InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Fond funciar

(Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului


R O M A N I A.
JUDECATORIA PODU TURCULUI

  Dosar nr. 740/829/2011
                                           SENTINTA CIVILA NR.680
     
                    Sedinta publica din 12.09.2012
    Complet format din:
PRESEDINTE – judecator STOICA DANIELA MARILENA
Cu participare:
GREFIER – Butucan Daniela  
 

     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ”fond funciar”, formulata de reclamantul V.V. in contradictoriu cu paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor com.___ si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor --.
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamantul V.V.l, lipsa fiind paratele comisii.
     Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care :
Instanta constata ca s-a raspuns la obiectiunile formulate la raportul de expertiza.
La interpelarea instantei reclamantul arata ca nu solicita termen pentru studiul raspunsului la obiectiuni si nu mai are cereri de formulat in cauza.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si ate probe de administrat in cauza instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
     Reclamantul V.V.l, avand cuvantul pe fond solicita admiterea actiunii si emiterea titlului de proprietate pentru suprafata de 0,30 mp. teren arabil.
     S-au declarat dezbarterile inchise trecandu-se la deliberare.         I N S T A N T A,
     -deliberand-
     
      Prin cererea inregistrata la data de 3.06.2012  sub nr 740 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului ,reclamantul   V.V. a chemat in judecata  Comisia locala de fond funciar a com   ___ Comisia Judeteana ___ solicitand  instantei  sa dispuna obligarea acestora la emiterea unui titlu de proprietate pentru suprafata de 0,30 ha teren arabil
      Cauza este legal scutita de taxa de timbru.
      In dovedirea motivelor cererii, reclamantul a aratat ca a formulat cerere de reconstituire pentru suprafata mai sus amintita si a dovedit cu martori provenienta acesteia darn u a primit un raspuns favorabil din partea autoritatilor competente.
      In cauza a fost administrata proba cu acte si expertiza topocadastrala.
      Au fost atasate la dosarul cauzei  o serie de acte de stare civila  care atesta legatura de rudenie a reclamantului  cu autorul de la care provine suprafata de teren  si declaratiile martorilor vecini
Instanta a solicitat si au fost depuse relatii de la Comisia Locala de fond funciar a comunei  ___.
           Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:
           Din continutul registrului agricol atasat la filele 58, 59 din dosar rezulta ca autorul reclamantului, defunctul , V.I. a figurat cu suprafata de 5, 25 ha teren agricol din care i-a fost reconstituita prin TP ___/27.12.1994 suprafata de  2,42 ha  si prin TP ---/29.03.1996 suprafata de 0,25 ha , suprafata de teren de 0,30 ha situata in punctul  “Ses Berheci” nefiind inscrisa in acest titlu de proprietate.
           Din declaratiile proprietarilor vecini si continutul expertizei  rezulta ca suprafata solicitata de reclamant a fost detinuta de autorul acestuia , V.I.
             Pentru aceste motive, vazand si disp art 54 din Legea fondului funciar instanta urmeaza sa admita cererea reclamantului si sa dispuna obligarea paratelor la emiterea unui titlu de proprietate pentru suprafata de 0,30 ha situat in punctul  “Ses Berheci”.

  PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:
     
     
     Admite cererea formulata de reclamantul V.V., domiciliat in mun. ___, in contradictoriu cu paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor com.___ si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau.
     Obliga paratele sa emita titlu de proprietate pentru suprafata de 0,30 ha teren arabil.
     Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 12.09.2012.
     
            PRESEDINTE,                                                        GREFIER,
STOICA DANIELA MARILENA                             BUTUCAN DANIELA
Red. SDM/tehnoredact. BD;
Ex.5
26.09.2012
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012