InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat,

(Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, respectiv lucrarile nu au fost incepute, fostii proprietari pot cere retrocedarea lor daca nu s-a facut o noua declaratie de utilitate publica”. In speta s-a constatat ca suprafata de 406 mp nu este necesara lucrarii de expropriere.
Prin actiunea formulata reclamantul A., a chemat in judecata paratul Statul Roman, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. - Directia Regionala Drumuri Poduri B., solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna retrocedarea suprafetei de teren neutilizata conform Deciziei nr. xx6/19.03.2012 (pentru coridorul de expropriere al lucrarii "Varianta de ocolire a municipiul B. tronson I-DN1-DN11 si tronson III-DN13-DN1) din parcela de teren ce a apartinut acestuia, avand in vedere ca o portiune considerabila din imobilul expropriat nu a fost utilizata in termen de un an potrivit scopului pentru care a fost expropriata si cu privire la care nu s-a facut o noua declarare de utilitate publica, in temeiul art. 35 si 36 din Legea nr. 33/1994, intabularea suprafetei mentionate in Cartea Funciara pe numele sau si obligarea paratului la suportarea contravalorii cheltuielilor de judecata pe care le va ocaziona  acest proces.
          Prin sentinta civila nr. 124/28.06.2016  Tribunalul Brasov a admis cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul A., […], in contradictoriu cu paratul Statul Roman prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale – Directia Regionala de Drumuri Poduri B., […] si, in consecinta:
         A obligat  paratul sa retrocedeze in proprietatea reclamantului suprafata de teren de 406 mp identificata sub denumirea Lot 2 in anexa 10 a Raportului de expertiza tehnica judiciara (supliment) nr. xxxx62 din 05.05.2016, intocmit de expert tehnic B., lucrare admisa de catre O.C.P.I. B. prin Procesul-verbal de receptie nr. xxx4 din 20.05.2016.
        A dispus intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate mai sus dobandit in favoarea reclamantului A..
        A obligat paratul la plata sumei de 11.690 lei catre reclamant, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele considerente:
Sustinerile reclamantului in ce priveste starea de fapt sunt confirmate de documentatia depusa la filele 7-25 ale vol. I al dosarului, din care rezulta  proprietatea acestuia asupra terenului in suprafata de 5420 mp (5420,22 mp din CF pe hartie) situat in B., str. L., nr. 74, imobil inscris in CF B. la nr. xxxx27 (CF vechi xxx40), avand nr. cadastral xxxx27 (nr. vechi  xxx3) si nr. Topografic (xxx62/1/4, xxx63, xxx64)/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2/2, pe care exista constructia proprietatea S.C. C. S.R.L., respectiv sala de sport si un teren de tenis.
          Parte din acest teren a facut obiectul exproprierii pentru realizarea lucrarii "Varianta de ocolire a Municipiului B. tronson I-DN1-DN11 si tronson III-DN13-DN1", potrivit Deciziei de expropriere nr. xx6/19.03.2012, reclamantul fiind inscris in Anexa cu suprafata de expropriat de 761 mp, despagubirea cuvenita fiind in cuantum de 93.751 lei.         
Prin expertiza efectuata in cauza s-a constatat ca suprafata de 406 mp nu este necesara lucrarii de expropriere, suprafata identificata cadastral prin lucrarea indicata sub denumirea Lot 2 in anexa 10, expertul stabilind ca aceasta nu este afectata de lucrarile mentionate in raport de dispozitiile O.G. nr. 43/1997 privind stabilirea zonei de siguranta a drumului.
In cauza a fost administrata proba cu expertiza tehnica de identificare cadastrala, fiind intocmit Raportul de expertiza tehnica judiciara (supliment) nr. xxxx62 din 05.05.2016, intocmit de expert tehnic B., lucrare admisa de catre O.C.P.I. B. prin Procesul-verbal de receptie nr. xxx4 din 20.05.2016 (fila 133 vol. II).
          Prin aceasta lucrare s-a constatat ca suprafata de 406 mp nu este necesara lucrarii de expropriere, suprafata identificata cadastral prin lucrarea indicata sub denumirea Lot 2 in anexa 10, expertul stabilind ca aceasta nu este afectata de lucrarile mentionate in raport de dispozitiile O.G. nr. 43/1997 privind stabilirea zonei de siguranta a drumului (filele 146 – 181 vol. II).
          Rezulta ca imobilul solicitat la restituire nu a fost utilizat pentru scopul exproprierii, devenind incidente prevederile art. 35 si 36 din Legea nr. 33/1994 care se aplica si in speta din perspectiva prevederilor art. 34 din Legea nr. 255/2010 care prevad ca dispozitiile acestei legi se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum si cu cele ale Codului civil si ale Codului de procedura civila, in masura in care nu contravin prevederilor prezentei legi.
         Or, Legea nr. 255/2010 nu cuprinde dispozitii privind retrocedarea imobilului care nu mai este necesar exproprierii, operand cele ale Legii nr. 33/1994 care este dreptul comun in materie de expropriere.
          Cedarea prin expropriere a dreptului de proprietate privata constituie, potrivit prevederilor art. 41 alin. (3) din Constitutie, de art. 562 alin. 3 Cod civil si ale art. 3 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, o masura cu caracter exceptional de restrangere a acestui drept intangibil, care nu poate fi dispusa decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.
Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, respectiv lucrarile nu au fost incepute, fostii proprietari pot cere retrocedarea lor daca nu s-a facut o noua declaratie de utilitate publica”.
Prin aceasta reglementare se da astfel posibilitatea revenirii asupra exproprierii dispuse pentru cauza de utilitate publica atunci cand lucrarile au fost finalizate dar nu cu privire la intreaga suprafata de teren supusa exproprierii.
Solutionand cauza in raport de dispozitiile Legii nr. 33/1994, instanta constata ca, potrivit expertizei mai sus identificate, terenul in suprafata de denumirea Lot 2 in anexa 10 a Raportului de expertiza tehnica judiciara (supliment) nr. xxxx62 din 05.05.2016, intocmit de expert tehnic B, lucrare admisa de catre O.C.P.I. B. prin Procesul-verbal de receptie nr. xxx4 din 20.05.2016.
          Apararea paratului in sensul ca nu doreste instrainarea terenului nu poate fi primita, din perspectiva prevederilor art. 37 din Legea nr. 33/1994, intrucat nu ne aflam in ipoteza vizata de acest text de lege, lucrarile pentru care s-a facut exproprierea fiind realizate, iar terenul nu este util acestora cum s-a constatat prin lucrarea de expertiza si reclamantul nu a incasat despagubirea stabilita prin procedura speciala.
Astfel, pentru considerentele expuse, va fi admisa cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul A., in contradictoriu cu paratul Statul Roman prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale – Directia Regionala de Drumuri Poduri B., cu consecinta obligarii paratului sa retrocedeze in proprietatea reclamantului suprafata de teren de 406 mp identificata sub denumirea Lot 2 in anexa 10 a Raportului de expertiza tehnica judiciara (supliment) nr. xxxx62 din 05.05.2016, intocmit de expert tehnic B., lucrare admisa de catre O.C.P.I. B. prin Procesul-verbal de receptie nr. xxx4 din 20.05.2016.
          Revenirea in proprietatea reclamantului a acestei suprafete, determina si admiterea cererii de intabularea in cartea funciara a dreptului astfel dobandit in favoarea acestuia, potrivit prevederilor art. 24  alin. 3 din Legea nr. 7/1996 coroborate cu cele ale art. 888 din Codul civil.
          Expertul nu a acordat numar cadastral nou lotului solicitat la retrocedare, aratand prin aceasta ca operatiunea respectiva se va face de catre O.C.P.I. in baza documentatiei cadastrale (fila 35 vol. II), obligatie ce rezulta din prevederile art. 11 alin. 2 din Legea nr. 255/2010, potrivit carora „oficiile in a caror raza teritoriala de activitate sunt situate imobilele expropriate vor proceda din oficiu la atribuirea numarului cadastral pentru suprafata neexpropriata”.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel paratul Statul Roman, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. - Directia Regionala Drumuri Poduri B. prin care a solicitat schimbarea acesteia in sensul respingerii actiunii, pentru urmatoarele motive:
In speta exproprierea s-a realizat prin decizia de expropriere xx6/19.03.2012 care potrivit art. 9 alin. 2 din Legea nr. 255/2010 constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil atat impotriva celor expropriati, cat si impotriva acelor care pretind un drept legat de bunul expropriat. 
Hotararea de stabilire a cuantumului  despagubirilor nu poate  fi atacata decat sub aspectul despagubirilor in baza art. 22 alin. 3 din Legea nr. 255/2010.  Art. 34 din Legea nr. 255/2010 arata ca dispozitiile acestei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 33/1994.
Actiunea reclamantului e intemeiata pe art. 35-37 din Legea nr. 33/1994.
Parata nu doreste instrainarea  bunului expropriat in sensul aratat de art. 37 din Legea nr.   33/1994 astfel ca expropriatorul  nu a emis notificarea prevazuta  de art. 35 din aceeasi lege.
Intimatul reclamant A. a depus intampinare prin care a solicitat respingerea apelului, aratand ca nu ne aflam in ipoteza prevazuta  de art. 37 din Legea nr. 33/1994, lucrarile pentru care s-a facut exproprierea fiind realizate.
Curtea prin decizia civila nr. 71/19.01.2017  a respins apelul ca nefondat pentru urmatoarele considerente:
   Obiectul actiunii nu este o contestare a cuantumului despagubirii in baza art. 22 alin. 3 din Legea nr. 255/2010, ci o actiune in temeiul art. 35 din Legea nr. 33/1994 in retrocedarea suprafetei de teren care nu a fost utilizata si nu e necesara pentru lucrarea pentru care a fost expropriata.
   Potrivit art. 1 din protocolul 1 al Conventiei Europene a Drepturilor  Omului orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.
In speta lipsirea reclamantului de suprafata de teren ramasa libera dupa efectuarea lucrarilor nu are nicio justificare, fiind incalcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului ce garanteaza si asigura dreptul de proprietate.
Cedarea prin expropriere a dreptului de proprietate privata constituie, potrivit prevederilor art. 41 alin. (3) din Constitutie, de art. 481 Cod civil si ale art. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, o masura cu caracter exceptional de restrangere a acestui drept intangibil, care nu poate fi dispusa decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.
Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, respectiv lucrarile nu au fost incepute, fostii proprietari pot cere retrocedarea lor daca nu s-a facut o noua declaratie de utilitate publica”.
    Conform art. 37 din Legea nr. 33/1994 in cazul in care lucrarile pentru care s-a facut exproprierea nu s-au realizat, iar expropriatorul doreste instrainarea imobilului, expropriatul - fost proprietar - are un drept prioritar la dobandire, la un pret ce nu poate fi mai mare decat despagubirea actualizata. In acest scop, expropriatorul se va adresa in scris fostului proprietar, iar daca acesta nu opteaza pentru cumparare sau daca nu raspunde expropriatorului in termen de 60 de zile de la primirea notificarii, acesta din urma poate dispune de imobil.
Apararea paratului in sensul ca nu doreste instrainarea terenului nu poate fi primita, din perspectiva prevederilor art. 37 din Legea nr. 33/1994, intrucat nu ne aflam in ipoteza vizata de acest text de lege, lucrarile pentru care s-a facut exproprierea fiind realizate, iar terenul nu este util acestora cum s-a constatat prin lucrarea de expertiza si reclamantul nu a incasat despagubirea stabilita prin procedura speciala, textul incident in speta fiind art. 35 din Legea nr. 33/1994.
Prin expertiza efectuata in cauza s-a constatat ca suprafata de 406 mp nu este necesara lucrarii de expropriere, suprafata identificata cadastral prin lucrarea indicata sub denumirea Lot 2 in anexa 10, expertul stabilind ca aceasta nu este afectata de lucrarile mentionate in raport de dispozitiile O.G. nr. 43/1997 privind stabilirea zonei de siguranta a drumului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016