InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Neamt

Reabilitare

(Sentinta penala nr. 132 din data de 30.04.2010 pronuntata de Judecatoria Targu Neamt)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Judecatoria Targu Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Targu Neamt

Obiect: reabilitare
SENTINTA PENALA Nr. 132/30.04.2010

Prin cererea formulata la data de 11.02.2010 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu Neamt, petentul condamnat M.G. a solicitat instantei sa dispuna reabilitarea sa judecatoreasca.
In motivarea cererii sale a aratat ca a fost condamnat dupa cum urmeaza:
- la pedeapsa inchisorii de 6 ani inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 28/16.03.1994 a Tribunalului Neamt, definitiva prin decizia penala nr. 170/13.09.1994, a Curtii de Apel Bacau;
- la pedeapsa inchisorii de 3 luni inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 2183/22.12.1993 a Judecatoriei Piatra - Neamt, definitiva prin neapelare, la data de 30.01.1994;
- la pedeapsa amenzii de 3.000.000 lei vechi ( 300 RON ), aplicata prin sentinta penala nr. 174/19.04.2001 a Judecatoriei Targu Neamt, definitiva prin decizia penala nr. 636/08.11.2001 a Curtii de Apel Bacau.
A mai invederat petentul ca in prezent este mandatar al SC A. SRL, are o viata de familie normala, alaturi de sotie si copii, indeplinindu-si datoriile financiare din hotararile mentionate.
In dovedirea cererii, petentul a depus la dosarul cauzei inscrisuri: copia sentintei penale nr. 174/2001 a Judecatoriei T., certificatul de cazier judiciar, certificat de atestare fiscala, certificat de nastere seria NX nr. xxxxxx/12.02.1998.
S-a dispus, din oficiu, atasarea fisei de cazier judiciar a petentului, intocmirea unui referat de catre Biroul de Executari Penale al Judecatoriei T. ( in continuare BEP T.), adresa la Judecatoria Piatra-Neamt, pentru comunicarea sentintei penale nr. 2183/22.12.1993, adresa la Tribunalul Neamt, pentru comunicarea sentintei penale nr. 28/16.03.1994, adrese catre Spitalul Clinic Iasi si Spitalul Orasenesc T., referat de ancheta sociala.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin sentinta penala nr. 2183/22.12.1993 a Judecatoriei Piatra - Neamt, pronuntata in dosarul penal nr. xxxx/1992, a fost condamnat inculpatul M.G., la pedeapsa inchisorii de 3 luni, pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala, prevazuta de art. 181 CP, cu aplicarea art. 71, 64 CP. A fost obligat inculpatul sa plateasca partii civile, A.C., suma de 60.000 lei vechi, Spitalului Clinic nr. 3 Iasi – 2062 lei vechi si Spitalului Orasenesc T. – 6050 lei, cu titlu de despagubiri. De asemenea, a mai fost obligat inculpatul la plata sumei de 8000 lei vechi, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat ( filele 23-25 ). Dupa cum rezulta din referatul intocmit de BEP al Judecatoriei Piatra - Neamt, sentinta penala de condamnare a ramas definitiva la data de 30.01.1994, prin neapelare, iar cheltuielile judiciare au fost confirmate cu adresa nr. 213/17.02.1994 a Primariei T. ( fila 25 ).
Prin sentinta penala nr. 28/16.03.1994 a Tribunalului Neamt, pronuntata in dosarul nr. 1999/1993, a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii de 4 ani, pentru savarsirea infractiunii de viol, prevazuta de art. 197 alin. 2 lit. b CP, la pedeapsa inchisorii de 2 ani, pentru savarsirea infractiunii de perversiune sexuala, prevazuta de art. 201 alin. 1 CP, si la pedeapsa inchisorii de 1 an, pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 37 alin. 1 din Decretul nr. 328/1966. In virtutea prevederilor art. 33 – 34 CP, s-a dispus ca inculpatul sa execute cea mai grea pedeapsa, sporita cu 1 an - de 5 ani inchisoare. A mai fost obligat inculpatul M.G., in solidar cu alti doi inculpati, la plata sumei de 1.000.000 lei vechi, catre partea vatamata – O.P. – cu titlu de despagubiri civile; de asemenea, a mai fost obligat petentul la plata sumei de 7000 lei cheltuieli judiciare catre stat ( filele 31-34 ). Conform referatului intocmit de BEP al Tribunalului Neamt, sentinta mentionata a ramas definitiva prin decizia penala nr. 830/03.04.1997 a Curtii Supreme de Justitie, prin care s-a respins recursul declarat de inculpatul S.T. ( fila 34 ).
Prin sentinta penala nr. 174/19.04.2001, pronuntata de Judecatoria T. , in dosarul nr. 546/2001, inculpatul M.G. a fost condamnat, in baza prevederilor art. 321 alin. CP, cu aplicarea art. 37 lit. "b" CP, la pedeapsa de 5 (cinci) luni inchisoare. In temeiul art. 71 al. 2 CP au fost interzise inculpatului exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 alin. l lit. "a" teza a II-a si "b " CP ( filele 28-29 ). Prin Decizia penala nr. 636/08.11.2001 a Curtii de Apel Bacau s-a respins recursul declarat de Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt impotriva Deciziei penale nr. 290/AP/11.07.2001 pronuntata de Tribunalul Neamt prin care a fost admis apelul declarat de inculpatul M.G., fiind dispusa reducerea pedepsei aplicate, de la 5 (cinci) luni inchisoare la 3.000.000 lei ( vechi ) amenda penala. Sentinta penala nr. 174/19.04.2001 a ramas definitiva la data de 20.10.2001 prin Decizia penala nr. 636/08.11.2001 a Curtii de Apel Bacau, fiind emise forme de executare. Amenda penala in cuantum de 3.000.000 lei a fost achitata de inculpat prin chitanta nr. xxxxxxx/ 21.01.2002 iar incasarea cheltuielilor judiciare in cuantum de 450 lei la care a fost obligat inculpatul a fost confirmata de A.F.P. T., prin adresa nr. 10815/28.11.2001. Toate aceste aspecte sunt evidentiate prin referatul intocmit de BEP al Judecatoriei T. ( fila 27 ).
In raport de situatia retinuta, se cuvine a preciza ca, desi petentul a fost condamnat, prin prima si cea de-a treia hotarari evocate, la pedeapsa inchisorii de 3 luni, si cea a amenzii penale de 3.000.000 lei, in speta nu sunt incidente dispozitiile legale privitoare la reabilitarea de drept, ci la cea judecatoreasca, intrucat aceasta institutie are in vedere persoana condamnatului, si nu fiecare condamnare in parte. O atare concluzie este determinata, evident, de faptul ca cea de-a doua condamnare a petentului a fost la pedeapsa inchisorii de 6 ani inchisoare.
Conform art. 135 si 137 Cod penal, conditiile necesare pentru reabilitarea unei persoane condamnate sunt urmatoarele: daca termenul prevazut de lege de la savarsirea ultimei fapte penale si pana la cererea de reabilitare a trecut, in acest interval cel condamnat nu a suferit o noua condamnare, petentul isi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, ori este pensionat sau incapabil de munca, a avut o conduita buna si a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, cu exceptia situatiei in care partea vatamata a renuntat la despagubiri sau instanta constata ca ce condamnat si-a indeplinit in mod regulat obligatiile privitoare la dispozitiile civile din hotararea de condamnare.
Potrivit art. 136 alin. 1 si 2 din Codul penal, termenul de reabilitare se socoteste de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale, ori de la momentul in care amenda penala a fost achitata sau executarea ei s-a stins in alt mod.
In cauza, fata de circumstantele spetei, termenul de reabilitare se calculeaza in functie de cea mai grea pedeapsa, respectiv cea de 6 ani inchisoare. Acest termen se calculeaza de la data executarii ultimei pedepse aplicate, respectiv de la data achitarii amenzii de 3.000.000 lei – 21.01.2002, prin chitanta nr. 2408562 ( fila 27 ), in conformitate cu dispozitiile art. 136 alin. 2 CP.
Prin urmare, in raport de prevederile art. 135 alin. 1 lit. b CP, termenul de reabilitare s-a implinit la data de 20.01.2010, deci, dupa trecerea unui termen de 5 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei de 6 ani, fara ca petentul - condamnat sa mai savarseasca o alta infractiune.
Avand in vedere ca in cauza, inauntrul termenului de reabilitare, petentul nu a mai savarsit nici o alta infractiune, dupa cum rezulta din fisa de cazier judiciar aflata la dosar ( fila 37 ), sunt indeplinite conditiile reabilitarii judecatoresti in cazul condamnarii mentionate, astfel ca instanta urmeaza sa admita cererea petentului condamnat, M.G., urmand a dispune reabilitarea judecatoreasca a acestuia ca urmare a indeplinirii si celorlalte conditii prevazute de art. 137 lit. b, c si d Cod penal.
Astfel, instanta retine ca petentul - condamnat isi castiga existenta prin mijloace oneste, fiind mandatar al SC A. SRL T., societate detinuta de fiica sa – Gherasim Alexandra Gabriela, aspect ce rezulta din procura speciala autentificata sub nr. 1925/03.10.2008, la BNP, coroborata cu inscrisul intitulat „Caracterizare”, provenind de la administratorul societatii ( fila 39 ) si cu inscrisurile materializand balanta sintetica a aceleiasi persoane juridice ( filele 50 – 53 ).
Mai mult, petentul are un comportament social, corespunzator realitatilor contemporane, intemeindu-si o familie, avand trei copii, nefiind implicat recent in incidente care implica fapte antisociale, dupa cum rezulta din Referatul de ancheta sociala nr. 9882/22.04.2010, intocmit de Compartimentul Protectie si Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Targu Neamt ( filele 56-57 ), certificatul de nastere seria NX nr. xxxxxx/12.02.1998 ( fila 9 ).
De asemenea, petentul condamnat a achitat si cheltuielile judiciare catre stat, la care a fost obligat prin hotararile de condamnare, aspect probat prin certificatul de atestare fiscala nr. 3411/04.02.2010, din care rezulta ca acesta nu are restante la plata creantelor bugetare, precum si din referatele intocmite de BEP ale Tribunalului Neamt, Judecatoriei Piatra-Neamt si Judecatoriei Targu Neamt ( filele 20, 27, 34) care releva faptul ca Administratiile Finantelor Publice, in forma institutionala din perioadele respective, au confirmat plata acestor sume.
In plus, astfel cum rezulta din depozitia martorului State Tudor, audiat la ultimul termen, in perioada anului 1994, sotia petentului – condamnat a remis partii vatamate O.P., sotia de la acea vreme a martorului ( aspect dovedit prin certificatul de casatorie seria C8 nr. 837115/30.09.1994 ), suma de 100.000 lei vechi ( la care fusese obligat prin sentinta penala nr. 28/16.03.1994 a Tribunalului Neamt ). Din declaratia aceluiasi martor reiese faptul ca, la acel moment, sotia petentului avea bani la ea pentru a plati si despagubirile civile catre partea vatamata A.C. ( catre care fusese obligat prin sentinta penala nr. 2183/22.12.1993 a Judecatoriei Piatra – Neamt ), cam jumatate din suma platita catre O.P., urmand sa se intalneasca cu acesta.
In temeiul art. 502 Cod procedura penala, dupa ramanerea definitiva a prezentei hotarari, se vor efectua mentiunile corespunzatoare pe hotararile de condamnare, definitive in modalitatile enuntate anterior.
In temeiul art. 192 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia.
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. Incheierea de Camera preliminara nr. 42 din data de 08.02.2017
Recunoa?terea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004) - Sentinta penala nr. 197 din data de 26.04.2017
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1177 din data de 14.10.2014
Preten?ii - Sentinta civila nr. 1463 din data de 10.06.2015
Ac?une in constatare, perfectare vanzare - Sentinta civila nr. 732 din data de 18.03.2015
Ultraj, conducere fara permis, conducere sub influen?a alcoolului - Sentinta penala nr. 177 din data de 27.05.2016
art. 336 alin. 1 Cod penal - Sentinta penala nr. 251 din data de 05.10.2016
Viol - Sentinta penala nr. 102 din data de 24.03.2016
Confirmare renuntare urmarire penala (art. 318 alin. 12 NCPP) - Hotarare nr. Incheierea de camera preliminara nr. 149 din data de 28.04.2017
Evacuare - Sentinta civila nr. 21 din data de 23.02.2017
Actiune in anulare creanta - Sentinta civila nr. 665 din data de 25.03.2016
Taiere ilegala de arbori, furt de arbori - Sentinta penala nr. 78 din data de 30.04.2015