Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Neamt

Evacuare

(Sentinta civila nr. 21 din data de 23.02.2017 pronuntata de Judecatoria Targu Neamt)

Domeniu Proprietate privata | Dosare Judecatoria Targu Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Targu Neamt

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta, reclamanta M. L. a chemat in judecata pe paratul R. L. si a solicitat ca in cauza sa fie pronuntata o hotarare judecatoreasca prin care sa se dispuna evacuarea paratului din imobilul casa de locuit, situat in sat com. X., jud. Neamt.
In motivarea cererii, reclamanta arata ca este proprietara acestui imobil conform autorizatiei de construire nr. 8/25.08.2010, ca a fost casatorita cu paratul, insa in prezent casatoria lor a fost desfacuta prin divort, conform sentintei civile nr. 10xx/zz.ll.2010 a Judecatoriei Tg.Neamt; ca paratul, care se comporta deosebit de agresiv, refuza sa paraseasca imobilul, mai mult, a schimbat incuietorile la usi si nu-i permite accesul in imobil.
In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 1033, 1040 Cod procedura civila, art. 555 Cod civil.
In dovedirea cererii, a atasat la dosarul cauzei in copii certificate pentru conformitate cu originalul act de stare civila, adrese emise de Comuna X., autorizatia de construire nr. 8/25.08.2010, sentinta civila nr. 10xx/zz.ll.2010 a Judecatoriei Tg.Neamt si in original somatia emisa paratului de catre BEJ D..
Cererea a fost legal timbrata cu 100 lei taxa judiciara de timbru.
Paratul nu a formulat intampinare, dar s-a prezentat la termenul de judecata stabilit in cauza si a declarat ca locuieste in imobil si nu este de acord sa paraseasca aceasta casa de locuit, motivat de faptul ca a suportat unele cheltuieli privind imbunatatirea imobilului, sens in care a atasat la dosarul cauzei in copie simpla contractul de vanzare-cumparare nr. 67/2012, privind cumpararea unor usi si ferestre din termopan.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Reclamanta si paratul au fost casatoriti, casatoria lor fiind desfacuta prin divort, conform sentintei civile nr. 10xx/zz.ll.2010 a Judecatoriei Tg.Neamt.
Reclamanta este proprietara imobilului casa de locuit situat in sat/com. X., jud. Neamt, conform autorizatiei de construire nr. 08/25.08.2010 (fila 9 din dosar).
Cu aceasta autorizatie de construire reclamanta se legitimeaza ca si proprietar.
Paratul a fost tolerat de reclamanta sa locuiasca in acest imobil, insa in prezent refuza sa elibereze imobilul.
Potrivit dispozitiilor art. 1034 alin. 1 Cod procedura civila, dispozitiile prezentului titlu se aplica in litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, dupa caz, ocupate fara drept de catre fostii locatari sau alte persoane.
Asadar, aceste dispozitii legale se aplica reclamantei care, asa cum s-a aratat mai sus, este proprietara imobilului din care se solicita evacuarea.
Art. 1039 Cod procedura penala, prevede ca atunci cand proprietarul unui imobil doreste sa il evacueze pe ocupantul acestuia, dupa ce dreptul de a ocupa imobilul a incetat, proprietarul va notifica in scris ocupantul, punandu-i in vedere sa elibereze imobilul pe care il ocupa fara niciun drept, in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii.
Reclamanta a notificat pe parat sa elibereze imobilul, respectiv prin intermediul BEJ D. Tg.Neamt (fila 17 din dosar).
Paratul locuieste in imobilul din care se solicita evacuarea.
Sustinerile paratului cum ca a suportat unele cheltuieli de imbunatatire a imobilului nu pot avea relevanta in aceasta procedura a evacuarii, atata timp cat reclamanta se legitimeaza ca proprietar si cat el paratul are posibilitatea de a-si valorifica eventualele pretentii pe cale separata.
Asa fiind, in baza textelor mai sus citate, va admite cererea reclamantei si va dispune evacuarea paratului din imobil.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate privata

Exercitarea in mod abuziv a dreptului de proprietate. Schimbare destinatie imobil. Acordul coproprietarilor - Sentinta civila nr. 265 din data de 04.06.2014
Despagubiri pentru lipsa folosintei unei suprafete de teren. - Decizie nr. 520 din data de 29.05.2012
Reconstituirea dreptului de proprietate privata - Decizie nr. 483 din data de 26.05.2011
COMPARARE DE TITLURI . ADMISIBILITATE - Decizie nr. 348 din data de 29.10.2009
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 309 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 385 din data de 27.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 135 din data de 19.01.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 38 din data de 12.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 1227 din data de 24.11.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1220 din data de 24.11.2010
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 292 din data de 28.04.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 03.06.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 567 din data de 23.06.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 603 din data de 26.11.2008
Granituire - Sentinta civila nr. 49 din data de 20.01.2009
Legea nr. 10/2001 pana la solutionarea notificarii formulata de antecesorii reclamantilor, instrainarea imobilelor vizate este interzisa, indiferent de modalitatea instrainarii. Instrainarea prin licitatie si adjudecare nu este exclusa de la aplicarea tex - Decizie nr. 20 din data de 22.01.2014
Admisibilitatea actiunii unei persoane in contradictoriu cu Primarul Mun. B pentru obligarea acestuia de intrare in legalitate privind emiterea de parat a autorizatiei de constructie in conditiile legii. - Decizie nr. 3432/R din data de 25.06.2013
Succesiune. Acceptare, prin formularea cererii pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Decizie nr. 827/R din data de 20.04.2012
Societati comerciale. Societate pe actiuni. - Decizie nr. 10/Ap din data de 05.02.2009
Societate comerciala. Societate pe actiuni. Convocare A.G.A. In aprecierea calitatii unei persoane de a cere convocarea adunarii generale nu intereseaza daca acea persoana va putea si vota in acea adunare generala persoanei. Art.119 alin.3 si art... - Decizie nr. 4/Ap din data de 22.01.2009