InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Succesiune

(Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Succesiuni, mosteniri | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 167/829/2012
SENTINTA CIVILA NR. 488

Sedinta publica de la 30.05.2012
Completul compus din:
PRESEDINTE – STOICA DANIELA MARILENA
Cu participare :
GREFIER – OPRISAN DANIELA     Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect „succesiune” formulata de reclamanta B.G. I. in contradictoriu cu parata S.D..
     Dezbaterile in fond au avut loc in fata aceluiasi complet in sedinta publica din data de 23.05.2012, fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea data care face parte integranta din prezenta sentinta, data la care instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 30.05.2012, cand a pronuntat urmatoarea hotarare.
     

INSTANTA,
-deliberand-     Prin cererea inregistrata sub nr 167 la data de 19.01.2012 la Judecatoria Podu Turcului, reclamanta  B.G. I. a chemat in judecata in calitate de parata  pe numita   S.D. solicitand instantei partajarea bunurilor succesorale ramase dupa urma defunctii G.I. decedat la data de 24.12.2007 si G.M. decedat la data de 18.03.2007. 
     La termenul  de judecata din  data de 23.05.2012,  partile s-au prezentat in instanta si au solicitat incheierea unei tranzactii.
     Analizand actele din dosar instanta a retinut urmatoarele:
     La data de 24.12.2007 a decedat numitul    G. I.l (certificat  mostenitor  Nr 90/11.06.2008- filele 4-5 in dosar) cu ultimul domiciliu cunoscut in  mun Tecuci , jud Galati lasand ca mostenitor in calitate de descendenti de gr I pe reclamanta B. –G.I. .
     La data de 18.03.2007 a decedat numitul G. M. cu ultimul domiciliu cunoscut in loc Vatra Dornei , jud Suceava(certificat de mostenitor Nr 77/7.05.2007- filele 6-7 din dosar) lasand ca mostenitor in calitate de descendent de gr I pe parata S.D. .
        S-a constatat ca masa de partaj se compune din terenurile mentionate in ambele certificate de mostenitor  si TP  ___30.11.1995.
Fata de contractul de tranzactie incheiat intre parti si fata de cele aratate mai sus  precum si fata de dispozitiile art 728 Cod Civil potrivit carora” nimeni nu poate fi silit sa ramana in indiviziune” instanta va admite actiunea asa cum a fost precizata si va lua act de tranzactia partilor dupa cum urmeaza:
1. B.G.I., primeste urmatoarele imobile:
- 2500 mp teren arabil situat in Tarlaua 70, parcela 2583/238, cu urmatorii vecini: la N – Radu Aurelia, la E – D.E.2583/191, la S – Ladaru T. Mitica si la V – D.j 241A, situat in extravilanul comunei ___, satul ____, jud. Bacau.
- 5000 mp teren arabil situat in Tarlaua 74, parcela 2089/86/1, cu urmatorii vecini; La N – Bucur Romel, la E- H.R.82, la S – Ladaru Ion, la V – D.E. 2090, situat in extravilanul comunei ___, satul ___, jud. Bacau.
- 1750 mp teren arabil situat in Tarlaua 37, parcela 1624/29, cu urmatorii vecini:  la N – Chibzuin Costica, la E – Bucur Aurel, la S – D.E. 1631 si la V – Toporas Ion, situat in extravilanul comunei ___, satul ____, jud. Bacau.
- 238,5 mp  teren arabil intravilan situat in cvartalul 86/64, parcela 24, cu urmatorii vecini:  la N – Tapalaga I. Constantin, la E – D.E. 86/64/1, la S- Giciu Ion si la V – Necula Ion, situat in comuna ____, satul ____, jud. Bacau.
 - 1450,5 mp  teren arabil intravilan situat in cvartalul 86/64, parcela 35, cu urmatorii vecini:  la N – Giciu Ion, la E – D.E. 86/64/1, la S- Rilea Gheorghe si la V – Pandelea D. Costica, situat in comuna ___, satul ___ jud. Bacau.
- 1046,5 mp vie situat in cvartalul 86/64, parcela 25, cu urmatorii vecini:  la N – Giciu Ion, la E – D.E. 86/64/1, la S- Giciu Ion si la V – Lehanceanu V.R. St. si Necula Ion, situat in intravilanul comuna ___, satul _______, jud. Bacau.
2. S. D. prin procurist B.G.M., primeste urmatoarele imobile:
- 2500 mp teren arabil situat in Tarlaua 70, parcela 2583/238, cu urmatorii vecini: la N – Radu Aurelia, la E – D.E.2583/191, la S – Ladaru T. Mitica si la V – D.j 241A, situat in extravilanul comunei ___, satul ____, jud. Bacau.
- 5000 mp teren arabil situat in Tarlaua 74, parcela 2089/86/1, cu urmatorii vecini; La N – Bucur Romel, la E- H.R.82, la S – Ladaru Ion, la V – D.E. 2090, situat in extravilanul comunei __, satul N….., jud. Bacau.
- 1750 mp teren arabil situat in Tarlaua 37, parcela 1624/29, cu urmatorii vecini:  la N – Chibzuin Costica, la E – Bucur Aurel, la S – D.E.1631 si la V – Toporas Ion, situat in extravilanul comunei ___, satul____, jud. Bacau.
- 238,5 mp teren arabil intravilan situat in cvartalul 86/64, parcela 24, cu urmatorii vecini:  la N – Tapalaga I. Constantin, la E – D.E. 86/64/1, la S- Giciu Ion si la V – Necula Ion, situat in comuna ___, satul ___, jud. Bacau.
 - 1450,5 mp  teren arabil intravilan situat in cvartalul 86/64, parcela 35, cu urmatorii vecini:  la N – Giciu Ion, la E – D.E. 86/64/1, la S- Rilea Gheorghe si la V – Pandelea D. Costica, situat in comuna ___, satul ___, jud. Bacau.
- 1046,5 mp vie situat in cvartalul 86/64, parcela 25, cu urmatorii vecini:  la N – Giciu Ion, la E – D.E. 86/64/1, la S- Giciu Ion si la V – Lehanceanu V.R. St. si Necula Ion, situat in intravilanul comuna __, satul ___, jud. Bacau.
     


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

     Admite actiunea civila avand ca obiect „succesiune ” formulata de reclamanta B.G.I., domiciliata in ___ str. 1 Decembrie 1918, nr. 114, jud. ___, in contradictoriu cu parata S.D., domiciliata in ___, str. Oborului, nr. 44D, jud. ___ prin procurator B. G.M., domiciliat in mun. ___, str. 1 Decembrie 1918, nr.114, judetul ___.
     Constata ca la data de 24.12.2007 a decedat numitul  G.I. I.  cu ultimul domiciliu cunoscut in ___, jud Galati si la data de 18.03.2007 a decedat numitul G.M. cu ultimul domiciliu cunoscut in Vatra Dornei, jud Suceava. 
      Constata ca dupa decesul celor doi defuncti au ramas urmatorii mostenitori:  B.G. I. in calitate de descendenta, S. D. in aceeasi calitate;
     Constata ca masa succesorala se compune din bunurile enumerate in Certificatul de mostenitor nr 90/11.06.2008 si Certificatul de mostenitor nr 77/7.05.2007.
        Dispune iesirea partilor din indiviziune.
     In baza art. 271 Cod proc. Civila  ia act de tranzactia intervenita intre parti privind impartirea masei succesorale dupa cum urmeaza:
     1. B.G. I. primeste urmatoarele imobile:
     - 2500 mp teren arabil situat in Tarlaua 70, parcela 2583/238, cu urmatorii vecini: la N – Radu Aurelia, la E – D.E.2583/191, la S – Ladaru T. Mitica si la V – D.j. 241A, situat in extravilanul comunei ___, satul _____, jud. Bacau.
     - 5000 mp teren arabil situat in Tarlaua 74, parcela 2089/86/1, cu urmatorii vecini; La N – Bucur Romel, la E- H.R.82, la S – Ladaru Ion, la V – D.E. 2090, situat in extravilanul comunei ____ satul _____, jud. Bacau.
     - 1750 mp teren arabil situat in Tarlaua 37, parcela 1624/29, cu urmatorii vecini: la N – Chibzuin Costica, la E – Bucur Aurel, la S – D.E. 1631 si la V – Toporas Ion, situat in extravilanul comunei _____, satul ____, jud. Bacau.
     - 238,5 mp  teren arabil intravilan situat in cvartalul 86/64, parcela 24, cu urmatorii vecini:  la N – Tapalaga I. Constantin, la E – D.E. 86/64/1, la S- Giciu Ion si la V – Necula Ion, situat in comuna ___, satul ____, jud. Bacau.
      - 1450,5 mp  teren arabil intravilan situat in cvartalul 86/64, parcela 35, cu urmatorii vecini:  la N – Giciu Ion, la E – D.E. 86/64/1, la S- Rilea Gheorghe si la V – Pandelea D. Costica, situat in comuna ___, satul ____, jud. Bacau.
     - 1046,5 mp vie situat in cvartalul 86/64, parcela 25, cu urmatorii vecini:  la N – Giciu Ion, la E – D.E. 86/64/1, la S- Giciu Ion si la V – Lehanceanu V.R. St. si Necula Ion, situat in intravilanul comuna ___, satul ____, jud. Bacau.
     2. SCURTU DOINA prin procurist Bara Gaciu Mitus, primeste urmatoarele imobile:
     - 2500 mp teren arabil situat in Tarlaua 70, parcela 2583/238, cu urmatorii vecini: la N – Radu Aurelia, la E – D.E.2583/191, la S – Ladaru T. Mitica si la V – D.j 241A, situat in extravilanul comunei ___, satul ___, jud. Bacau.
     - 5000 mp teren arabil situat in Tarlaua 74, parcela 2089/86/1, cu urmatorii vecini; La N – Bucur Romel, la E- H.R.82, la S – Ladaru Ion, la V – D.E. 2090, situat in extravilanul comunei _____, satul ______, jud. Bacau.
     - 1750 mp teren arabil situat in Tarlaua 37, parcela 1624/29, cu urmatorii vecini:  la N – Chibzuin Costica, la E – Bucur Aurel, la S – D.E.1631 si la V – Toporas Ion, situat in extravilanul comunei ___, satul ____, jud. Bacau.
     - 238,5 mp teren arabil intravilan situat in cvartalul 86/64, parcela 24, cu urmatorii vecini:  la N – Tapalaga I. Constantin, la E – D.E. 86/64/1, la S- Giciu Ion si la V – Necula Ion, situat in comuna ___, satul ____, jud. Bacau.
      - 1450,5 mp  teren arabil intravilan situat in cvartalul 86/64, parcela 35, cu urmatorii vecini:  la N – Giciu Ion, la E – D.E. 86/64/1, la S- Rilea Gheorghe si la V – Pandelea D. Costica, situat in comuna ___, satul ____, jud. Bacau.
     - 1046,5 mp vie situat in cvartalul 86/64, parcela 25, cu urmatorii vecini:  la N – Giciu Ion, la E – D.E. 86/64/1, la S- Giciu Ion si la V – Lehanceanu V.R. St. si Necula Ion, situat in intravilanul comuna ___, satul ___, jud. Bacau.
     Definitiva.
     Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare .
     Pronuntata in sedinta publica astazi 30.05.2012
     
              PRESEDINTE,                                                     GREFIER,
     STOICA DANIELA MARILENA                           OPRISAN DANIELA
     
     
     Red./tehnored.   Ex. 4
     S.D.M./O.D.
     06.07.2012
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Succesiuni, mosteniri

Antecontract de vanzare cumparare. Cumparator - beneficiar decedat. Solicitarea mostenitorilor de a incheia contract in forma autentica. - Decizie nr. 222 din data de 03.04.2014
Acceptarea tacita a succesiunii in cadrul termenului de optiune succesorala de 6 luni - Decizie nr. 216 din data de 01.03.2012
Actiune succesorala. Compunerea masei succesorale. - Decizie nr. 263 din data de 02.05.2011
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 179 din data de 10.05.2010
Succesiune. Jonctiunea posesiilor. - Decizie nr. 829 din data de 17.12.2009
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 66 din data de 01.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011