InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Perfectare act

(Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Contracte | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.864/829/2012

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU


SENTINTA CIVILA NR.683/2012
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 12.09.2012
Complet format din:
PRESEDINTE : STOICA MARILENA DANIELA
Cu participare:
GREFIER : BUTUCAN DANIELA
     
     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ”perfectare act” formulata de reclamanta P.M., in contradictoriu cu paratul P. M.
     La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns avocat Alexa Angela Serafina, pentru reclamanta, si paratul P. M., lipsa fiind reclamanta P.M..
     Procedura completa.
     S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta aratandu-se ca procedura de citare este legal indeplinita, dupa care:
Avocat Alexa Angela Serafina depune la dosar certificat de atestare fiscala si interogatoriul paratului.
     S-a procedat la identificarea paratului P.M. posesor al B.I seria __nr.___, CNP-___, fiul lui ___, domiciliat in ___ judetul Bacau.
     La interpelarea instantei paratul arata ca este de acord cu actiunea formulata de reclamanta.
S-a procedat la luarea interogatoriului paratului raspunsurile acestuia fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.  
Avocat Alexa Angela Serafina solicita efectuarea in cauza a unei expertize topo.
     Instanta constata ca nu se mai impun efectuarea in cauza a unei expertize topo motivat de faptul ca terenul a fost identificat prin ante contractul de vanzare-cumparare.
La interpelarea instantei reclamanta, prin aparator arata ca nu mai are cereri de formulat in cauza.
Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Reclamanta, prin aparator avand cuvantul pe fond solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata motivat de faptul ca paratul a recunoscut inscrisul, a recunoscut faptul ca reclamanta stapaneste terenul si plateste impozit pentru acesta.
De asemenea arata ca nu solicita cheltuieli de judecata
] S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare

I N S T A N T A
 - deliberand -
        
  Prin cererea inregistrata sub nr 864 pe rolul Judecatoriei Podu-Turcului,  la data de 14.08.2012 reclamanta P.M. a  chemat in judecata pe paratul P. M. , solicitand instantei pentru ca prin hotarare judecatoreasca sa dispuna perfectarea conventiei de vanzare-cumparare pentru suprafata de 18.900 mp  teren arabil trecut  in T 96, P 4916/5 , TP  nr __.
     In motivarea cererii se arata in esenta, ca  la data de 11.04.2011, intre reclamant si paratul a intervenit o intelegere materializata printr-un antecontract de vanzare –cumparare autentificat sub nr __/11.04.2011  prin care acesta din urma vindea reclamantului suprafata de 18.900 mp pe raza com  ___la un  pret de 5.500 lei .
     Ulterior, vanzatorul a decedat si succesorii sai  nu au mai depus diligente pentru intocmirea actului de vanzare cumparare in forma  autentica.
     In sustinerea actiunii, reclamantul a depus urmatoarele inscrisuri:copia  antecontractului de vanzare – cumparare si a solicitat probele cu martori , si expertiza topocadastrala.
     In drept s-au invocat dispozitiile art.1073, 1075 Cod civil.
     Legal citat paratul nu  a formulat intampinare dar a fost de acord cu admiterea cererii.
     In cauza a fost administrata proba cu martori si expertiza topocadastrala atasata la filele 98-101  din dosar.
     Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
     La data de 11.04.2011, intre reclamanta  in calitate de cumparator si parat in calitate de vanzator a fost incheiat antecontractul de vanzare cumparare( avand ca obiect teren arabil in  suprafata de 18.900 mp situat pe raza com ___, jud Bacau contra sumei de 4500 lei .
     Ulterior incheierii acestui act , partile  nu au mai incheiat un contract de vanzare – cumparare.
     Instanta a considerat ca nu mai e utila o expertiza topocadastrala in cauza intrucat terenul a fost identificat in antecontractul de vanzare – cumparare ca fiind situat in extravilanul  com ___, Sola 96, Parcela  4916/5.    
     Vazind dispozitiile art 46 din Leg 18/1991 potrivit carora actele de vanzare cumparare ce au ca obiect terenuri nu sunt valabile in lipsa incheierii lor prin act autentic, precum si dispozitiile art 1075- 1077 Cod Civil instanta urmeaza sa admita cererea reclamantului si sa constate ca fiind perfectat actul de vanzare – cumparare avand ca obiect suprafata de teren arabil de 18.900 mp situat in  extravilanul com Motoseni, jud Bacau situat in extravilanul  _______.
     .
                                       PENTRU ACESTE MOTIVE
     IN NUMELE LEGII
     HOTARASTE:
     
     Admite actiunea formulata de reclamanta P.M., domiciliata in comuna G___, judetul Bacau, in contradictoriu cu P.M. domiciliat in comuna ___, judetul Bacau.
Dispune perfectarea conventiei incheiata la data de 11.04.2011 intre
reclamanta, in calitate de cumparator si parat, in calitate de vanzator.
Constata perfecta conventia de vanzare-cumparare incheiata la data de
11.04.2011 privind suprafata de teren mai sus amintita.
     Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
     Definitiva.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, azi 12.09.2012.
                
     
               PRESEDINTE,                                               GREFIER,
     STOICA DANIELA MARILENA                   BUTUCAN DANIELA
     
     
     
     Red. SDM/tehnoredact. BD
     Ex.4
02.10.2012??

??

??

??
2


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012