InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI.

(Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul HunedoaraDESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI.

Prin sentinta civila nr. 2250/LM/2011, pronuntata de Tribunalul Hunedoara, s-a respins actiunea in conflict de munca formulata de Sindicatul P din cadrul S.C. C S.A., in numele si pentru membrii de sindicat reclamantii, C.M.I,  L.A. si C.C.C. In considerentele hotararii, instanta de fond, in temeiul disp.  art. 137 Cod proc. civila s-a pronuntat asupra exceptiei tardivitatii contestarii deciziei nr. 60/17.12.2011, invocata de parat, care a fost respinsa, apreciindu-se prin raportare la data comunicarii acesteia - 17.02.2011 si la data inregistrari contestatiei, ca reclamantul a respectat termenul legal de 30 de zile, prevazut de art. 283 alin. 1 lit. a Codul muncii.
Pe fondul cauzei s-a retinut ca raporturile de munca ale reclamantilor au incetat in temeiul art. 65 alin.1 Codul muncii.
Analizand cuprinsul deciziilor de concediere s-a constatat ca motivul de fapt al concedierii il constituie desfiintarea locului de munca, iar criteriile in baza carora s-au emis deciziile de concediere, sunt cele prevazute la art. 86 din Contractul Colectiv de Munca aplicabil la nivel de unitate.
  Conform prev. art. 65 alin.1 Codul muncii, concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului, reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului e munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia, iar, la alin. 2 al aceluiasi text de lege, s-a prevazut ca, desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.
  Prin decizia nr. 2/3.01.2011 a Consiliului de Administratie din cadrul S.C. C S.A., s-a aprobat organigrama societatii si noua structura de personal, iar pentru realizarea obiectivului de profitabilitate stabilit pentru anul 2011, directorul general a fost imputernicit sa adopte masurile necesare diminuarii personalului pe care-l are in subordine, adaptat la nevoile societatii (fila 145 dosar).
Din organigramele ulterioare emiterii deciziilor contestate, valabile la data de 14.02.2011, s-a observat ca la departamentul logistica, compartimentul transport soferi, erau incadrati un numar de 6 soferi, printre care erau si reclamantii, iar din organigramele valabile in perioada martie septembrie 2011, deci ulterioare emiterii deciziilor contestate, rezulta ca, la acelasi departament, la serviciul transport, mai sunt incadrati doar 3 soferi, care erau angajati si inainte de incetarea contractelor individuale de munca ale reclamantilor.
Sub acest aspect, s-a concluzionat ca desfiintarea posturilor de soferi ocupate de catre reclamanti este efectiva si reala.
S-a apreciat, in ceea ce priveste criteriile in baza carora s-au emis deciziile de concediere, ca au fost respectate prev. art. 86 din contractul colectiv de munca valabil la nivel de unitate.
Astfel, din situatia comparativa intocmita de parata pentru cei 6 soferi, de la compartimentul transport, a rezultat ca reclamantii C.C.C. si L.A., nu sunt casatoriti, nu au persoane in intretinere, fata de ceilalti soferi care au cel putin o persoana in intretinere, iar reclamantul C.M.I., desi are o persoana in intretinere, are o pregatire profesionala inferioara fata de cea a conducatorilor auto mentinuti in functie.
S-a remarcat ca societatea parata a inregistrat pierderi in anii 2009 si 2010, astfel ca obiectivul de a realiza profit, prin diminuarea numarului de personal, este real si serios, iar parata este indreptatita sa aprecieze asupra oportunitatii luarii masurii de desfiintare a locurilor de munca ocupate de reclamanti, pentru a-si reducere cheltuielile, inclusiv cheltuielile cu salariile.
Au fost inlaturate ca neintemeiate sustinerile reclamantilor potrivit carora parata nu a respectat prev. art. 74 alin. 1 lit. d, art. 64 alin. 1 si ale art. 76 din Codul muncii, parata neavand obligatia de a le oferi reclamantilor un loc de munca vacant, intrucat contractele individuale de munca le-au fost desfacute in temeiul art. 65 alin.1 Codul muncii si nu in temeiul art. 61 lit. c si d sau art. 56 lit. f Codul muncii. Pe de alta parte, durata preavizului, de 20 de zile lucratoare, a fost indicata si comunicata reclamantilor printr-o notificare separata, in care li s-a stabilit si programul de lucru aferent acelei perioade, prin urmare au fost respectate si prev. art. 73 alin. 1 Codul muncii. Imprejurarea ca in decizia de concediere nu s-a facut referire la durata preavizului, nu este de natura a atrage sanctiunea nulitatii absolute a deciziei de concediere, de vreme ce parata si-a indeplinit obligatia acordarii si consemnarii exacte a duratei preavizului printr-o notificare separata, anterioara deciziei de concediere.
     Solutia a devenit irevocabila prin nerecurare.
2


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010