InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT

(Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Pensii | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara     LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT.
 
     
     Potrivit art. 54 litera c din Legea nr. 19/2000, “in raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.
     Potrivit art. 94 al. 1 litera d din Legea nr. 19/2000, „Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective:
     (……….)
     d) pensionarii de invaliditate de gradul III.”


Articolul 94 din Legea nr. 19/2000 permite cumulul pensiei de invaliditate de gradul III cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala.


Tribunalul Hunedoara. Sectia Litigii de Munca si Asigurari Sociale. Dosar nr. 6617/97/2010 – Sentinta civila nr. 648/LM/2011.Prin  actiunea de asigurari sociale formulata, reclamantul B.D. a chemat in judecata pe parata Casa Judeteana de Pensii H., solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei nr. 161901/26.10.2010 emisa de parata, prin care i s-a instituit un debit de 7434 lei.
In motivarea actiunii reclamantul a aratat in esenta ca prin decizia nr. 161901/26.10.2010 s-a instituit un debit de 7434 lei pentru perioada 01.09.2007 – 01.07.2008, pe motiv ca reclamantul ar fi incasat in acelasi timp si pensie, si salariu.
Reclamantul a mai aratat ca in perioada 2000 – iunie 2008 a detinut functia de viceprimar al comunei Luncoiu de Jos, functie de demnitate publica pentru care a primit o indemnizatie stabilita conform art. 61 alineat 4 din Legea nr. 215/2001.
Functia de viceprimar nu poate fi asimilata cu cea a unui salariat din sistemul bugetar care isi desfasoara activitatea in baza unui contract de munca. Prin urmare primirea pensiei de boala gradul III  pe langa indemnizatia de demnitar este legala.
Prin intampinarea formulata in cauza, parata Casa Judeteana de Pensii Hunedoara a solicitat respingerea actiunii formulate de catre reclamantul ca nelegala si nefondata.
In motivare, parata a aratat in esenta ca reclamantul a fost inscris la pensie de invaliditate de gradul II, prin decizia nr. 161901/27.05.1999, incepand cu data de 01.05.1999, in temeiul Legii nr. 3/1977 si in baza Deciziei asupra capacitatii de munca nr. 288/26.04.1999.
Cum prin Decizia asupra capacitatii de munca nr. 38/15.01.2004 s-a stabilit o incadrare in gradul III de invaliditate, s-a emis o noua decizie cu nr. 161901/24.02.2004, corespunzatoare noului grad de invaliditate stabilit.
Potrivit art. 54 litera c din Legea nr. 19/2000, invaliditatea de gradul III se caracterizeaza prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca.
Prin cererea formulata de reclamant la data de 05.08.2010, acesta a optat pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta. Pentru stabilirea drepturilor solicitate a fost eliberata adeverinta de stagiu nr. 2893/22.03.2010, din care se observa ca in perioada 01.09.2007 – 01.07.2008, cat titularul a incasat pensie de invaliditate pentru gradul III de invaliditate, acesta a lucrat cu norma intreaga, de 8 ore/zi.
Functia de viceprimar poate fi asimilata cu cea a unui salariat din sistemul bugetar care isi desfasoara activitatea in baza unui contract de munca. Aceasta imprejurare rezulta din interpretarea art. 5 alineat 1 pct. II din Legea nr. 19/2000 coroborat cu art. 6 alineat 1 din aceeasi lege. In temeiul acestor prevederi legale, in perioada 01.09.2007–01.07.2008, persoana juridica la care reclamantul si-a desfasurat activitatea a depus pentru fiecare luna in parte, declaratii nominale privind asiguratii sai, inclusiv pentru reclamant.
In consecinta s-a emis decizia nr. 161901/26.10.2010, prin care s-a stabilit inscrierea acestuia la pensie pentru limita de varsta, incepand cu data de 01.10.2010, si  prin care s-a instituit si un debit in suma de 7.424 lei, reprezentand pensie incasata necuvenit in perioada 01.09.2007–01.07.2008.
Din analiza actelor si lucrarilor aflate la dosar, instanta a retinut ca  la data  efectuarii de catre parata a verificarilor asupra informatiilor din baza de date de plata nationala si asupra bazei de date de contributii, reclamantul beneficia de drepturi de pensie de invaliditate de gradul III potrivit deciziei nr. 161901/24.02.2004 si detinea in acelasi timp functia de viceprimar al comunei Luncoiu de Jos.
Din adeverinta de stagiu nr. 2893/22.03.2010 s-a constatat ca in perioada 01.09.2007–01.07.2008, reclamantul in calitate de asigurat a lucrat cu timp normal de munca, de 8 ore, iar din fisa imagine plata – lass – impozit – adresa - tal. cfr. pe anii 2007 si 2008, imprejurarea ca pensia a fost efectiv platita reclamantului in perioada in discutie.
Potrivit art. 54 litera c din Legea nr. 19/2000, “in raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.
Art. 94 din Legea nr. 19/2000 permite cumulul pensiei de invaliditate de gradul III cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala.
Coroborand cele doua texte legale mai sus mentionate ar rezulta ca pensionarii de invaliditate cu gradul III nu pot desfasura activitate pe durata normala a programului de lucru, deoarece au cel putin jumatate din capacitatea de munca pierduta.
Insa, art. 56 alineat 1 din aceeasi lege prevede imperativ ca „incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul specializat in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca”. 
In acest sens, instanta a invederat ca la dosarul cauzei nu se afla nici o decizie din care sa rezulte ca reclamantul nu s-ar mai incadra in gradul III de invaliditate.
Potrivit art. 62 din Legea nr. 19/2000, „pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale”, iar „neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala”.
Analizand actele de la dosar, instanta a conchis ca o asemenea dispozitie nu ii poate fi aplicabila reclamantului.
Prin urmare, fata de considerentele expuse, instanta a constatat ca nu prezinta interes in speta daca activitatea de viceprimar este sau nu o activitate profesionala precum si ca decizia nr. 161901/26.10.2010, prin care s-a stabilit inscrierea reclamantului la pensie pentru limita de varsta, incepand cu data de 01.10.2010, si  prin care s-a instituit si un debit in suma de 7.424 lei, reprezentand pensie incasata necuvenit, nu a fost emisa in conformitate cu prevederile legale in materie.
Astfel, in baza art. 87 si urm. din Legea nr. 19/2000 instanta a admis actiunea formulata si a dispus anularea in parte a deciziei contestate, in ceea ce priveste instituirea debitului.
      Solutia a devenit irevocabila prin respingerea ca nefondat a recursul declarat de parat.1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010