InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Partaj bunuri comune

(Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului


R O M A N I A

JUDECATORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 657/829/2012
SENTINTA CIVILA NR. 651
   Sedinta publica de la 30.08.2012
Completul compus din:
PRESEDINTE judecator Maftei Smaranda Claudia
Cu participare:
Grefier  Butucan Daniela

     Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta D.A. si pe paratul O. I. avand ca obiect partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial.
     La apelul nominal facut in sedinta publica  au raspuns reclamanta D. A., asistata de avocat Alexa Angela Serafina, paratul O.I. asistat de avocat Tampu-Aur Elena si martorii propusi de cele doua parti O.I. si O.E..
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza, ca procedura este completa, dupa care;
     S-a procedat, pe rand sub prestare de juramant la audierea martorilor O. I. si O.E., depozitia acestora fiind consemnata in scris si atasata la dosarul cauzei.
     Avocat Alexa Serafina Angela, pentru reclamanta, avand cuvantul arata ca reclamanta si paratul au ajuns la o intelegere in urma careia au incheiat tranzactia, care este depusa la dosarul cauzei. Totodata arata ca nu mai are alte cereri de formulat in prezenta cauza.
     Paratul, prin aparator, arata ca nu mai are cereri de formulat in cauza.
Nemaifiind alte cereri de formulat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Reclamanta, prin aparator, avand cuvantul, solicita  sa se ia act de tranzactia incheiata intre parti, fara cheltuieli de judecata.
     Paratul, prin aparator, avand cuvantul, arata ca este de acord cu concluziile reclamantei solicitand sa se ia act de tranzactia incheiata intre parti.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.

       I N S T A N T A,
                                                      -deliberand-
     
Asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 657/829/2012, reclamanta D.A. a chemat in judecata paratul O. I. I. pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna impartirea bunurilor dobandite de parti in timpul casatoriei.
Cererea a fost legal timbrata cu 327 lei taxa de timbru si 3 lei timbru judiciar.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca a fost casatorita cu paratul, iar in timpul casatoriei au dobandit o serie de bunuri mobile, precum si o casa construita pe terenul parintilor paratului si un teren de 1080 mp dobandit prin cumparare (pe care a existat o constructie, in prezent demolata integral). Ulterior, reclamanta si-a precizat cererea in sensul ca solicita doar partajul bunurilor imobile.
Prezente in fata instantei, partile au invederat ca au incheiat o tranzactie in vederea stingerii litigiului.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Reclamanta D.A. si paratul O.I. I. au avut calitatea de soti, casatoria lor fiind desfacuta prin sentinta civila nr. 409/06.12.2006 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului in dosarul nr. 444/2006, sentinta ramasa irevocabila la data de 26.01.2007 prin neapelare.
In timpul casatoriei, partile au dobandit prin contributie comuna doua imobile, dupa cum urmeaza:
* Imobil compus din teren in suprafata de 1080 mp curti-constructii amplasat in interiorul satului G. comuna G., judetul Bacau, invecinat cu B. N. la nord, cu drumul satesc la est, cu B.S. si drumul satesc la sud,  cu teren primarie la vest, avand numar cadastral 209, imobil dobandit potrivit contractului de vanzare – cumparare autentificat sub nr. 659/25.05.2005 la BNP Burbulea Dumitru.
* O constructie anexa formata din doua camere si beci situata pe terenul ce apartine parintilor paratului, numitii O. I. si O. E., din satul G., comuna G., judetul Bacau, teren invecinat cu O.N. la nord, cu drumul satesc la est, cu B.C. la sud si cu Z.N. la vest, constructie anexa edificata in baza autorizatiei nr. 48/15.11.1992 eliberate de Primaria Comunei G., in prelungirea unei constructii anterioare tot cu doua camere ce se afla in proprietatea parintilor paratului.
     Referitor la constructie, instanta retine din declaratiile martorilor O.I. si O.E. (parintii paratului) ca acestia si-au dat acordul in calitate de proprietari ai terenului ca anexa edificata de parti pe terenul martorilor sa devina proprietatea sotilor constructori, nascandu-se astfel un drept de superficie.
     Exista proprietate in devalmasie atunci cand dreptul de proprietate apartine concomitent mai multor persoane fara ca vreuna dintre acestea sa fie titularul unei cote-parti determinate din dreptul de proprietate asupra bunurilor comune.
     Potrivit art. 686 Cod civil, prevederile sectiunii a 5-a („Partajul”) din capitolul IV al cartii a III-a a codului sunt aplicabile bunurilor aflate in coproprietate, indiferent de izvorul sau, precum si celor aflate in devalmasie.
De asemenea, potrivit art. 673 ind. 4 alin. 2 si 4 Cod procedura civila, daca partile ajung la o intelegere cu privire la impartirea bunurilor, instanta va hotari potrivit invoielii lor. Dispozitiile art. 271 – 273 sunt aplicabile.
Aplicand textele de lege mai sus enuntate la situatia de fapt din prezenta cauza, instanta urmeaza a admite cererea, dispunand iesirea partilor din starea de devalmasie, sens in care va lua act de tranzactia incheiata intre acestea.
     
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

     Admite cererea formulata de reclamanta D.A., domiciliata in comuna G., judetul B. impotriva paratului O.I. domiciliat in comuna G., judetul Bacau.
Constata ca reclamanta D.A. si paratul O I. I. au avut calitatea de soti, casatoria lor fiind desfacuta prin sentinta civila nr. 409/06.12.2006 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului in dosarul nr. 444/2006, sentinta ramasa irevocabila la data de 26.01.2007 prin neapelare.
Constata ca reclamanta si paratul au dobandit in timpul casatoriei prin contributie comuna urmatoarele bunuri:
* Imobil compus din teren in suprafata de 1080 mp curti-constructii amplasat in interiorul satului G., comuna G., judetul Bacau, invecinat cu Boidachi Neculai la nord, cu drumul satesc la est, cu Buzduga Spiridon si drumul satesc la sud,  cu teren primarie la vest, avand numar cadastral 209, imobil dobandit potrivit contractului de vanzare – cumparare autentificat sub nr. 659/25.05.2005 la BNP Burbulea Dumitru.
* O constructie anexa formata din doua camere si beci situata pe terenul ce apartine parintilor paratului, numitii O.I. si  O. E., din satul G., c. G., judetul Bacau, teren invecinat cu Oprea Neculai la nord, cu drumul satesc la est, cu Balan Constantin la sud si cu Zbarna Neculai la vest, constructie anexa edificata in baza autorizatiei nr. 48/15.11.1992 eliberate de Primaria Comunei G.i, in prelungirea unei constructii anterioare tot cu doua camere ce se afla in proprietatea parintilor paratului.
     Dispune iesirea partilor din starea de devalmasie, sens in care ia act de tranzactia incheiata:
     „Subsemnata D.A., in calitate de reclamanta si O. I., in calitate de parat, ambii parti in dosarul nr.657/829/2012 al Judecatoriei Podu Turcului, intelegem sa stingem litigiul dintre noi prin buna invoiala cu privire la bunurile dobandite de noi in timpul casatoriei, iar atribuirea bunurilor sa se faca in modul urmator:
     LOTUL NR.1 - se atribuie reclamantei D.A. si se compune din:
- suprafata de 1.080 mp. teren curti-constructii, real masurata de
1.082,81 mp. situat in comuna G., judetul Bacau, invecinata cu : Boidachi Neculai la nord, drum satesc la est, Buzduga Spridon la sud, drum satesc la vest, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat la Biroul Notarului Public Burbulea Dumitru sub nr.659/25.05.2005, teren pe care se afla o casa in ruina, in prezent demolata, valoare 1000 lei;
LOTUL NR.2 - se atribuie paratului O.I. si se compune din :
- o casa construita pe terenul parintilor paratului, construita din paianta,
acoperita cu eternita, compusa din doua camere, cu beci, situata in comuna G., invecinata cu:drum, Oprea Nec, Zbarna Nec, Balan C,  valoare 2000 lei.
Prezenta tranzactie reprezinta vointa noastra cu privire la stingerea litigiului dintre noi prin buna invoiala cu privire la bunurile dobandite in timpul casatoriei.
Redactata si dactilografiata in atatea exemplare cate parti sunt si unul pentru instanta de judecata”.
     Definitiva.
     Cu drept de a formula recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi, 30.08.2012
              
               PRESEDINTE,                                                          GREFIER,
    Judecator MAFTEI SMARANDA CLAUDIA              BUTUCAN DANIELA


Red. M.S.C/tehnoredact. BD;
Ex.4
03.09.2012

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012