InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Hotarare care sa tina loc de act autentic

(Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Contracte | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 313/829/2010
SENTINTA CIVILA NR. 688/2012
Sedinta publica de la 13.09.2012
Completul compus din:
PRESEDINTE : JUDECATOR MAFTEI SMARANDA CLAUDIA
Cu participare:
GREFIER : BRADEA ANGELICA

     Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect „hotarare care sa tina loc de act autentic, iesire din indiviziune” formulata de reclamantul R.Gh. n contradictoriu cu paratii A. N., C. D. A. M., A. I.,A.E., P. C..C..
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamantul R.Gh. asistat de avocat Aur Elena, lipsind paratii si martorii propusi de reclamant.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, aratandu-se ca procedura de citare cu partile este completa, prin serviciul registratura s-au depus la dosar in extras actul de deces al lui A.G.si actul de casatorie al lui A. M.,  in cauza nu s-au indeplinit mandatele de aducere cu martorii si nu a fost efectuat raportul de expertiza topo, dupa care;
     Reclamantul depune la dosar dovada achitarii onorariului de expertiza topo cu chitanta CEC nr. 4903532/1 din 13.09.2012 cu solicitarea de a se reveni cu adresa la expert in vederea efectuarii expertizei.
     Reclamantul, fata de lipsa martorilor care sunt plecati la munca in Italia, solicita inlocuirea acestora cu martorii Bugulet Ionel, prezent la usa instantei, si Alexandru Fasic, domiciliat in comuna ___.
     Instanta admite cererea formulata de reclamant privind inlocuirea martorilor si dispune citarea martorului Alexandru Fasic si audierea martorului Bugulet Ionel.
     S-a procedat la audierea martorului Bugulet Ionel, sub prestare de juramant, depozitia acestuia fiind consemnata in scris si atasata la fila 141 dosar.
     Instanta pune in discutie necesitatea disjungerii cererii de partaj de cererea de perfectare act vanzare cumparare, apreciind ca s-au administrat probele necesare solutionarii cererii de partaj.
     Reclamantul, arata ca este de acord.
     Instanta dispune disjungerea capatului de cerere avand ca obiect perfectare vanzare – cumparare de cererea pendinte de partaj si formarea unui nou dosar avand ca obiect perfectare vanzare – cumparare  cu termen la 18.10.2012, ora 9, C1, pentru efectuarea expertizei topocadastru, cand se va reveni cu adresa la expertul topo Chiscop Nicoleta, sa procedeze la efectuarea lucrarii necesare solutionarii cauzei, cu mentiunea ca reclamantul a achitat onorariul initial stabilit de instanta in suma de 700 lei cu chitanta CEC nr. 4903532/1 din 13.09.2012 si ca s-a format un nou dosar; se va cita si martorul Alexandru Fasic, in comuna ___, judet Bacau.nemaifind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe capatul de cerere avand ca obiect partaj.
     Reclamantul, avand cuvantul, solicita admiterea actiunii de partaj, solicitand ca terenul care a facut obiectul contractului de vanzare – cumparare sa fie atribuit in lotul mostenitorilor lui A.G., cel cu care a incheiat conventia, iar cu privire la restul terenului lasa instanta sa aprecieze conform cotelor.
     S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare.
?????
INSTANTA
deliberand

Asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 313/829/2010, reclamantul R.Gh. a chemat in judecata paratul A. N. pentru ca instanta sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic cu privire la vanzarea – cumpararea unui teren in suprafata de 1400 mp.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca in data de 10.11.1994 a cumparat de la tatal paratului acest teren contra sumei de 200.000 lei vechi, incheind un act de mana. La aproximativ o luna de la incheierea conventiei, vanzatorul A. G. a decedat, paratul ramanand ca unic mostenitor. A mai aratat ca a incercat sa ia legatura cu paratul pentru perfectarea actelor la notar, insa nu l-a gasit pe acesta.
Ulterior, reclamantul si-a completat cererea in sensul ca se judeca si cu numitii ______, solicitand de asemenea iesirea din indiviziune a paratilor cu privire la terenul inclus in titlul de proprietate nr. 19324/1995, intrucat acest titlu este emis pe numele fratilor A.G. si C.D..
Cererea nu a fost intemeiata in drept.
Reclamantul a achitat 300 lei taxa de timbru.
Paratii, legal citati, nu au formulat intampinare.
La termenul de judecata din data de 13.09.2012, instanta a dispus disjungerea capatului de cerere avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic, pentru aceasta cerere formandu-se dosarul nr. 973/829/2012, ramanand in dosarul nr. 313/829/2010 a fi solutionat capatul de cerere avand ca obiect partaj.
Analizand cererea prin prisma probatoriilor administrate, instanta retine urmatoarele:
La data de 10.11.1994, intre A. G., in calitate de promitent – vanzator, si reclamantul R.Gh., in calitate de promitent – cumparator, s-a incheiat un antecontract de vanzare – cumparare pentru un teren arabil intravilan in suprafata de 1400 mp din comuna ---, judetul Bacau, invecinat cu S.I. la nord, cu Ristici Ion la sud, cu drumul comunal la vest si cu paraul comunal la est.
A.G. a decedat la data de 17.01.1995, fara sa fi incheiat cu reclamantul un contract de vanzare – cumparare in forma autentica pentru acest teren.
Potrivit actelor de stare civila aflate la dosar, mostenitorii defunctului A.G. sunt paratii A. M. (sotie supravietuitoare), P. C. C., A. E., A. N. si A.I. (fii).
La data de 12.09.1995 a fost eliberat titlul de proprietate nr. 19324/1995 pe numele lui A.G. si al lui C. D-, in calitate de mostenitori ai defunctei A. M., pentru mai multe terenuri din comuna --- judetul Bacau, in suprafata totala de 31.287 mp. Avand in vedere ca --- si --- sunt frati, potrivit certificatelor de nastere aflate la dosar, instanta va retine ca fiecaruia ii revine o cota – parte de ? cu privire la terenurile incluse in titlul de proprietate, chiar daca nu s-a putut stabili cu exactitate legatura de rudenie dintre cei doi titulari si defuncta A.M..
Reclamantul R. Gh. a invederat ca terenul de 1400 mp pentru care a incheiat conventia de vanzare – cumparare cu A.G. este inclus in acest titlu de proprietate, si anume face parte din sola 79/61 parcela 6, ce are o suprafata totala de 3681 mp.
Intrucat antecontractul de vanzare – cumparare a fost incheiat de un singur coproprietar, reclamantul justifica un interes in solicitarea sa de a se partaja terenurile din titlul de proprietate, urmarind a perfecta antecontractul in situatia in care terenul in cauza va fi atribuit in lotul mostenitorilor promitentului – vanzator.
Potrivit art. 1560 alin. 1 Noul Cod civil (aplicabil in speta conform art. 116 din Legea nr. 71/2011), creditorul a carui creanta este certa si exigibila poate sa exercite drepturile si actiunile debitorului atunci cand acesta, in prejudiciul creditorului, refuza sau neglijeaza sa le exercite.
Prin urmare, instanta va admite cererea formulata pe calea actiunii oblice, dispunand sistarea starii de coproprietate dintre parati in temeiul art. 728 Cod civil anterior (tinand cont ca cererea de chemare in judecata a fost formulata anterior intrarii in vigoare a Noului Cod civil), potrivit caruia „nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune”.
Astfel, procedand potrivit art. 673 ind. 5 si art. 673 ind. 9 Cod procedura civila, instanta va forma doua loturi in natura, atribuind unul paratei C.D. si unul in indiviziune mostenitorilor defunctului A.G..
Evaluarea terenurilor din comuna ___ a fost facuta in baza expertizei oferite de Camera Notarilor Publici Bacau: 0,06 euro/mp pentru terenurile arabile extravilane, 0,69 euro/mp pentru terenurile arabile intravilane. Pentru egalizarea valorica a loturilor, va fi obligata parata C….. plateasca sulta paratilor A.M., P.C.C., A.E., A. N.si A. I..
Pentru motivele anterior expuse,

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

     Admite cererea avand ca obiect partaj formulata de reclamantul R.Gh., domiciliat in comuna ___, judet Bacau in contradictoriu cu paratii A.N., oras ___,  C.D. ____,  A.M., oras _____,  A.I., mun. ___,  A.E. oras ___, P.C..C., com. ____.
Constata ca paratii C.D. A. M. P. C. C., A.E., A.N.si A. I. au calitatea de coproprietari asupra terenurilor in suprafata totala de 31.287 mp din comuna ___ judetul Bacau, inscrise in titlul de proprietate nr. ___.
Constata ca paratei C.D. ii revine o cota – parte de ? din aceste terenuri, iar paratilor A.M., P. C. C., A. E., A. N. si A. I. le revine in indiviziune cota – parte de ? din terenurile din titlul de proprietate nr. ___.
Dispune sistarea starii de coproprietate dintre parati, sens in care:
Atribuie paratei C.D. lotul nr. 1 in valoare de 15.437 lei, compus din:
* Teren arabil extravilan in suprafata de 5004 mp amplasat in T 47 P 2496/22 in valoare de 1351 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 5000 mp amplasat in T 65 P 3036/32 in valoare de 1350 lei;
* Teren arabil intravilan in suprafata de 2006 mp amplasat in T 79/83 P 26 in valoare de 6228 lei;
* Teren arabil intravilan in suprafata de 2096 mp amplasat in T 79/63 P 9 in valoare de 6508 lei.
Atribuie paratilor A.M., P.C.C., A.E., A. N. si A.I. lotul nr. 2 in valoare de 15.075 lei, compus din:
* Teren arabil intravilan in suprafata de 3681 mp amplasat in T 79/61 P 6 in valoare de 11.430 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 13.500 mp amplasat in T 73 P 3441/20 in valoare de 3645 lei.
     Obliga parata C.D. sa plateasca paratilor A.M., P. C.C., A.E., A. N. si A.I. suma de 181 lei cu titlu de sulta.
     Definitiva.
     Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi, 13.09.2012.
     
     Presedinte,                                                                        Grefier,
judecator Maftei Smaranda Claudia                                     Bradea Angelicared./tehnored. 10 ex
S.M./A.B.
19/20 Septembrie 2012

??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012