InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat

(Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara


DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat.
 
     
Potrivit disp. art. 169 din Codul muncii:   (1) Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege.
    (2) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

     Dupa data intrarii in vigoare a Codului Muncii, Legea nr. 53/2003, decizia de imputare, reglementata de Codul muncii anterior (Legea nr. 10/1972) nu mai constituie modalitatea de recuperare a sumelor incasate necuvenit de catre salariat, angajatorul avand la dispozitie numai actiunea in raspundere patrimoniala in conditiile art. 270 – 272 din Codul muncii.


Tribunalul Hunedoara. Sectia Litigii de Munca si Asigurari Sociale. Dosar nr. 5773/97/2010 – Sentinta civila nr. 108/LM/2011.


Prin actiunea in conflict de drepturi formulata, reclamanta J.C. a chemat in judecata pe paratul Colegiul Tehnic „M.C.” si a solicitat anularea deciziei de imputare nr. 45/07.09.2010 emisa de parat, cu exonerarea sa de la plata sumei de 4194,51 lei.
In fapt a aratat ca este angajata la unitatea de invatamant parata. Intrucat are domiciliul in alta localitate decat cea in care isi desfasoara activitatea, a fost nevoita sa faca naveta cu autoturismul proprietate personala a tatalui sau.
Prin decizia nr. 45/07.09.2010, reclamantei i s-a imputat suma de 4194,51 lei, pe motiv ca autoturismul cu care face naveta nu este proprietatea sa.
Reclamanta a considerat ca decizia de imputare emisa de parat este nelegala, raportat la prevederile art. 169 alineat 1 din Codul muncii, intrucat suma de 4194,51 lei nu a fost constata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ca fiind datorata de catre aceasta.
Prin intampinarea depusa in cauza, paratul a solicitat respingerea contestatiei formulate ca netemeinica si nelegala.
In motivare, s-a aratat ca decizia de imputare contestata a fost o masura necesara, comunicata prin adresa nr. 36209/03.08.2010 de Primaria Hunedoara. Suma de 4194,51 lei imputata prin decizia nr. 45/07.09.2010 reprezinta cheltuieli de transport la si de la locul de munca, decontate de parata reclamantei.
Analizand actele si lucrarile aflate la dosar, instanta a invederat ca dupa data intrarii in vigoare a Codului Muncii, Legea nr. 53/2003, decizia de imputare, reglementata de Codul muncii anterior (Legea nr. 10/1972) nu mai constituie modalitatea de recuperare a sumelor incasate necuvenit de catre salariat, angajatorul avand la dispozitie numai actiunea in raspundere patrimoniala in conditiile art. 270 – 272 din Codul muncii.
Mai mult, art. 164 al. 1 din Codul muncii – Legea nr. 53/2003 - stabileste ca  nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege, iar alineatul 2 din acelasi articol prevede ca „retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare  printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila”.
Astfel,  instanta, apreciind ca decizia de imputare nr. 45/07.09.2010, raportat la dispozitiile Codului Muncii, nu are suport legal, deci este nelegala, a dispus anularea acesteia si, pe cale de consecinta, a exonerat-o pe reclamanta de la plata sumei de 4194,51 lei.
      Solutia a devenit irevocabila prin nerecurare.


1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010