InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Cerere de reabilitare. Competenta.

(Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Cerere de reabilitare. Competenta.

Competenta solutionarii  cererii de  reabilitare  de sub efectele unei pedepse  stabilite  printr-o hotarare de contopire apartine  instantei  care  a pronuntat aceasta  hotarare sau instantei corespunzatoare in a  carei raza  teritoriala domiciliaza  petentul si nu instanta  care  a judecat in prima instanta  cauza in care  s-a pronuntat  una  din  condamnarile pentru care se cere reabilitarea.

Sectia penala Decizia penala nr. 432/11 septembrie 2008

Prin sentinta penala  nr.63/21.02.2008  a Tribunalului Hunedoara a  fost  admisa  cererea de  reabilitare  formulata  de petentul G.N.M.,  dispunandu-se reabilitarea  acestuia  de sub efectele pedepsei  de 3 ani  inchisoare aplicata prin sentinta  penala  nr. 667/2001  a Judecatoriei  Timisoara.
Impotriva sentintei  a declarat recurs Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara  aducandu-i  critici  pentru  nelegalitate si  netemeinicie sub  aspectul  competentei materiale  de solutionare a acestei  cereri si care, in opinia sa, apartine alternativ  fie Judecatoriei Timisoara, fie Judecatoriei Petrosani.
Recursul este fondat.
Conform  art. 494 Cod procedura penala competenta  sa se pronunte asupra reabilitarii  judecate este  fie instanta care a judecat in  prima instanta  cauza  in  care  s-a pronuntat  condamnarea pentru  care se cere reabilitarea, fie  instanta  corespunzatoare  in  a carei  raza  teritoriala domiciliaza  condamnatul.
Curtea retine ca, aparent,  Tribunalul Hunedoara  si-a verificat  in mod  corect   competenta circumscriindu-se din  acest  punct de vedere textul  prevazut de art. 494 Cod  procedura penala sanctiunile  din hotararea  de condamnare pentru  care petitionarul a  solicitat  reabilitarea fiind adoptata  de aceasta instanta(sentinta penala nr. 318/20.09.2000  a Tribunalului Hunedoara).
Curtea sesizeaza insa  ca imprejurarea  esentiala  pentru solutionarea legala a  cererii o  reprezinta faptul solicitarii   exprese a petentului  de  a fi reabilitat  de sub  efectele   a 2 pedepse, sanctiuni  ce au fost  contopite  in baza  sentintei penale  nr. 667/05 martie 2001 a Judecatoriei Hunedoara.
Ca atare, toate   conditiile  ce se cer  a fi intrunite  pentru promovarea cererii  se raporteaza la hotararea  de mai sus  si  prin care s-a stabilit o  sanctiune  rezultanta  cu  caracter definitiv.
Adoptand solutia  de contopirea  pedepselor ce  s-au  cerut  a fi  reabilitate si emitand  un nou  mandat  ce a fost pus in  executare, raportat  la care s-au  calculat termenele  prevazute  de lege sub  aspectul admisibilitatii cererii,  Judecatoria Timisoara poate fi asimilata  instantei  care a judecat  in prima instanta cauza in  care  s-a  pronuntat condamnarea  pentru care  se solicita  reabilitarea.
Se apreciaza, prin  prisma dispozitiilor  art. 494 Cod procedura penala si  care  stabileste  o competenta alternativa, ca in cauza  de fata favorabila petitionarului este stabilirea  competentei  in favoarea instantei  corespunzatoare  in a  carei  raza  teritoriala  domiciliaza  acesta si  anume Judecatoria Petrosani.
Recursul a fost admis, iar  hotararea casata  cu consecinta  trimiterii  cauzei  spre  rejudecarea cererii de reabilitare in  favoarea Judecatoriei Petrosani.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017