InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent.

(Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin sentinta civila nr. 409/A/15.11.2013 a Judecatoriei Medias s-a respins cererea formulata de reclamantul C. I. in contradictoriu cu paratul M. I.
S-a dispus restituirea catre reclamant a sumei de 151 lei , achitata nedatorat cu titlu de taxa judiciara de timbru.
Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a constatat ca, prin actiunea civila inregistrata la data de 12.08.2013, reclamantul C. I. a solicitat obligarea paratului M. I. la plata sumei de ….. lei , cu titlu de imprumut nerestituit; cu cheltuieli de judecata .
Cererea a fost formulata in conditiile prescrise de art. 1025 – 1032 C.proc.civ., privind procedura aplicabila cererilor cu valoare redusa.
In motivarea cererii sale, reclamantul sustine ca paratul nu i-a restituit suma de ….. euro pe care i-a imprumutat-o .
In drept sunt invocate prevederile art. 1025 - 1032 C.proc.civ..
Paratul nu a raspuns cererii de chemare a sa in judecata in termenul si in conditiile prevazute de art. 1029 alin.4 C.proc.civ. si nu s-a infatisat in instanta.
Instanta a dispus din oficiu dezbaterea orala a acestei cauze.
Analizand cererea reclamantului si inscrisurile depuse la dosar, instanta a retinut urmatoarele :
Reclamantul a incheiat cu paratul un contract de imprumut, la data de 10.06.2013 , astfel cum reiese din inscrisul sub semnatura privata care consemneaza conventia partilor ( fila 10 dosar ), prin care paratul si-a asumat obligatia de a restitui reclamantului suma imprumutata de …. euro „ cel tarziu pana la sfarsitul anului 2013” .
Sintagma folosita de parti pentru a determina momentul cand devine scadenta obligatia de restituire a sumei imprumutate foloseste ca si reper temporal sfarsitul anului 2013. Momentul cand se sfarseste anul 2013 este in data de 31.12.2013 .
Potrivit dispozitiilor art.2.161 raportat la art.2.164 alin.1 N.C.C. debitorul obligatiei de restituire a unei sume imprumutate este tinut a restitui creditorului acesteia suma imprumutata la termenul convenit.
Reclamantul a solicitat restituirea imprumutului inainte de scadenta obligatiei de restituire .
Potrivit art. 1.417 N.C.C., debitorul decade din beneficiul termenului daca se afla in stare de insolvabilitate, precum si atunci cand, cu intentie sau dintr-o culpa grava, diminueaza prin fapta sa garantiile constituite in favoarea creditorului sau nu constituie garantiile promise.
In speta, reclamantul nu a invocat faptul ca paratul ar fi in stare de insolvabilitate, iar partile nu au convenit garantarea restituirii imprumutului, pentru a exista un temei de exigibilitate anticipata, in conditiile prescrise de art. 1.418 N.C.C.
Din inscrisul comunicat de catre parat instantei ( fila 39 ) reiese ca acesta nu renunta la beneficiul termenului de restituire convenit.
Ca atare, instanta a retinut ca reclamantul nu poate solicita restituirea imprumutului inainte de termenul convenit, anume inainte de data de 31.12.2013.
Pentru considerentele evocate, instanta a retinut ca actiunea reclamantului este neintemeiata, astfel ca aceasta va fi respinsa .
Reclamantul a platit cu titlu de taxa judiciara de timbru mai mult decat datora in baza legii, astfel ca, in temeiul art. 45 alin.1 lit. a din O.U.G. 80/2013 , se va dispune restituirea catre reclamant a sumei de 151 lei , achitata nedatorat cu titlu de taxa judiciara de timbru.
Impotriva hotararii a declarat apel in termen legal reclamantul C. I.  solicitand schimbarea ei in sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulata, avand in vedere un curs valutar de 4,526 lei/euro din data de 14.01.2014 si toate cheltuielile de judecata efectuate.
In motivare sustine ca in mod gresit s-a luat in considerare inscrisul paratului M. I. de la fila 39, desi personal a incercat sa explice instantei ca intelegerea a fost pentru un termen mult mai scurt, acesta avand posibilitatea sa-i restituie suma din venitul realizat in strainatate, mult mai repede decat sfarsitul anului 2013.
In drept apelul nu este motivat.
Paratul nu a depus intampinare si nu si-a precizat pozitia in prezenta cale de atac.
Analizand apelul conform art. 476 si urmatoarele NCpc Tribunalul constata ca este nefondat dat fiind urmatoarele:
 In speta apelantul reclamant C. I. a solicitat obligarea paratului M. I. la restituirea unui imprumut in suma de ….. euro pentru care a depus la f. 23 dosar fond un inscris intitulat „Conventie de imprumut” din data de 10.06.2013, in care se mentioneaza expres ca paratul se obliga sa-l restituie cel tarziu pana la sfarsitul anului 2013.
Instanta de fond in mod corect a avut in vedere acest act, semnat de ambele parti, care priveste obiectul cauzei de fata, retinand ca din adresa depusa la f. 39 dosar fond intitulata „declaratie”, rezulta ca paratul nu este de acord cu actiunea, deci nu renunta la beneficiul acestui termen.
Prin conventia de imprumut de ….. euro nu s-a stabilit un termen fix de restituire si cum reclamantul a acceptat ca plata sa se faca pana cel tarziu la sfarsitul anului 2013, in mod corect instanta de fond a respins actiunea ca fiind formulata inainte de ajungerea la termen a obligatiei.
Asadar, chiar daca pana la solutionarea apelului a expirat acest termen, instanta de apel nu se poate raporta in exercitarea controlului judiciar decat la situatia existenta la data pronuntarii sentintei atacate.
Prin urmare apelul se va respinge ca nefondat in baza art. 480 (1) Cpc si va fi pastrata sentinta atacata ca fiind temeinica si legala, drept pentru care apelantului nu i se cuvin nici cheltuielile de judecata solicitate.
Intimatul nu justifica/solicita cheltuieli de judecata in apel.
Vazand ca taxa de timbru legal datorata la fond a fost recalculata conform sentintei de la 351 lei la 200 lei, iar in apel se datoreaza ½ din suma corecta, adica 100 lei in loc de 177 lei achitata cu acest titlu de apelant, se va dispune restituirea catre apelant a diferentei de 77 lei achitata in plus.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016