InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Fond funciar

(Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 515/829/2012
SENTINTA CIVILA NR. 629
Sedinta publica de la 19.07.2012
Completul compus din:
PRESEDINTE:  STOICA DANIELA MARILENA
Cu participare
Grefier: OPRISAN DANIELA


     Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantele F.P., E. M., J. V. si pe paratele Comisia Locala // si Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, avand ca obiect fond funciar.
     Dezbaterile in fond au avut loc in fata aceluiasi complet in sedinta publica din data de 12.07.2012, fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea data care face parte integranta din prezenta sentinta, data la care instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 19.07.2012, cand a pronuntat urmatoarea hotarare.
     
     INSTANTA
     -deliberand-
     
Prin cererea inregistrata la data de 9.05.2012  sub nr 515 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului ,reclamantii   F.G,  P., E. M. si J. V. au chemat in judecata  Comisia locala de fond funciar a com   /// si Comisia Judeteana /// solicitand  instantei  sa dispuna obligarea acestora la modificarea TP ---  eliberat la data de 24.05.1995 de Comisia Locala de fond funciar a  com Podu Turcului in sensul modificarii amplasamentului suprafetei de 1 ha si a suprafetei de 0,50 ha.
      Cauza este legal scutita de taxa de timbru.
      In cauza a fost administrata proba cu acte.
      Au fost atasate la dosarul cauzei (fila 3)  titlul de proprietate a carei modificare se solicita  certificatul de deces al defunctului F. G. si actele de stare civile ale reclamantelor.
     Instanta a solicitat si au fost depuse relatii de la Comisia Locala de fond funciar a comunei  Podu Turcului
      Parata Comisia locala de fond funciar a com  Podu Turcului a atasat la fila 73 din dosar adresa cu nr 3685 prin care a declarat ca este de acord cu rectificarea titlului de proprietate in sensul corectarii tarlalei in care este situata suprafata de teren  de 1 ha si respectiv 0,50 ha.
           Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:
           La data de 24.05.1995 a fost eliberat pe numele defunctului F. Gr Gh. suprafata de teren de 1,50 ha cu destinatia teren arabil.
            In urma decesului acestuia  a ramas ca mostenitoare asa cum rezulta din continutul actelor de stare civila cele trei reclamante in calitate de fiice.
     Cele doua suprafete de teren au fost trecute in titlul de propritate in mod eronat ele fiind situate in realitate in urmatoarele coordonate:
     Amplasamentul suprafetei de 1 ha teren arabil extravilan va fi trecut ,in  suprafata de 0,63 ha teren categoria de folosinta  “arabil “ in T -15, A-510/2/1 , cu urm vecinatati: la Nord DE, la Est Floroiu Paraschiva, la Sud Floroiu Gr Gheorghe, la Vest Buzduga Tinca si in suprafata de 0,37 ha teren categoria de folosinta “vie nobila” in T -15, VN 510/2/2 cu urmatoarele vecinatati: la Nord Floroiu Gr Gheorghe,la Est Floroiu Paraschiva, la Sud DN 11A, la Vest Buzduga Tinca. 
          Amplasamentul de 0,50 ha teren arabil  extravilan va fi trecut in Parcela 2229/9/1 in loc de P -2223/14 , tarlaua si vecinatatile ramanand aceleasi
             Pentru aceste motive, vazand si disp art 54 din Legea fondului funciar instanta urmeaza sa admita cererea reclamantelor si sa dispuna rectificarea titlului de proprietate 60079 eliberat la data de  24.05. 1995 in sensul aratat mai sus.            
            
     PENTRU ACESTE MOTIVE
     IN NUMELE LEGII
     HOTARASTE:
     
Admite cererea  formulata de reclamantii F.Gh. P., domiciliata in comuna ___, jud. Bacau, E.M., domiciliata in mun. ___, B-dul Belvedere, bl. 3, sc. B, ap.18, jud. Bacau si. J. V., domiciliata in mun. ___, str. Tineretului, bl. 9, sc.A, ap.8, jud. Bacau in contradictoriu cu paratele Comisia Locala pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar al comunei ___ si Comisia Judeteana pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar Bacau.
Dispune modificarea T.P. ____eliberat la data de 24.05.1995 pe numele defunctului F.Gr. Gh. in sensul urmator:
Amplasamentul suprafetei de 1 ha teren arabil extravilan va fi trecut, in suprafata de 0,63 ha teren categoria de folosinta"arabil" in T-15, A-510/2/1, cu urmatoarele vecinatati: la Nord - DE, la Est - Floroiu Paraschiva, la Sud - Floroiu Gr. Gheorghe, la vest - Buzduga Tinca si in suprafata de 0,37 ha teren categoria de folosinta "vie nobila" in T-15, VN 510/2/2 cu urmatoarele vecinatati: la Nord - Flororiu Gr. Gheorghe, la Est - Floroiu Paraschiva, la Sud  -DN11A, la Vest  -Buzduga Tinca.
Amplasamentul de 0,50 ha teren arabil extravilan va fi trecut in Parcela 2229/9/1 in loc de P-2223/14, tarlaua si vecinatatile ramanand aceleasi.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica astazi 19.07.2012. 
PRESEDINTE,     GREFIER,
STOICA DANIELA MARILENA                                    OPRISAN DANIELA

Red./tehnored.  Ex. 7
S.D.M./O.D.                                            
26.07.2012

??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012