InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D...

(Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara


DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA DISP. ART. 74 LIT. C DIN CODUL MUNCII.
 
     
     Potrivit art. 65 din Codul muncii:(1) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
     (2) Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.
     
     In principiu, unitatea are deplina libertate in procesul de selectie a personalului in situatia in care intervine masura restrangerii de activitate, instanta neavand competenta de a se pronunta asupra oportunitatii mentinerii unor salariati in detrimentul altora.
Atunci cand insa in contractul colectiv de munca incheiat la nivelul unitatii sunt prevazute clauze care stabilesc anumite reguli de selectie, instanta este abilitata sa verifice respectarea acestora. Aceasta cenzura a instantei nu mai are caracterul unei cenzuri de oportunitate ci imbraca forma unei cenzuri de legalitate.


Tribunalul Hunedoara. Sectia Litigii de Munca si Asigurari Sociale. Dosar nr. 1521/97/2010 – Sentinta civila nr. 180/LM/2011.


Reclamantul P.M. a chemat in judecata pe parata S.C. „CFR IRV” Constanta S.A., solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei de concediere nr. 629/23.02.2010, reintegrarea sa in functia anterioara si obligarea paratei la plata unor despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate de la data concedierii si pana la reintegrarea efectiva.
In fapt, reclamantul a sustinut ca masura dispusa de angajator este netemeinica si nelegala, intrucat parata, in derularea procesului de restructurare,  nu a tinut cont de prevederile art. 63 alin. 5, 6 si 7 din Contractului Colectiv al CFR IRV S.A. pe anul 2008 – 2009, care stabilesc criteriile de concediere, iar drept consecinta, in cazul sau, nu s-a procedat la o apreciere corecta a acestora.
Parata, prin intampinare, a solicitat respingerea actiunii ca nefondata si incerta.
A aratat, pe de o parte, ca la data concedierii, intre reclamant si persoana care era incadrata pe aceiasi functie, existau criterii clare de departajare si anume cel din urma, spre deosebire de reclamant, nu avea nici o alta sursa de venit la data concedierii acestuia si era unic intretinator de familie, iar pe de alta parte, ca acesta intrunea toate conditiile necesare postului si anume: a absolvit un liceu cu profil mecanic, are calificative F.B., are un comportament exemplar la serviciu, nu a avut sanctiuni, are experienta necesara ocuparii postului de lacatus
Instanta, examinand petitul actiunii, a constatat ca obiectul actiunii este bine determinat, la fel ca si motivele pe care se intemeiaza actiunea, de natura sa fixeze pentru instanta limitele judecatii, iar pentru parat sa-l puna in situatia de a se putea apara, nefiind vorba despre o actiune incerta si neclara, inlaturand ca neintemeiata sustinerea paratei din intampinare.
Pe fond, analizand decizia de concediere prin prisma motivelor invocate de reclamant, a invederat ca art. 74 din Codul muncii enumera mentiunile obligatoriu a fi cuprinse in decizia de concediere si anume:
a) motivele care determina concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati.
Prin urmare, lipsa unora din mentiunile amintite nu poate fi complinita cu probe, extrinseci deciziei de concediere.
Articolul 74 lit. c din Codul muncii, presupune indicarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritati, precum si a modului de aplicare a acestora, aplicare ce a avut drept consecinta concedierea unui anumit salariat in conditiile reglementate de art. 68 – 72 din Codul muncii.
Examinand decizia de concediere contestata, instanta a observat ca din cuprinsul acesteia nu rezulta care sunt considerentele in virtutea carora reclamantul a fost concediat in temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii, prin raportare la criteriile de stabilire a ordinii de prioritate si la alti salariati. S-a opinat ca pentru respectarea disp. art. 74 lit. c din Codul muncii, nu este suficienta o enumerare a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritati deoarece, in speta, ele sunt prev. in art. 63 alin. 5 , 6 si 7 din Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2008 – 2009, ci trebuie justificat motivul pentru care, potrivit acestor criterii, salariatul in cauza a fost ales printre cei concediati in conditiile art. 65 din Codul muncii.
Sub acest aspect s-a apreciat ca in decizia de concediere sunt enumerate doar criteriile de stabilire a ordinii de prioritate asa cum sunt ele prevazute  in C.C.M. la nivel de unitate, si abia din intampinare a reiesit ca unul din criteriile de departajare dintre reclamant si salariatul ramas a fost faptul ca la data concedierii parata avea date conform carora reclamantul avea venituri suplimentare, respectiv dintr-o asociatie apicola, iar sotia acestuia era administrator de bloc. Ori, aceste aspecte, pentru a fi luate in considerare, trebuiau mentionate in cuprinsul deciziei de concediere, aceasta din urma neputand fi complinita cu elemente si probe exterioare. Apoi, criteriile de stabilire a ordinii de prioritate nu au fost aplicate riguros, temeinic si legal de catre parata.
Astfel, potrivit art. 65 din Codul muncii singura conditie impusa de lege pentru emiterea unei decizii de concediere este existenta unei restrangeri de activitate reala si efectiva.
De principiu, unitatea are deplina libertate in procesul de selectie a personalului in situatia in care intervine masura restrangerii de activitate, instanta neavand competenta de a se pronunta asupra oportunitatii mentinerii unor salariati in detrimentul altora.
Atunci cand insa in contractul colectiv de munca incheiat la nivelul unitatii sunt prevazute clauze care stabilesc anumite reguli de selectie, instanta este abilitata sa verifice respectarea acestora. Aceasta cenzura a instantei nu mai are caracterul unei cenzuri de oportunitate ci imbraca forma unei cenzuri de legalitate.
   In speta, desi in unitate a avut loc un amplu proces de restructurare, nu au fost desfiintate toate posturile de natura celui ocupat de reclamant.
Dintre cele doua posturi de lacatus mecanic intretinere si reparatii universale s-a desfiintat un post, ramanand unul pe care il ocupa numitul F.C.P.
Din adeverintele de venit nr. 2040607527599/24.06.2010 si nr. 2040607527583/24.06.2010, emise de Administratia Finantelor Publice a Orasului Simeria, rezulta ca nici reclamantul, nici sotia sa nu figureaza in evidentele fiscale cu venituri impozabile.
Din adeverinta nr. 10/5.01.2011 eliberata de Asociatia crescatorilor de albine – Filiala judeteana Hunedoara, rezulta ca reclamantul este membru al acelei asociatii nonprofit, iar din declaratia martorului H.V., audiat in cauza, rezulta ca reclamantul nu realizeaza venituri din acea activitate.
Prin urmare, reclamantul nu este asociat la o societate comerciala, nu are un alt loc de munca si nu realizeaza venituri suplimentare din asociatia, asa incat acest criteriu de departajare nu subzista.
Asupra  criteriului ca masura sa afecteze numai salariatii care nu au copii sau alte persoane in intretinere, instanta a constatat ca reclamantul, la data concedierii avea obligatii de intretinere fata de fiica sa P.A.S., majora dar studenta la invatamantul de zi – buget, conform adeverintei nr. 11570/30.03.2010, eliberata de Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, in timp ce numitul F.C.P., ocupant al postului echivalent, este necasatorit, fara copii si fara obligatii de intretinere, locuind la tara, cu tatal sau care are pensie, gospodarie, teren, si animale, dupa cum rezulta din declaratia martorului H.V..
Faptul ca la data concedierii reclamantului, sotia acestuia era somera si realiza venituri lunare in suma totala de 293 lei de la Asociatiile de proprietari nr. 19 si 21 Simeria, nu este de natura sa schimbe starea de fapt, intrucat primul criteriu de preferinta invocat in cauza prevede ca salariatul concediat sa aiba venituri si nu sotia acestuia, iar  celalalt criteriu in ordine, prevede ca salariatul concediat sa nu aiba copii sau alte persoane in intretinere, ori obligatia de intretinere a reclamantului fata de fiica sa subzista chiar daca si sotia sa realizeaza venituri.
S-a apreciat ca nu prezinta relevanta faptul ca reclamantul nu este unic sustinator al familiei, intrucat acest criteriu este subsecvent celui de a nu avea copii sau alte persoane in intretinere, iar criteriile se analizeaza in ordinea de prioritate in care sunt trecute in C.C.M..
Cat priveste criteriile de evaluare profesionala, atat reclamantul cat si numitul F.C.P. au obtinut acelasi calificativ „Foarte bine”, ambii au aceeasi pregatire profesionala, respectiv liceul industrial cu profil mecanic, iar sub aspectul disciplinei, nici unul nu a avut sanctiuni.
Prin urmare si reclamantul intruneste toate conditiile necesare postului respectiv si a avut un comportament exemplar la serviciu
     Din depozitiile martorilor audiati s-a retinut ca, initial, reclamantul nu a fost trecut pe lista de concediere, dar apoi s-a intocmit o alta lista care a fost trimisa de urgenta la I.T.M., in care a fost mentionat si reclamantul.
  Fata de considerentele expuse, instanta a admis ca fondata actiunea in conflict de drepturi formulata si precizata si in consecinta, in temeiul disp. art. 78 alin. 1 din Codul muncii a anulat decizia de concediere nr. 629/23.02.2010, a dispus reintegrarea reclamantului in postul detinut anterior, de lacatus mecanic intretinere si reparatii universale, incepand cu data de 08.03.2010 si a fost obligata parata sa-i plateasca acestuia despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate de la data concedierii si pana la reintegrarea efectiva.
     Solutia a devenit irevocabila prin respingerea ca nefondat a recursul declarat de parat.


4


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010