InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate.

(Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

ROMANIA
TRIBUNALUL HUNEDOARA
SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
DECIZIA NR. 17/R/2010 DOSAR NR.7162/278/2009

Sedinta publica din 4 ianuarie 2010


PRESEDINTE ………………….. - judecator
…………………..            - judecator
…………………..            -judecator
………………….. - grefier

Pe rol fiind judecarea recursului comercial formulat de catre reclamanta  SC … impotriva sentintei civile nr. 5080/23.10.2009 pronuntata de Judecatoria  Petrosani in dosarul nr.7162/278/2009 (judecator P.E.).
La apelul nominal  facut in sedinta publica nu s-a prezentat nici una din parti.
Procedura de citare a fost  completa.
S-a facut referatul cauzei, dupa care:
Instanta a constatat cauza in stare de judecata si a retinut-o in pronuntare.

T R I B U N A L U L,

Asupra recursului de fata constata:
Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Petrosani sub nr. 7162/278/2009 reclamanta SC ……. a chemat in judecata pe paratul E.D., solicitand obligarea acestuia  la plata sumei de 7,90   lei, reprezentand dobanzi comerciale aferente facturilor emise pentru perioada pentru care a fost obligat prin sentinta civila nr. 2724/2008 a Judecatoriei Petrosani in dosarul nr. 4949/97/2007, calculate de la data pronuntarii sentintei.
S-au solicitat cheltuieli de judecata.
In motivare reclamanta a aratat ca a furnizat paratului apa necesara consumului casnic, insa acesta a refuzat sa plateasca contravaloarea acesteia.
Actiunea reclamantei a fost intemeiata pe disp.art.3 din OG nr. 9/2000, art.1 respectiv art.7201 si art. 7203 din codul de procedura civila, art.969 si    art.1073 Cod civil, art.36, 43, 56 Cod comercial.
Paratul nu a depus intampinare si nu s-a prezentat la proces.
Prin sentinta civila nr. 5080/2009 Judecatoria Petrosani a respins actiunea formulata de reclamanta S.C. ………impotriva paratului E.D.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:
Reclamanta nu a depus la dosarul cauzei modul de calcul al facturilor emise pe  numele paratului. A depus un inscris denumit mod de calcul, dar acesta nu a fost retinut ca fiind modul de calcul al  facturilor.
Avand in vedere dispozitiile art. 46 C.com, potrivit carora obligatiunile comerciale se probeaza cu acte autentice, cu acte sub semnatura privata, cu facturi acceptate de debitor, instanta a constatat ca facturile anexate cererii de chemare in judecata nu au fost acceptate de parat prin semnarea lor.
Potrivit art. 42 alin5 din Legea nr. 51/2006 determinarea consumurilor de utilitati publice in vederea facturarii se face prin masurare directa cu ajutorul sistemelor de masurare-inregistrare, care se monteaza pe bransamentul care deserveste fiecare utilizator individual sau colectiv, in punctul de delimitare a instalatiilor, indiferent de serviciu, operator sau utilizator, iar potrivit alin.6 al aceluiasi articol, in cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de utilitati in vederea contractarii si facturarii individuale se realizeaza in functie de sistemul de distributie adoptat, fie prin contoare individuale montate la intrarea in fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie, in cazul distributiei orizontale, fie cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor de consum aferente fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie, in cazul distributiei verticale.
Potrivit dispozitiilor art.36 alin1, lit.c din Legea nr.51/2006 operatorul de utilitati publice are obligatia principala de a asigura montarea, functionarea si verificarea metrologica a echipamentelor de masurare a consumului la bransamentul utilizatorului, in conformitate cu normele tehnice in vigoare, astfel incat a constatat ca nu se poate retine in sarcina paratului  neindeplinirea vreunei obligatii. S-a mai aratat ca potrivit art.1169-1170 C.civil cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca iar potrivit art.129 alin.1, teza finala C.pr.civ, partile au obligatia sa-si probeze pretentiile si apararile.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen si motivat reclamanta SC Apa Serv Valea Jiului SA, solicitand admiterea acestuia, modificarea in tot a sentintei atacate in sensul admiterii actiunii sale, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata in fond si recurs.
Se motiveaza in recurs ca instanta de fond a fost in eroare atunci cand a respins cererea deoarece reclamanta nu a solicitat contravaloarea utilitatilor, ci obligarea la plata dobanzilor comerciale pentru debitul de 62,98 lei la plata caruia paratul fusese obligat prin sentinta civila nr.2724/2008. ca prima instanta nu si-a exercitat rolul activ, nesolicitand probe suplimentare, daca a apreciat ca nesatisfacator modul de calcul prezentat de reclamanta.
Recurenta si-a intemeiat cererea pe disp.art.304 pct.8, 9 C.pr.civ.
Intimatul parat nu a depus intampinare.
Examinand sentinta atacata atat sub aspectul sustinerilor din motivele de recurs, cat si din oficiu in baza art.304/1 Cod Procedura Civila, Tribunalul constata urmatoarele:
Recursul este nefondat, Tribunalul apreciind ca prima instanta a dat o dezlegare justa cauzei, respingand actiunea reclamantei, chiar daca in considerentele sale nu se refera la dobanzile comerciale solicitate de reclamanta, ci la contravaloarea utilitatilor facturate, incalcand astfel disp.art.304 pct.7 C.pr.civ.
Disp.art.312 C.pr.civ nu se refera decat la situatiile in care instanta de recurs constata ca hotararea (dispozitivul) instantei de fond este necesar a fi modificat, nu si la situatiile in care acest dispozitiv este corect, insa motivarea in fapt si in drept a primei instante este deficitara. Prin urmare Tribunalul va inlocui motivarea primei instante.
Astfel, se constata ca prin sentinta civila nr.2724/14.05.2008 pronuntata de Judecatoria Petrosani in dosarul nr.4649/97/2007 s-a dispus obligarea paratului E.D. la plata la plata sumei de 62,98 lei contravaloarea apei potabile livrate si neachitate si 9,13 lei dobanzi comerciale.
Obiectul actiunii de fata il constituie obligarea paratului la plata sumei de 7,90 lei, reprezentand dobanzi comerciale aferente debitului principal care a fost stabilit prin sentinta susmentionata, calculate insa de la data pronuntarii sentintei 14.05.2008.
Tribunalul apreciaza ca in conditiile in care reclamanta a obtinut deja un titlu executoriu asupra debitului principal si dobanzilor comerciale, aceasta trebuia sa-l puna in executare, nu sa astepte mai mult de un an pentru a solicita in continuare alte dobanzi comerciale. Neprocedand la punerea in executare, si preferand sa formuleze o noua actiune aceasta si-a exercitat abuziv drepturile procesuale. Actiunea acesteia este deci neintemeiata.
Oricum calculul depus de reclamanta se refera la perioada 01.10.2007-30.06.2009, pornind de la o alta baza de calcul respectiv 66,73 lei din care se arata ca paratul achitase 16,35 lei, ramanand neachitata suma de 50,38 lei din debitul principal, insa niciuna dintre aceste doua sume nu coincide cu cea stabilita prin sentinta anterioara.
Prin urmare, in baza art.312 Cod Procedura Civila se va respinge recursul de fata ca neintemeiat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul introdus de catre reclamanta  SC …. impotriva sentintei civile nr. 5080/2009 pronuntata de Judecatoria  Petrosani, judetul Hunedoara.
IREVOCABILA.
Pronuntata in sedinta publica azi, 04.01.2010.


PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR,
………………      …………………..          …………………
Incetat activitatea
Presedinte Tribunal,
                    ………………..

GREFIER
……………
4 ex.IAC/LR
25.02.2010
Jud fond PEE
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010