InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Despagubiri contractuale

(Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca prin actiunea inregistrata la Tribunalul Sibiu  , reclamanta SC A  SRL a solicitat in contradictoriu cu parata Agentia  Domeniilor Statului obligarea acesteia din urma la plata sumei de 1.439.948,92 lei reprezentand despagubiri contractuale conform art. 14.2 contract.
            In fapt se arata ca , partile au incheiat contractul de vanzare cumparare nr.XX /2003 prin care reclamanta a dobandit un nr. de actiuni ,reprezentand 86,323% din capitalul SC A D O. Devenind actionar majoritar al acestei societati , reclamanta  a concesionat tot de la parata si terenul in suprafata de 1976,74 ha teren agricol si 176,22 teren neagricol.
             Parata a notificat reclamantei rezolutiunea de drept a contractului nr.xx /2006 pentru presupusa neexecutare a clauzelor contractuale.
            Reclamanta a contestat aceasta masura in instanta , avand castig de cauza , situatie in care parata a instiintat reclamanta  ca revine asupra rezolutiunii contractului., insa a declarat apel si recurs in continuare.
           Reclamanta apreciaza ca pe perioada 16.01.2006  si 26.06.2007 contractul de vanzare cumparare actiuni a fost suspendat , recl. neputand sa-si exercite drepturile si obligatiile conferite de contract , culpa apartinand paratei.
           In drept , art 969, 973 C. civ. , art 723(2) C. p. c.
           Parata a depus intampinare   prin care solicita respingerea actiunii , pentru urmatoarele : parata  nu s-a inscris la Oficiul Registrului Comertului ca actionar la societatea privatizata , reclamanta fiind in toata aceasta perioada actionar la societate .
           In aceasta perioada , reclamanta si-a desfasurat activitatea , comunicand catre parata o serie de acte , astfel ca contractul de vanzare cumparare nu a fost „ suspendat „ asa cum sustine reclamanta .
           In drept , Legea 268/01 .
           Analizand actele dosarului , instanta a retinut urmatoarele :
           Prin contractul de vanzare –cumparare de actiuni nr. XX /7.11.2003 , reclamanta a dobandit un pachet de actiuni reprezentand 86,323% din capitalul social al SC  A D O  SA ,  Pachetul de actiuni a fost achitat integral , cumparatorul asumandu-si obligatia de a realiza investitii din surse proprii pentru dezvoltarea societatii si precum si a masurilor prevazute in Avizele de mediu , emise de APM Sibiu .
         Devenind actionar majoritar , reclamanta a concesionat de la parata si un teren de 1976,74 ha teren agricol si 176,22 ha teren neagricol
         La data de 16.01.2006 parata a notificat reclamanta in legatura cu rezolutiunea de drept a contractului de vanzare actiuni , in baza art 8.17 contract., care prevede ca cumparatorul se obliga sa realizeze toate obligatiile de mediu si masurile stabilite de APM , Avizele de mediu pentru privatizarea SB 86, SB 87 , SB 88 pentru societate si nu va tine raspunzator vanzatorul pentru eventualele obligatii si daune legate de protectia mediului , survenite dupa data semnarii contractului .
         Masura rezolutiunii de drept a contractului de cumparare actiuni a fost atacata in instanta de catre reclamanta , Tribunalul Bucuresti – Sectia a 6 a Comerciala prin sentinta nr. 9029/3.07.2007 stabilind ca nu sunt indeplinite conditiile pentru a interveni rezolutiunea de drept a contractului de vanzare – cumparare nr XX /2003, conform adresei  emise de parata..
         Instanta a constatat si ca drepturile si obligatiile partilor rezultate din acest contract sunt in vigoare .
         La data de 28.06.2007   parata revine asupra masurii rezolutiunii de drept a contractului de vanzare in cauza , considerandu-l pe acesta ca valabil , urmand ca ADS  sa continue derularea contractului  si respectarea clauzelor acestuia .
        Pentru perioada cuprinsa intre comunicarea catre recl. a notificarii rezolutiunii contractului  16.01.2006 si data revocarii notificarii rezolutiunii contractului 28.06.2007 , reclamanta apreciaza ca executarea contractul a fost suspendata  datorita exercitarii abuzive de catre parata a dreptului de a cere suspendarea .
        Reclamanta incadreaza in prevederile acestui articol , nr 14 .2 din contract , notificarea de catre parata a rezolutiunii de drept a contractului
        Prevederile acestui articol din contract trebuiesc interpretate in sensul ca , daca una din parti a cerut in mod abuziv suspendarea executarii contractului , iar instanta de judecata a confirmat aceasta ,  atunci partea care a solicitat suspendarea va plati o despagubire egala cu 0,5% din valoarea contractului., pe acea perioada .
       A rezultat asadar ca trebuie intrunite cumulativ trei conditii : exercitarea abuziva a dreptului de a cerere suspendarea executarii contractului ; suspendarea executarii contractului sa fie efectiva ; exercitarea abuziva sa fie confirmata de o instanta de judecata .
        Fata de acestea , instanta a retinut urmatoarele : in primul rand ca nu a avut loc o suspendare efectiva a executarii contractului.
        In aceasta perioada , date fiind efectele rezolutiunii , repunerea partilor in situatia anterioara incheierii contractului, parata ar fi trebuit sa se reinscrie la Oficiul Registrului Comertului ca actionar la societatea SC  A D O SA , ceea ce nu s-a intamplat
        La interventiile reclamantei , parata a decis suspendarea demersurilor pentru reinscrierea ADS ca actionar la ORC pana la clarificarea situatiei. , tocmai ca reclamanta sa depuna la ADS documente care sa ateste realizarea obligatiilor contractuale .
       In perioada la care face referire reclamanta 16.01.2006-28.06.2007, aceasta a facut o serie de plati catre ADS , a emis documente   pe care le-a comunicat paratei , ceea ce denota faptul ca reclamanta nu a fost impiedicata in nici un fel sa-si exercite atributiile contractuale  si nu a fost lipsita de calitatea de actionar la SC ADO SA.
      Nefiind suspendata executarea contractului , instanta nu a  putut  retine nici caracterul abuziv al masurii si deci confirmarea acesteia .
       Reclamanta  nu a facut dovada ca executarea contractului in cauza a fost suspendata , respectiv ca nu si-a putut exercita atributiile de actionar majoritar, suferind astfel un prejudiciu.
      Fata de cele de mai sus , instanta a constatat ca actiunea este neintemeiata si pe cale de consecinta a respins-o.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016