InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar

(Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Cereri | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin cererea de reexaminare inregistrata la data de 4.12.2012 Baroul Bucuresti in numele creditorului M. R. a solicitat reexaminarea incheieri civile nr. 85/CC/19.11.2012 a  Tribunalului Sibiu, deoarece in cauza nu a operat puterea lucrului judecat ci se solicita urmare a incuviintarii silite a hotararii din 27.12.2005 si a deciziei din 20.04.2009 a Tribunalului Bad Neustadt a.d. Saale executarea silita a debitorului M. H. A. astfel ca s-au incalcat prevederile art.6 lit. a  si c din OUG nr. 51/2008.
Prin incheierea civila nr. 65/CC/2012 a Tribunalului Sibiu, s-a respins cererea de ajutor public judiciar a petentului Baroul Bucuresti in numele creditorului M. R.
           Pentru a hotari astfel instanta a retinut ca ajutorul public judiciar se acorda intr-o cauza, dintre cele enumerate la art. 3 din OUG nr. 51/2011, insa petentul intelege sa formuleze aceasta cerere ca o cerere principala, ceea ce in opinia instantei nu poate fi admis.                               
De altfel, petentul a inteles sa formuleze aceasta noua cerere pe cale separata  dupa ce o cerere identica, formulata in dosarul 81/85/2011 al Tribunalului Sibiu, a fost respinsa. Impotriva solutiei, in acel dosar, partea a formulat si cerere de reexaminare, care si ea a fost respinsa.    
Cererea din prezentul dosar nu este altceva decat reiterarea cererii anterioare, a carei solutie se bucura de putere de lucru judecat, in ciuda faptului ca petentul sustine ca prin prezenta cerere se invoca, „in general,  noi motive.” Nu numai ca nu s-au invocat noi motive, dar cererea nu a fost nicicum motivata, asa incat nu se poate sustine ca este o cerere  diferita de cea anterioara.
Potrivit art. 2 pct. l C. p. c. tribunalul judeca cererile privind recunoasterea si cele pentru incuviintarea executarii silite  a hotararilor date in tari straine.
Conform art. 8/1 din O.U.G.nr.51/2008, ajutorul public judiciar se acorda, potrivit prezentei ordonante de urgenta, independent de starea materiala a solicitantului, daca prin lege speciala se prevede dreptul la asistenta judiciara sau dreptul la asistenta juridica gratuita, ca masura de protectie, in considerarea unor situatii speciale, precum minoritatea, handicapul, un anumit statut si altele asemenea. in acest caz, ajutorul public judiciar se acorda fara indeplinirea criteriilor prevazute la art. 8, dar numai pentru apararea sau recunoasterea unor drepturi sau interese rezultate ori aflate in legatura cu situatia speciala care a justificat recunoasterea, prin lege, a dreptului la asistenta judiciara sau la asistenta juridica gratuita. Potrivit Articolul 46 din Regulamentul (CE) - nr. 4/2009 AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2008 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor si cooperarea in materie de obligatii de intretinere, regulamentul care se aplica  din data de 18.06.2011 articol intitulat  „Asistenta judiciara gratuita pentru cererile de intretinere pentru copii formulate prin intermediul autoritatilor centrale", statul membru solicitat acorda asistenta judiciara gratuita in cazul tuturor cererilor cu privire la obligatiile de intretinere care decurg dintr-o relatie parinte-copil, a unei persoane care nu a implinit inca 21 de ani formulate de un creditor in temeiul articolului 56. Fara a aduce atingere alineatului (1), in legatura cu alte cereri decat cele de la articolul 56 alineatul (1) literele (a) s, i (b),autoritatea competenta a statului membru solicitat poate refuza asistenta judiciara gratuita in cazul in care considera ca, pe fond,cererea sau orice cale de atac sunt, in mod evident, neintemeiate.
          In speta se invoca deci o lege speciala prin care se prevede dreptul la asistenta judiciara gratuita, astfel incat aceasta cerere urmeaza a fi admisa, in conditiile Protocolului nr. 113928/1693/2008 incheiat intre Ministerul Justitiei si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, respectiv raportat la dispozitiile art. 2 pct. 1 lit. e si art. 7, cuantumul onorariului fiind in acest caz, pentru cererile privind obligatiile de intretinere care se cuvin pentru asigurarea accesului international la justitie, de 500 lei.
           In ceea ce priveste cererea de ajutor public judiciar sub forma platii onorariului executorului judecatoresc, aceasta urmeaza a fi incuviintata de catre instanta de executare, in conditiile art. 11 si 26 din O.U.G.nr.51/2008, stabilind onorariul provizoriu de 700 lei, care se va suporta din fondurile Ministerului Justitiei.
Cererea impreuna cu incheierea de incuviintare se trimit de indata Camerei Teritoriale a Executorilor Judecatoresti Sibiu.
            In cauza nu a operat puterea lucrului judecat, deoarece cererea are caracter independent fata de cea solutionata in dosarul nr. 8176/85/2011 si vizeaza strict faza executarii silite ceea ce OUG 51/208 permite conform art.6 lit. c si art.26.
Pentru aceste considerente se va admite cererea de reexaminare si se va acorda ajutor public judiciar sub forma asistentei juridice prin avocat pentru executare silita si a ajutorului public judiciar sub forma platii onorariului judecatoresc.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015