InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009

(Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Pensii | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009

Fata de dispozitiile art.329 alin.3 Cod de procedura civila si avand in vedere considerentele deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si dezlegarea data problemelor de drept prin aceste considerente, care este obligatorie pentru instante, conform careia veniturile obtinute in acord global nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare datei de 1.04.2001, actiunea de asigurari sociale, astfel cum  a fost formulata si precizata de reclamanta, va fi respinsa.

Tribunalul Hunedoara Sectia conflicte de munca si asigurari sociale Sentinta nr.1567LM/02 noiembrie 2010, ramasa irevocabila la data de 04.04.2011 prin respingerea recursului.

                   Prin actiunea de fata, reclamanta Z.E.S. a chemat in judecata C.J.P. Hunedoara si C.N.P.A.S. Bucuresti si a solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispune emiterea unei noi decizii privind acordarea pensiei pentru munca depusa si limita de varsta, cu recalcularea pensiei prin luarea in considerare si a veniturilor asigurate mentionate in adeverinta nr.279/21.03.2008 eliberata de ICPM, cu acordarea drepturilor de pensie incepand cu data de 31.03.2008.
In motivarea actiunii, s-a aratat ca drepturile initiale de pensie limita de varsta au fost stabilite incepand cu data de 20.09.2006, iar la data de 31.03.2008 a solicitat paratei recalcularea pensiei, luandu-se in considerare si veniturile suplimentare cu caracter permanent cuprinse in adeverinta sus mentionata, respectiv munca in acord global, premii si compensatii,  care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de stat.
  S-a motivat de asemenea ca la determinarea punctajului in vederea stabilirii pensiei, trebuia  sa se ia in calcul venitul total asigurat, conform Legii nr.19/20900 si Legea nr.250/2007 avand in vedere si faptul ca veniturile din adeverinta depusa la parata si obtinute suplimentar fata de retributia tarifara de incadrare, au avut caracter permanent, fiind cumulate cu salariul individual brut si au fost incluse alaturi de sporul de vechime in baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, aceste contributii fiind platite lunar.

                   Parata C.J.P. Hunedoara prin intampinarea depusa la dosar a aratat ca potrivit art.164 din Legea nr.19/2000 pentru determinarea punctajelor anuale, pentru stagiile de cotizare realizate anterior, salariile inregistrate in carnetul de munca, sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si sporurile cu caracter permanent care dupa data de 1.04.1992 au facut parte din baza de calcul a pensiilor, iar adeverinta prezentata de reclamanta nu atesta acordarea vreunui spor la salariu si care sa fi facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare intrarii in vigoare a Legii nr.19/2000, acordul global nu s-a valorificat, nefiind temei legal in acest sens.
                     Parata a mai invocat si solutia pronuntata de Sectiile Unite ale ICCJ Decizia nr.30/16.11.2009 din dosarul nr.15/2009.
Parata C.N.P.A.S. Bucuresti a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, raportat la HG nr.13/2004.
Din analiza actelor si lucrarilor aflate la dosar, instanta retine urmatoarele :
Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata  de C.N.P.A.S. se va admite, si in consecinta se va respinge actiunea fata de acest parat. Astfel, raportat la prevederile Statutului propriu aprobat prin HG nr.13/2004, aceasta institutie  este o autoritate publica centrala a administratiei de stat, cu atributii de gestionare a sistemului de pensii la nivel national si nu individual. Prin urmare, solutionarea cererilor ce are ca obiect stabilirea si calcularea/recalcularea drepturilor individuale de pensie nu intra in atributiile CNPAS, ci ale casei teritoriale de la domiciliul reclamantei, potrivit art.24, lit.e din HG nr.13/2004 coroborat cu art. 82 alin.2 si art.139 alin.3 din Legea nr. 19/2000.
Cu privire la fondul cauzei se retine ca reclamanta a fost inscrisa la pensie limita de varsta prin decizia nr.82463/2006 cu drepturi stabilite cu data de 20.09.2006 in baza Legii nr.19/2000.
Prin adeverinta eliberata de ICPM se mentioneaza ca reclamanta a beneficiat de adaosuri, acorduri si alte sporuri, conform anexelor la aceasta adeverinta si ca aceste adaosuri s-au acordat in functie de realizarea productivitatii muncii, in conformitate cu Legea nr.57/1974 si incepand cu anul 1992 in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca.
Din anexa 1 la adeverinta mai sus mentionata rezulta ca aceasta cuprinde sporul de acord global acordat pentru perioada 1974 1994.
Referitor la solicitarea reclamantei de a se valorifica si adaosurile de care a beneficiat pe perioada anilor 1974 1994 sub forma de acord global se constata ca prin considerentele deciziei nr.30/16.11.2009, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul nr.15/2009 pentru solutionarea recursului in interesul legii, avand ca obiect recalcularea pensiei din sistemul public cu posibilitatea luarii in considerare a formelor de retribuire in acord global, prevazute de Legea nr.57/1979 s-a stabilit ca, in privinta prevederilor anterioare datei de 1.04.2001 cand a intrat in vigoare Legea nr.19/2001, sunt incidente dispozitiile tranzitorii cuprinse in art.164 din acest act normativ care permit valorificarea in procesul de stabilire a punctajului mediu anual, doar a veniturilor obtinute care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare.
S-a mai mentionat si faptul ca ansamblul dispozitiilor cuprinse in art.164 alin.1, 2 si 3 din legea nr.15/2000 si OUG nr.4/2005 stabilesc care sunt veniturile ce constituie baza de calcul a drepturilor de pensie si ca in privinta recalcularii drepturilor de pensie, OUG nr.4/2005, prevad la punctul VI din anexa, ca formele de retribuire in acord global, premiile acordate in cursul anului, compensatiile cu caracter ocazional nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1.04.2001 si ca textele de lege mai sus mentionate, sunt clare si lipsite de echivoc si ca nu exista o ambiguitate de reglementare.
Fata de dispozitiile art.329 alin.3 Cod procedura civila si avand in vedere considerentele deciziei Inaltei Curtii de Casatie si Justitiei, precum si dezlegarea data problemelor de drept prin aceste considerente, care este obligatorie pentru instante, conform careia veniturile obtinute in acord global nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare datei de 1.04.2001, actiunea de asigurari sociale, astfel cum  a fost formulata si precizata de reclamanta, a fost respinsa ca nefondata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010