InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Actiune in constatare

(Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Uzucapiune (Prescriptia achizitiva) | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar Nr.1309/829/2011

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU
SENTINTA CIVILA NR. 681
                         SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 12.09.2012
COMPLET FORMAT DIN:
PRESEDINTE: judecator STOICA DANIELA MARILENA
Cu participare:
GREFIER : BUTUCAN DANIELA

     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ”actiune in constatare”, formulata de reclamantii R.D. si R. C., in contradictoriu cu parata Unitatea Administrativ Teritoriala-comuna ___.
     La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantii R.D. si R.C., lipsa fiind parata Unitatea Administrativ Teritoriala-comuna ___.
     Procedura completa.
     S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, prin care s-au evidentiat partile, obiectul litigiului, mentiuni privitoare la indeplinirea procedurii de citare si stadiul procesual, dupa care:
La interpelarea instantei reclamanta arata ca nu doreste administrarea probei cu expertiza in constructii, dar solicita dreptul de proprietate prin uzucapiune si asupra constructiei.
     De asemenea arata ca pe terenul in suprafata de 1000 mp. se afla o constructie cu trei camere, un chiler si anexe.
     La interpelarea instantei reclamanta R.D. arata ca nu mai are cereri de formulat in cauza.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata, si acorda cuvantul pe fond.
Reclamanta, avand cuvantul pe fond  solicita admiterea actiunii asa cum  a fost formulata in sensul de a pronunta o hotarare prin care sa se constate uzucapiunea pentru suprafata de 1000 mp teren cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.

     INSTANTA
     - deliberand-

     Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
     Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei  Podu Turcului la data de 11.11.2011 sub nr 1309, reclamanta R.D.,    a chemat in judecata parata Unitatea Administrativ Teritoriala a com ___, solicitand instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa constate ca este proprietara asupra  imobilului compus din casa de locuit si teren in suprafata totala de 1000 mp situata in com ___, jud Bacau prin efectul uzucapiunii de 30 de ani.
     In motivarea cererii reclamanta a aratat ca a stapanit casa si terenul aferent  inca din anul 1969.
     A mai aratat reclamanta ca din anul 1969 au exercitat o posesie utila si neintrerupta asupra imobilului compus din teren si constructie  comportandu-se ca  un adevarat  proprietar.
     Cauza a fost legal timbrata cu suma de 219  lei si timbru judiciar in valoare de 3 lei la valoarea stabilita prin expertiza in specialitatea cadastru .
     Legal citata parata nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.
     Instanta a incuviintat si administrat pentru reclamanti proba cu inscrisuri,  cu declaratiile martorilor, consemnate si atasate la dosar si cu expertiza judiciara tehnica in specialitatea topografie.
      La dosar au fost depuse, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri certificat de atestare fiscala( fila 17) din dosar, si de casatorie al reclamantei(fila 6) din dosar .
     Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
     Din anul  1969, reclamanta impreuna cu sotul ei au dobandit o suprafata de teren de 1000 mp pe care ulterior au edificat o casa .
          Instanta  mai  retine ca reclamantii au stapanit inca din anul 1969 suprafata  de teren de 1000 mp,teren  si casa de locuit situata in comuna Dealu Morii, sat Tavadarasti
     Valoarea terenului asa cum rezulta din continutul raportului de expertiza in specialitatea topografie atasat la filele 39-40 din dosar  este de 2600 lei.
     Tot in cadrul expertizelor terenul si constructia  a fost identificate ca fiind , situate in com .____jud Bacau avand urmatoarele vecinatati: la nord  Cantau Olimpia; la est Cantau Olimpia; la sud  Mironica Maria;la vest  DJ 241 A.
            Fata de aceste aspecte instanta apreciaza ca s-a facut proba indeplinirii conditiilor necesare pentru constatarea prescriptiei achizitive de 30 de ani, reglementata de art. 1890 C.Civ., reclamantii exercitand asupra bunului imobil constand in terenul in suprafata de 1000 mp, situat in, com ___,  jud Bacau , o posesie utila, care respecta cerintele art. 1847 si urmatoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, (din anul 1979 si pana in prezent), nefiind tulburati de adevaratul proprietar al terenului, Primaria Comunei  ___ si nici de alte persoane care sa pretinda vreun drept asupra bunului.
     Pentru toate aceste considerente instanta apreciaza ca cererea reclamantilor este intemeiata si  urmeaza  a o admite, constatand dobandirea de catre acestia a dreptului de proprietate asupra terenului si constructiei, care vor fi identificate cu ajutorul raportului de expertiza tehnica in specialitatea topografie. 
     
     
     PENTRU ACESTE MOTIVE
     IN NUMELE LEGII
     HOTARASTE:
     
     Admite actiunea formulata de reclamantii R.D. si R.C., ambii domiciliati in comuna _____ in contradictoriu cu parata Unitatea Administrativ Teritoriala-comuna ___.
     Constata ca reclamanta a dobandit prin efectul uzucapiunii de treizeci de ani dreptul de proprietate asupra casei de locuit, grajd si anexe si a suprafetei de 1000 mp. teren ambele situate in intravilanul comunei _____, cu urmatorii vecini: la Nord Cantau Olimpia, la este Cantau Olimpia, la sud Mironica Maria, la vest DJ 241 A.
     Dispune plata catre expertul Ghiurca Mihai a sumei de 500 lei, reprezentand onorariu definitiv pentru expertiza in specialitatea topocadastru achitat cu chitanta nr.4383465/1/18.01.2012 (fl.33 ds).
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica astazi 12.09.2012.
     

                 PRESEDINTE,                                                    GREFIER,
     STOICA DANIELA MARILENA                         BUTUCAN DANIELA
     
     
     
     
     Red.SDM/tehnoredact.BD
     Ex.6
     04.10.2012Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Uzucapiune (Prescriptia achizitiva)

Neindeplinirea conditiilor pentru a uzucapa. Posesie intrerupta si neexercitata ulterior sub nume de proprietar - Decizie nr. 116 din data de 01.04.2015
Actiune respinsa fata de paratul decedat - Decizie nr. 16 din data de 17.01.2014
Cerere de uzucapiune intemeiata pe Codul civil - Decizie nr. 354 din data de 28.04.2011
Uzucapiune - Decizie nr. 42 din data de 20.01.2011
Dobandirea unui imobil prin prescriptie achizitiva - Decizie nr. 970 din data de 03.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 951 din data de 02.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 222 din data de 25.03.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 407 din data de 31.05.2010
Uzucapiunea-mod de dobandire a dreptului de proprietate. - Decizie nr. 79 din data de 04.02.2010
Uzucapiune-mod de dobandire a dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 150 din data de 05.03.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012