractionale, ii aprovizioneaza cu droguri de risc pe numitii J.B.A., zis ”J.”, M.S.A., zis ”S.”, L.M., B.D.C. si P.P.L..
Probele administrate in cauza (declaratiile martorilor, procese verbale de investigatii, procese verbale intocmite de investigatori cu ocazia procurarilor autorizate de droguri, procese verbale de redare a convorbirilor si comunicarilor telefonice interceptate in cauza) releva faptul ca inculpatii actionau intr-un mod extrem de precaut in efectuarea acestor operatiuni de procurare, oferire, comercializare si distribuire a drogurilor de mare risc, comercializand drogurile numai catre persoane de incredere si dupa stabilirea in prealabil a locatiilor unde urma a se realiza tranzactia, evitand comercializarea catre consumatori noi fara o „recomandare” prealabila din partea celorlalti aflati deja din cercul sau.
In urma punerii in aplicare a mandatelor de supraveghere emise in cauza de Tribunalul Sibiu, respectiv din exploatarea datelor obtinute astfel si din activitatile investigative desfasurate s-au stabilit legaturile/interconexiunile dintre membrii gruparii, a fost stabilit modul de operare al acestora, locatiile folosite, sursele de aprovizionare cu droguri de risc si au fost identificati o parte din consumatorii carora membrii gruparii le-au comercializat droguri.
Astfel, asa cum a rezultat din convorbirile telefonice cu consumatorii in vederea vanzarii drogurilor rezumandu-se la stabilirea intalnirii in acest sens, neaceptand vreo referire la scopul intalnirii cum se poate oberva din interceptarile autorizate in cauza si declartiile martorilor. Discu?iile telefonice purtate sunt de obicei scurte, fara referiri directe ori expresii care sa conduca la dezvaluirea inten?iilor infrac?ionale ori a loca?iilor unde sunt ascunse substan?ele interzise. De asemenea, pentru conspirativitate folosesc re?elele sociale de pe Internet, indeosebi ”Facebook” sau alte aplicatii (bbm de exemplu) unde pot conversa in siguran?a prin mesaje scrise.
S-au redat exemplificativ cateva din discutiile in care inculpatii le cer consumatorilor sa nu comunice in mod normal prin discutii telefonice, ci sa foloseasca diverse aplicatii:
J.B.A. este deosebit de precaut in activitatea desfa?urata, evitand sa discute la telefon cu privire la efectuarea tranzac?iilor, elocventa fiind discu?ia din data de 17.04.2016, de la ora 14:55:43, in care interlocutorul, aflat la postul telefonic cu numarul _________ (abonament: M.P.A., Adresa: Str. ________ Nr.___, Cnp: __________) ii transmite faptul ca ”Iti scriu pe Yahoo,  pe Facebook, pe pula mea”.
De asemenea in data de 6 septembrie 2016 au loc mai multe discutii pe bbm intre inculpatul V. si inculpatul J., acesta din urma intrebandu-l pe V. daca „I-au zis lui S. sa faca bbm?”. Tot la acceasi data, vorbind despre un alt consumator -  A. - inc. V. ii transmite inc. J. „ A. isi face el bbm k n am timp sa i fac k nu merge nuj ce cacat tre sa l instaleze iar”.
 De altfel aceasta aplicatie bbm era folosita frecvent de inculpati in activitatea infractionala. In urma perchezitiei informatice efectuate asupra sistemelor si mediilor de stocare ridicate de la inculpatul V.G.D., au fost identificate convorbiri purtate de acesta pe bbm cu inculpatul J.B.A. din care rezulta ca, in perioada in care acesta era plecat din tara, ii coordona pe ceilalti membri ai gruparii directionandu-i spre clientii interesati de achizitionarea de droguri de risc, indicandu-le locatiile unde sa se intalneasca, stabilind pretul si cantitatea ce urma a fi comercializata si solicitandu-le membrilor grupari si chiar unor consumatori sa-i trimita o parte din suma obtinuta din aceste tranzactii prin sisteme de transfer rapid de bani, gen Western Union.
Din probele administrate a rezultat faptul ca, pe perioada cat inculpatul J.B.A. a fost plecat din ?ara (in cursul lunilor aprilie si septembrie 2016), de distribuirea substan?elor interzise s-au ocupat atat inculpatul V.G.D., cat si inculpatul M.S.A.. Acesta din urma a folosit in activitatea infrac?ionala autoturismul marca Opel Corsa, de culoare albastra cu numarul de inmatriculare __ / ____ /____, tranzac?iile avand loc de cele mai multe ori in interiorul autoturismului anterior men?ionat. Sus-numitul era deosebit de precaut in activitatea infrac?ionala, luandu-?i masuri de verificare cu ocazia efectuarii tranzac?iilor, pentru a nu fi descoperit ?i tras la raspundere. De asemenea, acesta le transmitea consumatorilor sa-l contacteze doar prin intermediul re?elelor de socializare pentru achizi?ionarea de substan?e, ulterior deplasandu-se cu autoturismul cu numarul de inmatriculare __ / ____ /____ la intalnirile cu consumatorii.
De asemenea, din probele administrate in cauza rezulta ca inculpatii colaboreaza intre ei, se orienteaza de la unii la altii in functie de necesitatile de aprovizionare si isi directioneaza reciproc clientii, in raport de momentele in care au marfa pe stoc. Astfel, in aprilie 2016 inculpatul P.P.L. ii pune in contact pe ceilalti membri ai gruparii cu inculpatul T.I., iar din aprilie pana in septembrie 2016 inculpatul T.I. ii aprovizioneaza in mod constant cu droguri de risc pe membrii gruparii. Contactele telefonice cu inculpatul T.I. erau pastrate de inc. P.P.L. ( 11 convorbiri telefonice cu inc. T.I.) si M.S.A.( 42 de convorbiri telefonice cu inc. T.I.), iar deplasarile la _________ la domiciliul inc. T. erau efectuate de regula cu autoturismele celor doi, fiind insotiti de ceilalti membri ai  gruparii.
De asemenea, o alta sursa de aprovizionare o reprezinta culturile de cannabis pe care inculpatii L.M. si M.S.A. le detin in zona ___________, in cursul lunii septembrie cei doi recoltand plante de cannabis de la cel putin una dintre aceste culturi,  transportandu-le cu autoturismul inculpatului L. la Sibiu, drogurile fiiind detinute atat pentru consumul propriu, cat si pentru oferirea catre ceilalti mambri ai gruparii sau alti consumatori din anturajul lor. 
Din activitatile de supraveghere operativa a mai rezultat ca membrii gruparii se ajuta reciproc in activitatile de comercializare a drogurilor de risc, asigurandu-si unii altora transportul la locatiile unde aveau stabilite intalnirile cu clientii (cum este cazul inc. M.S.A. care l-a transportat frecvent cu autoturismul sau pe inc. J.B.A. la locul unde se aflau clientii si l-a insotit la efectuarea tranzactiilor, cazul inc. V.G.D. care l-a transporta si el pe inc. J. la diferite intalniri cu clientii carora le comercializa drogurile de risc, asistand la efectuarea vanzarilor).
Din procesele verbale de redare a convorbirilor purtate de membrii gruparii, din activitatile de supraveghere operativa a inculpatilor, din declaratiile inculpatilor si ale martorilor audiati in cauza, din hartile relationale privind apelurile telefonice si privind transferurile de bani prin intermediul Western Union, din datele rezultate in urma perchezitiilor informatice, din analiza inscrisurilor ridicate de la inculpatul V.G.D., rezulta interconexiunile dintre membrii gruparii, faptul ca acestia au desfasurat in timp o activitate bine pusa la punct pe linia traficului de droguri, activitate de pe urma careia au obtinut beneficii materiale importante.
Astfel, asa cum rezulta din analiza transferurilor efectuate prin intermediul Western Union, numai in cursul celor doua luni in care a fost plecat din tara –aprilie si septembrie  2016,  inculpatul J.B.A. a primit suma de ________ RON ?i ____ EURO de la unii membri ai gruparii infrac?ionale ( inculpatii M. si V. care au vandut in 2016 marfa distribuita de „J.”). Totodata din analiza inscrisurilor ridicate de la inculpatul V.G.D. reiese ca in aprilie 2016 acesta a obtinut venituri insemnate din vanzarea si oferirea drogurilor de risc. Astfel din insemnarile acestuia se poate constata ca numai la data de 10.04.2016 inculpatul comercializase cantitatea de 215 grame de cannabis obtinand suma de ________ lei.
In cauza au fost efectuate prin intermediul investigatorului sub acoperire „N.A.”  mai multe procurari autorizate de droguri de risc de la persoanele cercetate.
1. In data de 12.05.2015 investigatorul sub acoperire a efectuat o procurare autorizata de droguri, intalnindu-se cu suspectul H.F.R. in zona strazii _______ din mun. Sibiu, unde acesta i-a comercializat contra sumei de ____ de lei cantitatea de aproximativ un gram de cannabis, care se prezenta sub forma de masa vegetala de culoare verde-oliv cu miros specific.
In Raportul de constatare tehnico-stiintica nr. ________ din 22.05.2015 intocmit de Laboratorul Central de Analiza si Profil al Drogurilor din cadrul IGPR – DCCO Bucuresti se arata ca in proba inaintata (fragmente vegetale - inflorescente – de culoare verde-oliv procurare de la suspectul H.F.R.) s-a pus in evidenta delta 9 Tetrahidrocannabinol (THC), proba fiind constituita din 0,67 grame cannabis, drog de risc ce face parte din tabelul nr. III anexa la Legea nr. 143/2000.
2. In data de 19.05.2015 investigatorul sub acoperire „N.A.”  a efectuat o noua procurare autorizata de droguri, intalnindu-se cu suspectii H.F.R. si V.G.D. intr-o parcare din apropierea Hotelului H.. din mun. Sibiu, unde suspectul H.F.R. i-a comercializat investoigatorului contra sumei de 60 de lei cantitatea de aproximativ un gram de cannabis, care se prezenta sub forma de masa vegetala de culoare verde-oliv cu miros specific.
Din raportul de constatare tehnico-stiintifica nr. _______ din 24.07.2015, inaintat de Laboratorul Central de Analiza si Profil al Drogurilor din cadrul IGPR – DCCO Bucuresti la data de 3.09.2015 se arata ca proba inaintata (0,77 grame fragmente vegetale – procurate in data de 19.05.2015 de la suspectii H.F.R. si V.G.D.) este constituita din cannabis, drog de risc ce face parte din tabelul nr. III anexa la Legea nr. 143/2000.
3. In seara zilei de 03.02.2016 investigatorul sub acoperire „N.A.”  aflandu-se in zona Hotelului Parc din mun. Sibiu a cumparat de la suspectul V.G.D., o cantitate de masa vegetala de culoare verde-oliv, despre care acesta din urma a precizat ca este cannabis.
Inainte de a se intalni cu investigatorul sub acoperire, V.G.D., CNP... a luat legatura telefonic cu o persoana de sex masculin, identificata ulterior in persoana numitului J.B.A., intrebandu-l daca se pot intalni ”la o poveste”, afirmand ca se afla pe strada ?coala de Inot.
In perioada imediat urmatoare, conform activita?ilor de supraveghere tehnica efectuate in cauza, a rezultat ca V.G.D. s-a intalnit personal cu J.B.A. si M.S.A., iar in urma acestei intalniri i-a vandut investigatorului sub acoperire cantitatea de 10 grame cannabis, la pre?ul de 70 lei/gram.
Din raportul de constatare tehnico-stiintifica nr. 265651 din 8.03.2016, inaintat de Laboratorul Central de Analiza si Profil al Drogurilor din cadrul IGPR – DCCO Bucuresti se arata ca proba inaintata (9,80 grame fragmente vegetale ambalate in doua folii de material plastic , lipite la capat prin ardere – procurate in data de 3.02.2016 de la numitii V.G.D., M.S.A. si J.B.A.) este constituita din 8,80 de grame cannabis, drog de risc ce face parte din tabelul nr. III anexa la Legea nr. 143/2000.
4.  In data de 23.02.2016 investigatorul sub acoperire „N.A.” a efectuat o noua procurare autorizata de droguri de risc. Astfel, acesta s-a intalnit in zona Hotelului P.. din mun. Sibiu cu numitul V.G.D., a urcat in autoturismul condus de acesta, cu numarul de inmatriculare SB 22 .., ocazie cu care cel din urma i-a comunicat investigatorului faptul ca poate sa-i vanda cantitatea de 3 grame de ”iarba” la pre?ul de 70 de lei/gram.
In acest sens, investigatorul acoperit, „N.A.” i-a inmanat numitului V.G.D. suma de 100 de lei, urmand ca in momentul in care cel din urma se va intoarce cu cele 3 grame sa-i inmaneze diferen?a de 110 de lei. Numitul V.G.D., a luat suma de 100 de lei si a luat legatura cu J.B.A., la postul telefonic cu numarul _________, stabilind o intalnire cu acesta.
Ulterior, V.G.D., aflat la volanul autoturismului marca Dacia Logan, cu numarul de inmatriculare __/__/_____, s-a deplasat in zona strazii .... din mun. Sibiu, unde s-a intalnit cu J.B.A. apoi s-a deplasat singur in zona Hotelului P... pentru a se intalni cu investigatorul autorizat.
In jurul orei 17:03, V.G.D. a oprit in zona Hotelului P.. si i-a inmanat investigatorului cele 3 grame de ”iarba”, iar acesta i-a remis diferen?a de bani, respectiv 110 de lei. Dupa primirea diferen?ei de bani, numitul V.G.D. s-a deplasat in zona strazii .., unde s-a intalnit cu J.B.A., remi?andu-i diferen?a de bani.
Din raportul de constatare tehnico-stiintifica nr. ____________ din 26.02.2016, inaintat de Laboratorul Central de Analiza si Profil al Drogurilor din cadrul IGPR – Brigada Cluj-Napoca se arata ca proba inaintata ( grame fragmente vegetale ambalate in folie sub forma a trei pungute – procurate in data de 23.02.2016 de la inculpatii V.G.D. si J.B.A.) este constituita din 2,6 grame cannabis, drog de risc ce face parte din tabelul nr. III anexa la Legea nr. 143/2000.
Cu privire la activitatea infractionala desfasurata de fiecare dintre inculpati in cadrul gruparii si rolul care le revenea acestora, din probele administrate in cauza au rezultat urmatoarele:
1. Cu privire la inculpatul H.F.R., din probele administrate in cauza rezulta ca din primavara anului 2015 pana in aprilie 2016, actionand in baza aceleiasi rezolutii infractionale a fost implicat in mod repetat in activitati pe linia traficului de droguri de risc, constand in procurarea si comercializarea de cannabis catre diversi consumatori de pe raza mun. Sibiu, rolul inculpatului in cadrul gruparii fiind acela de a identifica consumatori si de a le comercializa drogurile procurate de ceilalti membri ai gruparii.
Din probele administrate in cauza rezulta ca inculpatul H.F.R. comercializa droguri de risc catre persoane din cercul propriu de consumatori ( o parte din ei colegi de facultate sau de serviciu), fiind aprovizionat de inculpatul J.B. cu cannabis, fie direct, fie prin intermediul inculpatului V.G.D.. 
 Din declaratiile martorilor audiati in cauza, declaratiile inculpatului H.F.R. si datele rezultate in urma exploatarii mandatelor de supraveghere emise in cauza a rezultat faptul ca inculpatul H.F.R., actionand in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a fost implicat in mod repetat in activitati pe linia traficului de droguri de risc, constand in procurarea, oferirea si comercializarea de cannabis catre diversi consumatori de pe raza mun. Sibiu - peste 50 de acte materiale comise din primavara anului 2015 – primavara anului 2016  -   respectiv:
? i-a vandut de doua ori cannabis investigatorului sub acoperire: in data de 12.05.2015  i-a comercializat contra sumei de 100 de lei cantitatea de aproximativ un gram de cannabis, iar in data data de 19.05.2015 i-a comercializat investigatorului contra sumei de 60 de lei cantitatea de aproximativ un gram de cannabis;
? i-a oferit martorului M.A.M. de aproximativ 4-5 ori catitati de cananbis ce variau intre 0,5 - 0,7 grame, iar in luna februarie 2016 i-a comercializat cantitatea de 2 grame de cannabis in schimbul pretului de 100 de lei;
? in cursul anului 2015 i-a oferit spre consum diverse cantitati de cannabis martorului S.F., odata si in vara anului 2015 la festivalul A...organizat pe Aerodromul .. si de mai multe ori cand mergeau impreuna  la diverse petreceri sau la fotbal;
? i-a oferit de aproximativ 4 ori cannabis in vederea consumului martorului T.V.,
? i-a vandut de aproximativ 13 ori cannabis martorului F.O.F., cu pretul de 50 de lei pentru un gram;
? i-a vandut de aproximativ 10 ori cannabis martorului N.D.A.,cu preturi cuprinse intre 50-60 de lei pe gram;
? i-a oferit in toamna anului 2015 cannabis in vederea consumului martorului I.T.N., iar din acea perioada pina in primavara anului 2016 i-a comercializat de aproximativ     10-12 ori cannabis cu pretul de 50 de lei pentru un gram;
? i-a vandut martorului P.M.L. de 3 sau 4 ori cantitatati de cannabis ce variau intre 1 si 2 grame cu pretul de 50 sau 60 de lei pentru un gram;
infractiunea de trafic de droguri in forma continuata fiind savarsita in cadrul unui grup infractional organizat. 
Astfel, in cadrul gruparii acestuia ii revenea rolul de a identifica clienti, de a atrage noi consumatori carora sa le fie vanduta “marfa” procurata de la J.B., caruia de altfel ii reveneau toti banii obtinuti de inculpatul H.F.R. in urma vanzarii.
In schimbul acestei activitati desfasurate, inculpatul H.R.F. obtinea gratuit diverse cantitati de cannabis, pe care le folosea pentru consumul sau propriu. 
Si din exploatatarea mandatelor de supraveghere emise in cauza a rezultat ca inculpatul H.F.R. avea stranse legaturi cu inculpatii V.G.D. si J.B.A., de la care se aproviziona, precum si faptul ca atunci cand nu dispunea de „marfa” isi directiona clientii catre ceilalti membri ai gruparii.
Relevanta in acest sens este discutia din data de 13.07.2015, la ora 14:03:30, H.F.R. aflat la postul telefonic cu numarul ________ primeste un mesaj de la postul telefonic ___________ (cartela prepaid) cu continutul ”Hai la o berica prietene :), ce lucrii?”. Acesta ii raspunde ”Ba fra nu prea pot sa ies acum ca mi s-a stricat frigiderul si trebuie sa ajunga unii sa-l repare.. Momentan stau aiurea ca nu demult m-am trezit si eu. Iti dau un semn mai incolo putin daca nu..”
Ulterior fiind contactat de aceea?i persoana, intrucat nu avea ”marfa”, H.F.R. ii transmite acestuia numarul de contact al numitului V.G.D., dupa cum urmeaza ”G.V. ______________”.
De altfel, in declaratia data in calitate de inculpat, H.R.F. recunoaste in totalitate acuzatiile aduse, precizand ca a comercializat/oferit spre consum cannabis consumatorilor din cercul sau propriu, aratand urmatoarele: „Marfa o procuram de la J. iar cand nu ma puteam vedea cu acesta luam marfa de la V.G., care la randul lui o procura tot de la J..”
De asemenea, inculpatul precizeaza ca cei carora le-a comercializat droguri de risc „erau clientii mei din aceea perioada, din cercul meu de consumatori, fiind multe situatii in care consumam tigari de cannabis cu acestia. Marfa o procuram de la J... si in cateva cazuri, foarte putine m-am aprovizionat de la Se. si de la V.G.. Preturile pe care le practicam erau stabilite de J si erau de 50-60 lei pe gram. Eu de fapt vindeam drogurile pentru J., caruia ii dadeam toti banii primiti de la clienti, iar in schimb eu primeam marfa gratis (din 1 gram cat imi dadea J. tineam pentru consum  circa 0,3 grame, iar la client ii dadeam 0,7 grame). Stiu ca mai vindeau droguri pentru J., M.S. si V.G. insa nu cunosc intelegerile dintre ei.”
2. Cu privire la inculpatul V.G.D., din probele administrate in cauza rezulta ca din primavara anului 2015 – septembrie 2016, actionand in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a fost implicat in mod repetat in activitati pe linia traficului de droguri de risc, constand in procurarea, oferirea si comercializarea de cannabis catre diversi consumatori de pe raza mun. Sibiu - 26 de acte materiale comise  -   dupa cum urmeaza:
? a fost implicat in vanzarile de cannabis din data de 12.05.2015; 19.05.2015, 3.02.2016 si 23.02.2016 catre investigatorul sub acoperire;
? in vara anului 2015 i-a vandut martorului M.R.I., in doua imprejurari diferite, cantitatea totala de 3 grame de cannabis;
? in vara anului 2015 i-a vandut cannabis martorului C.S.R., de circa 3 ori, in total cantitatea de 3 grame;
? i-a vandut de 3-4 ori cannabis martorului F.O.F., cu pretul de 50 de lei pe gram;
? a comercializat droguri de risc, pe perioada cat inculpatul J. era plecat din tara, martorilor S.C.C. – in doua imprejurari diferite, in cursul lunii septembrie 2016 i-a vandut cantitatea totala de 4 grame cannabis cu pretul de 60 de lei pe gram si C.L.M. – i-a comercializat cantitatea de un gram in cursul lunii septembrie 2016, precum si urmatoarelor persoane pe care le stia doar dupa numele mic sau porecla:
? unui baiat A. din zona Pietei Cibin caruia i-a vandut de trei ori, o data in septembrie 2016 si de doua ori in aprilie 2016, cantitati de regula de un gram de cannabis cu pretul de  60 de lei gramul;
? unui baiat din Turnisor i-a comercializat de doua ori, in cursul lunii aprilie 2016, cantitati de un gram doua de cannabis cu pretul de 60 de lei pe gram;
? unui baiat din Cisnadie i-a vandut in aprilie 2016 cantitatea de 3 grame cu pretul de 60 de lei, acesta urmand sa-i achite pretul lui J. cand va veni in tara;
? unui baiat J., poreclit O. i-a vandut in cursul lunii septembrie 2016 de trei ori cantitati de cate un gram de cannabis, cu pretul de 60 de lei pe gram;
? unui baiat cu care inculpatul J. i-a stabilit o intalnire in zona hotelului R. i-a   vandut in cursul lunii septembrie 2016 cantitatea de 3 grame cu pretul de 60 de lei,
persoane ce se regasesc pe inscrisurile ridicate din posesia inculpatului V.G.D., in care se face referire la vanzarile realizate catre acestea ( vol. 4 filele nr. 34-40 ), precum si cu privire gramajul si pretul cu care era comercializat cannabisul sau in discutiile purtate de inculpatul vladu cu inculpatul J. prin intermediul aplicatiei „bbm” ( vol. 4 filele nr.193 - 218),
infractiunea de trafic de droguri in forma continuata fiind savarsita in cadrul unui grup infractional organizat, rolul inculpatului in cadrul gruparii fiind acela de a identifica consumatori si de a le comercializa drogurile procurate de la ceilalti membri ai gruparii.
Din probele administrate reiese ca inculpatul V.G.D. era aprovizionat cu cannabis de inculpatul J.B.A. si ca acestuia ii revenea in cadrul gruparii atat rolul de a identifica consumatori/clienti, cat si de a-i transporta in principal pe „J.” si in unele situatii pe „S.” (in mai putine situatii, de regula acesta deplasandu-se cu masina personala)  la diferite locatii  de pe raza mun. Sibiu, unde cei doi isi fixau intalnirile cu clientii carora le vindeau drogurile de risc.
Inculpatul recunoaste ca „Din primavara anului 2015 pana in prezent am comercializat droguri - cannabis mai multor persoane. … J.B. este cel care ne facea rost de marfa, dar nu cunosc care era sursa lui de aprovizionare si stiu ca acesta se ocupa si de comercializarea de droguri”
„In luna aprilie 2015 J. a fost plecat din tara si m-a lasat pe mine sa-i vand marfa, circa 100 grame de cannabis, iar eu ii trimiteam banii obtinuti din comercializarea drogurilor prin servicii de transfer rapid de bani.”
„Alte servicii pe care le-am facut pentru J. a fost sa-i asigur transportul in diferite locatii unde isi stabilea intalniri cu clinetii carora le vindea droguri. Si pentru S. am facut astfel de servicii dar pentru o perioada mai scurta de circa o saptamana, in rest acesta se deplasa cu masina personala, un Opel corsa de culoare albastra. Din cate stiu S. nu vindea pentru J., acesta avea clientii lui, cercul lui de consumatori. S. se aproviziona de la J. dar este posibil sa fi avut si alte surse.”
Din inscrisurile ridicate de la inculpatul V.G.D. cu ocazia perchezitiei domiciliare reiese ca acesta avea propriul cerc de consumatori(A., S., B., un baiat din T., unul din C., s.a)  carora le distribuia sau comercializa droguri de risc in cantitati destul de mari, obtinand astfel in mod facil sume mari de bani din aceasta activitate ilicita. Astfel din insemnarile acestuia reiese ca numai la data de 10.04.2016 inculpatul comercializase cantitatea de 215 grame de cannabis obtinand suma de _________. (vol. 4 filele nr. 34-40)
In urma efectuarii perchezitiei domiciliare din data de 3.10.2016 asupra imobilului folosit de inculpatul G.V.D., au fost identificate pe o hartie de culoare maro mai multe resturi de tigarete confectionate artizanal, probele ridicate fiind inaintate in vederea analizelor de laborator.
Conform Raportului de constatare tehnico-?tiin?ifica nr. _________/06.10.2016 intocmit de Laboratorul de Analiza ?i Profil al Drogurilor Cluj-Napoca, cu privire la probele ridicate in data de 03.10.2016 cu ocazia perchezi?iei domiciliare efectuata la locuin?a inculpatului V.G.D., s-au stabilit urmatoarele concluzii:
Probele inaintate sunt constituite din:
Proba nr. 3a: 4 filtre de ?igarete pe care s-a pus in eviden?a Tetrahidrocannabinol (THC);
Proba nr. 3b: 0,1 grame materie (cenu?a) in care s-a pus in eviden?a Tetrahidrocannabinol (THC);
Probele men?ionate au fost consumate in procesul analizelor chimice de laborator.
3. Cu privire la inculpatul M.S.A., zis ”S.”, din declaratiile martorilor audiati in cauza coroborate cu datele rezultate din exploatarea mandatelor de supraveghere a reiesit ca, din cursul anului 2015 pana in septembrie 2016, actionand in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a fost implicat in mod repetat in efectuarea fara drept a mai multor operatiuni pe linia traficului de droguri de risc, constand in cultivarea (detinand cel putin o cultura de cannabis in zona ____________), procurarea (8 acte materiale), transportarea ( atat a cantitatilor de cannabis procurate de la inc. T., cat si a plantelor de cannabis recoltate din plantatia la care s-a deplasat impreuna cu inc. L... in cursul lunii septembrie 2016),  oferirea (10 acte materiale) si vanzarea de cannabis catre diversi consumatori de pe raza mun. Sibiu (cel putin 329 de acte materiale comise din cursul anului 2015 pana in septembrie 2016), respectiv:
? a fost implicat impreuna cu inc. J.B.A. si V.G.D. in vanzarea de cannabis din data de 3.02.2016 catre investigatorul sub acoperire, cand i-au comercializat cantitatea de 10 grame de canabis cu pretul de 700 de lei;
? i-a comercializat martorei C.D., de aproximativ 8-10 ori cannabis cu pretul de 60 de lei pe gram;
? impreuna cu inc. J.B.A. i-a comercializat martorului  M.D., de 30 de ori cannabis cu pretul de 50 de lei pe gram,
? impreuna cu inc. J.B.A.  i-a comercializat martorului C.H., prin intermediul martorului  M.D., de 10 ori cannabis cu pretul de 50 de lei pe gram;
? i-a vandut martorului D.G. de aproximativ 10 ori cannabis cu pretul de 50 de lei pentru un gram;
? i-a vandut martorului M.P.A. de aproximativ 5-6  ori cannabis cu pretul de 50 de lei pentru un gram;
? impreuna cu inculpatul J.B.A. i-a vandut cannabis in peste 15 imprejurari diferite martorului M.R.I., cu pretul de 60 de lei pentru un gram;
? i-a vandut droguri de risc de aproximativ 200-300 de ori martorului U.D.S,, cu pretul de 70 de lei pentru o bila , iarba fiind ambalata in pungulite de platic rasucite la capat;
? in perioada cat inc. J.B. era plecat din tara s-a ocupat impreuna cu inc. V.G.D. de comercializarea de droguri de risc catre martorii C.L.M. si S.C.C.
? in perioada mai 2015-septembrie 2016 i-a vandut martorului B.A. de aproximativ 30 de ori cannabis cu pretul de 50 de lei pe gram, ultima vanzare avand loc in data de 28 sau 29 septembrie 2016;
? din cursul anului 2015 pana in septembrie 2016 i-a comercializat martorului A. W., in mod repetat, in aproximativ 20-25 de imprejurari, diferite cantitati de cannabis cu preturi cuprinse intre 30-40 de lei jumatate de gram sau 60 de lei gramul;
? impreuna cu inc. J.B.A. i-a oferit cannabis in vederea consumului martorului T.V., in timp ce se aflau la o petrecere in localul B.F.P.;
? in perioada iunie-septembrie 2016 i-a oferit martorei  D.I.A. in 6 imprejurari diferite tigari cu cannabis in vederea consumului;
? i-a oferit cannabis spre cosum martorului B.M., la solicitarea acestuia din urma care era curios sa vada cum e sa fumezi iarba;
? i-a oferit martorului T.M. zis T. in doua imprejurari cannabis fara sa-i ceara bani, drogurile consumandu-le impreuna;
? i-a oferit o tigara cu cannabis inc. S.S.C. cand se intorceau de la Poiana Sibiului si a mai oferit cannabis consumatorior care luau parte la intalnirile organizate  in locuinta fratilor S.,
? in perioada aprilie – august 2016 a procurat droguri de risc de la inc. T.I. efectuand mai multe deplasari la locuina acestuia din ________ pentru a se aproviziona cu cannabis – in 26.04.2016 impreuna cu inc. P.P.L. si J.B.A., in 21.07.2016 impreuna cu J.B.A. si L.M., in  11.08.2016  impreuna cu inc. P.P.L. si J.B.A., in 18.08.2016 impreuna cu inc. B.D.C., tot in cursul lunii august 2016 s-a mai deplasat de doua ori la Poiana Sibiului impreuna cu inc. J. si cu martorul M.D. cei doi inculpati cumparand cantitatea de 20 de grame de cannabis de la inc. T.I., iar tot in vara anului 2016 s-a deplasat impreuna cu inc. S.S.C. cumparand de la inc. T.I. cantitatea de aproximativ 5 grame cannabis.
? a cultivat si a intretinut impreuna cu inc. L.M. cel putin o cultura de cannabis, in zona ________, culegand o parte din plantele de cannabis si transportandu-le cu masina inc. L. M. la Sibiu, in vederea prelucrarii „marfii” si pregatirii pentru consum.
Declaratiile martorilor cu privire la efectuarea acestor operatiuni de catre inculpat, respectiv de procurare, detinere in vederea distribuirii, oferire, comercializare de droguri de mare risc se coroboreaza cu datele rezultate din  interceptarea convorbirilor si comunicarilor telefonice efectuate de inculpat, in baza mandatelor de supraveghere emise de instanta, date ce se regasesc in procesele de redare aferente, rezultand faptul ca infractiunea de trafic de droguri in forma continuata a fost savarsita de inculpatul M.S.A. in cadrul unui grup infractional organizat, rolul inculpatului in cadrul gruparii fiind acela de a procura droguri de risc ( fie de la ceilalti membri ai gruparii, fie din surse proprii - culturi), a identifica consumatori si a crea un cerc de clienti format din persoane de incredere pentru membrii gruparii si de a le comercializa drogurile procurate.
S-a stabilit in activitatea de trafic de droguri, inculpatul utilizeaza, autoturismul marca Opel Corsa, de culoare albastra, cu numarul de inmatriculare ___/___/_____, de cele mai multe ori, drogurile fiind comercializate din interiorul autoturismului.
Din declaratiile inculpatilor P.P.L., H.R.F. si V.G.D., rezulta ca inculpatul M. S. se aproviziona cu cannabis atat de la inculpatul J.B., dar avea si surse proprii, si de asemenea avea proprii clienti, un cerc propriu de consumatori, vanzarile de droguri efectuandu-le in diferite locatii din oras, de regula deplasandu-se in zona in care locuia clientul.
Totodata, din activitatile de supraveghere operativa si din convorbirile telefonice purtate de inculpati, interceptate autorizat in cauza, reiese ca in vara anului 2016 inculpatul M.S. s-a aprovizionat frecvent de la inculpatul T.I. (cu care a purtat 42 de convorbiri telefonice in intervalul suspus autorizarii – vol. 1 f. nr. 168).
De asemenea, din activitatiile de supraveghere operativa a rezultat ca inculpatul M.S.A., zis ”S.”, impreuna cu inculpatul L.M. detin cel putin o cultura de plante de cannabis in zona _______, la care s-au deplasat in data de 6.09.2016 si 29.09.2016, pentru a ingriji, respectiv recolta o parte din plantele de cannabis ( vol. 5 f. nr. 96 -109 si f. nr. 126-138).
Faptul ca inculpatii L.M. si M.S.A. isi procura o parte din drogurile de risc din culturi proprii este confirmat si faptul ca la imobilele foloiste de acestia, au fost identificate cu ocazia perchezitiilor domiciliare bunurile foloiste la cultivarea, ingrijirea si recoltarea plantelor dee canabis ( la imobilul folosit d einculpatul M. fiind identificate o pereche de manu?i pe care s-a pus in eviden?a Tetrahidrocannabinol (THC) si Semin?e de Cannabis, iar la locuinta inculpatului L.M. fiind identificata o forfecu?a pe in care s-a pus in eviden?a Tetrahidrocannabinol (THC).
 Din probele administrate in cauza dupa efectuarea perchezitiilor domiciliare a mai rezultat faptul ca inculpatul M.S.A., zis ”S.”, a detinut droguri de risc atat in vederea comercializarii sau oferirii altor persoane, cat si pentru consumul propriu, aspect confirmat de:
- buletinul de analiza toxicologica nr. ____/______/___ al Serviciului Judetean de Medicina Legala Sibiu din 14.10.2016 din care rezulta ca in ceea ce-l priveste pe acest inculpat rezultatul este pozitiv pentru Canabinoide si MDMA; 
- faptul ca de la locuinta inculpatului, cu ocazia perchezitiei domiciliare, au fost ridicate droguri de risc si dispozitive de maruntit folosite in consumul de cannabis, ce prezentau urme de fragmente vegetale;
- adresa nr. 1475708 din 6.10.2016 a Laboratorului de Analiza si Profil al Drogurilor din cadrul BCCO Cluj Napoca in care se precizeaza ca in probele inaintate cu privire la inculpatul M.S.A. s-a pus in evidenta Cannabis si Alprazolam substante ce fac parte din tabelul –anexa nr. III di Legea 143/2000  ( respective: cele doua folii cu pastile Xanax, din care una cu 10 pastile, iar cealalta cu 7 pastile, precum si doua fragmente de pastila - Proba 1a si 1 b contin substanta activa Alprazolam; dispozitivele metalice pentru maruntire, ce prezinta urme de materie vegetala uscata, -  Proba 3 si 13c2  pe cele doua grindere  s-a pus in evidenta Tetrahidrocanabinnol (THC); fragmentele vegetale maruntite  de culoare vere olive  - Proba 13c1- sunt constituite din 0,1 grame cannabis); 
- declaratiile inculpatului P.P.L. si ale martorilor B.F.B. si T.M., din care rezulta ca in seara zilei de 2.10.2016 inculpatul M.S.A. impreuna cu inculpatii L.M.si P.P.L., precum si cu prietena acestuia din urma au consumat cannabis acasa la inculpatul M.S.A..
De altfel in declaratia data inculpatul recunoaste ca este consumator de cannabis si ca „Am inceput sa vand droguri de risc de prin luna martie-aprilie 2016, iar marfa mi-o procuram de la inculpatii V.G.D. si de la T.I., cu care m-a pus in legatura inculpatul P.P.L.. … Eu aveam clientii mei, dintr-un cerc propriu de consumatori, iar J.B.A. avea clientii lui. M-a mai rugat sa-l ajut sa se deplaseze prin oras la diferite locatii unde avea stabilite intalnirile cu clientii lui si l-am ajutat asa ca intre prieteni, dar nu am primit bani de la el pentru asta.„
In urma efectuarii perchezitiei domiciliare din data de 3.10.2015 la imobilul folosit de inculpatul M.S.A. au fost identificate mai multe bunuri, instrumente folosite in consumul de droguri, recipiente, fragmente vegetale si comprimate de Xanax, probele ridicate fiind inaintate in vederea efecttuarii analizelor de laborator.
Conform Raportului de constatare tehnico-?tiin?ifica nr. _________/_______ intocmit de Laboratorul de Analiza ?i Profil al Drogurilor Cluj-Napoca, cu privire la probele ridicate in data de 03.10.2016 cu ocazia perchezi?iei domiciliare efectuata la locuin?a inculpatului M.S.A., s-au stabilit urmatoarele concluzii:
Probele inaintate sunt constituite din:
.......
Probele ramase in urma efectuarii analizelor de laborator, au fost predate pe baza de dovada la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.G.P.R.
4. Cu privire la inculpatul L.M., din probele administrate in cauza rezulta ca acesta a aderat in primavara anului 2016 la grupul infractional, precum si faptul ca actionand in baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul a fost implicat din primavara anului 2016 pana in septembrie 2016, in mod repetat,  in activitati pe linia traficului de droguri de risc, constand in:
- cultivarea (detinand cel putin o cultura de cannabis in zona Valea Hartibaciului – Agnita),
- procurarea de cannabis atat de la inculpatul T.I. in mod direct (cand i-a insotit pe ceilalti mebri ai gruparii la Poiana Sibiului) sau prin intermediul celorlalti inculpati care se aprovizionau de la inculpatul T.I. (cum s-a intamplat in zilele de 11.08.2016, 18.08.2016 de exemplu cand inculpatul L.M.s-a intalnit ulterior cu acestia la locuinta lui M.S., pentru a intra in posesia drogurilor de risc cu care membrii gruparii se aprovizionasera),  - transportarea (in cursul lunii septembrie 2016 a transportat o parte din plantele de cannabis recoltate de la cultura pe care o ingrijea in zona _________). De altfel, cu ocazia  controlului efectuat de organele de urmarire penala asupra autoturismul inculpatului fiind identificate fragmente vegetale din plantele de cannabis transportate) si
-  detinerea de droguri de risc atat pentru consumul propriu, cat si in vederea oferirii altor persoane (cum este cazul martorului B.A. caruia inculpatul i-a oferit o tigara cu cannabis, pe care cei doi au consumat-o impreuna sau altor consumatori impreuna cu care obisnuia „sa fumeze” cum ar fi inculpatii P.P.L., M.S.A., martora B.F.B., R.D.).
In urma completarii declaratie data in calitate de inculpat de L.M.si de martorul B.A. a rezultat ca inculpatul i-a oferit acestuia droguri de risc in vederea consumului in timp ce ambii se aflau in Olanda, tara in care consumul de cannabis este legal, astfel ca acest act material al infractiunii de trafic de droguri de risc sub forma oferirii nu se va retine in sarcina inculpatului.
In schimb din decalaratiile inculpatului P.P.L., B.F.B., M.S.A. si L.M., reiese ca acestia obisnuiau sa fumeze cannabis impreuna, drogurile de risc fiind oferite in unele situatii de inculpatul L.M.. De altfel, chiar inculpatul recunoaste ca din plantele recoltate de la cultura pe care o detinea in zona _______ si-a facut tigari si i-a oferit si inculpatului M.. De asemnea, inculpatul P.P.L., in completarea declaratiei arata ca „Eu mai consumam impreuna cu L. M., cu R.D., cu care ma intalneam prin oras si fumam impreuna cannabis, fie adus de mine, fie de ei, depinde cine avea „iarba”. Ne ofeream unul altuia in fucntie de cum aveam „marfa”. Nu de fiecare data cand ne intalneam fumam iarba.„
De asemenea, inculpatul L.M.si-a procurat si a detinut droguri de risc atat in vederea oferirii altor persoane, cat si pentru consumul propriu, aspect confirmat de:
- buletinul de analiza toxicologica nr. ____/________/___ al Serviciului Judetean de Medicina Legala Sibiu din 11.10.2016 din care rezulta ca in ceea ce-l priveste pe acest inculpat rezultatul este pozitiv pentru Canabinoide si MDMA;
- faptul ca de la locuinta inculpatului, cu ocazia perchezitiei domiciliare, au fost identificate fragmente vegetale de culoare verde olive cu aspect de cannabis si dispozitive folosite in consumul de cannabis;
- adresa nr. ________ din 6.10.2016 a Laboratorului de Analiza si Profil al Drogurilor din cadrul BCCO Cluj Napoca in care se precizeaza ca in probele inaintate cu privire la inculpatul L.M.s-a pus in evidenta Cannabis si Tetrahidroanabinnol (THC) substanta psihotropa biosintetizata din planta de Cannabis ce face parte din tabelul –anexa nr. III di Legea 143/2000;
- declaratiile inculpatului P.P.L. si ale martorilor B.F.B. si T.M., din care rezulta ca in seara zilei de 2.10.2016 inculpatul L.M.impreuna cu inculpatii M.S.A. si P.P.L., precum si cu prietena acestuia din urma au consumat cannabis acasa la inculpatul M.S.A..
- declaratia inculpatului L.M. care recunoaste faptul ca de la sfarsitul anului 2015, in timp ce lucra in Germania, cu ocazia unor deplasari in Olanda a inceput sa consume droguri (cannabis) pe care si le procura din magazine autorizate. De asemenea inculpatul arata ca si la revenire in tara a continuat sa consume droguri de risc.
Cu privire la rolul inculpatului L.M. in cadrul gruparii s-a retinut faptul ca  acesta a aderat in cursul anului 2016 la gruparea infractionala, sprijinindu-i pe membrii gruparii in activitatea de procurare a drogurilor de risc ( deplasandu-se cu acestia de mai multe ori la inc. T.I. de unde inculpatii se aprovizionau cu cannabis, dar si impreuna cu inc. M. la cultura proprie de cannabis de unde au recoltat o parte din plante, atat pentru consum propriu cat si pentru a le oferi persoanelor impreuna cu care obisnuiau sa „fumeze”) si asigurandu-le in unele situatii transportul la diferite locatii din oras unde inculpatii aveau stabilite intalnirile cu clientii carora le comercializau droguri de risc.
Inculpatul L.M.s-a deplasat de mai multe ori impreuna cu ceilalti membri ai gruparii in loc. ________, la inculpatul T.I. ( de ex. in data de 21.07.2016 impreuna cu inculpatii M. si J., in data de 26.04.2016 impreuna cu M., J. si P.P.L., in data de 15.07.2016 probabil – dupa cum rezulta din discutiile de pe facebook),  pentru a se aproviziona cu droguri de risc, iar in cazul in care nu a putut sa-i insoteasca s-a intalnit ulterior cu acestia la locuinta lui M.S., pentru a intra in posesia drogurilor de risc cu care membrii gruparii se aprovizionasera (cum s-a intamplat in zilele de 11.08.2016, 18.08.2016 de ex. filele nr. ).
Dupa acele deplasari in __________ si aprovizionarea cu marfa de la T.I., inculpatul L.M.l-a insosit in oras de cateva ori pe inculpatul M.S. comercializand impreuna droguri de risc in diferite zone din oras, in functie de locurile de intalnire stabilite cu consumatorii.
Astfel, pe la jumatatatea lunii septembrie 2016, cand inc. M.S.i-a comercializat droguri de risc martorului M.D., deplasarea la locul stabilit cu clientul s-a efectuat cu autoturismul inc. L.M., iar vanzarea a fost efectuata in interiorul masinii,  martorul urcand in autoturism, pe bancheta din spate, dandu-i banii inculpatului M. si primind de la acesta cannabisul, in timp ce inculpatul L.M. asista la efectuarea tranzactiei.
Inculpatul L.M. era in contact cu ceilalti membri ai gruparii, avand si un grup de discutii pe facebook pentru a comunica in sigurata ( vol. 4 f. nr. 187 ), fiind in legaturi mai stranse cu inculpatii P.P.L., impreuna cu care obisnuia sa consume cannabis, si M.S.A., cu acesta din urma fiind indicii ca ar detine mai multe culturi cu plante de cannabis situate in zona __________.  
Astfel, in urma supravegherilor operative din data 06.09.2016 si 29.09.2016 s-a stabilit ca inculpatii L.M. si M.S.A., zis ”S.”, s-au deplasat cu autoturismului marca Dacia Logan, de culoare albastra, cu numarul de inmatriculare __ __ ___, condus de L.M. pe DJ 106, in direc?ia Agnita, la locatiile unde existau indicii ca cei doi detin culturile cu plante de cannabis.
In data de 6.09.2016 au ingrijit o cultura de cannabis de aproximativ 20 de plante, aflate in diferite stadii de dezvoltare, situata in partea dreapta a DJ 106, pe malul raului Hartibaciu si au verificat probabil celelalte culturi.
 De asemenea, in data de 29.09.2016 cei doi inculpati L.M.si M.S.A. s-au deplasat din nou in zona, pentru a ingriji culturile situate in zona __________ si au recoltat o parte din plantele de cannabis de la una dintre culturi, situata in partea dreapta a DJ 106, pe malul raului Hartibaciu ( indicata de inculpatul L.M. organelor de cercetare penala in urma conducerii in teren).
 In urma activitatilor de supraveghere operativa si investigatiilor efectuate de organele de urmarire penala au fost identificate in zona _______, doua culturi de cannabis, o cultura de cannabis de aproximativ 20 de plante, situata in partea dreapta a DJ 106, pe malul raului _________, si o cultura de 14 plante situata in zona D.J. 106, intre localita?ile _______ ?i _________, cu privire la aceasta din urma nereiesind in cauza suficiente date ca ar fi fost detinuta si ingrijita de cei doi inculpati M.S.A. si L.M..
Au fost prelevate probe din cele doua culturi cu plante de cannabis ( in data de 26.09.2016 din 
cultura de 20 plante aflata pe malul raului _______, intre localita?ile _______ ?i _______, si inaintate spre analiza Laboratorul de Analiza ?i Profil al Drogurilor Cluj-Napoca.
De asemenea au fost inaintate spre analiza probe prelevate in urma controlului efectuiat asupra autovehiculului pe care inc. L.M. l-a folosit pentru a se deplasa la cultura si a transporta o parte din plantele recoltate, in interiorul autoturismului fiind identificate fragmente vegetale cu aspect de cannabis.
Conform Raportului de constatare tehnico-?tiin?ifica nr. _______/_______ intocmit de Laboratorul de Analiza ?i Profil al Drogurilor Cluj-Napoca, cu privire la fragmentele vegetale (inflorescen?e ?i frunzuli?e) de culoare verde-oliv prelevate in data de 26.09.2016 dintr-o cultura de 20 plante aflata pe malul raului _______, intre localita?ile _______ ?i _______, in proba inaintata, constituita din 1,1 grame, s-a pus in eviden?a Tetrahidrocannabinol (THC), substan?a psihotropa biosintetizata de planta Cannabis.
Conform Raportului de constatare tehnico-?tiin?ifica nr. _______/_______ intocmit de Laboratorul de Analiza ?i Profil al Drogurilor Cluj-Napoca, cu privire la fragmentele vegetale (inflorescen?a) de culoare verde-oliv prelevate in data de 30.09.2016 dintr-o cultura de 14 plante situata in zona D.J. 106, intre localita?ile _______ ?i _______, in proba inaintata, constituita din 0,9 grame, s-a pus in eviden?a Tetrahidrocannabinol (THC), substan?a psihotropa biosintetizata de planta Cannabis.
Conform Raportului de constatare tehnico-?tiin?ifica nr. _______/_______ intocmit de Laboratorul de Analiza ?i Profil al Drogurilor Cluj-Napoca, cu privire la fragmentele vegetale (inflorescen?e) ridicate in data de 03.10.2016 cu ocazia conducerii in teren a inculpatului L.M. care s-a deplasat la o cultura de cannabis amplasata pe partea dreapta a DJ 106 pe un deal, s-au stabilit urmatoarele concluzii:
Proba inaintata este constituita din 43,6 grame Cannabis. In aceasta s-a pus in eviden?a Tetrahidrocannabinol (THC), substan?a psihotropa biosintetizata de planta Cannabis.
Conform Raportului de constatare tehnico-?tiin?ifica nr. 1475778/25.10.2016 intocmit de Laboratorul de Analiza ?i Profil al Drogurilor Cluj-Napoca, cu privire la fragmentele vegetale marun?ite ridicate in data de 13.10.2016 din autoturismul marca Dacia Logan, cu numarul de inmatriculare __/____/_______, folosit de inculpatul L.M., s-au stabilit urmatoarele concluzii:
Proba inaintata este constituita din 0,0328 grame fragmente vegetale care con?in Tetrahidrocannabinol (THC), substan?a psihotropa biosintetizata de planta Cannabis.
In urma efectuarii perchezitiei domiciliare din data de 3.10.2016 la imobilul folosit de inculpatul L.M.au fost identificate si ridicate mai multe bunuri folosite in consumul de droguri, un cantar, precum si fragmente vegetale, ce par a fi cannabis, probele fiind inaintate in vederea analizelor de laborator.
Conform Raportului de constatare tehnico-?tiin?ifica nr. 1475709/14.10.2016 intocmit de Laboratorul de Analiza ?i Profil al Drogurilor Cluj-Napoca, cu privire la probele ridicate in data de 03.10.2016 cu ocazia perchezi?iei domiciliare efectuata la locuin?a inculpatului L.M., s-au stabilit urmatoarele concluzii:
Probele inaintate sunt constituite din:
- Proba nr. 1: o pipa in care s-a pus in eviden?a Tetrahidrocannabinol (THC);
- Proba nr. 2: o cutiu?a pe care s-a pus in eviden?a Tetrahidrocannabinol (THC);
- Proba nr.3: 0,7 grame fragmente vegetale care con?in Tetrahidrocannabinol (THC);
- Proba nr. 4: un cantar electronic pe care s-a pus in eviden?a Tetrahidrocannabinol (THC);
- Proba nr. 5: o forfecu?a pe in care s-a pus in eviden?a Tetrahidrocannabinol (THC);
- Proba nr. 6: 0,5 grame Cannabis.
Probele ramase in urma efectuarii analizelor de laborator, au fost predate pe baza de dovada la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.G.P.R.
5. Cu privire la inculpatul P.P.L. din probele administrate in cauza rezulta ca in primavara anului 2016 acesta a aderat la gruparea infractionala, sprijinind membrii gruparii in activitatile de procurare a drogurilor de risc prin punerea acestora in legatura cu inculpatul T.I., despre care stia ca vinde cannabis la preturi avantajoase (35 de lei gramul) si care a devenit una din sursele importante de aprovizionare cu droguri de risc a membrilor gruparii.
Din exploatarea mandatelor de supraveghere emise in cauza si in urma supravegherilor operative a rezultat faptul ca inculpatul P.P.L. se aproviziona cu droguri de la inculpatul T.I., pe care l-a contactat telefonic frecvent in vara anului 2016, chiar la ore destul de inaintate, discutiile purtate cu acesta fiind scurte si codificate. 
De asemenea, in urma activitatilor de supraveghere operativa s-a stabilit ca inculpatul P.P.L. impreuna cu alti membri ai gruparii J.B.A., zis ”J.”, M.S.A., Zis ”S.”, L.M.Si B. D. C. au efectuat mai multe deplasari la Poiana Sibiului la inculpatul T.I., pentru a se aproviziona cu cannabis:
- in data de 26.04.2016 suspectii J.B.A., zis ”J.”, M.S.A., Zis ”S.” si P.P.L., s-au deplasat in loc. Poiana Sibiului cu autoturismul nr. __/____/_______ unde s-au intalnit cu suspectul T.I..
- in data de 11.08.2016 suspectii J.B.A., zis ”J.”, M.S.A., zis ”S.” si P.P.L. (care a fost luat de ceilalti suspecti din loc. Sacel), s-au deplasat in loc. _______ cu autoturismul nr. __/____/_____ unde s-au intalnit cu suspectul T.I..
- 18.08.2016 suspectii M.S.A., zis ”S.” si  P.P.L., s-au deplasat in loc. Poiana Sibiului cu autoturismul nr. __/____/_______ unde s-au intalnit cu suspectul T.I..
Din declaratia martorei B.F.B., prietena suspectului, rezulta ca aceasta impreuna cu suspectul P.P.L. sunt consumatori de cannabis si ca si-au procurat in mod repetat pe parcursul anului 2016 droguri de risc de la inculpatul T.I., care le comercializa cannabis cu 35 de lei gramul. De asemenea, martora mai precizeaza ca ea, impreuna cu inculpatul P.P.L. au consumat droguri chiar in seara zilei de 2 octombrie, impreuna cu M.S.A. si L.M., dintr-o tigara cu cannabis pusa la dispozitie de unul dintre acestia din urma.
Astfel, din probele administrate – declaratii martora B.F.B., declaratie data in calitate de martor de S.S., declaratii date de inculpatul P.P.L., reiese faptul ca inculpatul P.P.L. in perioada aprilie  –  august 2016, actionand in baza aceleiasi rezolutii infractionale si-a procurat in mod repetat droguri de risc de la inculpatul T.I. in cel putin cinci imprejurari, nu doar pentru consumul propriu, dar si pentru a le oferi spre consum prietenei sale, B.F.B., in cel putin trei imprejurari, cand au fost impreuna la ________, la inculpatul T.I., de unde inculpatul Pascu a cumparat diferite cantitati de cannabis, pe care ulterior l-au consumat impreuna.
De asemenea, din declaratia martorului S.S. ( care declara ca de la sfarsitul anului 2015 a inceput sa-si procure cannabis de la inc. P.P.L.) rezulta ca inculpatul P.P.L. i-a vandut cannabis lui S.S. in doua imprejurari: o data cantitatea de 1 gram cu pretul de 50 de lei, iar in data de 25 sau 26 septembrie 2016 cantitatea de 2 grame cu pretul de 100 lei.
Din probele administrate in cauza a rezultat ca inculpatul P.P.L. a detinut droguri de risc atat in vederea comercializarii sau oferirii altor persoane, cat si pentru consumul propriu, aspect confirmat de:
- analizele asupra probelor biologice recoltate de la inculpat, in buletinul toxicologic transmis de catre Serviciul Judetean de Medicina Legala Sibiu se precizeaza ca in ceea ce-l priveste pe inculpatul P.P.L. rezultatul este pozitiv pentru Canabinoide
- faptul ca la locatiile folosite de catre inculpatul P.P.L. au fost identificate cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate in data de 3.10.2016 mai multe cantitati de droguri de risc  - cannabis - sub forma de fragmente de masa vegetala, muguri si frunze, cu privire la care acesta a afirmat ca le detinea impreuna cu prietena sa, in vederea consumului.
- faptul ca in probele care au fost inaintate Laboratorului de Analiza si Profil al Drogurilor din cadrul B.C.C.O. Cluj Napoca s-a pus in evidenta Cannabis si Tetrahidroanabinnol (THC) substanta psihotropa biosintetizata din planta de Cannabis ce face parte din tabelul –anexa nr. III di Legea 143/2000.
- declaratiile inculpatului P.P.L. si ale martorilor B.F.B. si T.M., din care rezulta ca in seara zilei de 2.10.2016 inculpatul M.S.A. impreuna cu inculpatii L.M.si P.P.L., precum si cu prietena acestuia din urma au consumat cannabis acasa la inculpatul M.S.A..
Conform Raportului de constatare tehnico-?tiin?ifica nr. __________/_________ intocmit de Laboratorul de Analiza ?i Profil al Drogurilor Cluj-Napoca, cu privire la probele ridicate in data de 03.10.2016 cu ocazia perchezi?iei domiciliare efectuata la locuin?ele folosite de inculpatul P.P.L., s-au stabilit urmatoarele concluzii:
Probele inaintate sunt constituite din:
Proba nr. 1a: 0,5 grame Cannabis;
Proba nr. 1b: 3,5 grame Cannabis;
Proba nr. 2a: 1,3 grame Cannabis;
Proba nr. 2b: 0,1 grame Cannabis;
Proba nr. 2c: 2,3 grame Semin?e de Cannabis pe care s-a pus in eviden?a Tetrahidrocannabinol (THC);
Proba nr. 3a: 5,4 grame fragmente vegetale care con?in Tetrahidrocannabinol (THC);
Proba nr. 3b: 2,7 grame Cannabis;
Proba nr. 4: 3,2 grame Semin?e de Cannabis pe care s-a pus in eviden?a Tetrahidrocannabinol (THC);
Proba nr. 5: 0,3 grame Cannabis;
Probele ramase in urma efectuarii analizelor de laborator, au fost predate pe baza de dovada la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.G.P.R.
6. Cu privire la inculpatul T.I. din probele administrate in cauza rezulta ca din cursul lunii aprilie 2016 pana in septembrie 2016 acesta a sprijinit gruparea infractionala, revenindu-i rolul de a aprovizona membrii gruparii cu droguri de risc.
Astfel din exploatarea mandatelor de supraveghere emise in cauza si in urma supravegherilor operative a rezultat faptul ca suspectul T.I. este contactat frecvent telefonic de membrii gruparii M.S.A. si P.P.L., chiar la ore destul de inaintate, discutiile fiind scurte si codificate.
De altfel, din declaratia inculpatului P.P.L. coroborata cu datele rezultate din exploatarea mandatelor de supraveghere rezulta ca el este cel care in primavara anului 2016  i-a pus in legatura pe ceilalti membri ai gruparii cu suspectul T.I., despre care stia ca vinde cannabis la preturi avantajoase (35 de lei gramul).
De asemenea, din exploatarea mandatelor de supraveghere emise in cauza si in urma supravegherilor operative a rezultat faptul ca inculpatul T.I. este contactat frecvent telefonic de membrii gruparii M.S.A. si P.P.L., chiar la ore destul de inaintate, discutiile fiind scurte si codificate.  Redam exemplificativ cateva astfel de discutii cu membrii gruparii:
In data de 09.07.2016, ora 22:05:54, T.I. este contactat de M.S.A. de pe postul telefonic cu numarul 0757.349.324 (cartela prepayd), afirmand ca la acea ora pleaca din Sibiu ?i trece pe la acesta, in Poiana Sibiului, totodata T.I. afirmand ca este acasa.
De asemenea, in ziua urmatoare, respectiv 10.07.2016, la ora 23:55:11 T.I. este contactat de M.S.A. de la postul telefonic cu numarul ____________ (cartela prepayd), in pofida orei inaintate stabilind ca acesta din urma sa-l viziteze in localitatea Poiana Sibiului, scopul fiind acela de a se aproviziona cu cannabis.
In data de 17.07.2016 la oara 23:56:45 suspectul M.S.A., il contacteaza pe suspectul T.I., spunandu-i acestuia „Deranjez, nu?...eu eram. Am vrut sa trec pe acolo pe la o poveste”, iar T. ii spune „Haide, hai!”. Dupa aceasa discutie M.S.A. se deplaseaza in ____________, la locuinta numitului T.I., asa cum rezulta din convorbirile purtate.
Deplasarile in _________ sunt efectuate cu autoturismul marca Opel Corsa, cu numarul de inmatriculare __/____/_______, utilizat de M.S.A., cat si cu diferite autoturisme taxi, conduse de persoane de incredere din anturajul infractional.
De asemenea, cu ocazia supravegherii operative din data de 21
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Organizatii si activitati (infractiuni care aduc atingere unor)

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017