InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil.

(Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014.  Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit  art. 1034-1056 Cod civil.  Exista o distinc?ie intre fidejusiune in care fidejusorul se obliga la aceea?i obliga?ie ca ?i garantatul ?i contractul de ipoteca in care obligatiile  garantatului ?i ale garantului nu sunt identice.

Prin cererea formulata creditoarea A. S.A. a solicitat in contradictoriu cu debitoarea S.C. B. S.R.L. deschiderea procedurii generale de insolventa, in conformitate cu prevederile art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014.
Prin sentinta civila nr. 1407/09.11.2016 Tribunalul Brasov a respins cererea formulata de creditoarea A. S.A., […], impotriva debitoarei S.C. C. S.R.L., […], avand ca obiect deschiderea procedurii de insolventa.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele  considerente:
Contractul de credit nr. 1336/25.11.2002 este incheiat intre A S.A. prin GRUP B. si S.C. D. S.A. si are ca obiect acordarea catre imprumutatul S.C. D. S.A. a unei linii de credit de 3.500.000.000 lei pe o perioada de 12 luni, pana la 25.11.2003.
Prin contractul de ipoteca autentificat sub nr. xxx2/27.11.2002 de BNP E., S.C. C. S.R.L. a consimtit sa constituie o ipoteca de rang I si interdictie de instrainare si grevare in favoarea creditorului S.C. D. S.A., garantand astfel obligatia de restituire a creditului in valoarea de 3.500.000.000 lei si dobanda aferenta de 36% pe an, indexabila conform contractului de credit xxx6/25.11.2002.
Debitoarea nu si-a asumat in solidar cu beneficiara imprumutului S.C. D. S.A. obligatia de plata a sumei de 3.500.000.000 lei, asa cum in mod netemeinic sustine creditoarea, ci, prin contractul de garantie mentionat acesta si-a asumat obligatia de restituire a creditului si a dobanzii prin constituirea unei ipoteci, ceea ce ii confera creditorului ipotecar doar dreptul de a urmari bunul in mana oricarui s-ar gasi si de a cere executarea silita a garantiei.
In temeiul art. 1034-1056 Cod civil solidaritatea intre debitorii unei obligatii de plata nu se prezuma, ci ea trebuie sa fie prevazuta de lege sau sa rezulte din conventia partilor.
Or, in cazul dat nici dispozitiile legale, nici conventia partilor nu instituie solidaritatea dintre beneficiarul imprumutului si garantul ipotecar pentru restituirea imprumutului, ci asa cum s-a aratat contractul de garantie imobiliara de care se prevaleaza creditoarea ii confera acestuia doar dreptul de a urmari bunul si de a cere executarea silita a acestuia.
Faptul ca debitoarea S.C. C. S.R.L., in calitate de garant ipotecar ar putea sa achite creditul restant pentru a evita executarea silita a garantiei nu conduce la o alta concluzie referitoare la natura obligatiei sale.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel creditoarea A. S.A. prin care a solicitat schimbarea acesteia in  sensul admiterii cererii, pentru urmatoarele motive:
Din analiza documentelor depuse rezulta ca debitoarea s-a obligat in solidar cu S.C. D. S.R.L. la restituirea imprumutului, fiind incheiat in acest sens contractul de ipoteca.
Debitoarea este codebitor in raportul obligational, aspect mentionat de altfel expres in curpinsul contractului de ipoteca, unde se arata ca ea se obliga la restituirea creditelor acordate.
In contract s-a stipulat expres faptul ca instituirea garantiei reale imobiliare e efectuata pentru  garantarea rambursarii integrale a creditelor alaturi de dobanzi si comisioane, iar valorificarea imobilelor urmeaza a fi facuta pentru orice suma ar satisface creditorul, in vederea acoperirii integrale a creantei sale fata de debitoare.
In consecinta rezulta ca obligatia debitoarei nu e limitata la simpla remitere in materialitate sa a unui imobil ipotecat, ci aceasta garantie a fost conferita in vederea asigurarii restituirii unui imprumut, ambii codebitori urmand a raspunde in acelasi mod pentru neexecutarea obligatiei de rambursare si pana la acoperirea integrala a creantei creditoarei.
Deci obliga?ia  debitoarei  nu e numai de remitere a unui bun, ci de a restitui creditul raportat la faptul ca debitoarea si-a asumat obligatia principala ce face obiectul contractului de credit, respectiv restituirea ratelor, astfel aceasta e tinuta intocmai ca si imprumutatul in ipoteza nerambursarii creditului.
Aprecierea instantei ca nu exista raport de solidaritate pasiva si ca debitoarea nu detine decat o obligatie de predare e nefondata, cat timp aceasta rezulta expres din conventia partilor manifestata in contractul de ipoteca .
Prin decizia civila nr.  473/16.03.2017 Curtea a respins apelul creditoarei A. S.A.  ca nefondat  pentru urmatoarele considerente:
Prin contractul de ipoteca autentificat sub nr. xxx2/27.11.2002 de BNP E., S.C. C. SRL a consimtit sa constituie o ipoteca de rang I si interdictie de instrainare si grevare in favoarea creditorului S.C. D. S.A., garantand astfel obligatia de restituire a creditului in valoarea de 3.500.000.000 lei si dobanda aferenta de 36% pe an, indexabila conform contractului de credit xxx6/25.11.2002.
Conform contractului de ipoteca garantul ?i garantatul sunt  de acord ca in situa?ia nerespectarii obliga?iilor din contractul de credit sa treasca la executarea silita a garan?iei, valorificarea imobilului urmand a se face pentru orice suma ar satisface creditorul in vederea acoperirii integrale a crean?ei.
Solidaritatea nu se prezuma potrivit  art. 1034-1056 Cod civil ?i nu rezulta expres din contractul de ipoteca sau din lege, dreptul de ipoteca conferind doar dreptul de a urmari bunul si de a cere executarea silita a acestuia, in baza art. 2360 Cod civil.
Faptul ca in contract s-a stipulat ca instituirea garantiei reale imobiliare e efectuata pentru  garantarea rambursarii integrale a creditelor  alaturi  de dobanzi si comisioane, iar valorificarea imobilelor urmeaza a fi facuta pentru orice suma ar satisface creditorul, in vederea acoperirii integrale a creantei sale fata de debitoare  nu inseamna obliga?ie solidara.
Garan?ia este ipotecara ?i nu fidejusiune.
In cazul ipotecii obliga?ia este de predare a bunului, pe cand obliga?ia imprumutatului este de restituire a creditului.
Exista o distinc?ie intre fidejusiune in care fidejusorul se obliga la acea?i obliga?ie ca ?i garantatul ?i contractul de ipoteca in care obligatiile  garantatului ?i ale garantului nu sunt identice.
In concluzie nu exista solidaritate pasiva intre garant ?i garantat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016