InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Actiune succesorala. Compunerea masei succesorale.

(Decizie nr. 263 din data de 02.05.2011 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Succesiuni, mosteniri | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin sentinta civila nr. 8326 din 27.10.2010 a Judecatoriei Sibiu a fost admisa exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, a fost admisa in parte actiunea civila promovata de reclamanta F. C.-M., nascuta P. in contradictoriu cu intimatul P. N.-D. si a fost admisa in parte si cererea reconventionala promovata in contradictoriu intre parti, constatandu-se ca dupa defunctul P. F. (decedat la data de 24.07.2002) au ramas ca mostenitori legali, sotia supravietuitoare P. P., in cota de 1 si, respectiv, reclamanta F. C.-M., ns. P. si paratul P. N.-D. in calitate de descendenti de gradul I(fii), clasa I de mostenitori, in cota de 3/8 fiecare, constatandu-se ca masa succesorala ramasa dupa defunct se compune din cota de 1 din imobilul apartament situat in Sibiu, str. D., nr. 1, judetul Sibiu inscris in CF 41826 Sibiu, sub nr. top 3163/12/1/3 si din actiunile si dividendele aferente detinute la S.C. F. S.A., constatandu-se ca dupa defuncta P. P. (decedata la data de 20.09.2008) au ramas ca mostenitori legali, reclamanta si paratul, in calitate de descendenti de gradul I(fii), clasa I de mostenitori, in cota de 1 fiecare, constatandu-se ca masa succesorala ramasa dupa defuncta se compune din cota de 5/8 din imobilul apartament situat in Sibiu, str. D., nr. 1, judetul Sibiu inscris in CF 41826 Sibiu, sub nr. top 3163/12/1/3 precum si din actiunile si dividendele aferente detinute la Farmacom, constatandu-se ca din pasivul masei succesorale, dupa defuncta face parte suma de 2447, 50 lei reprezentand cheltuieli cu inmormantarea si pomenirea defunctei, constatandu-se ca paratul trebuie sa plateasca reclamantei suma de 1223, 75 lei reprezentand cota de 1 din pasivul de 2447, 50 lei si dispunandu-se sistarea starii de indiviziune asupra imobilului apartament situat in Sibiu, str. D., nr. 1, judetul Sibiu inscris in CF 41826 Sibiu, sub nr. top 3163/12/1/3, prin atribuirea acestuia, in cota de 1/1, in favoarea reclamantei, care trebuie sa plateasca paratului suma de 55.000 de lei reprezentand contravaloarea cotei sale de proprietate de 1; s-a dedus din suma de 55.000 lei suma de 1223, 75 lei si a fost obligata reclamanta sa plateasca paratului suma de 53.776, 25 lei; s-a dispus sistarea starii de indiviziune asupra actiunilor detinute la S.C. F. S.A., prin atribuirea unui numar de 286 actiuni reclamantei si a unui numar de 286 actiuni paratului. A fost obligata reclamanta sa plateasca paratului suma de 36,37 lei reprezentand contravaloarea cotei de 3/8 apartinand paratului din dividendele pe anii 2006 si 2007 aferente actiunilor detinute de defunctul P. F. la S.C. F. S.A; s-a constatat ca reclamanta si paratul sunt coproprietari in cota de 1 asupra unui loc de veci din Cimitirul Central Sibiu; s-a respins cererea referitor la obligarea paratului catre reclamanta la plata cotei acestuia din pasivul succesoral compus din costul inmormantarii de 22 milioane de lei vechi si doua parastase de 5 milioane de lei vechi dupa defunctul P. F., cererea referitor la obligarea paratului catre reclamanta a sumei de 500 USD(in lei echivalent a 7.872.500) reprezentand creanta asupra succesiunii dupa defunctul P. F. si capatul unu de cerere din actiunea reconventionala in ceea ce priveste obligarea reclamantei parate sa restituie paratului reclamant bunurile mobile indicate; au fost compensate in parte cheltuielile de judecata, obligand paratul sa plateasca reclamantei suma de 2000 de lei cheltuieli de judecata partiale.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut in esenta ca
in ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului material la actiune principiul potrivit cu care sarcinile mostenirii includ si cheltuielile legate de inmormantarea defunctului, atat cele de inmormantare propriu-zisa, cat si cele ce tin de respectarea traditiilor religioase (slujbe religioase, parastase pentru pomenirea memoriei autorului) si contravaloarea unor monumente funerare, toate acestea decurgand din faptul decesului, datoriile si sarcinile mostenirii constituind pasivul succesoral iar obligatia suportarii acestuia revine mostenitorilor legali si legatarilor universali si cu titlu universal, adica acelor mostenitori care dobandesc intreg patrimoniul defunctului sau o fractiune din acest patrimoniu. Tot de principiu este ca in materie patrimoniala, regula este prescriptibilitatea actiunilor in justitie, iar exceptia de la aceasta nu se poate face decat printr-o dispozitie expresa derogatorie a legii. Avand in vedere ca se urmareste valorificarea unui drept de creanta, sunt aplicabile dispozitiile art. 3 din Decretul nr. 167/1958, rep., fiind deci supusa termenului general de prescriptie de 3 ani.
Conform certificatului de deces seria DR nr. 251834, autorul Pop Flore a decedat la data de 24.07.2002, astfel ca, termenul de 3 ani calculat de la data efectuarii cheltuielilor de inmormantare si parastaselor dupa acesta, se situeaza in mod natural imediat dupa decesul autorului, se retine a fi indeplinit fata de data introducerii actiunii 04.03.2009. Instanta a apreciat ca termenul de prescriptie nu a fost intrerupt de catre reclamanta din moment ce aceasta nu a intrat in posesia bunurilor succesorale, avand domiciliul in localitatea Medias, astfel ca nu sunt incidente dispozitiile art. 16, 17 din Decretul nr. 167/1958.
In ceea ce priveste cererea din actiunea principala referitor la obligarea paratului catre reclamanta a sumei de 500 USD(in lei echivalent a 7.872.500) reprezentand creanta asupra succesiunii dupa defunctul P. F, in speta, imprumut acordat defunctului tata al acestora pentru plata pretului apartamentului si efectuarea monumentului funerar instanta a retinut faptul ca in luna iunie 1999 intre reclamanta si defunct a intervenit un contract de imprumut avand ca obiect suma de 500 USD, fara a stabili scadenta obligatiei de restituire asupra acestuia. S-a retinut ca reclamanta putea sa ceara restituirea sumei imprumutate, in termen de 3 ani, de la data acordarii acesteia(potrivit art. 3 si art. 7 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958) sau, cel mai tarziu, in caz de intrerupere a termenului de prescriptie ca urmare a recunoasterii imprumutului prin declaratia de la fila 14, nedatata, de la data decesului defunctului, anul 2002. In ambele ipoteze termenul de prescriptie de 3 ani prevazut de lege era implinit la data sesizarii instantei, 04.03.2009.
Prin urmare, s-a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune invocata de parat, prin intampinare si s-au respins atat capatul de cerere din actiunea principala referitor la obligarea paratului catre reclamanta la plata cotei acestuia din pasivul succesoral compus din costul inmormantarii de 22 milioane de lei vechi si doua parastase de 5 milioane de lei vechi dupa defunctul P. F. cat si capatul de cerere din actiunea principala referitor la obligarea paratului catre reclamanta a sumei de 500 USD(in lei echivalent a 7.872.500) reprezentand creanta asupra succesiunii dupa defunctul P. F.
Din actele de stare civila depuse la dosar la filele 8 si 10 din dosar(certificatul de deces seria DR nr. 251834, certificatul de deces seria DS nr. 188558 si certificatul de nastere al reclamantei), recunoasterile partilor din cauza, declaratia autentificata sub nr. 63/16.03.2009 de BNP instanta a constatat ca dupa defunct(decedat la data de 24.07.2002) au ramas ca mostenitori legali, sotia supravietuitoare P. P., in cota de 1 si, respectiv, reclamanta si paratul in calitate de descendenti de gradul I(fii), clasa I de mostenitori, in cota de 3/8 fiecare.
In ceea ce priveste masa succesorala ramasa dupa defunctul mentionat, instanta vazand extrasul de pe cf 41826 Sibiu si adresa nr. 2482/11.06.2008 precum si lista platilor de dividende de la filele 177-178 dosar a constatat ca masa succesorala ramasa dupa defunct se compune din cota de 1 din imobilul apartament situat in Sibiu, str. D., nr. 1, judetul Sibiu inscris in CF 41826 Sibiu, sub nr. top 3163/12/1/3 precum si din actiunile si dividendele aferente detinute la S.C. F. S.A. S-a constatat ca dupa defuncta P. P. (decedata la data de 20.09.2008) au ramas ca mostenitori legali, reclamanta si paratul in calitate de descendenti de gradul I(fii), clasa I de mostenitori, in cota de 1 fiecare. Avand in vedere cota detinuta ca mostenitoare dupa defunctul P. F. dar si cota detinuta in temeiul comunitatii de bunuri cu sotul sau defunct, instanta a constatat ca masa succesorala ramasa dupa defuncta P. P. se compune din cota de 5/8 din imobilul apartament situat in Sibiu, str. D., nr. 1, judetul Sibiu inscris in CF 41826 Sibiu, sub nr. top 3163/12/1/3 precum si din actiunile si dividendele aferente detinute la S.C ,,F S.A. In ce priveste pasivul masei succesorale dupa defuncta, instanta a retinut ca acesta este in suma de 2447, 50 lei reprezentand cheltuieli cu inmormantarea si pomenirea defunctei, conform facturii 070463/22.09.2008 emisa de SC ,,L. K. SRL si factura nr. 0021 seria SBDEN emisa de SC ,,D SRL, diferenta pana la suma solicitata de 7500 lei nefiind dovedita de catre reclamanta, paratul trebuind sa plateasca acesteia suma de 1223, 75 lei, cota de 1 din pasivul de 2447, 50 lei. In ceea ce priveste cererea de sistare a indiviziunii, instanta trebuie sa aiba in vedere ca, de principiu, imparteala sa fie facuta potrivit invoieli partilor si in natura, care sunt de acord cu atribuirea apartamentului in litigiu reclamantei precum si cu compensarea din partea ce trebuie sa o plateasca reclamanta paratului a sumei aferenta platii pasivului dupa defuncta P. P.
Partile nu au cazut de acord insa, asupra valorii de circulatie a apartamentului in litigiu, valoare ce a fost stabilita prin raportul de expertiza intocmit de catre expertul tehnic judiciar G. D. la suma de 110.000 de lei, pe care instanta o retine mai aproape de realitate, decat cea stabilita de expertul consultant al paratului, suma de 110.000 de lei fiind stabilita obiectiv iar expertul a indicat materialul pe baza caruia expertiza a fost efectuata; s-a dispus sistarea starii de indiviziune asupra imobilului apartament situat in Sibiu, str. D., nr. 1, judetul Sibiu inscris in CF 41826 Sibiu, sub nr. top 3163/12/1/3, prin atribuirea acestuia, in cota de 1/1, in favoarea reclamantei, care trebuie sa plateasca paratului suma de 55.000 de lei reprezentand contravaloarea cotei sale de proprietate de  1, suma din care se va deduce suma de 1223, 75 lei si, pe cale de consecinta, va fi obligata reclamanta sa plateasca paratului suma de 53.776, 25 lei; s-a dispus si sistarea starii de indiviziune asupra actiunilor detinute la S.C. ,,F S.A., prin atribuirea unui numar de 286 actiuni reclamantei si a unui numar de 286 actiuni paratului.
In ceea ce priveste actiunea reconventionala, s-a retinut ca reclamanta  a ridicat dividendele pe anii 2006 si 2007 aferente actiunilor detinute de defunctul P. F. la S.C. ,,F S.A., in valoare totala de 97 lei, astfel ca aceasta este tinuta sa plateasca paratului suma de 36,37 lei reprezentand contravaloarea cotei de 3/8 apartinand paratului reclamant, motiv pentru care se va dispune obligarea acesteia la plata sumei de 36,37 lei. S-a constatat ca reclamanta  si paratul  sunt coproprietari in cota de 1 asupra unui loc de veci din Cimitirul Central Sibiu.
In ceea ce priveste capatul unu de cerere din actiunea reconventionala relativ la obligarea reclamantei parate sa restituie paratului reclamant bunurile mobile indicate in acest petit instanta l-a gasit neintemeiat, in conditiile in care asertiunile paratului reclamant nu au fost probate indubitabil de catre acesta, desi avea obligatia cf. art. 1169 Cod civil si art. 129 alin. 1 Cod procedura civila, in conditiile in care factura depusa la fila 39 nu poate sta singura la baza admiterii cererii in lipsa coroborarii cu alte probe. De asemenea, reclamantul nu a probat ca bunurile mentionate se afla in imobilul in litigiu si nici ca acestea ar fi detinute de reclamanta.
Impotriva sentintei a declarat apel intimatul(fila 3), care critica solutia pentru gresita compunere a masei succesorale, a sumei de 51.776,25 ce i-a fost atribuita, a concluziilor privind evaluarea imobilului. Solicita cheltuieli de judecata. Ulterior( fila 8), depune precizare de apel, prin care propune o alta varianta de transare a raporturilor dintre parti in cadrul actiunii succesorale. Desi s-a invocat in motive, apelantul s-a opus la efectuarea unei noi expertize de evaluare a imobilului in apel, invocand faptul ca lucrarea este de data recenta, iar la fond, intimata nu a obiectat la concluziile expertizei.
A fost depusa cerere de aderare la apel de catre reclamanta(fila 24), prin care solicita atribuirea imobilului catre intimat, la valoare actuala si cu obligarea la plata sultei corespunzatoare cotei de proprietate.La judecata de fond, intimata nu a avut obliectiuni la raportul de expertiza( fila 197 verso) si a depus cerere de renuntare la judecata in toate petitele actiunii, cu exceptia constatarii calitatii de successor si a dispunerii intabularii imobilului in CF(fila 160), cerere respinsa de instanta ca tardiva.
Apelul s-a gasit nefondat si a fost respins, intemeiat pe prevederile art. 296 si urm. C.pr.civ., la fel cum a fost respinsa si cererea de aderare la apel, gasita a fi nefondata si neintemeiata, pentru urmatoarele considerente.
Astfel, mai intai, referitor la pozitia procesuala a apelantilor, este de remarcat faptul ca pasivitatea totala la judecata a intimatei a fost contarbalansata de activitatea exagerata(prin note de sedinta) a reclamantului, fara insa ca aceste atitudini sa fie de real folos in solutionarea cauzei, caci procesul ar trebui sa fie o conlucrare a partilor in vederea obtinerii unei solutii echitabile pentru toate partile, si nu o cautare permanenta a viciilor, fara a propune nicio solutie viabila.
Apoi, in ce priveste fondul dreptului, solutia instantei de fond a fost temeinica si legala, in concordanta cu probele administrate si cu pozitiile procesuale manifestate de parti.
In ce priveste gresita compunere a masei succesorale, instanta de control apreciaza ca a fost stabilita in mod correct componenta masei bunurilor commune.
In ce priveste evaluarea imobilului aceasta s-a facut de catre un expert autorizat, lucrarea sa indeplineste cerintele legale in materie, iar concluziile referitoare la bunuri sunt normale, asemanatoare altor lucrari de aceeasi natura, evaluarea este conforma normelor specifice si in concordanta cu preturile practicate pe piata.
 In ce priveste sulta ce i-a fost acordata apelantului, aceasta rezulta din calcule, contracararea ei se poate face doar justificat si motiovat.
In ce priveste propunerea privind o alta varianta de transare a raporturilor dintre parti in cadrul actiunii succesorale, aceasta se poate face doar daca s-ar dovedi ca varianta hotarata de instanta nu este corecta, ceea ce nu s-a intamplat. In cadrul multiplelor raporturi juridice civile, persoanele au posibilitatea de a se intelege amiabil. Cand nu o pot face astfel, de obicei se apeleaza la justitie, aceasta insemnand delegarea dreptului de a decide si increderea in judecata care va avea loc.
In ce priveste administrarea de probe noi in apel, desi s-a invocat in motivele de critica, apelantul s-a opus la efectuarea unei noi expertize de evaluare a imobilului in apel, invocand faptul ca lucrarea existenta este de data recenta, iar la fond, intimata nu a obiectat la concluziile expertizei efectuata, asumand-o total.
In ce priveste aderarea la apel(fila 24), prin care solicita atribuirea imobilului catre intimat, la valoare actuala si cu obligarea la plata sultei corespunzatoare cotei de proprietate, cererea nu poate fi luata in seama, fiind cerere noua in apel, caci nu a fost deloc vorba in timpul procesului ca imobilul sa-i fie atrbuit reclamantului, ci petitul actiunii se refera la atribuirea catre intimata. La judecata de fond, intimata nu a avut obliectiuni la raportul de expertiza( fila 197 verso) si a depus cerere de renuntare la judecata in toate petitele actiunii, cu exceptia constatarii calitatii de successor si a dispunerii intabularii imobilului in CF(fila 160), cerere respinsa de instanta ca tardiva.
Nu se vor acorda cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Succesiuni, mosteniri

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017