InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Insolventa. Anulare acte frauduloase.

(Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Insolventa. Anulare acte frauduloase. Transferurile patrimoniale din actul de divizare au fost incheiate la mai mult de trei ani inainte de deschiderea procedurii insolventei, nefiind indeplinita conditia prevazuta  de art. 79 din Legea nr. 85/2006 ca actul impotriva caruia ac?iunea in anulare a fost formulata sa fi fost incheiat in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolventei, adica in „perioada suspecta”, acesta fiind un termen de decadere.
Prin actiunea inregistrata la data de 18 mai 2015 la Tribunalul Covasna, (astfel cum a fost precizata ulterior - fila 185, vol. I), reclamanta A. I.P.U.R.L. - in calitate de administrator al debitoarea S.C. B. S.R.L. – a solicitat in contradictoriu cu paratele S.C. C. S.R.L. si S.C. B. S.R.L. prin curatorul special D.:
- anularea transferurilor patrimoniale efectuate in urma divizarii societatii B. S.R.L. la data 29 aprilie 2011;
- repunerea partilor in situatia anterioara.
Prin sentin?a civila nr. 240/25 noiembrie 2016 Tribunalul Covasna a admis exceptia prescriptiei actiunii (referitoare la nerespectarea termenului de trei ani prevazut de art. 79 din Legea nr. 85/2006) si in consecinta:
A respins actiunea precizata ulterior formulata de reclamanta A. I.P.U.R.L. prin reprezentant legal – E. in calitate de administrator al debitoarei S.C. B. SRL, in contradictoriu cu paratele S.C. C. S.R.L. si S.C. B.  prin curator special D..
A respins  cererea de interventie in interesul reclamantei formulata de intervenienta S.C. F. S.R.L., prin reprezentant legal – administrator G..
Pentru a pronun?a aceasta sentin?a, instan?a de fond a re?inut urmatoarele considerente:
In ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului la actiune (in sensul nerespectarii termenului de 3 ani prevazut de art.79 din Legea nr. 85/2006, in primul rand, sub aspectul legii aplicabile prezentului proces, avand in vedere data inceperii procedurii insolventei (2014) si in raport cu dispozitiile art. 3 din Legea nr. 76/2012 si art. 343 din Legea nr. 85/2014,  se constata ca in cauza sunt incidente prevederile Noului Cod de procedura civila, precum si ale Legii nr. 85/2006.
In continuare, se retine ca  potrivit art. 79 din Legea nr. 85/2006, „lichidatorul poate introduce actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii”.
Una din conditiile prevazute de textul de lege citat pentru a putea fi exercitata actiunea in anulare este ca actul impotriva caruia aceasta a fost formulata sa fi fost incheiat in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolventei, adica in „perioada suspecta”.
In speta, procesul de divizare intre societatile B. S.R.L.  (societate divizata) si C. S.R.L. (beneficiara a divizarii) a fost hotarat la data de 14 ianuarie 2011 (astfel cum reiese din incheierea pronuntata la 29 aprilie 2011 in dosarul nr. xxxx/119/2011 al  Tribunalului Covasna), iar procedura insolventei fata de debitoarea S.C. B. S.R.L. a fost deschisa prin incheierea din 23 iunie 2014, pronuntata in dosarul nr. xxxx/119/2014 al Tribunalului Covasna.
Avand in vedere ca transferurile patrimoniale (din actul de divizare) au fost  incheiate la mai mult de trei ani inainte de deschiderea procedurii insolventei, judecatorul – sindic a constatat ca in speta nu este indeplinita conditia prevazuta art. 79 din Legea nr. 85/2006, motiv pentru care a admis exceptia invocata si a respins actiunea precizata ulterior, iar pe cale de consecinta, a  respins si cererea de interventie formulata in interesul reclamantei.
Prin apelul formulat reclamantul A. I.P.U.R.L. in calitate de administrator al debitoarei  S.C. B. S.R.L. si intervenienta S.C. F. S.R.L.  au solicitat schimbarea sentintei in sensul admiterii actiunii, pentru urmatoarele motive:
Termenele stabilite de lege de art. 79, 80 din Legea nr. 85/2006 sunt  reglementate de art. 81 alin. 1 termenul de 1 an de la data expirarii termenului pentru intocmirea raportului asupra  cauzelor fiind un termen de prescriptie,  iar termenul de 18 luni de decadere. Procedura s-a deschis la 23.06.2014 actiunea fiind depusa la 21.05.2015 niciunul din aceste termene nu au fost  depasite.
In speta se poate extinde prezumtia de frauda si peste trei ani fiind aplicabile dispozitiile  alin. 4 art. 85 din Legea nr. 85/2006. Debitorul in fapt era insolvent inainte de 31.12.2013, dar prin abuz de drepuri procesuale acesta a intarziat deschiderea procedurii tocmai pentru a expira termenele la care se refera art. 79, 80 din Legea nr. 85/2006.
Prin decizia civila nr. 510/22.03.2017 Curtea a admis apelurile declarate de reclamanta S.C. B. S.R.L. ?i  intervenienta S.C. F. S.R.L. impotriva sentin?ei civile  nr. 240/25 noiembrie 2016 pronun?ate de Tribunalul Covasna, pe care o schimba in parte in sensul ca:
A respins excep?ia prescrip?iei invocata de intimata S.C. C. S.R.L.  
A pastrat  dispozi?iile sentin?ei privind respingerea actiunii precizata ulterior formulata de reclamanta A. I.P.U.R.L. prin reprezentant legal – E. in calitate de administrator al debitoarei S.C. B. S.R.L., in contradictoriu cu paratele S.C. C. S.R.L. si S.C. B. S.R.L.  prin curator special D. ?i a respingerii cererii de interventie in interesul reclamantei formulata de intervenienta S.C. F. S.R.L., prin reprezentant legal – administrator G..
A respins cererea apelantei interveniente S.C. F. S.R.L. de obligare a intimatei S.C. B. S.R.L. la plata cheltuielilor de judecata, pentru urmatoarele considerente:
Procedura insolven?ei debitoarei S.C. B. S.R.L. s-a deschis la  23.06.2014.
In speta, proiectul de  divizare s-a inregistrat la 14.01.2011 la ORC, a fost  publicat in MO 416/3.02.2011, procesul de divizare intre societatile B. S.R.L. (societate divizata) si C. S.R.L. (beneficiara a divizarii) a fost hotarat la data de 14 ianuarie 2011 (astfel cum reiese din incheierea pronuntata la 29 aprilie 2011 in dosarul nr. xxxx/119/2011 al  Tribunalului Covasna), iar procedura insolventei fata de debitoarea S.C. B. S.R.L. a fost deschisa prin incheierea din 23 iunie 2014, pronuntata in dosarul nr. xxxx/119/2014 al Tribunalului Covasna.
Termenul de prescrip?ie prevazut pentru ac?iunea in anulare acte frauduloase este reglementat de art.  81 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 ?i este de 1 an de la data expirarii termenului pentru intocmirea raportului asupra  cauzelor insolven?ei  fiind un termen de prescriptie,  dar nu mai tarziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii, termenul de 18 luni fiind de decadere, in spe?a niciunul din aceste termene nefiind depa?ite, deci ac?iunea nu este prescrisa in temeiul dispozitiilor Legii nr. 85/2006.
Termenul de 3 ani la care se refera paratele ?i judecatorul sindic este prevazut de art. 79 ?i 80 din Legea nr. 85/2006 fiind o condi?ie de exercitare a ac?iunii, respectiv ca actul ce se cere anulat sa se fi incheiat cu 3 ani anterior deschiderii procedurii, condi?ie de admisibilitate care nu este indeplinita in spe?a.
Transferurile patrimoniale din actul de divizare au fost  incheiate la mai mult de trei ani inainte de deschiderea procedurii insolventei, nefiind indeplinita conditia prevazuta art. 79 din Legea nr. 85/2006 ca actul impotriva caruia ac?iunea in anulare a fost formulata sa fi fost incheiat in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolventei, adica in „perioada suspecta”, acesta fiind un termen de decadere.
Sustinerile apelantelor in sensul ca se poate extinde prezumtia de frauda si peste trei ani, intrucat  debitoarea in fapt era in insolven?a inainte  de 31.12.2013 dar prin abuz drept  procesual aceasta a intarziat deschiderea procedurii tocmai pentru a expira  termenul sunt nerelevante in conditiile in care nulitatea unor transferuri patrimoniale ocazionate de o divizare nefiind posibila in afara anularii divizarii in termenul legal.
Intrucat transferurile patrimoniale sunt parte a divizarii, implicit se solicita ?i anularea divizarii, ceea ce nu este admisibil in procedura insolven?ei dupa trecerea unui termen de 6 luni la data la care divizarea a devenit efectiva.
Art. 251 din Legea nr. 31/1990 in forma de la data divizarii reglementeaza un termen special si derogatoriu de 6 luni de la data la care divizarea a devenit efectiva.
Daca la data divizarii erau creditori care se considerau prejudicia?i puteau face opozitie potrivit art. 243 din Legea nr. 31/1990.
Sunt aplicabile dispozi?iile art. 19 din cea de-a 6 a directiva   82/891/CE  astfel ca procedurile  de anulare nu pot fi intiate dupa expirarea termenului de 6 luni de la data la care divizarea  e opozabila  persoanei care invoca nulitatea.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016