InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE

(Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE.


     Prin sentinta civila nr. 1189/LM/2011, pronuntata de Tribunalul Hunedoara, s-a admis in parte actiunea in conflict de interese formulata de reclamanta S.C. „AM. HD.” S.A., in contradictoriu cu paratului S.N.S.M.R. si in consecinta s-a constatat nelegalitatea grevei de avertisment declansata de parat in data de 24.05.2011, orele 1300 – 1500.
In considerentele hotararii, instanta de fond, in temeiul disp.  art. 137 Cod proc. civila s-a pronuntat asupra exceptiei lipsei obiectului cererii, invocate de parat si  motivata de existenta deciziei Consiliului National de Coordonare si Control  de a se renunta la declansarea grevei generale ce urma a fi inceputa la 30.05.2011, ora 0700. A respins exceptia apreciind ca in cauza  nu poate fi retinuta aplicabilitatea prev. art. 112 pct. 3 Cod proc. civila si cu atat mai putin disp. art. 133 alin. 1 din acelasi cod, ce reglementeaza cazurile de nulitate a cererii de chemare in judecata, intrucat prin actiunea de fata reclamanta a solicitat si constatarea nelegalitatii grevei de avertisment din 24.05.2011 ,,care a fost organizata de sindicatul parat si s-a desfasurat efectiv conform planificarii, pe durata a doua ore”.
In ceea ce priveste fondul cauzei, s-a opinat ca obiectul cauzei il constituie incetarea grevei declansate de S.N.S.M.R. in cadrul S.C. „AM. HD.” S.A. ca fiind nelegala si constatarea ilegalitatii grevei de avertisment, care a avut loc in data de 24.05.2011, intre orele 1300 – 1500, fiind sustinuta ideea ca acesta nu avea calitatea de a declansa greva de avertisment si nici greva generala, intrucat nu i-a fost recunoscuta reprezentativitatea la nivelul unitatii reclamante, conform art. 14 al Legii nr. 168/1999 si art. 183 si art. 223 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.
      Fata de data declararii si ulterioara desfasurare a grevei de avertisment s-a constatat  aplicabilitatea prevederilor Legii nr. 62/2011 privind dialogul social si anume a prev. art.159, art.221 si art.223 din Legea nr. 62/2011, care statueaza ca ”In conflictele colective de munca la nivel de unitate angajatii sunt reprezentati de sindicatele reprezentative din unitate, potrivit legii … Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate se constata prin hotarare judecatoreasca … Reprezentativitatea organizatiilor patronale si sindicale constatata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi produce efecte dupa data intrarii in vigoare a acesteia numai in conditiile in care intruneste criteriile de reprezentativitate prevazute de prezenta lege.
     In ceea ce priveste conditiile de declansare si organizare a grevelor, art. 183 alin.1 si 3 din Legea nr. 62/2011 prevede ca  « Hotararea de a declara greva se ia de catre organizatiile sindicale reprezentative participante la conflictul colectiv de munca, cu acordul scris a cel putin jumatate din numarul membrilor sindicatelor respective… Hotararea de a declara greva, cu dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin.1… se comunica in scris angajatorului…». In fine, art.187 dispune ca « Grevele sunt organizate de sindicatul reprezentativ sau, dupa caz, de reprezentantii angajatilor, care vor stabili si durata acestora.  Sindicatul reprezentativ … ii reprezinta pe grevisti, pe toata durata grevei, in relatiile cu angajatorii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti, in cazurile in care se solicita suspendarea sau incetarea grevei »
S-a  retinut ca in ceea ce priveste textele legale incidente in speta, cu referire la conditiile ce trebuie indeplinite de organizatiile sindicale in cazul declararii unei greve, fie ea de avertisment ori generala, dispozitiile noii legi nu modifica structural vechile reglementari, respectiv art. 42 - 44 si 46 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si art. 17 alin.2 al Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca.
Fata de textele legale mai sus citate din prisma motivelor invocate prin actiunea introductiva si cu referire la declararea si desfasurarea efectiva a grevei de avertisment din data de 24.05.2011, s-a opinat ca acestea nu au fost respectate de catre parat, in conditiile in care nu a fost facuta dovada reprezentativitatii acestei organizatii sindicale, nici la momentul declararii grevei de avertisment, prin adresa nr. 205/20.05.2011 si nici la momentul desfasurarii efective a acesteia, respectiv la data de 24.05.2011.
Au fost inlaturate argumentele paratei in sensul ca prin efectul translativ al fuziunii ar fi  fost transmisa noii persoane juridice reprezentativitatea obtinuta in prealabil de unul dintre sindicatele ce au fuzionat (respectiv S.S. din cadrul S.C. „AM. HD.” S.A.), dat fiind ca, pe de o parte, prin efectul comasarii prin fuziune, constatate prin sentinta nr. 1955/20.07.2010 a Judecatoriei Cornetu, cele doua sindicate si-au incetat existenta ca persoane juridice, nascandu-se o noua persoana juridica, care nu si-a obtinut in instanta calitatea de sindicat reprezentativ, calitate proprie si netransmisibila, iar pe de alta parte prin Sentinta nr. 1554/16.05.2011 a Judecatoriei Hunedoara, avand ca obiect tocmai cererea paratului  de recunoastere a reprezentativitatii paratului SNSMR, s-a luat act de renuntarea acestuia la solutionarea cererii.
Cum la momentul organizarii si desfasurarii grevei de avertisment din 24.05.2011, SNSMR nu indeplinea conditia de reprezentativitate ceruta de lege, respectiv sa fie constatata prin hotarare judecatoreasca pronuntata de instanta competenta,  instanta nu are la indemana nici o alta modalitate legala prin care sa poata suplini aceasta lipsa, astfel ca in absenta dovezilor privind recunoasterea prealabila a reprezentativitatii paratului, actiunea de protest initiata de acesta sub forma grevei de avertisment,  este  nelegala.
Nu au fost luate in considerare nici apararile paratului in sensul ca ar fi reprezentativ prin afilierea la F.S.S. „V.S.” a M.R., reprezentativa la nivel de ramura metalurgie, conform sentintei civile nr. 40/29.11.2010, dat fiind ca aceasta imprejurare nu poate fi retinuta de instanta ca dovada a reprezentativitatii prin afiliere in mod direct, intrucat nu se poate substitui pe aceasta cale instantei competente a solutiona o eventuala cerere privind constatarea reprezentativitatii SNSMR, conform art.51 alin.2 din Legea nr. 62/2011 (sau art. 17 din Legea nr. 130/1996).
Nici participarea paratului la negocierile CCM la nivel de unitate,  in intervalul martie 2011 – aprilie 2011,  in baza imputernicirii nr. 56/17.03.2011, acordata de catre F.S.S. „V.S.” a M.R. nu poate legitima declararea si organizarea de catre SNSMR a grevei de avertisment, deoarece aceasta imputernicire a fost limitata doar la negocierea colectiva pentru incheierea CCM pe anul 2011 – 2012 la nivelul unitatii reclamante, iar pe de alta parte, greva de avertisment a fost declarata de catre SNSMR in nume propriu, iar nu in numele federatiei mentionate.
S-a respins ca ramasa fara obiect cererea de incetare a grevei generale declansate de S.N.S.M.R. din cadrul S.C. „AM. HD.” S.A. ca fiind ilegala, pe considerentul ca desi a fost initial declarata incepand cu data de 30.05.2011 ora 7.00 pe termen nelimitat, organul de conducere al paratului, respectiv  Consiliului National de Coordonare si Control  a luat decizia de a se renunta la aceasta inainte de inceperea efectiva, toate aceste aspecte fiind aduse la cunostinta reclamantei prin adresa nr. 209/24.05.2011.
      Solutia a devenit irevocabila prin respingerea ca nefondat a recursul declarat de parat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010