InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Exceptia de nelegalitate – respingere

(Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Cereri | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

       Exceptia de nelegalitate – respingere
       
       Prin sentinta civila nr.609/SC/2005 al Tribunalului Brasov, s-a dispus respingerea exceptiei de nelegalitate a deciziei nr.706/1978 a Comitetului  Executiv al Consiliului Popular al Municipiului B. invocata de apelantul reclamant, in apelul care formeaza obiectul dosarului  nr.216/2005 in care prin incheierea  din 18 martie 2005 Tribunalul Brasov a dispus sesizarea sectiei  de contencios administrativ si fiscal in vederea  pronuntarii asupra exceptiei invocate.
       S-a dispus trimiterea dosarului Tribunalului Brasov – sectia civila, in vederea solutionarii in continuare a cauzei.
       Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut urmatoarele:
       Potrivit art.15 alin.2 din Constitutia Romaniei “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale  sau contraventionale mai favorabile” prevedere care se regaseste si in art.1 Cod civil.
       Legea contenciosului administrativ anterioara,  nr.29/1990 prin art.19  dispune in mod expres ca “prezenta lege nu se aplica  actelor emise anterior intrarii sale in vigoare(…)” prevedere care insa nu a mai fost reluata prin Legea nr.554/2004.
       Interpretarea data de reclamantul apelant prevederii cuprinse la art.4 alin.(1) din Legea nr.554/2004 si anume ca legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata “oricand” in cadrul unui proces, nu  poate fi primita, in sensul ca adverbul d “oricand” nu se  refera la data emiterii actului administrativ deoarece  s-ar ajunge la ipoteza absurda de a fi atacata inaintea instantei de contencios administrativ, pe calea  exceptiei de nelegalitate, acte administrative emise  in decursul istoriei, chiar si din evul mediu cum sustine reclamantul.
       Prin sintagma “oricand in cadrul unui proces” asa cum se prevede prin art.4 allin.1 din Legea nr.554/2004, legiuitorul a prevazut posibilitatea  ca exceptia de nelegalitate sa poata fi invocat atat inaintea instantei  de fond cat si in caile  de atac ordinare, acesta fiind intelesul adverbului de timp utilizat de legiuitorul  si nu cel cu referire la data emiterii  actului  administrativ.
       In consecinta, pentru considerentele retinute instanta a respins ca inadmisibila exceptia de  nelegalitate a deciziei nr.706/1978 a Comitetului  Executiv al Consiliului Popular al Municipiului B., invocata de reclamantul apelant in apelul care formeaza obiectul dosarului  nr.(***)/2005, al Tribunalului Brasov, sectia civila.
       Impotriva acestei hotarari, in termen legal a  declarat recurs reclamantul  criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
       In dezvoltarea motivelor de recurs, reclamantul  a sustinut ca instanta de fond a retinut o gresita situatie si a facut o gresita interpretare si aplicare  a legii.
       Exceptia  de nelegalitate invocata priveste decizia in litigiu, contrara legii in vigoare la data emiterii sale si nu raportat la Legea nr.554/2004, cum eronat s-a  retinut de prima instanta.
       Exceptia invocata fiind un mijloc de aparare, este imprescriptibila extinctiv.
       Potrivit art.4 din Legea nr.554/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata  oricand pe cale de exceptie, insa numai in cadrul  unui proces.
       Actul administrativ contestat  este contrar prevederilor art.44 si 136 din Constitutia Romaniei, care garanteaza dreptul de proprietate, precum si prevederile art.1 din aceeasi lege, potrivit caruia, statul si organele sale trebuie sa respecte legea, inclusiv la emiterea actelor adoptate de organele  acestuia.
       Din interpretarea teleologica a art.4 din Legea nr.554/2004 rezulta ca legalitatea unui act administrativ poate fi cercetat oricand, acesta fiind si spiritul dispozitiilor legale cuprinse  in acest act normativ, respectiv controlul legalitatii actelor  administrative si nu protejarea prin lege a actelor  administrative nelegale.
       Examinand hotararea atacata fata de motivele de recurs invocate, precum si sub toate aspectele, in conformitate cu dispozitiile art.3041 Cod procedura civila, s-a constatat ca nefondat recursul, pentru considerentele:
       Instanta de fond a facut o apreciere si interpretare corespunzatoare dispozitiilor legale incidente in materie.
       Exceptia de nelegalitate a deciziei nr.706/1978 emisa de Comitetul Executiv al Consiliului  Popular al mun. B., a fost intemeiata pe dispozitiile art.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ.
       Potrivit acestor prevederi “legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata oricand in cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la  cererea partii vatamate interesate”, iar potrivit al.4  al acestui articol “in cazul in care instanta de contencios  administrativ a constatat nelegalitatea actului, instanta  in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de a carui nelegalitate a fost constatata”.
       Exceptia de nelegalitate consta, astfel cum temeinic sustine si reclamantul, in dreptul  fiecarei parti a unui litigiu de a invoca, in apararea sa, ilegalitatea actului pe care se sprijina sustinerile partii adverse.
       Aceasta presupune  existenta unui proces in cadrul caruia, instantele judecatoresti sunt investite cu exercitarea controlului de legalitate a unui act  administrativ.
       Prin urmare, exceptia de nelegalitate nu poate fi invocata decat atata timp cat dreptul la actiune al reclamantului nu s-a prescris, pentru ca, daca acest din urma drept se afla in aceasta situatie, nici exceptia  analizata nu mai poate fi invocata pentru identitatea de ratiune.
       Ori potrivit art.11 alin.2 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, “pentru motive temeinice, in cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi  introdusa si peste termenul prev. la alin.1 (6 luni), dar nu mai tarziu de un an de la data emiterii actului”.
       Sintagma “oricand” folosita in cuprinsul textului art.4 alin.1 din lege, se refera la momentul in care poate fi invocata exceptia, din punct de vedere procesual si anume,  in orice faza a procesului – prima instanta, apel, recurs si in caile extraordinare de atac – adica, atata timp cat partile litigiului se pot apara, aspect corect retinut de prima instanta.
       Se constata astfel ca, desi considerentele instantei sunt deficitare sub aspectul retinerii ca inadmisibila a exceptiei, hotararea pronuntata in sensul respingerii  exceptiei  este temeinica si legala, insa pentru  considerentele retinute in prezenta decizie.
       Fata de cele sus expuse, in baza art.312 Cod procedura civila, recursul  a fost respins ca nefondat cu consecinta mentinerii hotararii atacate ca legala si temeinica.
       

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016