InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Rezolutie antecontract de vanzare cumparare

(Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

Speta nr. 1. Rezolutiune antecontract de vanzare –cumparare. Conditii


Prin sentinta civila nr. x, pronuntata de Judecatoria Deva, s-a  respins actiunea civila formulata de reclamantul P.P. in contradictoriu cu paratul P.P., ca neintemeiata.
A fost obligat reclamantul la plata catre parat a sumei de 1000 lei cu titlul de cheltuieli de judecata.
Pentru a hotari astfel instanta a retinut ca, la data de 07.06.2010 intre reclamantul P.P., in calitate de promitent vanzator si paratul P.P., in calitate de promitent cumparator, s-a incheiat antecontractul de vanzare-cumparare sub semnatura privata privind imobilul inscris in CF XXX constand in casa, anexe si terenul aferent.
 Conform dispozitiilor stipulate in conventie, pretul vanzarii a fost stabilit la suma de 33.000 lei, din care suma de 18.800 a fost achitata cu titlu de avans la data incheierii antecontractului, iar diferenta urma a fi achitata la data incheierii contractului de vanzare - cumparare in forma autentica, obligatie ce trebuia indeplinita de parti in termen de 10 zile de la data semnarii acestei conventii.
Prevalandu-se de faptul ca in acest termen de 10 zile paratul nu i-a achitat diferenta de pret, pana la concurenta sumei de 33.000 lei, reclamantul a solicitat rezolutiunea antecontractului pentru neexecutarea culpabila a acestuia de catre promitentul cumparator, invocand in sprijinul acestei solutii existenta unei clauze contractuale, pe care o defineste prin cererea de chemare in judecata ca fiind de dezicere sau penala; invoca, totodata, existenta in contract a unui pact comisoriu de grad IV, precum si faptul ca prin existenta acestei clauze, contractul devine caduc dupa expirarea termenului stipulat.
In opinia instantei, din modul in care este formulata aceasta clauza, este vorba de o clauza penala pentru care exista reglementare expresa in materia contractului de vanzare cumparare, respectiv in art. 1298 C.civ.
In privinta rezolutiunii judiciare solicitate, potrivit dispozitiilor 1020 – 1021 C.civ. „Conditia rezolutorie este subinteleasa totdeauna in contractele sinalagmatice, in caz cand una din parti nu indeplineste angajamentul sau. Intr-acest caz, contractul nu este desfiintat de drept. Partea in privinta careia angajamentul nu s-a executat are alegerea sau sa sileasca pe cealalta a executa conventia, cand este posibil, sau sa-i ceara desfiintarea, cu daune-interese. Desfiintarea trebuie sa se ceara inaintea justitiei, care, dupa circumstante, poate acorda un termen partii actionate.”
In ceea ce-l priveste pe parat,din probele administrate instanta a concluzionat ca  nu se poate retine ca acesta ar fi fost in culpa cu privire la indeplinirea obligatiilor sale fata de demersurile intreprinse pentru incheierea actului in forma autentica, respectiv convocarea reclamantului la notar si formularea unei actiuni pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic. Faptul ca aceste demersuri nu au fost efectuate inauntrul celor 10 zile stabilite in clauza invocata de reclamant, nu poate fi retinuta ca o neexecutare culpabila a obligatiilor sale, atata timp cat nici reclamantul nu le-a indeplinit pe ale sale. Oricum, orice initiativa a paratului in cele zece zile ar fi fost lipsita de efect in conditiile in care, o buna perioada de timp, reclamantul a negat constant incheierea antecontractului.
 Ipoteza sustinuta de reclamant, in sensul ca dupa expirarea termenului de 10 zile antecontractul devine caduc, respectiv ca obligatiile care s-au nascut prin incheierea lui nu mai subzista, nu are suport juridic.
Instanta de control judiciar a respins ca nefondat recursul civil formulat de reclamantul P.P. impotriva sentintei civile nr. X, pronuntata de Judecatoria Deva, judetul Hunedoara si a fost obligat recurentul la plata sumei de 1300 lei catre intimatul P.P.-cheltuieli de judecata in recurs.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010