InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate

(Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Minori | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Asupra apelului de fata constata urmatoarele :
Prin sentinta civila nr. 1/2017 pronuntata de Judecatoria X s-a admis actiunea civila formulata de reclamantul A.A. cu incuviintarea reprezentantului legal B.B., si in consecinta:
A fost majorata contributia de intretinere datorata de parat minorului A.A., de la suma de 700000 rol stabilita prin sentinta civila nr. 7/2005 a Judecatoriei Xla suma de 2000 lei lunar incepand cu data introducerii actiunii 08.03.2017 .
  A fost obligat paratul la plata cheltuielilor de judecata catre reclamant in suma de 1200 lei reprezentand onorariu avocat.
Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut ca prin actiunea civila inregistrata la Judecatoria X la data de 08.03.2017, reclamantul A.A. cu incuviintarea reprezentantului legal B.B. a solicitat instantei sa dispuna majorarea contributiei de intretinere datorata de parat pentru reclamant conform hotararii judecatoresti 7/2005 a Judecatoriei X si obligarea acestuia la cheltuieli de judecata.
Reclamantul a sustinut ca in baza sentintei civile nr. 7/2005 Judecatoria X l-a obligat pe parat la 700000 lei  vechi pensie de intretinere lunara.
Paratul desi lucreaza in Germania si realizeaza venituri nu a intentionat sa achite pensia de intretinere conform nevoilor reclamantului.
In drept s-au invocat dispozitiile art. 529, 499, 402 Cod civil.
S-au anexat - sentinta civila, certificat nastere, certificat casatorie, act identitate reprezentant legal.
Paratul a formulat intampinare fila 19 dosar exprimandu-si acordul in ceea ce priveste actiunea formulata.
In intampinarea formulata paratul a mentionat ca mai are in intretinere un copil minor, ca lucreaza in Germania ca persoana fizica autorizata si ca nu poate da relatii despre veniturile sale decat prin depunerea declaratiei rectificative in anul 2017 pentru anul 2016.
A anexat certificat nastere minor.
Analizand actiunea instanta de fond a retinut ca prin sentinta civila nr. 7/2005 Judecatoria X a obligat paratul la plata unei pensii lunare de intretinere pentru fiul sau minor reclamant in cauza in suma de 700000 lei vechi.
Minorul B.B., fiul paratului este nascut la data de …, conform certificatului de nastere fila 10 dosar.
De la data hotararii de stabilire a pensiei de intretinere, conditiile si imprejurarile avute in vedere de catre instanta s-au schimbat atat in ceea ce priveste minorul care are nevoi crescute privind pregatirea profesionala si nu numai dar si in ceea ce-l priveste pe parat care in prezent mai are un copil minor in intretinere si realizeaza venituri lucrand ca si persoana fizica autorizata in Germania.
Adeverinta de venit fila 33 dosar evidentiaza faptul ca paratul  ar avea un venit net lunar de circa 3335 euro.
Cu inscrisurile depuse la filele 45 dosar, paratul a facut dovada faptului ca a achitat pensia de intretinere stabilita dar si in plus sume de bani pentru intretinerea minorului.
Cum reclamantul nu a facut dovada unor nevoi concrete, speciale, instanta raportandu-se la venitul realizat de catre parat, tinand seama de imprejurarea ca acesta mai are un copil minor in intretinere, va aprecia functie de varsta reclamantului - .. ani, o suma care sa satisfaca nevoile profesionale, sociale si personale ale acestuia si va aprecia ca suma de 2000 lei este una indestulatoare, in conditiile in care asa cum s-a mentionat reclamantul nu a evidentiat unele necesitati concrete.
Pe cale de consecinta in temeiul art. 499, 402, 529 Cod civil instanta a admis actiunea si a majorat contributia de intretinere datorata de parat minorului B.B. de la suma de 700000 rol stabilita prin sentinta civila nr. 7/2005 a Judecatoriei X la suma de 2000 lei lunar incepand cu data introducerii actiunii 08.03.2017.
A fost obligat paratul la plata cheltuielilor de judecata catre reclamant in suma de 1200 lei reprezentand onorariu avocat, in baza art. 453 C.p.civ.
Impotriva sentintei civile nr. 1/2017 a Judecatoriei X a declarat apel  reclamantul A.A., prin care solicita anularea sentintei atacate si trimiterea cauzei la instanta de fond in vederea rejudecarii; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea apelului, apelantul reclamant a aratat in fapt, ca prin actiunea inregistrata la instanta de fond a solicitat obligarea paratului la plata unei pensii de intretinere majorate prin raportare la veniturile realizate in prezent. In dezvoltarea motivelor actiunii a aratat faptul ca paratul, in baza sentintei civile nr, 7/2005 pronuntata de Judecatoria X in dosarul civil nr. 3/2005, a fost obligat la plata catre el a unei pensii de intre?inere in cuantum de 700.000 ROL /luna, fapt pentru care se impune majorarea cuantumului pensiei de intretinere.
Instanta de fond a admis actiunea formulata de apelant si a dispus majorarea pensiei de intretinere la care a fost obligat paratul de la suma de 700000 ROL/luna la suma de 2000 lei/luna incepand cu data de introducerii actiunii 08.03.2017.
Instanta de fond, pentru stabilirea pensiei de intretinere, a avut in vedere o adeverinta de venit aferenta anului 2015 depusa la dosar de parat si a respins cererea de solicitare a veniturilor din Germania aferente celor 6 luni de zile introducerii cererii de judecata, motivat de faptul ca cererea in probatiune formulata de apelant pentru obtinerea veniturilor din Germania este inadmisibila intrucat nu s-a cerut in mod expres efectuarea unei comisii rogatorii in baza Regulamentului nr. 1206/28.05.2001.
Apelantul apreciaza ca respingerea probei cu efectuarea unei adrese rogatorii, solicitata in mod expres la termenul de judecata din data de 03.07,2017 este nelegala intrucat aceasta proba a fost solicitata prin cererea de chemare in judecata, precum si prin cererea din data de 19.06.2017, iar alegerea modalitatii de obtinere a acestor informatii apartine strict instantei de judecata.
Mai mult, fiind vorba de interesele unui minor considera ca trebuie sa prevaleze interesul superior al acestuia si instanta de judecata sa nu dea dovada de un formalism excesiv in indeplinirea actului de justitie.
Apelantul mai arata ca, din informatiile detinute, paratul realizeaza venituri net superioare celor care au fost depuse la dosar, fapt pentru care se impune ca pensia de intretinere sa se faca prin raportare la veniturile efectiv realizate de parat.
Fata de cele precizate, solicita admiterea prezentului apelului, anularea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare in vederea completarii probatiunii cu veniturile realizate de parat in perioada octombrie 2016-februarie 2017 precum si obtinerea informatiilor daca paratul a beneficiat de alte contributii/beneficii pentru reclamant.
In drept s-au invocat dispozitiile art. 466 si urmatoarele Cod proc.civ.
Impotriva acestei incheieri au declarat apel si paratul C.C., solicitand admiterea apelului si schimbarea in parte a sentintei civile nr. 1/2017 pronuntata de Judecatoria X in sensul majorarii contributiei de intretinere datorate de el minorului A.A. de la suma de 700000 ROL la suma de 1.000 lei lunar si exonerarea de plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 1.200 lei; obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu solutionarea prezentului apel.
In motivarea apelului, paratul a aratat ca sentinta civila nr. 1/2017 pronuntata de Judecatoria X este nelegala intrucat suma de 2.000 lei reprezentand pensie de intretinere datorata reclamantului A.A. este foarte mare.
Articolul 527 alin. 2 C. Civ. prevede ca „La stabilirea mijloacelor celui care datoreaza intretinerea se tine seama de veniturile si bunurile acestuia, precum si de posibilitatile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute in vedere celelalte obligatii ale sale".
Potrivit art. 529 C. civ., instanta este abilitata sa stabileasca cuantumul obligatiei de intretinere, in functie de anumite criterii, respectiv intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati, iar cand intretinerea este datorata de catre parinte ea se stabileste pana la o patrime din castigul sau in munca daca are in intretinere un copil, o treime pentru doi copii si jumatate pentru trei sau mai multi copii.
Mentioneaza ca paratul mai are in intretinere un copil minor, respectiv D.D., nascuta la data de ….
Astfel, pensia de intretinere trebuie stabilita pana la o treime din veniturile pe care le realizeaza intrucat are in intretinere doi copii minori.
Instan?a de judecata nu este obligata sa stabileasca pensia de intretinere la procentul maxim prevazut de lege, ci poate sa o stabileasca pana la procentul de 1/3 din venituri in situatia in care aceasta acopera toate nevoile persoanei intretinute.
Mai mult, instanta de judecata trebuie sa aiba in vedere si obligatiile financiare ale persoanei care presteaza intretinerea.
Adeverinta de venit aflata la fila 33 a dosarului de la fondul cauzei evidentiaza ca apelantul parat are un venit lunar net de aproximativ 3335 euro. Din aceasta suma, apelantul parat  este nevoit sa se intretina si sa achite pensii de intretinere celor doi copii minori.
Reclamantul este un copil in varsta de … ani care nu a facut dovada unor nevoi speciale, concrete, astfel incat suma de 1.000 lei este suficienta pentru a acoperi nevoile profesionale, sociale si personale ale acestuia. In plus, mama minorului este obligata sa contribuie si ea la intretinerea minorului in mod egal cu tatal acestuia.
Contul unde este virata suma reprezentand pensie de intretinere este administrat de reclamant, astfel incat minorul cheltuieste banii dupa bunul lui plac, nefiind controlat de nimeni modul in care acesti bani sunt cheltuiti.
Instanta de fond a obligat apelantul parat in mod gresit la plata sumei de 2.000 lei incepand cu data introducerii actiunii, respectiv 08.03.2017.
Apelantul parat a facut dovada cu inscrisurile aflate la fila 45 la dosarul cauzei ca a achitat pana  in prezent o suma mult mai mare decat pensia de intretinere stabilita de instanta de judecata, respectiv suma de 500 lei, precum si alte sume pentru intretinerea minorului. Prin urmare, data obligarii apelantului parat la plata pensiei de intretinere majorate trebuia sa fie data pronuntarii sentintei.
Instanta de fond in mod gresit l-a obligat la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 1.200 lei.
Prin intampinarea depusa la dosarul cauzei, apelantul parat a aratat ca este de acord cu admiterea cererii de chemare in judecata, a solicitat sa nu fie obligat la plata cheltuielilor de judecata intrucat potrivit dispozitiilor art. 454 C. Pr. Civ., paratul care a recunoscut, la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, pretentiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata.
Apelantul nu a fost pus in intarziere anterior formularii cererii de chemare in judecata.
Pentru toate aceste motive,  solicita admiterea apelului formulat.
In drept, s-au invocat dispozitiile art. 480 C. pr. civ.
La data de … paratul C.C. a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea apelului declarat de reclamantul A.A., cu obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.
La data de … apelantul reclamant A.A. a depus la dosar raspuns la intampinare.
Analizand sentinta atacata prin prisma motivelor de apel si, din oficiu, sub toate aspectele, tribunalul retine ca ambele apeluri sunt neintemeiate si vor fi respinse pentru motivele pe care le vom arata in continuare.
In primul rand se impune mentiunea ca in apel a fost administrata proba cu inscrisuri si a fost luat un interogatoriu reclamantului A.A.
Instanta de fond a retinut in mod corect ca prin sentinta civila nr. 7/2005 Judecatoria X l-a obligat pe parat la plata sumei de  700000 lei  vechi lunar cu titlu de pensie de intretinere in favoarea reclamantului A.A., fiul sau.
In prezent, situatia avuta in vedere de instanta care a solutionat cauza in anul 2005 s-a schimbat, respectiv tatal minorului lucreaza in Germania si realizeaza venituri mai mari decat in 2005, iar nevoile minorului au crescut. Este adevarat ca paratul mai are in intretinere un minor, ca urmare, la stabilirea pensiei de intretinere se va avea in vedere si acest aspect.
Din probele administrate in fata instantei de fond, respectiv adeverinta de venit de la fila 33 dosar, rezulta ca paratul  a avut in anul 2016 un venit net lunar de circa 3335 euro. Raportandu-se la aceasta suma, instanta de fond a stabilit pentru reclamant o pensie de intretinere de 2000 lei lunar.
Apelul reclamantului este neintemeiat. Acesta solicita anularea hotararii atacate si rejudecarea cauzei cu administrarea unei comisii rogatorii prin care sa se obtina veniturile actuale ale paratului despre care reclamantul sustine ca sunt mai mari decat cele retinute de instanta de fond. In opinia instantei de apel, aceasta cerere este lipsita de interes. Instanta de fond a acordat reclamantului o pensie de intretinere de 2000 de lei, un cuantum mai mult decat suficient pentru un tanar de … ani la intretinerea caruia trebuie sa contribuie si mama, cu o suma echivalenta, chiar daca aceasta se acorda in natura.
Ca urmare, avand in vedere ca minorul reclamant traieste in Romania, iar tatal parat ii acorda si alte ajutoare financiare, asa cum s-a dovedit in cauza prin interogatoriul administrat (bilete de calatorie, intretinerea pe anumite perioade in Germania, alte bunuri), instanta nici nu ar acorda un cuantum majorat al pensiei de intretinere. In acest context, este lipsit de interes sa se rejudece cauza doar pentru a obtine veniturile actuale ale paratului, atat timp cat o astfel de proba nu ar duce la acordarea unei pensii mai mari pentru minor, instanta nefiind obligata sa acorde o suma egala cu plafonul maxim, ci o suma de PANA LA O TREIME din venitul paratului.
Apelul paratului este de asemenea neintemeiat si va fi respins.
Apelantul parat a invocat faptul ca mai are un minor in intretinere, pentru ca nu datoreaza pensie de intretinere intrucat fosta sa sotie a renuntat la acest drept in compensare cu faptul ca nu a platit sulta pentru imobilul bun comun al sotilor la partaj, dar si pentru ca suma stabilita este mult prea mare pentru nevoile minorului.
Niciunul dintre aceste motive nu este intemeiat.
Mama minorului, fosta sotie a apelantului parat, nu a putut renunta in mod valabil la pensia de intretinere pentru minor intrucat acest drept apartine minorului si nicio alta persoana nu poate renunta la el.
Nici compensarea intretinerii cu sulta datorata de una dintre parti pentru imobilul bun comun al sotilor la partaj nu poate interveni pentru acelasi motiv ca dreptul la intretinere este unul personal la care nu poate renunta decat titularul sau.
In ceea ce priveste faptul ca paratul mai are un minor in intretinere, acest aspect a fost avut in vedere de instanta de fond care a stabilit pensia de intretinere respectand cotele maxime stabilite de lege pentru situatia in care un parinte are doi copii in intretinere, respectiv pentru reclamant s-a stabilit o suma sub 1/6 din venitul paratului.
Nu se retine nici faptul ca pensia stabilita este prea mare intrucat instanta de fond nu a stabilit aceasta pensie la maximul legal, ci sub acest maxim, reclamantul are varsta de … ani, deci are nevoi mai mari decat celalalt minor al paratului, este la varsta adolescentei cand costurile cu educatia si intretinerea zilnica cresc constant deci pensia a fost corect stabilita.
Faptul ca paratul a suportat alte cheltuieli ale reclamantului, mai exact a contribuit benevol cu anumite sume, nu face ca obligatia sa sa fi fost indeplinita, astfel ca, in mod corect, pensia majorata a fost stabilita de la data introducerii actiunii.
In ceea ce priveste cheltuielile de judecata de la fond, in mod corect instanta de fond a obligat paratul la plata acestora, desi el a fost de acord cu actiunea intrucat el este de drept in intarziere pentru plata intretinerii potrivit art.1523 Cod civil si, in esenta, pozitia sa fata de actiune a fost doar formala, dovada si faptul ca paratul a declarat apel impotriva sentintei de majorare a pensiei, desi instanta nu a stabilit pensia la maximul legal.
Pentru toate aceste motive, in baza art.480 Cod proc.civ. se vor respinge ambele apeluri si se va pastra sentinta atacata. Urmare a respingerii ambelor cereri, nu se vor acorda nici cheltuieli de judecata in apel.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017