InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant

(Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Cereri | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevazuta de Legea nr. 9/2012, inregistrata  la institutia parata anterior datei de 01.01.2013.

  Prin O.UG. nr. 1/2012 au fost suspendate pana la 1 ianuarie 2013 de la aplicare dispozitiile Legii nr. 9/2012 privind taxarea autovehiculelor cu ocazia primei transcrieri, astfel ca ansamblul legislativ format de cele doua acte normative a conservat viciile de neconformitate a O.U.G. nr. 50/2008, fiind mentinuta discriminarea autovehiculelor de ocazie din import in raport cu cele similare de pe piata nationala, deja inmatriculate in Romania, in sensul jurisprudentei unionale aratate, ceea ce justifica declararea ca neconforma a Legii nr. 9/2012 cu modificarile aduse de O.U.G. nr. 1/2012 pe perioada de incidenta a acestui din urma act normativ, in raport de art. 110 T.F.U.E., si inlaturarea de la aplicare a actului normativ national, asa cum in mod corect s-a dispus de instanta de fond.
Inlaturarea de la aplicare a actului normativ national care instituie obligativitatea platii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, duce in mod logic la constatarea inexistentei unui drept de creanta fiscala si, corelativ, a obligatiei de achitare a acestei taxe din partea reclamantului pentru autoturismul importat, ceea ce lipseste de temei refuzul autoritatii publice parate de a proceda la satisfacerea cererii reclamantului de inmatriculare a autoturismului fara plata taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, astfel ca se impunea sanctionarea acestei obligatii.


Sectia de contencios administrativ si fiscal – Decizia nr. 6866 / 17 iunie 2013 


Prin sentinta administrativa nr. 2756/CAF/2013 pronuntata de Tribunalul Alba – sectia a II-a civila si de contencios administrativ in dosar 206/107/2013 a fost respinsa cererea formulata de reclamantul T.T. in contradictoriu cu parata Institutia Prefectului Judetului A. - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor avand ca obiect obligarea paratei la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevazuta de Legea nr. 9/2012.
 Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca reclamantul a achizitionat un autoturism din spatiul U.E.. S-a adresat paratei cu solicitarea de a proceda la inmatricularea autoturismului, dar parata a conditionat acest lucru de plata taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevazute de Legea 9/2012.
Tribunalul a apreciat ca refuzul paratei de a inmatricula acest autoturism in absenta fara achitarea prealabila a acestei taxe este justificat, fiind exprimat cu respectarea dreptului comunitar, a art. 110 T.F.U.E., asa cum s-a pronuntat C.J.U.E. in cauza Tatu.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamantul T.T. solicitand admiterea acestuia, modificarea hotararii atacate in sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulate.
In motivarea optiunii sale procesuale reclamantul sustine ca s-a adresat institutiei parate cu cerere de inmatriculare a autoturismului sau la data de 28.12.2012, astfel ca situatiei juridice create prin refuzul de inmatriculare fara plata taxei pentru emisii poluante ii este aplicabila Legea nr. 9/2012 in forma in vigoare pana la 31.12. 2012.
Acest act normativ era neconform art. 110 T.F.U.E., astfel ca pretinderea taxei ce o instituia era nelegala, ceea ce face ca refuzul paratei de a proceda la inmatricularea autoturismului sau este nejustificat.
In drept, se invoca art. 299 – 316 C.p.civ...
Analizand sentinta atacata sub toate aspectele cauzei conform art. 3041 C.p.civ. cat si prin prisma motivelor invocate, Curtea constata urmatoarele:
Reclamantul s-a adresat institutiei parate cu cerere pentru inmatricularea autoturismului sau la data de 28.12.2012, prin scrisoare recomandata, astfel ca raportului juridic dedus judecatii, constand in sanctionarea refuzului nejustificat de inmatriculare a autoturismului sau fara perceperea prealabila a taxei pentru emisii poluante, ii este aplicabila Legea nr. 9/2012, asa cum a fost modificata prin O.u.G. nr. 1/2012.
Sub aspectul conformitatii acestui act normativ cu dreptul obiectiv unional, este de relevat ca in cauza C 402/09 Tatu c. Statului Roman prin Ministerul Finantelor s.a., Curtea de Justitie a Uniunii Europene, ca interpret oficial al Tratatului pentru functionarea Uniunii Europene, a stabilit, urmare a unei cereri de pronuntare a unei hotarari preliminare, ca „articolul 110 T.F.U.E. trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala.” Aceasta hotarare nu vizeaza in mod special un act normativ national, chiar daca a fost adoptata in perioada de activitate a O.u.G. nr. 50/2008, explicitand ca art. 110 T.F.U.E. se opune oricarei masuri nationale legislative, chiar ulterioare, care in materie fiscala ar fi de natura a descuraja punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala.
Sub acest aspect este de observat ca prin Legea nr. 9/2012, act normativ prin care s-a dorit a se inlatura inechitatile constatate de instantele judecatoresti, rezultate din aplicarea O.u.G. nr. 50/2008, act normativ declarat in mod constant neconform cu art. 110 T.F.U.E., s-a reglementat prin art. 4 ca obligatia de plata a taxei intervine cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare, la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri prevazute la art. 3 si 8, la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului platitor valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. 7, precum si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, asupra unui autovehicul rulat al carui proprietar n-a fost anterior impus la prima inmatriculare a autoturismului in Romania.
Acest din urma caz reglementat asigura neutralitatea taxei, astfel ca Legea nr. 9/2012 respecta exigentele art. 110 T.F.U.E. asa cum a fost explicitat prin jurisprudenta unionala aratata.
   Insa, prin O.U.G. nr. 1/2012 au fost suspendate pana la 1 ianuarie 2013 de la aplicare dispozitiile Legii nr. 9/2012 privind taxarea autovehiculelor cu ocazia primei transcrieri, astfel ca ansamblul legislativ format de cele doua acte normative a conservat viciile de neconformitate a O.U.G. nr. 50/2008, fiind mentinuta discriminarea autovehiculelor de ocazie din import in raport cu cele similare de pe piata nationala, deja inmatriculate in Romania, in sensul jurisprudentei unionale aratate, ceea ce justifica declararea ca neconforma a Legii nr.9/2012 cu modificarile aduse de O.U.G. nr. 1/2012 pe perioada de incidenta a acestui din urma act normativ, in raport de art. 110 T.F.U.E., si inlaturarea de la aplicare a actului normativ national, asa cum in mod corect s-a dispus de instanta de fond.
Inlaturarea de la aplicare a actului normativ national care instituie obligativitatea platii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, duce in mod logic la constatarea inexistentei unui drept de creanta fiscala si, corelativ, a obligatiei de achitare a acestei taxe din partea reclamantului pentru autoturismul importat, ceea ce lipseste de temei refuzul autoritatii publice parate de a proceda la satisfacerea cererii reclamantului de inmatriculare a autoturismului fara plata taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, astfel ca se impunea sanctionarea acestei obligatii.
Pentru aceste considerente, Curtea a retinut ca hotararea atacata este netemeinica, astfel ca pentru indreptarea acestui neajuns, in temeiul art. 312 C.p.civ. a modificat-o  in sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017