InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Imprumuturi, credite, creditori | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 447/829/2012
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA  NR. 575/2012
Sedinta publica de la 20.06.2012
Completul compus din:
PRESEDINTE – judecator DAMIAN MIA CRISTINA
Cu participare :
          GREFIER – POPA ADRIANA ?????

     Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatorul P. V. V.,  intimatul P. V. si intervenienta in nume propriu P.M., avand ca obiect ”contestatie la executare”.
     Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din data de 13.06.2012 fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea data care face parte integranta din prezenta sentinta.
     
I N S T A N T A
Deliberand

     Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 447/829/12.04.2012, contestatorul P.V.V. a formulat, in contradictoriu cu intimatul P. V. contestatie la executare, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea actelor de executare emise de B.E.J. „Ciobanu Ioan” in dosarul de executare nr. 44/2012, solicitand totodata suspendarea executarii silite pana la solutionarea definitiva si irevocabila a contestatiei.
     In motivare, contestatorul a aratat ca a primit la domiciliul sau din com.___ copia cererii de executare silita si copia sentintei civile nr. 1409/16.11.2011 a Judecatoriei Podu Turcului, fiind somat sa achite intimatului suma de 42.345,92 lei. Ulterior, la data de 04.04.2012 a primit o alta somatie dar si copie a procesului-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, incheiat la data de 06.02.2012 si un alt proces-verbal de stabilire a onorariului executorului judecatoresc. Din cuprinsul actelor de executare contestate rezulta sume de bani diferite, desi este vorba de aceeasi executare.
     La cererea intimatului, executorul judecatoresc a procedat la emiterea a doua somatii (la data de 22.03.2012 pentru suma de 42.125,92 lei, debit si taxe carte funciara si la data de 02.04.2012 pentru suma de 42.405,92 lei, reprezentand 42.125,92 lei debit si 280 lei taxe cartea funciara) si, in mod nelegal, nu a continuat executarea silita inceputa in dosarul nr. 55/2010 in care a emis adresa de infiintare a popririi pentru suma de 40.000 lei, reprezentand imprumut, 4760 lei onorariu de executare si 74 lei cheltuieli de executare, in total 44.834 lei, suma validata prin sentinta civila nr. 1409/16.11.2011, sentinta impotriva careia a formulat recurs.
     Totodata, intimatul a aratat ca, desi este vorba de aceeasi executare, se percepe un alt onorariu, acesta fiind stabilit la valoarea maxima admisa de 10 % din debit odata cu infiintarea popririi si ca desi cele doua somatii (din datele de 22.03.2012, respectiv 02.04.2012) sunt emise ulterior virarii din contul sau a sumei de 2024 euro, totusi aceasta suma nu este scazuta din suma totala validata de instanta.
     Mai mult, cel care datora suma de 40.000 lei intimatului era ___, de la care a imprumutat suma de 17.500 de euro, in urma platilor succesive ramanand de achitat doar suma de 750 euro. Deoarece a solicitat o amanare la plata ultimei sume (de 750 euro), imprumutatorul N.N. i-a solicitat o dobanda, astfel ca a consemnat ca fiind ramasa de plata suma de 2.750 euro. In dosarul de validare de poprire intimatul a depus o copie a contractului de imprumut incheiat intre el si N. N., necertificata ca fiind conforma cu originalul, iar pe spatiul unde erau trecute sumele restituite a fost pusa hartie cand s-a facut copia, pentru a nu se putea vedea platile facute anterior.
     Contestatorul a solicitat de asemenea anularea procesului-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare si a celui de stabilire a onorariului de executare, deoarece executorul judecatoresc nu putea intocmi un alt dosar de executare ci, fata de faptul ca adresa de infiintare a popririi validate ulterior de instanta s-a dat in dosarul nr. 55/2010, executarea silita trebuia continuata in cadrul aceluiasi dosar si nu inceputa o executare noua, cu alte cheltuieli de executare si alt onorariu de executare.
     In drept, contestatia a fost intemeiata pe dispozitiile art. 399 si urm. art. 403 alin. 1, art. 371/7 alin. 1 si 3 C.proc.civ.
     In dovedire, contestatorul a depus la dosar inscrisuri.
     La prima zi de infatisare, contestatorul si-a completat motivele de contestatie, aratand ca terenul pentru care s-a notat somatia nr. 44?/2012 in cartea funciara este dobandit de el in urma unui partaj succesoral, dar pe el a ridicat impreuna cu sotia sa un imobil care constituie bun comun, bun comun fiind si spatiul comercial situat in com. ___, pentru care s-a notat somatia nr. 44?/2012.
     Tot la prima zi de infatisare numita P. M. a depus cerere de interventie in interes propriu, solicitand anularea actelor de executare intocmite in cadrul dosarului de executare nr. 44/2012, avand ca obiect
1. imobilul format din suprafata de 1.329 m.p. teren curti constructii, suprafata de 561 m.p. teren arabil si locuinta in suprafata de 119 m.p., situat in com. _____, jud. Bacau si
2. imobilul format din suprafata de 901 m.p. teren curti constructii + spatiu comercial (P+1), sitaut in intravilanul satului ___, jud. Bacau.
     In esenta, intervenienta a aratat ca cele doua imobile supuse executarii silite sunt proprietatea comuna devalmasa a sa si a contestatorului P.V.V., fiind dobandite in timpul casatoriei, astfel ca in temeiul art. 353 C.civ. si a dispozitiilor art. 400? si art. 493 C.proc.civ. nu se poate porni o executare silita asupra unui imobil care se afla in proprietatea debitorului cu o alta persoana, deoarece se incalca dreptul de proprietate al coproprietarului.
     In drept, cererea de interventie a fost intemeiata pe dispozitiile art. 49-art. 56 C.proc.civ., art. 353 C.civ., art. 399 si urm, art. 403 si art. 493 C.proc.civ.
     Intervenienta a atasat la cerere copie dupa: certificatul de casatorie, autorizatie de construire/desfiintare nr. 2/2009, contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ___/___ de B.N.P. Isache Stefan si contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat sub nr. ___/___ de B.N.P. Lupu Dan.
     Intimatul P.V. a depus intampinare prin care a invocat exceptia tardivitatii contestatiei la executare, care ar fi trebuit formulata, in conformitate cu art. 401 alin. 1 lit. c in termen de 15 de cand a primit somatia. Or, aceasta somatie a fost primita prima data la data de 28.03.2012, cand debitorul a luat astfel cunostinta de executarea pornita impotriva sa. De asemenea, este tardiva si completarea contestatiei la executare depusa la termenul din data de 09.05.2012in conditiile in care se invoca noi motive privitoare la un alt act de executare, respectiv notarea somatiei in cartea funciara.
     Sustinerea ca constituirea unui nou dosar de executare este nelegala este nefondata, deoarece ca efect al validarii popririi contestatorul nu mai are calitatea de tert poprit, ci a devenit direct obligat fata de creditor. Hotararea de validare constituind un nou titlu executoriu, in mod corect executorul judecatoresc a procedat la formarea unui nou dosar de executare silita, intrucat s-a schimbat atat titlul, cat si debitorul.
     Faptul ca s-a realizat o poprire a conturilor contestatorului la B.C.R. pentru suma de 2024 euro nu conduce in mod automat la diminuarea sumei mentionate in somatie, intrucat la momentul emiterii somatiei suma respectiva nu fusese virata in contul executorului, ci doar indisponibilizata.
     Prin motivele formulate, contestatorul invoca aparari cu privire la cuantumul sumei datorate lui N.N., insa aceste aspecte exced cadrului contestatiei la executare, in conditiile in care titlul care se executa este o hotarare judecatoreasca, iar in ceea ce priveste onorariul executorului judecatoresc, acesta afost corect stabilit in raport de noul titlu executoriu (sentinta civila nr. 1409/2011) care formeaza obiectul dosarului de executare nr. 44/2012 si nu are legatura cu cel stabilit intr-un alt dosar de executare, care privea un alt debitor.
     In ceea ce priveste interventia in interes propriu, intimatul a solicitat respingerea ei ca inadmisibila, dat fiind ca se contesta executarea silita insesi, pornita in temeiul unui titlu executoriu care il priveste pe P.V . si, in acest cadru procesual, in raport de obiectul actiunii, nu se pot invoca drepturi proprii. De altfel, nu au fost emise acte de executare care sa priveasca imobile, ci doar s-a notat somatia in cartea funciara, cu rol de publicitate, dreptul de proprietate al numitei P.M. nefiind cu nimic incalcat.
     Instanta a dispus atasarea dosarului de executare nr. 44/2012 de la B.E.J. Ciobanu Ioan.
     La termenul din data de 23.05.2012, instanta a admis in principiu cererea de interventie in nume propriu formulata de P.M., prin incheierea din data de 30.05.2012 a respins exceptia tardivitatii contestatiei la executare si exceptia tardivitatii cererii completatoare a contestatiei la executare, la acelasi termen fiind admisa cererea de suspendare a executarii silite.
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
     Prin sentinta civila nr. 1409/16.11.2011 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului in dosarul nr. 845/829/2011 a fost admisa cererea de validare a popririi formulata de creditorul P.V. in contradictoriu cu debitorul N.N. si tertul poprit P.I. V.V., a fost validata poprirea infiintata prin adresa B.E.J. „Ciobanu Ioan” din data de 29.03.3011, emisa in dosarul de executare nr. 55/EX/2010 si a fost obligat tertul poprit sa plateasca creditorului suma de 44.834 lei.
     Prin validarea popririi are loc o cesiune fortata de creanta in favoarea creditorului popritor, astfel ca in limita creantei urmarite, tertul poprit a devenit debitor principal. Fata de debitorul poprit hotararea de validare este cel din urma act de executare, care are ca efect iesirea fortata a sumei din patrimoniul acestuia si transferul sau, in limita creantei, cu toate garantiile ce o insotesc, in patrimoniul creditorului popritor, dandu-i posibilitatea sa-l urmareasca pe tertul poprit ca pe un debitor personal. Cata vreme fata de tertul poprit hotararea de validare constituie titlu executoriu (art. 460 alin. 4 C.proc.civ.), in baza caruia se creeaza un raport juridic nou, este legal sa se intocmeasca un nou dosar de executare, care debuteaza cu o noua cerere de incuviintare a executarii silite, atat titlul care sta la baza executarii cat si debitorul fiind altii decat in dosarul initial de executare.
     Pornindu-se o noua executare silita, instanta apreciaza ca este corect sa se calculeze un alt onorariu de executare, raportat la suma de 44.834 lei stabilita in hotararea de validare si care face obiectul recuperarii, contestatorul putand evita plata acestui onorariu prin executarea de bunavoie a titlului emis impotriva sa. Prin atitudinea sa culpabila, contestatorul a determinat declansarea unei noi proceduri executionale, distincte de cea finalizata prin hotararea de validare, astfel ca va trebui sa suporte toate cheltuielile aferente executarii conform art. 371? C.proc.civ.
     Totodata, instanta nu poate avea in vedere apararile contestatorului cu privire la raporturile juridice dintre el si debitorul initial N.N., acestea putand fi valorificate exclusiv in cadrul procesului de validare a popririi sau pe calea recursului impotriva hotararii de validare. Aparari de fond impotriva titlului executoriu se pot face in cadrul contestatiei la executare doar in situatia in care titlul executoriu nu este emis de o instanta judecatoreasca, astfel cum reiese din dispozitiile art. 399 alin. 3 C.proc.civ.; or, executarea silita ce se contesta in prezenta cauza s-a pornit in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive, pronuntate in contradictoriu si cu contestatorul, apararile care nu privesc executarea silita insesi excedand cadrului procesual.
     Nici sustinerea contestatorului ca suma de 2024 euro virata ca urmare a popririi contului sau la B.C.R. nu a fost scazuta din suma totala nu poate fi retinuta, dat fiind ca somatia initiala nr. 44/2012 din data de 06.02.2012 (fila 93 dosar) face referire la suma de 50.797,92 lei, iar ulterior datei de 01.03.2012, cand s-a virat suma amintita se emite o noua somatie(somatia nr. 44?/2012 din data de 22.03.2012) pentru suma de 42.345,92 lei, din care 42.125,92 lei reprezentand debit si 220 lei taxe carte funciara., fiind evident ca a fost scazuta suma recuperata. Faptul ca noua somatie (somatia nr. 44?/2012) emisa la data de 02.04.2012 cuprinde o taxa pentru cartea funciara de 280 lei, fata de 220 lei precizata in somatia anterioara se explica prin plata taxei de 60 lei de inscriere a somatiei in cartea funciara (incheierea nr. 9913 din 29.03.2012 a Oficiului de Cadastru si Publicitatea Imobiliara Bacau), astfel cum este prevazuta in Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 39/06.04.2009 si nu poate constitui motiv de nulitate a acestui act de executare.
     Chiar daca art. 371? alin.1 C.proc.civ. prevede ca partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop, in final cel care suporta cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite este debitorul, astfel cum stabileste art. 371? alin.2, raporturile juridice dintre creditor si executorul judecatoresc neavand relevanta pentru debitor, neputand constitui motiv de nulitate a executarii lipsa dovezii avansarii de catre creditor a sumelor necesare inceperii executarii.
     Referitor la faptul ca bunurile care fac obiectul executarii silite sunt bunuri aflate in devalmasie cu sotia, mai putin terenul situat in sat ___, com. ___ pe care se afla situata casa bun comun, instanta apreciaza ca o asemenea aparare nu poate fi sustinuta de contestator, dat fiind ca prin executarea silita a acestor bunuri se aduce atingere dreptului de proprietate a codevalmasului, si nu a sotului tinut sa plateasca o datorie personala.
     Fata de aceste considerente, instanta va respingere contestatia formulata de contestatorul P.V.V. ca nefondata.
     In ceea ce priveste cererea de interventie, instanta retine ca prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ___/06.10.2009 de B.N.P. „Isache Stefan si Isache Dragos” si sub nr. ___/07.06.2010 de B.N.P. Lupu Dan contestatorul a dobandit impreuna cu sotia sa, P. M. dreptul de proprietate asupra imobilului situat in intravilanul satului ___, compus din suprafata de 901 m.p. teren curti constructii si spatiu comercial (P+1).
     Totodata, instanta retine ca desi terenul in suprafata de 1.329 m.p. situat in com. ___ este proprietatea exclusiva a debitorului, pe acesta se afla ridicata locuinta contestatorului si a sotiei sale, autorizatia de construire nr. 2/08.10.2009 fiind emisa in timpul casatoriei celor doi, astfel ca in temeiul art. 30 C.fam. (in vigoare la acea data), imobilul locuinta constituie bun comun. In aceste conditii, cu privire la terenul aflat sub constructie intervenienta are un drept de superficie, folosinta acestuia fiindu-i atribuita in mod perpetuu. Instanta nu poate retine apararea intimatului ca existenta pe teren a unei constructii nu impiedica executarea silita a terenului, intrucat nu a fost stabilit pe cale judecatoreasca nici un drept real accesoriu asupra acestuia, deoarece dreptul de superficie, ca dezmembramant al dreptului de proprietate privind terenul,  poate fi constituit si prin conventia partilor, conventie ce se poate prezuma in situatia sotilor. Cata vreme nu exista o delimitare clara intre terenul situat sub constructie si restul terenului, o eventuala executare a intregii suprafete de 1.329 m.p. ar incalca dreptul de superficie amintit al intervenientei, cu atat mai mult cu cat procesul-verbal de situatie a imobilului nr. 44?/2012 si somatia nr. 44?/2012 (fila 96 dosar) fac referire nu numai la teren ci si la locuinta ca fiind proprietatea exclusiva a debitorului
     Imprejurarea ca imobilele urmarite sunt proprietate comuna devalmasa, iar titlul executoriu il vizeaza doar pe unul dintre soti constituie un impediment la executare, intrucat potrivit art. 493 alin.1 C.proc.civ., creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas vor trebui sa ceara mai intai imparteala imobilului aflat in proprietatea comuna si apoi executarea silita a debitorului. Si art. 353 Noul Cod civil prevede ca bunurile comune nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti, dat fiind faptul prin aceasta se incalca dreptul de proprietate al coproprietarului, mai ales ca in cazul proprietatii devalmase nu se cunoaste cota din dreptul de proprietate a fiecaruia dintre soti asupra bunului comun.
     Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca inainte de pornirea procedurii de executare silita sau in cursul acesteia, creditorul are obligatia de a solicita partajul, respectiv de continuare a executarii silite asupra bunului cazut in lotul debitorului la partaj ori asupra sultei primite ce reprezinta cota sa de contributie la dobandirea bunului comun. Pornirea executarii silite asupra unui bun comun atrage nulitatea executarii silite, astfel ca instanta, in temeiul art. 399 alin. 2 C.proc.civ. va admite cererea de interventie si va anula actele de executare intocmite de B.E.J. Ciobanu Ioan in dosarul nr. 44/2012. Faptul ca executorul a dispus sistarea executarii silite nu inseamna ca prin aceasta se acopera nulitatea, toate actele de executare trebuind a fi refacute conform dispozitiilor legale.
     In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, instanta constata ca la dosar nu exista nicio chitanta privind onorariul de avocat depusa de catre intimat si cum acesta nu a efectuat alte cheltuieli, instanta va respinge cererea acestuia de acordare a cheltuielilor de judecata solicitate de acesta ca neintemeiata.
     Avand in vedere ca cererea de interventie a fost admisa, instanta va obliga intimatul la plata cheltuielilor de judecata constand in contravaloarea onorariului de avocat, nu si la contravaloarea taxei de timbru, deoarece intervenienta are posibilitatea sa o recupereze potrivit art. 23 lit. e din Legea nr. 146/1997.
      

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :

     Respinge contestatia la executare formulata de contestatorul P.V. V. in contradictoriu cu intimatul P. V. ca nefondata.
     Admite cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenienta P. M. in contradictoriu cu contestatorul P.V. V. si intimatul P. V. si in consecinta anuleaza actele de executare intocmite de B.E.J. Ciobanu Ioan in dosarul nr. 44/2012.
     Obliga intimatul P.V. sa plateasca intervenientei P.M. suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
     Respinge cererea formulata de intimatul P. V. de acordare a cheltuielilor de judecata ca neintemeiata.
     Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi, 20.06.2012.


PRESEDINTE,                                           Pt .GREFIER plecat in CO 
Judecator DAMIAN MIA CRISTINA                             Grefier sef,
Red/tehnored. 5 ex.
DMC/PM
Ex.5
18.07.2012


??

??

??

??
2


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Imprumuturi, credite, creditori

Imprumuturi,credite, creditori - Sentinta civila nr. 1054 din data de 01.11.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012