InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Neamt

Preten?ii

(Sentinta civila nr. 1463 din data de 10.06.2015 pronuntata de Judecatoria Targu Neamt)

Domeniu Prescriptii; Societati comerciale | Dosare Judecatoria Targu Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Targu Neamt

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, reclamanta S.C. Y. S.R.L. a solicitat, in contradictoriu cu paratul X.V., obligarea acestuia sa-i achite suma de 22.502 lei reprezentand contravaloare lucrari efectuate.
In motivarea cererii reclamanta a aratat ca in perioada noiembrie – decembrie 2006 a efectuat lucrari privind instalarea unei centrale termice la sediul SC Z.SRL, lucrari achitate, iar in perioada ianuarie – februarie 2007 a executat lucrari de instalare a unei centrale termice la locuinta paratului. A mai aratat ca paratul ii datoreaza suma solicitata, compusa atat din diferenta neachitata de societate, cat si din contravaloarea lucrarilor efectuate pentru el, in baza devizului de lucrari, pentru aceasta din urma nefiind insa emisa factura din cauza atitudinii violente a paratului. A mai mentionat ca in data de 06.11.2007 au fost cesionate partile sociale ale S.C. Z. S.R.L. unei alte societati, ca a formulat plangere penala impotriva paratului, care a facut obiectul dosarelor nr. 286/P/2011 si nr. 323/P/2012. A concluzionat invederand ca la data de 09.12.2011 paratul i-a achitat o parte din credit, respectiv suma de 2000 lei, recunoscand implicit datoria, dar refuza achitarea diferentei.
 In drept, cererea a fost motivata pe dispozitiile art. 2537 si art. 2538 NCC.
In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, in fotocopie, inscrisuri.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 1230,1 lei.
Parata a depus intampinare in termenul legal prevazut de art. 201 cod procedura civila, invocand, pe cale de exceptie: lipsa calitatii procesuale pasive – avand in vedere ca facturile au fost emise pe numele unei societati, pe care a cesionat-o; exceptia prescriptiei dreptului la actiune – avand in vedere data nasterii creantei. Pe fondul cauzei a solicitat respingerea actiunii.
Probatoriu a fost completat cu declaratiile martorilor A.C. si I.L. si s-a atasat dosarul de urmarire penala nr. 286/P/2011 al Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt si dosarul de urmarire penala nr. 323/P/2012 al Parchetului de pe langa Judecatoria Tg. Neamt.
Potrivit art. 248 alin. 1 din Codul de procedura civila, instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei .
Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului X.V. va fi respinsa deoarece:
Reclamanta a efectuat lucrari de montare a unor centrale termice avand ca beneficiari pe SC. „Z.”SRL, pentru centrala montata la sediul societatii din Tg. Neamt, str. C., jud. Neamt si pe X.V. pentru centrala montata la domiciliul acestuia din Tg. Neamt, str. S., jud. Neamt.
Aceste doua centrale termice au fost montate incepand cu toamna anului 2006 pana in luna februarie 2007, moment de la care beneficiarii lucrarilor aveau obligatia de a achita c/v lor. Ulterior, la aproape un an de la predarea in folosinta a centralelor termice, catre beneficiari, se incheie contractul de cesiune de parti sociale, autentificat sub nr. 2504/29.10.2007, prin care X.V. cedeaza catre SC.”C.” SA Iasi 90% din capitalul social al SC. „Z.” SRL
In cuprinsul contractului de cesiune se detaliaza datoriile pe care SC.”C.” SA le-a preluat de la SC. „Z.” SRL, fara insa a se face vreo mentiune cu privire la datoria catre reclamanta S.C.” Y.” S.R.L. si fara ca imobilul proprietatea personala a paratului din str. S. sa fie predat altcuiva.
Astfel instanta retine ca obligatia de plata a paratului nu a fost preluata de vreo alta persoana fizica sau juridica, calitatea procesuala pasiva a acestuia fiind evidenta. (Calitatea procesuala pasiva presupune existenta identitatii intre persoana paratului si cel obligat in cadrul aceluiasi raport juridic.)
Exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, urmeaza a fi respinsa pentru urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art. 6 alin. 4 din C.civ, referitoare la aplicarea legii civile in timp stabilesc ca: „Prescriptiile, decaderile si uzucapiunile incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a legii noi sunt in intregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.”
Potrivit art. 201 din Legea de aplicare a Noului cod civil, prescriptiile incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a Codului Civil sunt si raman supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.
Potrivit disp. art. , 1 alin 1. din Decretul 167/1958 „Dreptul la actiune, avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit in lege”. art. 3 „Termenul prescriptiei este de 3 ani „ art. 7
”Prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de actiune sau dreptul de a cere executarea silita”
Asadar termenul de prescriptie a inceput sa curga la data de 26.01.2007, cand lucrarile de montare a celor doua centrale au fost finalizate si au fost emise facturile fiscale nr. 6042407 si nr. 6042408/26.01.2007.
La data de 09.12.2011 paratul a facut o plata in cuantum de 2000 lei reprezentand „c/v facturi restante se la X.V.”, fapt care echivaleaza cu o recunoastere a datoriei. De la aceeasi data a inceput sa curga un nou termen de prescriptie, supus acelorasi reguli privind prescriptia.
Cererea de chemare in judecata, a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt fiind formulata inauntrul termenului de prescriptie de trei ani.
Pe fondul cauzei instanta retune urmatoarele:
In perioada noiembrie – decembrie 2006 reclamanta SC. „Y.” SRL a efectuat lucrari privind instalarea unei centrale termice, cu materialele ei, la sediul SC Z.SRL, lucrari care au fost achitate.
In perioada ianuarie – februarie 2007 reclamanta a executat lucrari de instalare a unei centrale termice, cu materialele ei, la locuinta paratului X.V..
Instanta retine ca potrivit art. 249 Cod de procedura civila „cel care face o sustinere in cursul procesului trebuie sa o dovedeasca, in afara de cazurile anume prevazute de lege”.
Din inscrisurile depuse la dosar respectiv facturile fiscale nr. 6042407 si nr. 6042408/26.01.2007(- pentru suma totala de 11737,72 lei) instanta retine ca, reclamanta a facut dovada doar partial cu privire la suma solicitata, Astfel in baza celor doua facturi fiscale, creanta reclamantei era de 11737,72 lei. Din aceasta suma, paratul a achitat 2000 lei , conf. chitantei nr. 0000995/09.12.2011, ramanand un rest neachitat in cuantum de 9737,72 lei.
Conform art. 1516, alin.1 din Legea 287/2009 privind Codul Civil “creditorul are dreptul la indeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei”, iar potrivit art. 1350, alin.1 din acelasi act normativ “ orice persoana trebuie sa isi execute obligatiile pe care le-a contractat”.
Reclamanta a dovedit existenta creantei, astfel incat, fiind vorba de o obligatie de a da o suma de bani, neexecutarea din partea debitoarei se prezuma.
 Potrivit art. 1548 din Legea 287/2009 privind Codul Civil “culpa debitorului unei obligatii contractuale se prezuma prin simplul fapt al neexecutarii”.
 In raport de prevederile legale mentionate, instanta apreciaza ca pretentia reclamantei este intemeiata doar in parte, motiv pentru care urmeaza sa oblige paratul la plata catre reclamanta a sumei de 9737,72 lei
In baza art. 453 C.pr.civ, instanta va obliga paratul la plata partiala a cheltuielilor de judecata in cuantum de 1000 lei reprezentand taxa judiciara de timbru.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prescriptii; Societati comerciale

Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. Incheierea de Camera preliminara nr. 42 din data de 08.02.2017
Recunoa?terea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004) - Sentinta penala nr. 197 din data de 26.04.2017
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1177 din data de 14.10.2014
Preten?ii - Sentinta civila nr. 1463 din data de 10.06.2015
Ac?une in constatare, perfectare vanzare - Sentinta civila nr. 732 din data de 18.03.2015
Ultraj, conducere fara permis, conducere sub influen?a alcoolului - Sentinta penala nr. 177 din data de 27.05.2016
art. 336 alin. 1 Cod penal - Sentinta penala nr. 251 din data de 05.10.2016
Viol - Sentinta penala nr. 102 din data de 24.03.2016
Confirmare renuntare urmarire penala (art. 318 alin. 12 NCPP) - Hotarare nr. Incheierea de camera preliminara nr. 149 din data de 28.04.2017
Evacuare - Sentinta civila nr. 21 din data de 23.02.2017
Actiune in anulare creanta - Sentinta civila nr. 665 din data de 25.03.2016
Taiere ilegala de arbori, furt de arbori - Sentinta penala nr. 78 din data de 30.04.2015
Amenintare,lovire sau alte violente, violenta in familie - Sentinta penala nr. 107 din data de 25.03.2016
Agresiune sexuala, lipsire de libertate in mod ilegal - Sentinta penala nr. 203 din data de 26.11.2015
Contestatie la executare, suspendare executare silita - Sentinta civila nr. 841 din data de 05.06.2014
Inselaciune, art. 215 al 1,2,3 Cod Penal - Sentinta penala nr. 82 din data de 11.05.2015
Ultraj - Sentinta penala nr. 209 din data de 31.10.2014
Plangere contraven?ionala OUG 195/2002R - Sentinta civila nr. 256 din data de 28.01.2016
Constatare nuliate act juridic - Sentinta civila nr. 1084 din data de 09.06.2016
Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. 60/CP din data de 12.02.2015