InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Militar Teritorial

Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei

(Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016 pronuntata de Tribunalul Militar Teritorial)

Domeniu | Dosare Tribunalul Militar Teritorial | Jurisprudenta Tribunalul Militar Teritorial

I. 1.La data de 29.01.2016 a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Militar Bucuresti sub nr.10/753/2016, acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti cu inculpatul cap. cls. a III-a B.A.I., cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen., obiect al cauzei penale nr. 478/P/2015.
2. In actul de sesizare a instantei s-a retinut, in esenta, ca la 25.03.2015, inculpatul cap. cls. a III-a B.A.I. a condus autoturismul OPEL ASTRA cu nr. de inmatriculare ... pe raza com. Deveselu, judetul Olt, moment in care, in jurul orei 22,50, a fost oprit in trafic de catre organele de politie. Fiind testat cu aparatul alcotest, s-a constatat ca avea o concentratie de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat, astfel ca a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Din buletinul de analiza toxicologica nr.715/A12/31.03.2015 intocmit de Serviciul Judetean de Medicina Legala Olt, rezulta ca inculpatul a avut o alcoolemie de 1,70 g/l la ora 23,30, respectiv de 1,55 g/l la ora 0,30
Totodata s-a aratat ca situa?ia de fapt anterior expusa a fost stabilita in urma analizei coroborate a mijloacelor de proba administrate in cursul urmaririi penale, respectiv: rezultat alcotest; proces verbal de constatare; buletin de analiza toxicologica; proces verbal de recoltare probe biologice; declaratie de suspect/inculpat.
De asemenea, s-a precizat felul si cuantumul pedepsei  - pedeapsa de 230 (douasutetreizeci) zile-amenda, cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda fiind de 50 (cincizeci) lei, amenda astfel stabilita fiind de 11.500 (unsprezecemiicincisute) lei - precum si solutia de amanare a aplicarii pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord intre procuror si inculpat.
A fost inaintat instan?ei si dosarul de urmarire penala nr.478/P/2015.
3. Analizand acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti cu inculpatul cap. cls. a III-a B.A.I. instan?a constata ca in cauza sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 480-482 C.pr.pen.
Astfel, analizand materialul probator administrat in cursul urmaririi penale, instanta retine situatia de fapt descrisa mai sus, respectiv ca, la data de 25.03.2015, in jurul orei 22,50, inculpatul cap. cls. a III-a B.A.I. a condus pe drumurile publice de pe raza com. Deveselu, judetul Olt, autoturismul OPEL ASTRA cu nr. de inmatriculare ... avand o imbibatie alcoolica in sange de peste 0,80g/l alcool pur. Din buletinul de analiza toxicologica-alcoolemie nr.715/A12/31.03.2015 intocmit de Serviciul Judetean de Medicina Legala Olt, rezulta ca inculpatul a avut o alcoolemie de 1,70 g/l la ora 23,30, respectiv de 1,55 g/l la ora 0,30.
Potrivit dispozitiilor anterioare - art.87 alin.1 din OUG 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare - conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80g/l alcool pur in sange se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
Potrivit art. 336 alin.1 din noul Cod penal, in vigoare la data comiterii faptei, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana care, la momentul prelevarii mostrelor biologice, are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau amenda.
In aceasta noua forma de incriminare a faptei de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante s-au schimbat conditiile de incriminare in ceea ce priveste momentul la care este necesara existenta imbibatiei alcoolice in sangele conducatorului auto, pentru a se putea constata intrunirea elementului material al laturii obiective a infractiunii, fata de reglementarea anterioara, prevazuta de art. 87 alin. (1) din OUG 195/2002.
Conform reglementarii anterioare se desprindea concluzia ca imbibatia alcoolica peste limita prevazuta de lege trebuia sa se gaseasca in sangele conducatorului auto la momentul conducerii autovehiculului, in timp ce noua reglementare prevede ca imbibatia alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange trebuie sa existe la momentul prelevarii mostrelor biologice.
Prin art. 336 alin.1 din Codul penal se fixeaza un unic moment al determinarii imbibatiei de alcool in sange, respectiv momentul prelevarii primei mostre biologice, aspect care insa nu este in contradictie cu dispozitiile din Normele metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau a produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul nr.1512/2013 (art. 1 si 10), potrivit carora pentru determinarea alcoolemiei se impunea recoltarea a doua probe de sange la un interval de o ora una fata de cealalta.
Recoltarea a doua probe de sange, in vederea determinarii alcoolemiei, a facut parte din metodologia de stabilire a intoxicatiei etilice si a fost utila pentru stabilirea fazei intoxicatiei (absorbtie sau eliminare) si a ratei de eliminare individuala, in perspectiva solicitarii expertizei de estimare retroactiva a alcoolemiei, in cazul solutiei legislative adoptate in vechile dispozitii ale art. 87 alin. 1 din OUG nr.195/2002.
Prin modificarea continutului infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, legiuitorul a urmarit, asa cum rezulta si din expunerea de motive a noului Cod penal, eliminarea posibilitatii unei recalculari ulterioare a imbibatiei de alcool in sange, in scopul eliminarii inconvenientelor create de aceasta recalculare.
Fiind sesizata cu pronun?area unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizand interpretarea ?i aplicarea dispozi?iilor art.336 alin.1 din Codul penal, in sensul de a se stabili rezultatul alcoolemiei cu relevan?a penala in ipoteza unei duble prelevari de mostre biologice, Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, prin Decizia nr.3 din 12 mai 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.392 din 28 mai 2014, a stabilit ca, in aplicarea art.336 alin.(1) din Codul penal, in ipoteza unei duble prelevari de mostre biologice, rezultatul alcoolemiei cu relevan?a penala este cel dat de prima prelevare. In considerentele deciziei mai sus men?ionate, Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie a re?inut ca „In noua reglementare legiuitorul a optat sa dea relevan?a penala valorii alcoolemiei la momentul prelevarii primei mostre biologice, moment situat in timp imediat, consecutiv ac?iunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul”. In acest sens sunt si dispozitiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedura penala, care, referindu-se la recoltarea de probe biologice, in cazul infractiunii prevazute in art. 336 alin. (1) din Codul penal, utilizeaza sintagma: „in cel mai scurt timp“.
Ulterior, dispozi?iile art.336 alin.1 Cpen. au facut obiectul unei excep?ii de neconstitu?ionale. Astfel, prin decizia nr.732/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.69 din 27.01.2015, Curtea Constitu?ionala a admis excep?ia de neconstitu?ionalitate; a constatat ca sintagma „la momentul prelevarii mostrelor biologice” din cuprinsul dispozi?iilor art.336 alin.(1) din Codul penal este neconstitu?ionala, intrucat aduce atingere prevederilor constitu?ionale ale art.1 alin.(5) referitor la principiul respectarii legilor ?i ale art.20 referitor la preeminen?a tratatelor interna?ionale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art.7 paragraful 1 referitor la legalitatea incriminarii din Conven?ia pentru apararea drepturilor omului ?i a liberta?ilor fundamentale. Sintagma men?ionata lipse?te de previzibilitate norma de incriminare, in condi?iile in care principiul respectarii legilor ?i cel al legalita?ii incriminarii impun legiuitorului sa legifereze prin texte suficient de clare ?i precise pentru a putea fi aplicate, inclusiv prin asigurarea posibilita?ii persoanelor interesate de a se conforma prescrip?iei legale.
Latura subiectiva a infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influen?a alcoolului presupune vinova?ia sub forma de inten?ie, care poate fi directa sau indirecta. Exista inten?ie directa cand conducatorul vehiculului prevede, ca fiind inevitabil, rezultatul faptei sale ?i, implicit, urmare?te producerea lui prin savar?irea acelei fapte. Exista inten?ie indirecta cand subiectul prevede rezultatul, nu il urmare?te, insa accepta posibilitatea producerii lui. Or, modalitatea de incriminare prin acordarea de relevan?a penala valorii alcoolemiei din momentul prelevarii mostrelor biologice nu permite destinatarilor normei penale sa prevada consecin?ele nerespectarii acesteia.
Intrucat instan?a de contencios constitu?ional nu a constatat ca intreg alineatul 1 al art.336 C.pen. este neconstitu?ional, ci doar sintagma „la momentul prelevarii mostrelor biologice”, cu prilejul judecarii cauzelor penale avand acest obiect, trebuie sa fie aplicata solu?ia legislativa prevazuta de art.?87 alin.(1) din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr.?195/2002, care impunea calculul retroactiv al alcoolemiei, care consta in determinarea imbiba?iei de alcool existente la momentul conducerii autovehiculului ?i necesita recoltarea a doua probe de sange pentru stabilirea fazei intoxica?iei etilice (absorb?ie sau eliminare) ?i a ratei de eliminare individuala, in perspectiva solicitarii expertizei de estimare retroactiva a alcoolemiei
In speta, in faza de urmarire penala, inculpatul nu a solicitat estimarea retroactiva a alcoolemiei printr-un raport de expertiza.
Prelevarea primei mostre biologice a avut loc la ora 23,30, imediat dupa depistarea in trafic, rezultatul fiind o alcoolemie de 1,70 g/l, iar la ora 00:40, cand a fost prelevata cea de-a doua mostra biologica, rezultatul fiind o alcoolemie de 1,55 g/l.
De asemenea, potrivit noii reglementari, pentru existenta infractiunii este necesar ca vehiculul condus de inculpat sa fie dintre acelea pentru care legea prevede obligativitatea detinerii unui permis de conducere.
Obiectul juridic al infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante consta in relatiile sociale referitoare la siguranta circulatiei pe drumurile publice, relatii care sunt incompatibile cu conducerea sub influenta alcoolului sau a altor substante.
Subiectul activ este calificat, infractiunea putand fi savarsita pe drumurile publice numai de catre conducatorul unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii unui permis de conducere.      Potrivit art.20 alin.1 din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere corespunzator.
Potrivit art.6 pct.6 din acelasi act normativ, autovehicul – este orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat in mod obisnuit pentru transportul persoanelor sau marfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau marfurilor, iar potrivit pct.14, prin drum public se intelege orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile.
In sensul acestor dispozitii legale, autoturismul marca Opel Astra  cu nr. de inmatriculare ... este un autovehicul, face parte din categoria de vehicule B, iar pentru a fi condus pe drumurile publice legea prevede pentru conducatorul acestuia – inculpatul cap. cls. a III-a B.A.I. - obligativitatea detinerii unui permis de conducere; de asemenea, strada de pe raza com. Deveselu, judetul Olt pe care a condus inculpatul este un drum public.
Elementul material al laturii obiective se poate realiza printr-o actiune de conducere pe drumurile publice a unui un autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii unui permis de conducere de catre o persoana care, la momentul prelevarii mostrelor biologice, are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange.
Urmarea imediata consta intr-o stare de pericol pentru siguranta circulatiei pe drumurile publice, iar raportul de cauzalitate trebuie sa existe.
Actiunea inculpatului cap. cls. a III-a B.A.I., care, la 25.03.2015, in jurul orei 22,50, a condus un autovehicul  - autoturismul OPEL ASTRA cu nr. de inmatriculare ... - pentru care legea prevede obligativitatea detinerii unui permis de conducere pe drumurile publice - raza com. Deveselu, judetul Olt - avand o imbibatie alcoolica in sange de peste 0,80g/l alcool pur, realizeaza elementul material al infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, urmarea imediata constand in producerea unei stari de pericol pentru siguranta circulatiei pe drumurile publice.
Legatura de cauzalitate dintre elementul material si urmarea imediata rezulta din insasi savarsirea faptei.
Latura subiectiva a infractiunii presupune vinovatia inculpatului sub forma de intentie, care poate fi directa sau indirecta.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a actionat cu vinovatie in modalitatea intentiei indirecte, conform dispozitiilor art. 16 alin.3 lit. b) C. pen., intrucat a prevazut rezultatul faptei sale si, desi nu l-a urmarit, a acceptat posibilitatea producerii lui prin savarsirea faptei.
In drept, fapta inculpatului cap. cls. a III-a B.A.I., care, la 25.03.2015, in jurul orei 22,50, a condus un autovehicul  - autoturismul OPEL ASTRA cu nr. de inmatriculare ... - pentru care legea prevede obligativitatea detinerii unui permis de conducere, pe drumurile publice - pe raza com. Deveselu, judetul Olt - avand o imbibatie alcoolica in sange de peste 0,80g/l alcool pur, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, prev. de art. 336 alin. 1 C.pen.
Se constata faptul ca din probele administrate in cursul urmaririi penale rezulta suficiente date cu privire la existenta faptei pentru care s-a pus in miscare actiunea penala si cu privire la vinovatia inculpatului, maximul special prevazut de lege pentru infrac?iunea re?inuta in sarcina inculpatului in cuprinsul actului de inculpare este mai mic de 7 ani inchisoare, acordul de recunoastere a vinovatiei a fost incheiat in forma scrisa, con?ine men?iunile prev. de art. 482 C. proc. pen. iar cu ocazia incheierii acestuia inculpatul a fost asistat de avocat ales C.A., cu imputernicire avocatiala depusa la dosarul de urmarire penala (f.32).
4. Fa?a de aceste considerente ?i apreciind cuantumul pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord intre procuror si inculpat ca fiind suficient pentru atingerea scopului si indeplinirea functiilor de constrangere, de reeducare si de exemplaritate ale pedepsei, in baza art. 485 alin.1 lit.a) C.pr.pen., va admite acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti cu inculpatul cap. cls. a III-a B.A.I.
In baza art. 396 alin. 1 si 4 C.pr.pen. rap. la art.61 alin.2, 3 si 4 lit.c) C.pen. va stabili in sarcina inculpatului cap. cls. a III-a B.A.I., pentru savarsirea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen, pedeapsa de 230 (douasutetreizeci) zile-amenda, cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda fiind de 50 (cincizeci) lei, amenda astfel stabilita fiind de 11.500 (unsprezecemiicincisute) lei.
In baza art. 83 alin.1 C.pen. va amana aplicarea pedepsei amenzii pe un termen de supraveghere stabilit in conditiile art. 84 C.pen., de 2(doi) ani de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari.
In baza art. 85 alin.1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Olt, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.
Conform art.86 alin.1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute in art. 85 alin.1 lit. c) - e) se comunica Serviciului de Probatiune Olt.
In baza art. 85 alin.2 lit.g) si i) C.pen. va impune inculpatului obliga?ia de a nu conduce pe drumurile publice niciun vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere si obligatia de a nu parasi teritoriul Romaniei fara acordul instantei, pe durata termenului de supraveghere.
Conform art. 86 alin.2 C.pen. verificarea modului de indeplinire a acestor obligatii se va face de catre Politia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, respectiv de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Olt si Politia de Frontiera Romana.
Va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.88 C.pen., a caror nerespectare are ca urmare revocarea amanarii aplicarii pedepsei, respectiv ca, daca pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau obligatiile impuse, instanta va revoca amanarea si va dispune aplicarea si executarea pedepsei.
II. Cu prilejul concluziilor asupra acordului de recunoastere a vinovatiei incheiat in cauza, inculpatul cap. cls. a III-a B.A.I. a solicitat prelungirea dreptului de circulatie pe drumurile publice cu 30 de zile, intrucat dreptul de circulatie acordat prin prelungirea anterioara expira la data de 18.02.2016.
Avand in vedere natura infractiunii savarsite de catre inculpat si fata de continutul acordului de recunoastere a vinovatiei, o asemenea cerere nu poate fi primita, considerente in raport cu care va respinge, ca nefondata, cererea inculpatului cap. cls. a III-a B.A.I. privind prelungirea dreptului de circulatie pe drumurile publice.
 Modul de solutionare a cererii de prelungire a dreptului de circulatie se va comunica si sefului Politiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Olt.
Potrivit art. 274 alin. (1) C.pr.pen. in caz de amanare a aplicarii pedepsei, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu exceptia cheltuielilor privind avocatii din oficiu si interpretii desemnati de organele judiciare, care raman in sarcina statului.
Pentru aceste considerente, in baza art. 274 alin. (1) C.pr.pen. va obliga pe inculpat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

I. In baza art. 485 alin.1 lit.a) C.pr.pen. admite acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti cu inculpatul cap. cls. a III-a B.A.I. (…), cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen., obiect al cauzei penale nr. 478/P/2015.
In baza art. 396 alin. 1 si 4 C.pr.pen. rap. la art.61 alin.2, 3 si 4 lit.c) C.pen. stabileste in sarcina inculpatului cap. cls. a III-a B.A.I. pentru savarsirea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen, pedeapsa de 230 (douasutetreizeci) zile-amenda, cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda fiind de 50 (cincizeci) lei, amenda astfel stabilita fiind de 11.500 (unsprezecemiicincisute) lei.
In baza art. 83 alin.1 C.pen. amana aplicarea pedepsei amenzii pe un termen de supraveghere stabilit in conditiile art. 84 C.pen., de 2(doi) ani de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari.
In baza art. 85 alin.1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Olt, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.
Conform art.86 alin.1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute in art. 85 alin.1 lit. c) - e) se comunica Serviciului de Probatiune Olt.
In baza art. 85 alin.2 lit.g) si i) C.pen. impune inculpatului obliga?ia de a nu conduce pe drumurile publice niciun vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere si obligatia de a nu parasi teritoriul Romaniei fara acordul instantei, pe durata termenului de supraveghere.
Conform art. 86 alin.2 C.pen. verificarea modului de indeplinire a acestor obligatii se va face de catre Politia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, respectiv de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Olt si Politia de Frontiera Romana.
Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.88 C.pen., a caror nerespectare are ca urmare revocarea amanarii aplicarii pedepsei.
II. Respinge, ca nefondata, cererea inculpatului cap. cls. a III-a B.A.I. privind prelungirea dreptului de circulatie pe drumurile publice.
 Modul de solutionare a cererii de prelungire a dreptului de circulatie se comunica si sefului Politiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Olt.
In baza art. 274 alin.1 C.pr.pen. obliga pe inculpat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Cu apel in termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 16.02.2016.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Infrac?iunea de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Procedura in cazul recunoasterii invinuirii. Neindeplinirea conditiilor renuntarii la aplicarea pedepsei. Amanarea aplicarii pedepsei. - Sentinta penala nr. 139 din data de 28.10.2014
Infractiunea de omor. Infractiunea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Distinctii. Procedura in cazul recunoasterii invinuirii. Actiunea civila. - Sentinta penala nr. 21 din data de 29.04.2015
Infractiuni de coruptie. Instigare la infractiunea de marturie mincinoasa. Lipsa unui element constitutiv al infractiunii. Achitare. - Sentinta penala nr. 6 din data de 26.01.2011
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017