InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia

(Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

    Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia.

Pentru admiterea cererii de reabilitare judecatoreasca, instanta in baza  rolului activ, are obligatia de  a verifica daca in cauza sunt indeplinite  conditiile  prev. de art.137 Cod penal.

     Sectia penala - Decizia penala nr.21 /12.01.2006 a Curtii de Apel Alba Iulia

Prin sentinta penala nr.556/2005 a Judecatoriei Alba Iulia  s-a respins cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de  condamnatul C.G. cu motivarea ca  acesta nu a facut dovada ca isi  are asigurata existenta prin mijloace oneste si are o buna conduita.
Apelul declarat de condamnat a fost respins  prin decizia  penala nr.298/A/2005 a Tribunalului Alba.
Impotriva acestor hotarari condamnatul a  declarat recurs , motivand ca isi are asigurata existenta  prin munca fiind incadrat la  o societate  comerciala.
Din perspectiva cazului de casare prev. de art.385/9 alin.1, pct.17/1 Cod procedura penala , Curtea verificand  temeinicia criticilor formulate , pe baza  lucrarilor si materialului din dosar constata ca  acestea sunt fondate din urmatoarele considerente:
Condamnatul isi are asigurata existenta  prin munca, fiind  incadrat ca  muncitor  necalificat la SC Boian Trans  Trans Service SRL  Benic , conform  adeverintei eliberata  si depusa de aceasta societate.
Ca atare, in cauza sunt intrunite conditiile prev. de art.137 Cod penal privind  reabilitarea  judecatoreasca.
Avand  in vedere considerentele de mai sus in temeiul art.385/15 alin.1 pct.2 lit.d Cod procedura penala s-a  casat decizia penala cat si sentinta  primei instante  si rejudecand , s-a  admis  cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de condamnat  dispunand  inlaturarea  decaderilor, interdictiilor si incompatibilitatilor ce au rezultat  din  condamnarea de 1 an si 6 luni munca corectionala aplicata prin  sentinta penala nr.443/18.04.1991 a Judecatoriei Tg.Mures si 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.836/28.04.1994 a Judecatoriei  Alba Iulia.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017