InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Servitute

(Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Cadastru. Intabulare | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 1139/829/2011

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR. 634/2012

Sedinta publica de la 02.08.2012
Completul compus din:
PRESEDINTE – judecator DAMIAN MIA CRISTINA 
Cu participare :
GREFIER – Bradea Angelica


     Pe rol  fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect „servitute” formulata de reclamantul B.I. in contradictoriu cu paratul B. M..
     La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantul B.I. asistat de avocat Alexa Angela Serafina si procuratorul paratului V.L. asistata de avocat Tampu Aur Elena.
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei ca procedura de citare este legal indeplinita, prin serviciul registratura s-au depus la dosar de catre parti concluzii scrise si onorariu de avocat Tampu Aur Elena de 800 lei cu chitanta 87/2012, dupa care :
     Instanta dispune plata de catre Biroul local de expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul Tribunalului Bacau a onorariului definitiv de 900 de lei, achitat la CEC  Bank SA Podu Turcului cu chitantele nr. 4273006/1 din 30.11.2011 in suma de 500 lei si nr. 4725262/1 din 21.0562012 in suma de 400 lei achitate de reclamantul B.I. catre expertul topo, dl Apetroaei Gheorghita.
     Aparatorul paratului depune la dosar adeverinta fiscala nr. 2489/01.08.2012 eliberata de Primaria Comunei Dealu Morii si privind pe paratul B. Gh. M..
     Aparatorul reclamantului depune concluzii scrise cu precizarea ca obiectul actiunii este obligatia de a face, prin cererea de chemare in judecata reclamantul a solicitat obligarea paratului sa deschida calea de acces pe care acesta a amenajat porti si a blocat-o.
     Aparatorul paratului, fata de aceste precizari, invoca inadmisibilitatea actiunii pe acest obiect „obligatie de a face”, reclamantul trebuia sa promoveze o actiune pentru stabilirea servitutii.
     Aparatorul reclamantului, avand cuvantul pe exceptie, solicita respingerea acesteia motivat de faptul ca la momentul cand reclamantul a formulat aceasta actiune nu stia de actele paratului.
Instanta urmeaza a respinge exceptia inadmisibilitatii actiunii, din punct de vedere al conditiilor de promovare a actiunii civile, cererea este admisibila, reclamantul fiind cel care stabileste obiectul si calea procedurala pentru valorificarea dreptului sau.
Aparatorul reclamantului avocat Alexa Angela Serafina avand cuvantul pe fond, solicita admiterea actiunii conform concluziilor scrise depuse la dosar. Aparatorul paratului avocat Tampu Aur Elena avand cuvantul solicita respingerea actiunii conform concluziilor scrise depuse la dosar si obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.


I N S T A N T A
-deliberand-


    Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 1139/829/06.10.2011, reclamantul B.I.  chemat in judecata pe paratul B.M., solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa fie obligat paratul sa-i deschida calea de acces, respectiv sa deschida portile, iar in cazul in care refuza sa fie el autorizat sa le deschida pe cheltuiala paratului.
    In motivare, reclamantul a aratat ca proprietatea sa si a paratului, care este fratele sau, se invecineaza si ca intre aceste proprietati a existat un drum de acces inca din 1977, drum care permitea celor doua familii sa intre fiecare in gospodaria sa. Acest drum, perpendicular pe drumul satesc a fost dintotdeauna amenajat cu doua porti care nu erau inchise, dar care erau facute pentru a delimita accesul exclusiv pe cele doua proprietati. Neintelegerile au aparut in luna mai 2011, cand paratul i-a interzis sa mai foloseasca aceasta cale de acces, moment in care el nu mai are posibilitatea de a ajunge la anexele situate in spatele casei, din drumul principal neavand decat o poarta de acces cu pasul. Mai arata reclamantul ca el si paratul sunt coindivizari ti pe terenul afectat caii de acces, avand in vedere ca nu s-a dezbatut succesiunea dupa autorul lor comun, iar ceea ce stapaneste paratul este in indiviziune.
    In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 1527, 1528 C.civ.
    In dovedire, reclamantul a depus la dosar copie dupa titlul de proprietate nr. 18508/1995.
    Paratul, legal citat, a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata, aratand ca el este unicul proprietar al terenului pe care se afla asa-zisa cale de acces, conform titlului de proprietate nr. 19040/2004, cale de acces care nu este un drum satesc, ci a fost construita de el si folosita si de reclamant la cererea autorului comun. Sustinerile reclamantului ca este proprietarul unui fond afundat si nu are acces la calea publica nu sunt adevarate, reclamantul avand o deschidere la drumul judetean de 23,5 m., putandu-si asigura fara probleme accesul la proprietatea sa.
    In dovedire, paratul a depus la dosar copie dupa titlul de proprietate nr. ___/004 si adeverinta nr. 2781/31.10.2011 emisa de Primaria comunei Dealu Morii.
    In cauza au fost administrate proba cu inscrisuri, proba cu expertiza topo-cadastru, proba testimoniala si cercetarea la fata locului.
    Avand in vedere cererea de chemare in judecata si faptul ca probele au fost administrate in principal in vederea stabilirii unei servituti, instanta a pus in discutia partilor la termenul din data de 02.08.2012 obiectul actiunii – servitute sau obligatie de a face, reclamantul precizand ca intelege sa se judece pentru „obligatie de a face”, constand in obligarea paratului sa deschida calea de acces pe care acesta a amenajat porti si a blocat-o.
    Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:
    Reclamantul si paratul sunt frati, proprietatile lor invecinandu-se, iar accesul reclamantului cu atelaje la anexele din spatele casei s-a facut pe o cale de acces, folosita de ambii frati pana in anul 2011, cand paratul nu i-a mai permis reclamantului sa o foloseasca. Aceasta situatie a rezultat atat din sustinerile partilor, cat si din declaratiile martorilor audiati ( Botezatu Camelia si Raduc Stefan), precum si din raportul de expertiza topo-cadastru efectuat in cauza, ce se coroboreaza cu cercetarea la fata locului.
    Insa, din raportul de expertiza topo-cadastru reiese ca respectiva cale de acces se afla pe terenul proprietatea exclusiva a paratului, conform T.P. nr. ___/22.03.2004 si a procesului verbal de punere in posesie nr. 122/2008, avand numerotarea topografica T81/57, P 48, el nefiind in indiviziune astfel cum a sustinut reclamantul. In aceste conditii, paratul este indreptatit sa-si exercite dreptul de a poseda, folosi si dispune de bunul sau in mod exclusiv, absolut si perpetuu, dar in limitele determinate de lege,  astfel cum prevede art. 555 C.civ.
    Asadar, legea poate sa limiteze caracterul exclusiv al proprietatii, art. 41 pct. 6 din Constitutie prevazand ca „dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, conform legii ori obiceiului, revin proprietarului”; o astfel de ingradire o constituie servitutea de trecere, care se poate constitui fie prin intelegerea partilor, fie printr-o hotarare judecatoreasca, fie printr-o folosinta continua pe timp de 10 ani, astfel cum prevede art. 619 C.civ.
    In cauza, reclamantul nu a depus un titlu pentru servitute (conventie sau testament) si nici o hotarare judecatoreasca de stabilire a unei asemenea servituti in favoarea sa. E adevarat ca din probele administrate a reiesit ca a folosit respectiva cale de acces vreme indelungata, insa dobandirea servitutii de trecere prin efectul uzucapiunii trebuie constata, la cererea proprietarului fondului dominant, tot de catre instanta, care trebuie sa verifice daca sunt indeplinite conditiile acesteia.
    Cata vreme reclamantul nu-i poate opune paratului niciuna din aceste situatii, nu-i poate solicita acestuia sa deschida portile de acces, paratul avand dreptul conferit de art.561 C.civ. de a-si ingradi proprietatea, titlul de proprietate emis in favoarea sa ca titular unic si nu ca mostenitor al lui B.Gh. cu privire la suprafata determinata de 1075 m.p. reprezentand act constitutiv al dreptului de proprietate.
    Unul din principiile procesului civil il constituie principiul disponibilitatii, care presupune ca partile sunt cele care stabilesc cadrul procesual, atat din punctul de vedere al obiectului, al persoanelor intre care se stabilesc raporturile juridice procesuale, cat si al fundamentului pretentiei ce este dedusa judecatii, instanta avand obligatia sa se pronunte doar cu privire la ceea ce s-a cerut. In aceste conditii, nefiind investita cu o actiune pentru stabilirea sau in constarea unei servituti, instanta nu se poate pronunta asupra caracterului de fond infundat al proprietatii reclamantului si asupra obligatiei corelative a paratului de a respecta o asemenea servitute, fiind chemata de a verifica doar daca inchiderea portilor reprezinta sau nu un abuz al paratului.
    Cata vreme aceste porti se afla pe proprietatea exclusiva a paratului, iar reclamantul nu-i poate opune in mod valabil respectarea unei servituti in favoarea sa, instanta apreciaza ca blocarea acestor porti nu este abuziva si pe cale de consecinta va respinge actiunea ca nefondata.
    Vazand si dispozitiile art. 274 C.proc.civ.,
      
     
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE


Respinge actiunea civila formulata de reclamantul B.I., domiciliat in comuna Dealu Morii, sat Hazu, judet Bacau in contradictoriu cu paratul B. M. prin procurator V. L., domiciliata in comuna Dealu Morii, sat Hazu, judet Bacau, ca nefondata.
Obliga reclamantul sa plateasca paratului suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 02.08.2012.

Presedinte,                                                                            Grefier,
judecator Damian Mia Cristina                                                Bradea Angelica
Red./tehnored. 4 ex.
D.M.C./B.A.
29/30 August 2012

??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare

Cadastru, Intabulare - Decizie nr. 251 din data de 29.03.2011
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012