InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI

(Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI.
     
     
     Prin sentinta civila nr. 680/LM/2011, pronuntata de Tribunalul Hunedoara, s-a admis actiunea in conflict de drepturi formulata de reclamanta P.M., in contradictoriu cu parata C.A.R. U I.F.N., dispunandu-se drept consecinta anularea deciziei de sanctionare nr. 15/15.04.20120, emisa de conducerea paratei.
In considerentele hotararii, instanta de fond a retinut, sub aspectul exceptiei de tardivitate, invocata de reclamanta, ca decizia atacata, prin care s-a dispus sanctionarea acesteia cu reducerea salariului de baza pe o perioada de 3 luni, cu 10%, potrivit disp. art. 264 alin.1 lit. e din Codul muncii, a foste emisa cu incalcarea dispozitiilor art. 268 alin. 1 din Codul muncii, prin care se instituie obligatia angajatorului de a dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
In acest sens, s-a constatat, in urma analizarii procesului verbal privind desfasurarea procedurii cercetarii disciplinare prealabile din data de 29.03.2010, ca parata a luat la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, prin nota de constatare nr. 278/24.02.2010, inregistrata in evidenta paratei la data de 24.02.2010, iar decizia de sanctionare a fost emisa la data de 15.04.2010, deci peste termenul legal de 30 de zile calendaristice, prevazut de art. 268 alin. 1 Codul muncii, astfel ca este tardiv emisa.
S-a inlaturat sustinerea paratei potrivit careia decizia de sanctionare a fost emisa in termenul de 6 luni de la data savarsirii faptei, cu motivarea ca norma legala impune conditia ca in acest interval de 6 luni decizia sa fie emisa in cadrul termenului de 30 de zile de la data la care organele abilitate au luat la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare.
  De asemenea s-a observat ca decizia de sanctionare disciplinara nu indeplineste nici cerintele prevazute de art. 268 alin.2 lit. c Codul muncii sub sanctiunea nulitatii absolute, respectiv nu s-a facut nici o referinta cu privire la apararile invocate de reclamanta pe parcursul cercetarii disciplinare si la motivele pentru care acestea au fost inlaturate si ca decizia de sanctionare nu indeplineste nici conditiile de legalitate prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute de art. 268 alin. 1 si 2 lit. c Codul muncii In ceea ce priveste fondul cauzei, s-a invederat ca desi reclamanta a participat la conferinta de dare de seama si alegeri, organizata de parata in data de 22.02.2010, in cadrul careia numitul B.V. a demisionat si, drept consecinta, nu mai facea parte din Consiliul director, in procesul verbal intocmit cu acea ocazie, nu s-a facut nici o mentiune ca demisia respectiva produce efecte imediate, ca nu exista nici un termen de preaviz si ca incepand cu data respectiva, aceasta nu mai poate aproba si semna nici un document, mai ales ca tabelul nominal cuprinzand specimenele de semnaturi nu a fost anulat in mod expres, iar noul tabel nominal, cuprinzand persoanele autorizate sa aprobe si sa vizeze pentru controlul financiar preventiv, a intrat in vigoare doar incepand cu data de 03.03.2010.
Prin urmare, chiar daca mai existau si alte persoane care, in datele de 22 si 23.02.2010, puteau semna si aproba documentele respective, nici numitul B.V. nu era exclus in mod expres, deoarece la conferinta din data de 20.02.2010, nu s-a luat nici o hotarare in acest sens, iar parata nu a facut dovada ca ar fi adus la cunostinta reclamantei faptul ca, incepand cu data de 21.02.1010, numitul B.V nu mai are drept de semnatura. Asadar, nu se poate retine sub nici un aspect culpa reclamantei in raport cu fapta retinuta ca abatere disciplinara, respectiv ca aceasta, in calitatea detinuta, ar fi emis si inaintat spre efectuarea platilor in numerar, documente pe care le-a supus spre aprobare in zilele de 22 si 23 februarie 2010, numitului B.V, desi acesta, demisionand, nu mai avea autoritatea legala de a aproba documente supuse operatiilor de plati, cu sau fara numerar.
      Solutia a devenit irevocabila prin respingerea ca nefondat a recursul declarat de parat.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010