InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale

(Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

Speta nr. 4 Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale.

Prin sentinta civila nr. X/2014 al Tribunalului Hunedoara, pronuntata in dosarul nr. X/2013, s-a admis in parte actiunea in conflict individual de munca formulata de catre reclamantul P.P. in contradictoriu cu paratul SC.
A constatat ca reclamantul si-a desfasurat activitatea in cadrul unitatii parate, in perioada 03.01.1989 16.11.1998, in grupa a II-a de munca.
A dispus rectificarea carnetului de munca seria nr. 000, emis pe numele reclamantului, in sensul anularii rectificarii dispusa la fila nr. 20 din carnetul de munca, avand ca obiect paginile 10 si 11, nr. 14, coloanele 1-8.
A dispus repunerea reclamantului in situatia anterioara rectificarii carnetului de munca de catre parat in sensul mentionarii in carnetul de munca a activitatii desfasurate de catre reclamant in grupa a II-a de munca, in perioada 03.01.1989 16.11.1998.
A respins in rest actiunea ca neintemeiata.
A obligat pe parat la plata sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata in favoarea reclamantului.
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut  in baza probatiunii administrate ca actiunea in conflict individual de munca inregistrata la aceasta instanta, sub nr. X, reclamanta P.P. a chemat in judecata pe paratul SC , prin care a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa se constate ca reclamanta a lucrat in perioada 03.01.1989 16.11.1998 in conditii deosebite de munca, fiind incadrata in mod corect in grupa a II-a de munca, sa se constate ca, in mod nelegal, parata a modificat inscrierile din carnetul de munca al reclamantei seria XX nr. 000 prin anularea incadrarii in grupa a II-a de munca in perioada 03.01.1989 16.11.1998 si sa se dispuna rectificarea carnetului de munca al reclamantei in sensul anularii modificarilor efectuate de parata pe perioada 03.01.1989 16.11.1998 cu consecinta repunerii reclamantei in situatia anterioara acestor modificari, respectiv sa se dispuna efectuarea cuvenitelor mentiuni in carnetul de munca referitoare la incadrarea in grupa a II-a de munca, in conditii deosebite in perioada 03.01.1989 16.11.1998, cu cheltuieli de judecata.
In considerente s-a retinut ca reclamanta a fost angajata a unitatii parate, in perioada de referinta a cauzei 03.01.1989 16.11.1998, pe postul de laborant determinari fizico-chimice, laborant si laborant control apa demi, la sectia/atelierul chimic, asa cum rezulta din datele carnetului de munca si contractele individuale de munca si actele aditionale la acestea.
Activitatea desfasurata de reclamanta in cadrul unitatii parate a fost incadrata, initial, in grupa a II-a de munca, in temeiul pct. 116 din Ordinul nr. 50/1990. Aceeasi grupa II de munca se regaseste si in contractele individuale de munca si actele aditionale la acestea semnate de parti, grupa de munca fiind mentionata expres (contract individual de munca din 09.06.1992 - f. 30, contract individual de munca nr. X/1993 , act aditional din 07.06.1994).
Incadrarea locurilor de munca pe grupe in unitatea parata s-a realizat prin decizia nr. X/1990 functia de laborant determinari fizico-chimice, ocupata si de reclamanta, fiind incadrata la pozitia 116 din Ordinul nr. 50/1990 ca activitate de epurare a apelor industriale reziduale (atelierul chimic).
Prin decizia nr. X/1998 emisa de parata s-a retinut ca activitatea de tratare chimica a apei nu se incadreaza in prevederile Ordinului nr. 50/1990, ci se incadreaza in grupa a III-a de munca.
In baza acestei ultime decizii carnetul de munca al reclamantei a fost rectificat, prin anularea in intregime a randului 14 de la paginile 10 si 11, conform mentiunii de rectificare de la fila nr. 13, fiind astfel anulata incadrarea locului de munca ocupat de reclamanta in grupa a II-a de munca.
Prin prezenta actiune reclamanta solicita, in esenta, revenirea la situatia anterioara emiterii deciziei nr. X/1998, recunoasterea grupei a II-a de munca pentru perioada anterioara emiterii deciziei (03.01.1989 16.11.1998) si rectificarea carnetului de munca in sensul anularii mentiunii de inlaturare a grupei a II-a de munca.
Instanta constata ca actiunea reclamantului este intemeiata in parte pentru considerentele ce urmeaza.
In cauza s-a retinut incidenta dispozitiilor pct. 2. din Ordinul nr. 125/1990 , a Ordinului nr. 50/1990 al Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerului Sanatatii si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii cu completarile facute prin Ordinul nr. 100/1990 , a dispozitiilor pct. 6 din Ordinul nr. 50/1990.
Au fost inlaturate apararile paratului intemeiate pe adresa nr. nr. 43G/1134/27.05.1998 emisa de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in conditiile in care activitatea de epurare a apelor reziduale industriale este acelasi lucru cu activitatea de tratare chimica a apei, dupa cum a recunoscut chiar parata in anexa la decizia nr. 176/28.08.1990.

 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010