InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Recurs prest tab

(Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

      Rejudecare. Limite.
      Dezlegare data asupra intinderii obiectului conventiei este obligatorie pentru instanta de trimitere, motiv pentru care aceasta nu mai putea sa ajunga - in rejudecare - la o alta concluzie (decizia civila nr. 1263/R/2009, dosar nr.05695/221/2006).
      
      Prin sentinta civila nr. 1244/2009, Judecatoria Deva a admis in parte actiunea formulata de catre reclamantii M S  si M N,  in contradictoriu cu parata P S.
      In consecinta:
- a constatat ca intre parti s-a incheiat antecontractul de vanzare-cumparare, in data de 17.05.1996, prin care parata a instrainat terenul inscris in CF nr. 355 N Soimus, inscris la pozitia A+1, nr. top vechi 698/1 si numar cadastral 641, in suprafata de 0,40 ha cu vecinatatile : la N – SC Adicons, la E – drum comunal Soimus-Boholt, la S – drum judetean Deva-Balata si la V – teren Consiliul Local Soimus;
- a dispus ca hotararea pronuntata sa tina loc de contract de vanzare cumparare cu privire la imobilul mai sus mentionat;
- a dispus dezmembrarea CF 355 N Soimus nr. top vechi 698/1 in doua loturi astfel:
o  lotul 1 cu numar top nou 698/1/1 – in suprafata de 4000 mp, delimitat conform expertizei de punctele C-8-7-1-2-D-C atribuit reclamantilor;
o  lotul 2 cu numar top nou 698/1/2 – in suprafata de 1781 mp, delimitat conform expertizei de punctele C-D-3-10-C in proprietatea paratei;
- a dispus inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al partilor conform celor de mai sus,
- a compensat cheltuielile de judecata.
      Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca, initial, prin sentinta civila nr. 431/2008, Judecatoria Deva a admis actiunea reclamantilor, si a constatat ca intre parti s-a incheiat antecontractul de vanzare-cumparare in data de 17.05.1996 prin care parata a instrainat reclamantilor intregul teren inscris in CF 355 N Soimus, nr. top.698/1, in suprafata de 5781 mp. Totodata, ca, prin decizia  nr. 724/R/2008, Tribunalul Hunedoara a admis recursul paratei si, casand in intregime sentinta civila nr. 431/2008, a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante de fond; ca in considerentele acestei decizii s-a retinut ca  recursul este fondat sub aspectul suprafetei pentru care s-a pronuntat hotararea care sa tina loc de contract, in sensul ca anuntul din ziar privea vanzarea unui teren de 0,43 ha, iar inscrisul  intitulat proces verbal atesta ca intelegerea intre parti s-a perfectat pentru suprafata de 0,40 ha la pretul de 6500 lei pe mp, ceea ce coincide cu pretul total de 26 milioane;  in atare situatie, Tribunalul a apreciat ca  obiectul conventiei de vanzare-cumparare din 17.05.1996 dintre reclamanti si parati l-a constituit doar suprafata de 0,40 ha teren - cu pretul de 26 milioane lei, asa incat, numai pentru aceasta suprafata se poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare; ca, intrucat datele inscrise in expertiza topografica nu sunt suficiente pentru intabularea partilor, fiind necesara completarea acesteia, in sensul de a se delimita suprafata de 0,40 ha apartinand reclamantilor, de cea de 0,17 ha apartinand paratei, si a se atribui numere topografice noi pentru fiecare suprafata, cauza  a fost trimisa spre rejudecare la aceeasi instanta de fond; ca, in rejudecarea cauzei dupa casare, prin raportare la dispozitiile instantei de recurs, instanta de fond a procedat la administrarea probei cu expertiza topografica avand ca obiective identificarea imobilului inscris in CF 355N Soimus cu nr. cadastral 691/1 in suprafata cadastrala de 5734 mp si reala de 5781 mp si formarea a doua loturi de 0,40 ha pentru reclamanti si de 0,17 ha pentru parata si atribuirea de numere topografice noi pentru fiecare parcela in parte – filele 176-177; ca, tinand seama de  limitele rejudecarii  - impuse de decizia pronuntata in recurs, Judecatoria a constat ca actiunea reclamantilor este numai partial intemeiata, in sensul ca obiectul conventiei de vanzare-cumparare din 17.05.1996, dintre reclamanti si parati, l-a constituit doar suprafata de 0,40 ha teren inscris in CF nr. 355 N Soimus, nr. ordine A+1, nr. top vechi 698/1 si numar cadastral 641,  cu vecinatatile : la N – SC Adicons, la E – drum comunal Soimus-Boholt, la S – drum judetean Deva-Balata si la V – teren Consiliul Local Soimus, conform raportului de expertiza de la  filele 176-177, cu pretul de 26 milioane lei, pentru care se va pronunta o hotarare care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare; ca, in atare situatie, se impune dezmembrarea CF 355 N Soimus, nr. Top vechi 698/1, in doua loturi astfel: lotul 1, cu numar top nou 698/1/1 – in suprafata de 4000 mp, delimitat conform expertizei de punctele C-8-7-1-2-D-C, atribuit reclamantilor si  lotul 2, cu numar top nou 698/1/2 – in suprafata de 1781 mp, delimitat conform expertizei de punctele C-D-3-10-C, in proprietatea paratei; totodata se va dispune inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al partilor conform celor de mai sus si se vor compensa cheltuielile de judecata efectuate.
      Impotriva sentintei mentionate au declarat recurs – in termen si motivat – reclamantii M N si M S, solicitand modificarea acesteia, in sensul admiterii actiunii lor asa cum a fost formulata.
      In dezvoltarea motivelor de recurs, reclamantii au aratat, in esenta, ca au cumparat de la parata intregul teren din CF 355 N Soimus, cu  nr. top vechi 698/1, si ca aceasta imprejurare reiese cu claritate din insusi cuprinsul conventiei – prin care s-au determinat limitele terenului ca fiind intre drumul inspre Balata si cel inspre Boholt.
      Recursul a fost timbrat cu 4 lei – taxa judiciara de timbru si 0,15 lei - timbru judiciar.
      Parata a formulat note de sedinta, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefundat, sustinand, in esenta, ca hotararea Judecatoriei este legala si temeinica, aceasta dand eficienta dispozitiilor obligatorii din decizia de casare.
      
      Examinand recursul de fata, atat prin prisma motivelor invocate de reclamanti, cat si sub toate aspectele – in conformitate cu prevederile art. 304 ind. 1 c. pr. civ. – Tribunalul constata ca acesta este nefondat, pentru cele ce se vor arata.
      Astfel, potrivit prevederilor art. 315 alin.1 c. pr. civ.,  „In caz de casare, hotararile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum si asupra necesitatii administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecatorii fondului”.
      Prin urmare, investita fiind cu rejudecarea actiunii reclamantilor Munteanu Neculai si Muntianu Silvica, Judecatoria era obligata sa se conformeze dezlegarilor din decizia de casare, si sa pronunte o hotarare in conformitate cu cele dispuse de instanta de recurs.
      Ori, prin decizia  nr. 724/R/2008, Tribunalul Hunedoara a admis recursul paratei si, casand in intregime sentinta civila nr. 431/2008, a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante de fond, retinand ca  recursul este fondat sub aspectul suprafetei pentru care s-a pronuntat hotararea care sa tina loc de contract, in sensul ca obiectul conventiei de vanzare-cumparare din 17.05.1996 l-a constituit doar suprafata de 0,40 ha teren - cu pretul de 26 milioane lei, asa incat, numai pentru aceasta suprafata se poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare.
     Aceasta dezlegare data asupra intinderii obiectului conventiei este obligatorie pentru instanta de trimitere, motiv pentru care aceasta nu mai putea sa ajunga - in rejudecare - la o alta concluzie, urmand doar sa efectueze o expertiza pentru delimitarea terenului.
Conformandu-se acestor dispozitii, Judecatoria a pronuntat o hotarare legala si temeinica, asa incat recursul reclamantilor apare ca nefondat si se impune a fi respins.
     Parata nu a solicitat cheltuieli de judecata in recurs.
      


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010