Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Cadastru, Intabulare

(Decizie nr. 251 din data de 29.03.2011 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Cadastru. Intabulare | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca s-a inregistrat la Judecatoria Medias actiunea civila formulata de reclamanta L. A. si L. I. in contradictoriu cu paratii : Oficiu de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu, Orasul Copsa Mica prin Primar, Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice reprezentant de DGFP Sibiu si SC Gospodaria Comunala SA  Medias  prin care solicitau sa se constate ca reclamantii sunt titularii dreptului de proprietate asupra imobilului ce a facut obiectul contractului de vanzare cumparare nr.6591/3.12.1992 incheiat cu fosta A.G.C.L. Medias, actuala S.C. Gospodaria Comunala S.A. Medias, imobil situat administrativ in Copsa Mica, jud. Sibiu ; sa se dispuna intabularea dreptului de proprietate al reclamantilor asupra imobilului identificat mai sus, dupa efectuarea lucrarilor cadastrale necesare intabularii intregului bloc de locuinte situat pe terenul inscris in CF 100252 nr. top.1339/1/1/1/1/1/1/1/1/5 ; cu cheltuieli de judecata, astfel cum actiunea a fost modificata pe parcursul procesului .
In motivarea actiunii lor, reclamantii au invederat ca apartamentul in litigiu a fost cumparat in temeiul Decretului lege 61/1990, dar ca nu poate fi intabulat in cartea funciara decat cu acordul tuturor proprietarilor , iar acestia au manifestat dezinteres in acest sens .
In drept  au fost invocate prevederile art.111 C.proc.civ. si cele ale Legii 7/1996 .
Prin intampinarea formulata, paratul Orasul Copsa Mica a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesual pasive , motivat de faptul ca nu a fost parte in contractul de vanzare cumparare prin care reclamantii au dobandit dreptul de proprietate .
Prin intampinarea formulata , paratul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu a invocat, de asemenea , exceptia lipsei calitatii sale procesuale .
Paratii Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu si S.C. Gospodaria Comunala S.A. Medias au invocat , la randul lor , prin intampinarile formulate in cauza , exceptia lipsei calitatii lor procesual pasive .
Prin sentinta civila nr. 2536 din 3.12.2010 Judecatoria Medias a  admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu, a  respins actiunea civila formulata de reclamantii L. A. si L. I.  in contradictoriu cu paratul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu , ca fiind introdusa impotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala .
S-au respins exceptiile privind lipsa calitatii procesuale invocate de paratii Orasul Copsa Mica prin Primar , Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu  si S.C. Gospodaria Comunala S.A.
S-a admis actiunea civila formulata de reclamantii L. A. si L. I. in contradictoriu cu paratii Orasul Copsa Mica prin Primar , Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu , si S.C. Gospodaria Comunala S.A. Medias . S-a constatat ca reclamantii sunt titularii dreptului de proprietate asupra imobilului ce a facut obiectul contractului de vanzare cumparare nr.6591/3.12.1992 incheiat cu fosta A.G.C.L. Medias , actuala S.C. Gospodaria Comunala S.A. Medias , imobil situat administrativ in Copsa Mica , jud. Sibiu .
S-a dispus intabularea dreptului de proprietate al reclamantilor asupra imobilului identificat mai sus , dupa efectuarea lucrarilor cadastrale necesare intabularii intregului bloc de locuinte situat pe terenul inscris in CF 100252 nr. top.1339/1/1/1/1/1/1/1/1/5.
   Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut urmatoarele :
   Reclamantii , in calitate de cumparatori , au incheiat la data de 3.12.1992 contractul de vanzare cumparare nr.6591/3.12.1992, cu fosta A.G.C.L. Medias, actuala S.C. Gospodaria Comunala S.A. Medias , in calitate de administrator al fondului locativ al Statului Roman , la acea vreme, cu privire la apartamentul situat administrativ in Copsa Mica, jud. Sibiu, terenul ramanand in proprietatea statului .
Partile au stipulat in contract ca terenul, in cota indiviza aferenta apartamentului reclamantilor le revine acestora in folosinta.
In contract se mentioneaza ca pretul apartamentului a fost platit si ca reclamantii cumparatori au intrat in posesia acestuia.
Din momentul incheierii contractului de vanzare cumparare, reclamantii au dobandit dreptul de proprietate asupra acestuia , potrivit dispozitiilor art.1295 alin.1 C.civ.
Evidentierea in cartea funciara a transferului dreptului de proprietate asupra apartamentului in litigiu nu s-a putut realiza , intrucat este necesara o lucrare cadastrala de identificare a intregului bloc de locuinte in care este situat apartamentul reclamantilor , precum si a apartamentelor si a partilor comune indivize care compun acest bloc.
In acord cu prevederile art.20 alin.1 din Legea 7/1996, potrivit carora dreptul de proprietate asupra unui imobil se va inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-a constituit sau transmis in mod valabil, se retine ca reclamantii sunt indreptatiti la inscrierea dreptului lor de proprietate asupra apartamentului in cartea funciara, dar o asemenea inscriere va fi posibila doar dupa efectuarea lucrarilor cadastrale necesare intabularii intregului bloc de locuinte situat pe terenul inscris in CF 100252 nr. top.1339/1/1/1/1/1/1/1/1/5.
  In ceea ce priveste lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu, instanta apreciaza ca aceasta este intemeiata, intrucat acest parat nu este titularul vreunui drept sau nu este tinut de vreo obligatie decurgand din raportul juridic dedus judecatii .
  Ceilalti parati au calitate procesuala pasiva : Orasul Copsa Mica prin Primar , pentru ca in prezent este titularul dreptului de proprietate asupra terenului pe care este situat blocul de locuinte; Statul Roman, deoarece a detinut calitatea de proprietar al terenului aferent imobilului in litigiu la momentul vanzarii acestuia, iar S.C. Gospodaria Comunala S.A., Medias, are calitate procesuala dat fiind faptul ca a fost parte contractanta la vanzare .
 Impotriva sentintei a declarat recurs paratul Ministerul Finantelor Publice, prin Directia Generala a Finantelor Publice  a judetului Sibiu, solicitand modificarea in parte a acesteia in sensul respingerii actiunii ca neintemeiata si nelegala fata de Statul Roman  prin Ministerul Finantelor Publice care nu are calitate procesuala pasiva.
 In motivarea recursului se arata ca avand in vedere faptul ca s-a invocat lipsa calitatii procesuale pasive, reclamantii au formulat actiunea civila ce face obiectul prezentei impotriva Orasului Copsa Mica, a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu si a Statului Roman prin Ministerul Finantelor Publice, prin actiune se solicita sa se constate existenta dreptului de proprietate asupra imobilului evidentiat in contractul de vanzare cumparare nr. 7466/1993 incheiat intre reclamanti si AGCL Medias.
Pe cale de exceptie s-a invocat lipsa calitatii procesuale pasive si a Statului Roman prin Ministerul Finantelor Publice in prezenta cauza avand in vedere ca contractul de inchiriere s-a incheiat intre reclamanti si AGCL Medias, iar contractele ce se incheie intre parti produce efecte numai intre partile contractante nu si fata de terti sau de Statul Raman prin MFP, conform dispozitiilor art. 973 C.Civ. Mai mult chiar si actul normativ in baza caruia s-a incheiat contractul de vanzare cumpatare nr. 7466/1993, nu stabileste nici un fel de obligatii Statului Roman prin Ministerul Finantelor Publice.
| Potrivit art.25 din Decretul nr. 31/1954 coroborat cu  art.3 alin. l pct.81 din H.G. nr.
34/2009 - "privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice" STATUL este reprezentat de Ministerul Finantelor, astfel art.25 din Dl nr.31/1954, prevede: "Statul este persoana juridica in raporturile in care participa nemijlocit, in nume propriu, ca subiect de drepturi si obligatii. El participa in astfel de raporturi prin Ministerul Finantelor, afara de cazurile in care legea stabileste anume alte organe in acest scop".
Este de principiu faptul ca una dintre conditiile pentru ca o persoana sa fie parte in proces este calitatea procesuala care contribuie la desemnarea titularului dreptului de a actiona si in acelasi timp a persoanei impotriva careia se poate exercita actiunea. Prin urmare calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana paratului si persoana care este titular al dreptului in raportul juridic dedus judecatii. Plecand de aici, si avand in vedere faptul ca Statul Roman nu este parte in contractul de vanzare cumparare nr. 7466/1993, ce face obiectul prezentei cauze, ca contractul s-a incheiat intre reclamanti si AGCL Medias, fara a avea mandat sau delegatie din partea Statului Roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, instanta trebuie sa retina ca Statul Roman nu are calitate procesuala pasiva.
In drept recursul a fost intemeiat pe dispozitiile art.25 din Decretul nr. 31/1954; art.3 alin.1 pct.81 din HG nr. 34 /2009 ; art.242 alin.2 C. p. c. ,art.973 C. civ.
Verificand sentinta  atacata, se constata ca recursul este nefondat.
Astfel blocul de locuinte in care se afla  apartamentul reclamantilor a fost construit pe  terenul inscris in CF 100252 nr. top. 1339/1/1/1/1/1/1/1/1/5  si nu este intabulat in cartea funciara.
Potrivit extrasului de carte funciara (fila 11 dosar fond) proprietarul terenului identificat mai sus este Statul Roman.
Cum intabularea dreptului de proprietate al reclamantilor asupra apartamentului trebuie precedata de intocmirea documentatiei cadastrale si intabularea intregului bloc de locuinte asa cum prevede art.58 ind. l alin(1) din Legea nr. 7/1996, se impunea chemarea in judecata a proprietarului terenului pe care a fost construit blocul, in speta Statul Roman, chiar daca nu a fost parte in contractul de vanzare cumparare.
Asa fiind inseamna ca Statul Roman are calitate procesuala pasiva in cauza si el este reprezentat, in conformitate cu dispozitiile art.25 din Decretul nr. 31/1954 si art.3 alin(1) pct.81 din HG nr. 34/2005 de Ministerul Finantelor Publice.
Pentru considerentele mai sus prezentate, in temeiul art. 312 Cod procedura civila, recursul a fost respins iar sentinta atacata a fost mentinuta.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017