InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Militar Teritorial

Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte

(Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016 pronuntata de Tribunalul Militar Teritorial)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Tribunalul Militar Teritorial | Jurisprudenta Tribunalul Militar Teritorial

1. Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.138/753/2015 din 21.12.2015, petentul condamnat S.C. a solicitat instantei sa constate ca a intervenit reabilitarea sa de drept cu privire la pedeapsa de 2(doi) ani inchisoare, cu suspendare conditionata a executarii pedepsei, pe un termen de incercare de 4(patru) ani, ce i-a fost aplicata - pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata, prev. de art.257 alin.1 C.pen. cu ref. la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. si pentru participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, prev. de art. art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 288 alin. 2 C.pen., cu ref. la art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., - prin sentinta penala nr.59/16.12.2008 pronuntata in dosarul nr.215/Rj/2006 de Tribunalul Militar Bucuresti, modificata prin decizia penala nr. 7/26.04.2012 pronuntata de Curtea Militara de Apel, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 3778/19.11.2012 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia Penala.
 In motivare, in fapt, petentul condamnat a aratat ca termenul prevazut de art.165 C.pen., respectiv cel de 3 ani, este implinit si a indeplinit toate celelalte conditii prevazute de lege pentru constatarea reabilitarii sale de drept.
In drept, a invocat dispozitiile art.528 alin.1 C.pr.pen. rap. la art.165 C.pen.
In sustinerea cererii, petentul condamnat a anexat inscrisuri, in copie.
La dosar a fost atasat dosarul de fond nr.215/Rj/2006 al Tribunalului Militar Bucuresti,  referatul intocmit de grefierul delegat la Biroul executari penale aflandu-se pe copia sentintei penale de condamnare depusa la dosar de catre petent (f.50 verso); de asemenea, la data de 04.01.2016, Inspectoratul de politie al judetului Arges Serviciul cazier judiciar si evidenta operativa a depus la dosar, prin serviciul registratura, un certificat de cazier judiciar al petentului condamnat.
2. Cu privire la cererea de reabilitare retine urmatoarele:
Prin sentinta penala nr.59/16.12.2008 pronuntata in dosarul nr.215/Rj/2006 de Tribunalul Militar Bucuresti, modificata prin decizia penala nr. 7/26.04.2012 pronuntata de Curtea Militara de Apel, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 3778/19.11.2012 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia Penala inculpatul plt.maj (rez.) S.C. a fost condamnat la pedeapsa de 2(doi) ani inchisoare, cu suspendare conditionata a executarii pedepsei, pe un termen de incercare de 4(patru) ani, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata, prev. de art.257 alin.1 C.pen. cu ref. la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. si pentru participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, prev. de art. art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 288 alin. 2 C.pen., cu ref. la art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.
In ceea ce priveste dobandirea reabilitarii de drept, in vechiul Cod penal nu a existat o reglementare procedurala. Aceasta se explica prin aceea ca in cazul reabilitarii de drept, prin simpla constatare a faptului ca in decurs de 3 ani nu a savarsit nicio infractiune, condamnatul este in mod automat aparat de orice consecinte ale condamnarii suferite, dobandirea reabilitarii realizandu-se in virtutea legii
De asemenea, in cazul suspendarii conditionate a executarii pedepsei, ca in speta, intrucat conditiile reabilitarii coincid cu conditiile cerute pentru ca suspendarea conditionata sa-si produca efectele, reabilitarea opereaza automat prin expirarea termenului de incercare, daca in acest timp condamnatul nu a savarsit o noua infractiune si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in baza art. 83 si 84 C.pen.1969 (art. 86 C.pen.1969).
Nici noul Cod penal nu prevede in mod expres constatarea reabilitarii de drept printr-o hotarare judecatoreasca, insa solutia din practica judiciara dezvoltata sub imperiul Codului penal din 1969, in sensul ca fostul condamnat - daca are interesul - poate sa ceara la instanta competenta constatarea faptului ca a fost reabilitat de drept, se mentine si dupa intrarea in vigoare a noului cod.
Astfel, potrivit dispozitiilor art.528 alin.1 C.pr.pen., la implinirea termenului de 3 ani prevazut la art. 165 din Codul penal, daca persoana condamnata nu a mai savarsit o alta infractiune, autoritatea care tine evidenta cazierului judiciar va sterge din oficiu mentiunile privind pedeapsa aplicata condamnatului. Nu poate fi insa retinuta apararea petentului condamnat referitoare la interpretarea dispozitiilor art.165 C.pen. Este adevarat ca pedeapsa aplicata acestuia nu a depasit 2 ani, insa pedeapsa inchisorii care nu depaseste 2 ani, la care se refera art.165 C.pen., este o pedeapsa cu executare. Or, petentul condamnat S.C. a fost condamnat sub imperiul vechiului Cod penal, la pedeapsa de 2(doi) ani inchisoare, cu suspendare conditionata a executarii pedepsei, pe un termen de incercare de 4(patru) ani, iar potrivit art.15 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, masura suspendarii  conditionate a executarii pedepsei aplicata in baza Codului penal din 1969 se mentine si dupa intrarea in vigoare a noului Cod penal, iar regimul suspendarii conditionate a executarii pedepsei, inclusiv sub aspectul revocarii sau anularii acesteia, este cel prevazut de Codul penal din 1969.
Astfel, dispozitiile art. 528 alin.1 C.pr.pen. trebuie interpretate ca facand referire la art.86 C.pen.1969, intrucat in cazul suspendarii conditionate a executarii pedepsei, conform art.81 alin.1 C.pen.1969, reabilitarea opereaza automat prin expirarea termenului de incercare, daca in acest timp condamnatul nu a savarsit o noua infractiune (art. 86 C.pen.1969).
Potrivit art.532 alin.1 C.pr.pen. cererea de reabilitare se respinge pentru neindeplinirea conditiilor de fond daca a fost introdusa inainte de termenul legal;
In speta, fostul condamnat are interesul sa ceara la instanta care a acordat suspendarea conditionata constatarea faptului ca a fost reabilitat de drept potrivit dispozitiei din art. 86 C.pen.1969. Insa, din actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca termenul de incercare stabilit prin hotararea de condamnare sub imperiul vechiului Cod penal, de 4 (patru) ani, termen care a inceput sa curga - potrivit art.82 alin.3 C.pen.1969 - de la data la care hotararea prin care  s-a pronuntat suspendarea conditionata a executarii pedepsei a ramas definitiva - 19.11.2012 - nu este implinit.
3. Pentru aceste considerente, in baza art.532 alin.1 lit.a) C.pr.pen. va respinge cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept formulata de petentul condamnat S.C., ca fiind introdusa inainte de termenul legal.
In baza art.275 alin.2 C.pr.pen. va obliga petentul condamnat S.C. la plata sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

In baza art.532 alin.1 lit.a) C.pr.pen. respinge cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept formulata de petentul condamnat S.C. (), ca fiind introdusa inainte de termenul legal.
In baza art.275 alin.2 C.pr.pen. obliga petentul condamnat S.C. la plata sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.
Cu drept de contestatie in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 05.01.2016.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Infrac?iunea de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Procedura in cazul recunoasterii invinuirii. Neindeplinirea conditiilor renuntarii la aplicarea pedepsei. Amanarea aplicarii pedepsei. - Sentinta penala nr. 139 din data de 28.10.2014
Infractiunea de omor. Infractiunea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Distinctii. Procedura in cazul recunoasterii invinuirii. Actiunea civila. - Sentinta penala nr. 21 din data de 29.04.2015
Infractiuni de coruptie. Instigare la infractiunea de marturie mincinoasa. Lipsa unui element constitutiv al infractiunii. Achitare. - Sentinta penala nr. 6 din data de 26.01.2011
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Rabilitare - Sentinta penala nr. 75 din data de 03.03.2011
Reabilitare - Sentinta penala nr. 104 din data de 31.03.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 132 din data de 30.04.2010
Cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.) - Sentinta penala nr. 60 din data de 19.02.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 41 din data de 05.02.2010
Desfiintarea sentintei primei instante in apel cu trimitere pentru rejudecare conform art.297 alin.(l) Cod procedura civila. Nelegalitatea deciziei din apel. - Decizie nr. 197 din data de 04.02.2009
Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa inchisorii de 6 luni. - Hotarare nr. 1157 din data de 11.01.2006
reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 819 din data de 22.06.2010