InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Uzucapiune

(Sentinta civila nr. 135 din data de 19.01.2011 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Proprietate privata | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului
  Dosar nr. 409/829/2009
                                                 
                                                 R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR. 135
Sedinta publica de la 19.01.2011
Completul compus din:
PRESEDINTE – judecator PASCARU VALENTINA STEFANA
Cu participare :
GREFIER – SAULEA LILIANA
 

     Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantii H.N., H. G. si pe parata Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Podu Turcului prin primar, avand ca obiect „uzucapiune”.
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamantul H. N. si martorii propusi de reclamant T. V. si C.N., lipsa fiind reclamanta H.G. si parata Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Podu Turcului prin primar.
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza urmatoarele :
     - cauza este la al saiprezecelea termen de judecata;
     - procedura de citare este legal indeplinita, dupa care :
     S-a procedat la audierea martorilor prezenti sub prestare de juramant, depozitiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.
Reclamantul prezent astazi in instanta arata ca nu mai are cereri de formulat in cauza.
Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Reclamantul avand cuvantul solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, fara cheltuieli de judecata.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.

                  INSTANTA
                 -  deliberand -

Deliberand asupra  cauzei  civile  de  fata, constata urmatoarele.
Prin  cererea formulata  si  inregistrata pe  rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 409 din 9.06.2009 reclamantii  H.N. si H. G. au chemat in judecata  Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Podu Turcului prin Primar,  solicitand instantei ca prin  hotararea pe  care  o va pronunta  sa  constate  dreptul  lor  de proprietate ca efect al uzucapiunii  asupra  imobilului format din casa si teren aferent casei de 1000 m.p. situate in intravilanul comunei Podu Turcului  si avand ca vecinatati  la  nord Hancu Ionel, la S Marin Gheorghe, la E DJ, la V DS.
In  motivarea cererii  reclamantii  au aratat ca terenul  mentionat a apartinut CAP Podu Turcului si i-a fost dat in  folosinta tatalui-respectiv sotului , iar incepand cu anul 1963 familia a construit o casa . In toti  acesti  ani care au trecut  terenul aferent casei a fost folosit de reclamanti, timp  in care parata a  stat in pasivitate fara a le  tulbura  in vreun fel  posesia.
Reclamantii au  apreciat  ca sunt indeplinite  conditiile  uzucapiunii de  30  de ani, ca au exercitat o  posesie  continua, neintrerupta,  netulburata  si publica timp  de mai mult  de 30  de  ani  si  au solicitat admiterea cererii  si  constatarea  dreptului  lor  de  proprietate  ca  efect  al  uzucapiunii.
In  drept  cererea  a fost  intemeiata  pe  art.111 Cod pr.civ.
Instanta  a incuviintat si administrat pentru reclamanti  proba  cu  inscrisuri,  cu  expertiza tehnica in  specialitatea  topografie,  efectuata  in cauza  de domnul expert Tranc Vasile cu expertiza tehnica in constructii efectuatat in cauza de doamna expert Metelescu Maria,  cu  declaratiile  martorilor Tutoveanu Victor si Chiriac Neculai, consemnate si atasate la  dosar.
La  solicitarea instantei, Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Comuna Podu Turcului a  comunicat instantei cu  adresa  nr.304/27.01.2010 si nr 4468/28.09.2010  relatii  privind situatia  juridica a imobilului.
Analizand actele  si lucrarile  dosarului, instanta retine urmatoarele:
Imobilul (casa si teren aferent) ce face obiectul cererii  de  chemare in judecata  a  fost identificat prin raportul  de  expertiza tehnica in constructii si topografic efectuat in cauza. Referitor la casa, aceasta a fost identificata cu schita si masuratori, retinandu-se ca a fost costruita de tatal reclamantului in anul 1963 in comuna Podu Turcului , sat Danceni, nr.67 si a fost evaluata la suma de 11400 RON.
     Terenul de 1000 m.p. a fost analizat succesiv in doua rapoarte de expertiza topografica, motivat de doua adrese contradictorii ale Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Comuna Podu Turcului, prima sustinand ca terenul ce formeaza obiectul prezentei actiuni este liber, nu exista cereri de reconstituire si nu a fost revendicat de nici o persoana, iar cea de-a doua sustinand ca, in parte terenul in cauza se suprapune cu TP 60612/29/09/1995(motiv pentru care a fost atasata in fotocopie titlul de proprietate si planul de amplasament). Instanta va retine ca terenul ce se solicita a fi uzucapat a fost identificat si evaluat corect prin varianta 1 din cel de-al doilea raport de expertiza astfel: terenul de 1000 m.p. situat in sat Danceni, nr 67, perimetrul 1,2,3,8,7,6,1 cu vecinii: la N-mostenitori Hincu Ionel, la E DJ, la S Marin Gheorghe, la V-mostenitori Carlan Ion, evaluat la 2000 lei.Se va tine cont de aceasta varianta datorita declaratiilor martorilor audiati in cauza (din care rezulta ca reclamantii au lucrat in fiecare an terenul ce masura mai mult de 1000 m.p.) dar si deoarece in urma masuratorilor si a verificarilor efectuate de domnul expert  acesta a stabilit ca pe suprafata de teren aferenta casei exista  fantana cu o pompa de apa, wc, cultura de vie si livada infiintate de reclamanti.
Cu privire la  acest teren retine instanta din raportul de expertiza, declaratiile martorilor si adresa provenind de la parata Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata Podu Turcului, ca a figurat ca proprietate cooperatista   justificand astfel legitimarea  procesuala  pasiva  a  Unitatii administrativ Teritoriale Podu Turcului prin primar,  chemat in judecata in cauza  in calitate de  proprietar al  imobilului  ce face obiectul cererii de chemare in judecata.
Din declaratiile  martorilor  audiati in cauza  instanta retine ca reclamantii au construit casa unde au locuit si cultivat terenul  mentionat  mai  sus  incepand  din  anul  1963,  fara a  fi   tulburati de  cineva in tot acest timp. Mai mult, din informatiile oferite instantei de catre parata rezulta ca la rolul agricol ulterior anului 1963, pe suprafata respectiva figurau chioar reclamantii, fara insa a detine vreun act de proprietate sau a putea procura autorizatie de constructie. Din certificatul de mostenitor depus in cauza si din proba testimoniala administrata reiese ca au existat doua posesii, prima a defunctului tata al reclamantului Hancu Neculai si a reclamantei Hancu Georgeta si cea de-a doua a reclamantului Hancu Nelu, neintervenind  intreruperea sau discontinuitatea.
     Fata de aceste aspecte instanta apreciaza ca s-a facut proba indeplinirii conditiilor necesare pentru constatarea prescriptiei achizitive de 30 de ani, reglementata de art. 1890 C.Civ., reclamantii exercitand asupra bunului imobil constand in terenul in suprafata de 1000 m.p. aferent casei, situat in Comuna Podu Turcului, sat Danceni, nr 67, o posesie utila, care respecta cerintele art. 1847 si urmatoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, (din anul 1963 si pana in prezent), nefiind tulburati de adevaratul proprietar al terenului, parata Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Podu Turcului prin primar si nici de alte persoane care sa pretinda vreun drept asupra bunului.
     Pentru toate aceste considerente instanta apreciaza ca cererea reclamantilor este intemeiata si o admite, constatand dobandirea de catre acestia a dreptului de proprietate asupra imobilului format din casa si teren aferent, care va fi identificat cu ajutorul raportului de expertiza tehnica in constructii efectuat de doamna expert Metelescu Maria si celui de-al doilea raport de expertiza tehnica in specialitatea topografie efectuat de  domnul expert Tranc Vasile.
Ia act de renuntarea reclamantului la obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite cererea formulata de reclamantii H.N. si H. G., , cu domiciliul in comuna Podu Turcului, strada Nicolae Balcescu, judetul Bacau, in contradictoriu cu paratul Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Podu Turcului prin primar,  cu sediul in Podu Turcului.
Constata ca reclamantii au dobandit prin efectul prescriptiei achizitive de  30 de ani dreptul de proprietate asupra imobilului format din casa (identificata si evaluata in cauza conform raportului de expertiza tehnica in constructii, care face parte integranta din hotarare) si teren aferent situat in sat Danceni, comuna Podu Turcului, nr 67, in suprafata de 1000 mp, cu vecinii la N- mostenitorii lui Hancu Ionel, la E –DJ, la S- Marin Gheorghe, la V- mostenitorii lui Carlan Ion, identificat prin raportul de expertiza cu nr.2, specialitatea topografie, varianta 1, intocmit in cauza de dl. expert Tranc Vasile, raport de expertiza ce face parte din prezenta hotarare.
Ia act ca reclamantii nu solicita cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi 19.01.2011.

                                                                                 
PRESEDINTE,                                                       GREFIER,
Judecator  PASCARU VALENTINA STEFANA           SAULEA LILIANA                           

Red. /tehnored. Ex.4
P.V.S./S.L. / 03-02-2011                       Sentinta civila a ramas definitiva la data de 19.01.2011 si a devenit irevocabila la data de 23.02.2011

              
                           
                                          
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate privata

Exercitarea in mod abuziv a dreptului de proprietate. Schimbare destinatie imobil. Acordul coproprietarilor - Sentinta civila nr. 265 din data de 04.06.2014
Despagubiri pentru lipsa folosintei unei suprafete de teren. - Decizie nr. 520 din data de 29.05.2012
Reconstituirea dreptului de proprietate privata - Decizie nr. 483 din data de 26.05.2011
COMPARARE DE TITLURI . ADMISIBILITATE - Decizie nr. 348 din data de 29.10.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012