InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Succesiune

(Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Succesiuni, mosteniri | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 91/829/2010
SENTINTA CIVILA NR. 1056/2011
Sedinta publica de la 23.06.2011
Completul compus din:
PRESEDINTE : JUDECATOR PANFIL SIMONA-CARMEN
Cu participare:
GREFIER : BRADEA ANGELICA


Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect „succesiune”, formulata de reclamantul P.D. in contradictoriu cu paratii T. I., T. GH., F. M..
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns avocat Tampu Aur Elena pentru reclamantul P. D.,  lipsind paratii si avocat Dimofte Valentin, aparatorul paratului T.I.
     Procedura completa.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier  care arata ca procedura este completa, dupa care:
     Reprezentantul reclamantului, arata ca nu are de formulat obiectiuni cu privire la lotizare, in afara erorii materiale privind atribuirea lotului nr. 2, si solicita cuvantul pe fond.
     Instanta dispune plata de catre Biroul local de expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul Tribunalului Bacau a onorariului definitiv de 800 de lei achitat la CEC cu chitanta 3621100/1 din  17.02.2011, catre expertul topografie, dl. Ghiurca Mihai, si dispune emiterea acestei copii dupa preambul catre Tribunalul Bacau Biroul local de expertize judiciare.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond aparatorului reclamantului.
     Aparatorul reclamantului, avand cuvantul, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, sa se dispuna partajarea bunurilor ramase dupa defunctii T.I. si T. A., conform raportului de expertiza, obligarea paratilor la sulta si la plata cheltuielilor de judecata, depune chitanta.
     S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare:?????
INSTANTA
deliberand
     Asupra cauzei de fata constata urmatoarele:
     Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 91/829/03.02.2010, reclamantul P. D. a chemat in judecata pe paratii T. I., T. Gh. si C.M. solicitand iesirea din indiviziune asupra bunurilor succesorale ramase dupa defunctii T.I. si T.A..
Cererea a fost legal timbrata cu suma de 1869 de lei taxa de timbru, la valoarea masei de partaj, conform art. 31 din Lg. 146/1997.
     In motivarea cererii reclamanta a aratat ca reclamantul si paratii sunt mostenitorii lui T.I.- decedat la data de 21.04.1993 si T. A., decedata la data de 19.09.2009, si ca reclamantul P. D. este fiul defunctei, fiu nascut inainte de casatorie si nerecunoscut de catre defunctul T. I., si ca masa succesorala ramasa in urma decesului autorilor dumnealor este formata din suprafata de 3 ha 1722 mp teren, conform TP nr. ___/26.04.1995, imobilul casa impreuna cu suprafata de 2356 mp teren intravilan, nu intra la impartit, intrucat defunctii i-au vandut reclamantului imobilul casa si teren prin contractul de vanzare cumparare incheiat in forma autentificata.
Cererea nu a fost motivata in drept.
Paratii au fost prezenti in instanta dar, numai paratul T. I. a formulat intampinare (fila 62-63 dosar). Prin intampinare, paratul a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, aratand ca defunctul T.I. a fost tatal paratilor, ca defunctul s-a casatorit cu A., dar reclamantul nu a facut dovada ca este fiul defunctului.
Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
La data de 21.04.1993 a decedat  T. I., cu ultimul domiciliu in comuna Oncesti, judetul Bacau, (certificat de nastere si de deces la filele 14 si 66).
La data decesului sau, defunctul era casatorit din anul 1966, cu T.A., decedata la 19.09.2009, (certificat de nastere, casatorie si de deces la filele 7, 10 si 11).
Anterior acestei casatorii, defunctul T- I. a fost casatorit cu Frasina, iar din aceasta casatorie s-au nascut paratii: T. Gh., nascut la 28.06.1938, T. I. nascut la 13.02.1942, si F- M., nascuta la data de 16.04.1940 (copie certificat de casatorie la fila 39 si copie buletin identitate, fila 38 si copie certificat de nastere la fila 37).
Reclamantul este fiul lui  P.A., casatorita Taralunga, nascut la 26.01.1953, asa cum reiese din certificatul de nastere de la fila 9 dosar. La rubrica tatalui nu apare defunctul T.I.  sotul mamei sale.
La data decesului lui T. I., potrivit Legii 319/1944 si art. 669 Cod civil, au ramas ca mostenitori sotia acestuia, T.A. si fii sai din casatoria cu Frasina, adica paratii, in calitate descendenti de gradul I, in cota de ? sotia si in cota de ? paratii, adica cate o cota de ? pentru fiecare parat.
In ceea ce priveste masa succesorala dupa defunctul T. I. aceasta este de ? din bunurile dobandite in timpul casatoriei cu T. A.timiza, restul de ?, revenindu-i acesteia, ca bunuri proprii. Raportat la intregul bunurilor, sotiei supravietuitoare ii revine o cota de 5/8, iar paratilor, in indiviziune o cota de 3/8.
Privitor la compunerea masei succesorale, din actele atasate la dosarul cauzei la filele 3 si 90 dosar, instanta retine ca aceasta cuprinde suprafata de teren de 3 ha si 3278 mp teren situat in satul ___, comuna ___, judetul Bacau, cuprins in TP ___/26.04.1995 eliberat pe numele T. I., restul de 800 mp fiind vandut reclamantului prin contractul  de vanzare cumparare autentificat sub nr. 182/668 din 22.10. 1971 la fostul Notariat de Stat Judetean Bacau, transcris in registrul de transcriptiuni sub nr. 1059/22.10.1971.
La data de 19.09.2009 a decedat T.A., cu ultimul domiciliu in comuna Oncesti, judetul Bacau, iar la data decesului sau a ramas ca unic mostenitor reclamantul, in calitate de descendent de gradul I, adica de fiu, culegand in cota de 1/1 intreaga masa succesorala, compusa din 5/8 din terenurile aratate anterior.
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului invocata de paratul T. I., avand in vedere situatia de fapt asa cum a fost retinuta, instanta urmeaza a o respinge. Reclamantul este unicul mostenitor al defunctei A. sotia lui T.C.I., si se afla in indiviziune cu paratii care culeg mostenirea tatalui lor. Astfel, acesta justifica calitatea de a cere iesirea din indiviziune.
Toate acestea au fost retinute in incheierea de admitere in principiu pronuntata de aceasta instanta la data de 04.11.2010.
Prin aceeasi incheiere s-a dispus efectuarea unei expertize topocadastru, cu urmatoarele obiective: identificarea cu schita si vecinatati a terenurilor in suprafata de 3 ha si 3278 mp teren cuprinse __/26.04.1995, (retinuta la masa de partaj), excluzandu-se suprafata de 800 mp teren instrainata prin contractul autentificat sub nr. ___/668 din 22.10. 1971; evaluarea suprafetelor avand in vedere categoria de folosinta a terenurilor si expertiza intocmita de Camera Notarilor Publici Bacau si formarea de doua loturi, avand in vedere optiunea si posesia partilor, valoarea terenurilor, cota de 5/8 ce revine reclamantului si cota de 3/8 ce revine paratilor in indiviziune.
Expertiza a fost efectuata de expertul judiciar Ghiurca Mihai si a fost atasata la dosar la filele 120 – 126.
     Din concluziile raportului de expertiza, instanta retine ca valoarea masei de partaj este de 38 600 lei, valoarea cotei ideale ce se cuvine reclamantului este de 24125 de lei, iar valoarea cotei ce se cuvine in indiviziune paratilor este de 14475 de lei.
In ceea ce priveste lotizarea, instanta, avand in vedere cota ce se cuvine fiecaruia, pentru a evita impunerea unei sulte impovaratoare, va dispune formarea de loturi asa cum a fost propus de catre expert.
Intrucat cele doua loturi nu au aceeasi valoare ca si cota ideala ce se cuvine partilor, lotul cuvenit paratilor fiind mai mare cu 1420 lei, va dispune obligarea paratilor la plata catre reclamanti a acestei sume cu titlu de sulta, potrivit art. 742 C.civ.
In temeiul art. 276 C.pr.civ, instanta va dispune obligarea paratilor, proportional cu cota ce li se cuvine, la plata sumei de 1001 lei cu titlu de  cheltuieli de judecata, constand in plata taxei de timbru, onorariului de avocat si de expert.
Avand in vedere considerentele expuse, instanta va dispune conform dispozitivului ce urmeaza.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

     Admite in fond si in parte actiunea civila avand ca obiect succesiune formulata de reclamantul P. D., domiciliat in mun. ___, str. Lucernei, nr. 5, jud. ___, in contradictoriu cu paratii T. I., domiciliat in mun. ___, Bulevardul Dunarii, nr. 3, sc. A, ap. 17, jud. ___, T. Gh., domiciliat in sat. ____, com. ____i, jud. Bacau si F..M., domiciliata in sat. _:____.
Constata ca la data de 21.04.1993 a decedat T. C. I., cu ultimul domiciliu in comuna Oncesti, judetul Bacau.
Constata ca la data deschiderii succesiunii lui T. C. I., 21.04.1993, a decedat au ramas ca mostenitori sotia T.A. si paratii T. Gh-, T. I.I.si F.M-.
Constata ca masa succesorala se compune din 1 din suprafata de 3 ha si 3278 mp terenuri situate in satul ______, judetul Bacau cuprinse in TP ____/26.04.1995, cealalta jumatate revenind sotiei in calitate de bunuri proprii.
Constata ca sotiei T. A. ii revine o cota de 1 din masa succesorala, iar paratilor, in indiviziune, o cota de 3/4.
Constata ca la data de 19.09.2009 a decedat T. A., cu ultimul domiciliu in comuna ___, judetul Bacau.
     Constata ca la data deschiderii succesiunii lui T.A., 19.09.2009, a ramas ca unic mostenitor reclamantul, in calitate de descendent de gradul I.
     Constata ca masa succesorala dupa defuncta T. A. se compune din cota de 1/4 pe care aceasta a cules-o la decesul sotului sau, si cota sa de 1 din terenurile in suprafata de 3 ha si 3278 mp terenuri cuprinse TP ____/26.04.1995.
     Constata ca reclamantului ii revine o cota de 1/1 din masa succesorala dupa Taralunga Artimiza, compusa din 5/8 din terenurile aratate anterior.
     Constata ca raportat la intregul bunurilor, reclamantului ii revine o cota de 5/8, iar paratilor, in indiviziune, o cota de 3/8.
     Constata ca masa succesorala se compune din suprafata de 3 ha 3278 mp teren cuprins in TP ____/26.04.1995, situat in intravilanul si extravilanul  satului ____, judetul Bacau, eliberat pe numele decuisului T.C. I..
     Constata ca valoarea masei de partaj este de 38 600 lei.
     Constata ca valoarea cotei ideale ce se cuvine reclamantului este de 24125 de lei, iar valoarea cotei ce se cuvine in indiviziune paratilor este de 14475 de lei.
     Dispune iesirea partilor din starea de indiviziune.
     Atribuie reclamantului P.D. lotul nr. 1, in valoare de 22705 lei format din :
- suprafata de 830 mp teren intravilan, situat in satul ____, comuna ___, judetul Bacau, t 106/2, p 9 si 10, cu vecinii: la N mostenitorii lui T. C. I. la E P. D. la S Grigoras Neculai si la V Pintilie Dumitru, in valoare de 8855 lei;
- suprafata de 7786 mp teren arabil situat in extravilanul satului ___i, comuna ____, judetul Bacau, t 86 p 2761, p 2769, cu vecinii: la N mostenitorii lui T. C. I., la E HC 2711, la S Grigoras Neculai si la V Pintilie Dumitru, in valoare de 5450 lei;
- suprafata de 7875 mp teren arabil situat in extravilanul satului ___, comuna ___, judetul Bacau, t 86 p 2769/2 cu vecinii: la N mostenitorii lui T. C. I., la E HC 2711, la S Dimofte Lucretia si la V Grigoras Neculai, in valoare de 5512 lei;
- suprafata de 4125 mp teren arabil situat in extravilanul satului ___, comuna ___i, judetul Bacau, t 83 p 2711/26 cu vecinii: la N mostenitorii lui T- C. I. la E DE 2603, la S Genes Gh. si la V HC 2725, in valoare de 2888 lei;
     Atribuie in indiviziune paratilor T. I. I., T. I. Gh. si F. I. M., lotul nr. 2, in valoare de 15895 de lei format din :
- suprafata de 726 mp teren arabil intravilan, situat in satul ___, comuna ___i, judetul Bacau, t 106/2, p 8, cu vecinii: la N Dimofte Lucretia, la E Taralunga I. Ioan, la S Pintilie Dumitru si la V DJ, in valoare de 7745 lei;
- suprafata de 4,444 mp teren arabil situat in extravilanul satului ___, comuna ___, judetul Bacau, t 86 p 2761, p 2769, cu vecinii: la N Dimofte Lucretia, la E HC 2711, la S Pintilie Dumitru si la V mostenitorii lui T. C. I.  in valoare de 3110 lei;
- 4725 mp teren arabil situat in extravilanul satului ___, comuna ____, judetul Bacau, t 86 p 2769/2 cu vecinii: la N Tontu Gh. Ioan, la E HC 2711, la S Pintilie Dumitru si la V Grigoras Neculai, in valoare de 3308 lei;
- suprafata de 2475 mp teren arabil situat in extravilanul satului ___, comuna ___, judetul Bacau, t 83 p 2711/26 cu vecinii: la N rezerva primarie, la E DE 2603, la S Pintilie Dumitru si la V HC 2725, in valoare de 1732 lei.
     Pentru egalizarea loturilor, obliga paratii sa plateasca reclamantului suma de 1420 lei cu titlu de sulta.
Obliga paratii sa plateasca reclamantului suma de 1001 lei cu titlu de  cheltuieli de judecata.
     Pronuntata in sedinta publica de 23.06.2011.
     
     Presedinte,                                                                         Grefier,
judecator Panfil Simona Carmen                                            Bradea Angelica

red./tehnored. 7 ex.
P.S.C./B.A.
20.07.2011     

??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Succesiuni, mosteniri

Antecontract de vanzare cumparare. Cumparator - beneficiar decedat. Solicitarea mostenitorilor de a incheia contract in forma autentica. - Decizie nr. 222 din data de 03.04.2014
Acceptarea tacita a succesiunii in cadrul termenului de optiune succesorala de 6 luni - Decizie nr. 216 din data de 01.03.2012
Actiune succesorala. Compunerea masei succesorale. - Decizie nr. 263 din data de 02.05.2011
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 179 din data de 10.05.2010
Succesiune. Jonctiunea posesiilor. - Decizie nr. 829 din data de 17.12.2009
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 66 din data de 01.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011