InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent.

(Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin sentinta civila nr. 409/A/15.11.2013 a Judecatoriei Medias s-a respins cererea formulata de reclamantul C. I. in contradictoriu cu paratul M. I.
S-a dispus restituirea catre reclamant a sumei de 151 lei , achitata nedatorat cu titlu de taxa judiciara de timbru.
Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a constatat ca, prin actiunea civila inregistrata la data de 12.08.2013, reclamantul C. I. a solicitat obligarea paratului M. I. la plata sumei de ….. lei , cu titlu de imprumut nerestituit; cu cheltuieli de judecata .
Cererea a fost formulata in conditiile prescrise de art. 1025 – 1032 C.proc.civ., privind procedura aplicabila cererilor cu valoare redusa.
In motivarea cererii sale, reclamantul sustine ca paratul nu i-a restituit suma de ….. euro pe care i-a imprumutat-o .
In drept sunt invocate prevederile art. 1025 - 1032 C.proc.civ..
Paratul nu a raspuns cererii de chemare a sa in judecata in termenul si in conditiile prevazute de art. 1029 alin.4 C.proc.civ. si nu s-a infatisat in instanta.
Instanta a dispus din oficiu dezbaterea orala a acestei cauze.
Analizand cererea reclamantului si inscrisurile depuse la dosar, instanta a retinut urmatoarele :
Reclamantul a incheiat cu paratul un contract de imprumut, la data de 10.06.2013 , astfel cum reiese din inscrisul sub semnatura privata care consemneaza conventia partilor ( fila 10 dosar ), prin care paratul si-a asumat obligatia de a restitui reclamantului suma imprumutata de …. euro „ cel tarziu pana la sfarsitul anului 2013” .
Sintagma folosita de parti pentru a determina momentul cand devine scadenta obligatia de restituire a sumei imprumutate foloseste ca si reper temporal sfarsitul anului 2013. Momentul cand se sfarseste anul 2013 este in data de 31.12.2013 .
Potrivit dispozitiilor art.2.161 raportat la art.2.164 alin.1 N.C.C. debitorul obligatiei de restituire a unei sume imprumutate este tinut a restitui creditorului acesteia suma imprumutata la termenul convenit.
Reclamantul a solicitat restituirea imprumutului inainte de scadenta obligatiei de restituire .
Potrivit art. 1.417 N.C.C., debitorul decade din beneficiul termenului daca se afla in stare de insolvabilitate, precum si atunci cand, cu intentie sau dintr-o culpa grava, diminueaza prin fapta sa garantiile constituite in favoarea creditorului sau nu constituie garantiile promise.
In speta, reclamantul nu a invocat faptul ca paratul ar fi in stare de insolvabilitate, iar partile nu au convenit garantarea restituirii imprumutului, pentru a exista un temei de exigibilitate anticipata, in conditiile prescrise de art. 1.418 N.C.C.
Din inscrisul comunicat de catre parat instantei ( fila 39 ) reiese ca acesta nu renunta la beneficiul termenului de restituire convenit.
Ca atare, instanta a retinut ca reclamantul nu poate solicita restituirea imprumutului inainte de termenul convenit, anume inainte de data de 31.12.2013.
Pentru considerentele evocate, instanta a retinut ca actiunea reclamantului este neintemeiata, astfel ca aceasta va fi respinsa .
Reclamantul a platit cu titlu de taxa judiciara de timbru mai mult decat datora in baza legii, astfel ca, in temeiul art. 45 alin.1 lit. a din O.U.G. 80/2013 , se va dispune restituirea catre reclamant a sumei de 151 lei , achitata nedatorat cu titlu de taxa judiciara de timbru.
Impotriva hotararii a declarat apel in termen legal reclamantul C. I.  solicitand schimbarea ei in sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulata, avand in vedere un curs valutar de 4,526 lei/euro din data de 14.01.2014 si toate cheltuielile de judecata efectuate.
In motivare sustine ca in mod gresit s-a luat in considerare inscrisul paratului M. I. de la fila 39, desi personal a incercat sa explice instantei ca intelegerea a fost pentru un termen mult mai scurt, acesta avand posibilitatea sa-i restituie suma din venitul realizat in strainatate, mult mai repede decat sfarsitul anului 2013.
In drept apelul nu este motivat.
Paratul nu a depus intampinare si nu si-a precizat pozitia in prezenta cale de atac.
Analizand apelul conform art. 476 si urmatoarele NCpc Tribunalul constata ca este nefondat dat fiind urmatoarele:
 In speta apelantul reclamant C. I. a solicitat obligarea paratului M. I. la restituirea unui imprumut in suma de ….. euro pentru care a depus la f. 23 dosar fond un inscris intitulat „Conventie de imprumut” din data de 10.06.2013, in care se mentioneaza expres ca paratul se obliga sa-l restituie cel tarziu pana la sfarsitul anului 2013.
Instanta de fond in mod corect a avut in vedere acest act, semnat de ambele parti, care priveste obiectul cauzei de fata, retinand ca din adresa depusa la f. 39 dosar fond intitulata „declaratie”, rezulta ca paratul nu este de acord cu actiunea, deci nu renunta la beneficiul acestui termen.
Prin conventia de imprumut de ….. euro nu s-a stabilit un termen fix de restituire si cum reclamantul a acceptat ca plata sa se faca pana cel tarziu la sfarsitul anului 2013, in mod corect instanta de fond a respins actiunea ca fiind formulata inainte de ajungerea la termen a obligatiei.
Asadar, chiar daca pana la solutionarea apelului a expirat acest termen, instanta de apel nu se poate raporta in exercitarea controlului judiciar decat la situatia existenta la data pronuntarii sentintei atacate.
Prin urmare apelul se va respinge ca nefondat in baza art. 480 (1) Cpc si va fi pastrata sentinta atacata ca fiind temeinica si legala, drept pentru care apelantului nu i se cuvin nici cheltuielile de judecata solicitate.
Intimatul nu justifica/solicita cheltuieli de judecata in apel.
Vazand ca taxa de timbru legal datorata la fond a fost recalculata conform sentintei de la 351 lei la 200 lei, iar in apel se datoreaza ½ din suma corecta, adica 100 lei in loc de 177 lei achitata cu acest titlu de apelant, se va dispune restituirea catre apelant a diferentei de 77 lei achitata in plus.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017
Dare in plata a unui imobil ipotecat. Competenta materiala in apel apartine sectiei a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului - Decizie nr. 178 din data de 08.03.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 59 din data de 22.04.2016
Desfiin?are lucrari executate fara autoriza?ie de construc?ie - Decizie nr. 163 din data de 27.02.2017
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
Actiunea in rezolutiune a unui contract de intretinere respinsa. Cerere Reconventionala admisa. Obligatia de intretinere in natura transformata in obligatia de a plati o suma lunara. - Sentinta civila nr. 101 din data de 13.04.2016
Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare – cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016