InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Reabilitare judecatoreasca

(Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

SENTINTA PENALA  Nr. 138
Sedinta publica de la 29 Septembrie 2014
Completul compus din:
..
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror ..  din cadrul  Parchetului de pe langa Judecatoria .

Pe rol fiind  judecarea cauzei penale privind pe condamnatul H.I.D., avand ca obiect reabilitarea judecatoreasca.
La apelul nominal facut in sedinta se constata lipsa partilor.
Dezbaterile asupra cererii au avut loc in sedinta nepublica din data de 22 septembrie 2014,cand sus?inerile reprezentantului parchetului si ale  aparatorului condamnatului au fost consemnate in incheierea din aceea zi,care face parte integranta din prezenta sentinta, pronuntarea fiind amanata pentru data de 29 septembrie 2014.JUDECATORIA

La data de  20 februarie 2014 s-a inregistrat la Judecatoria cererea  condamnatului H. I. D.( nume anterior O. ) domiciliat in cu privire la pedeapsa de 7 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 164/1998 a Judecatoriei Medias, sentinta penala  nr. 119/1997 a Tribunalului Sibiu, sentinta penala .nr. 227/1998 a Tribunalului Alba .
In motivarea cererii se arata ca reabilitarea  ii va servi pentru angajare si integrare in societate. Se obliga sa achite  de urgenta  amenzile cu care figureaza in evidenta Primariei .
In drept , cererea nu este motivata .
Atasat cererii  depune:
- Cazier judiciar,
- Certificat de atestare fiscala, sentinta penala nr 264/ 1998,
- Copie act de identitate,
- Copie certificat casatorie .
Procedand la verificarea legalitatii cererii formulate:
La adresa instantei, Serviciul de Cazier Judiciar Sibiu comunica la dosarul cauzei  referitor la condamnat  ca acesta figureaza  cu pedeapsa totala de 7 ani si 4 luni inchisoare  rezultata prin contopirea pedepselor  aplicate prin sentinta penala nr  164/1998 a Judecatoriei ..  si sentinta penala nr 119/1997  a Tribunalului Sibiu. Executarea a inceput la data de  21 aprilie 1997 si a fost eliberat  conditionat la data de  19 iunie 2002, ramanand de executat 793 zile.  Executarea pedepsei a expirat in august 2004. Pedeapsa rezultanta s-a aplicat prin sentinta penala nr 227/1998 a Tribunalului Alba.
Sub aspectul legii penale mai favorabile aplicabila condamnatului, se apreciaza  ca dispozitiile  art. 166 din NCP sunt mai favorabile cel putin in ceea ce priveste termenul de reabilitare  care in cazul de fata  este de 5 ani  de la data expirarii executarii pedepsei principale. Astfel, perioada  de raportare  este  august 2004 -  august 2009.
Dispozitiile art. 168 din NCPP prevad expres conditiile reabilitarii judecatoresti, respectiv:
- Condamnatul sa nu fi savarsit  o alta infractiune  in intervalul de timp  prev. la art. 166 din NCPP,
- Condamnatul sa fi achitat  integral cheltuielile de judecata  si indeplinit  obligatiile civile  stabilite prin hotararea  de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut posibilitate sa le indeplineasca sau  partea civila a renuntat la despagubiri.
Instanta considera ca nu sunt indeplinite conditiile reabilitarii judecatoresti.
Obligatiile civile rezultate  din sentinta penala nr 164 /1998 a Judecatoriei definitiva si irevocabila nu au fost achitate integral. Prin aceasta hotarare , condamnatul a fost obligat in solidar cu alt condamnat sa plateasca despagubiri  catre SC R. SRL Medias.
Prin sentinta penala nr 119/1997  a Tribunalului Sibiu, inculpatul a fost obligat sa plateasca in solidar cu alti condamnati despagubiri civile catre partea civila  M.A..
 La dosarul cauzei nu s-au depus dovezi privind plata integrala a despagubirilor la care a fost obligat prin hotarari judecatoresti, nici ca partile civile au renuntat la despagubiri sau ca petentul nu are mijloace financiare pentru plata  acestora.
Sustinerile   condamnatului, respectiv ca SC R. SRL Medias este radiata  si ca referitor la partea civila M.A. nu cunoaste adresa actuala nu justifica  sustragerea  de la executarea obligatiilor civile. Condamnatul putea proceda la  consemnarea  prin procedura ofertei de plata la dispozitia partilor civile  a sumelor actualizate reprezentand despagubiri.
Cert  este ca petentul nu indeplineste  conditiile legale privind reabilitarea  judecatoreasca, cel putin sub aspectul aratat de instanta neexecutarea obligatiilor  civile rezultate din  hotararile judecatoresti de condamnare , urmand ca cererea sa sa fie respinsa.
In baza art. 272  din  NCPP ,  petentul  va fi obligat  sa plateasca statului  suma de  200 lei cheltuieli  judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE


Respinge cererea de reabilitare formulata de petentul H. I. D. domiciliat in . jud Sibiu cu privire la  pedeapsa aplicata prin sentinta penala nr. 164/1998 a  Judecatoriei Medias, sentinta penala nr. 119/1997 a Tribunalului Sibiu, sentinta penala nr. 227/1998 a Tribunalului Alba.
Obliga petentul la 200 lei cheltuieli judiciare catre stat.
Cu drept de contestatie in termen de 10 zile de  la comunicare.
Data si pronuntata in sedinta nepublica din 29.09.2014.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017