InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Fond funciar

(Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.1344/829/2011

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU

SENTINTA CIVILA NR.333
                     SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE:04.04.2012
Complet format din:
PRESEDINTE
     
     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ”fond funciar ” formulata de reclamantul V.D., in contradictoriu cu paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ___ si Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamanta D.C., lipsit fiind reclamantul V.D. si paratele comisii.
     Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, prin care s-au evidentiat partile, obiectul litigiului, mentiuni privitoare la stadiul procesual si indeplinirea procedurii de citare, dupa care:
     S-a procedat la identificarea reclamantei D.C., posesoare a C.I seria G.L nr.___, CNP-___, domiciliata in mun. __, str. ___ nr.6, bl.N2, ap.13, judetul ___, fara forme legale in comuna ___, judetul Bacau
     Prezenta in instanta reclamanta D.C. arata ca s-a incheiat un contract de partaj voluntar intre aceasta si reclamantul V. D. prin care arata ca nu are nici un fel de pretentii. 
La interpelarea instantei reclamanta arata ca nu mai are cereri de formulat in cauza.
     Nemaifiind alte cererii de formulat  in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
     Reclamanta, avand cuvantul pe fond solicita modificarea titlului de proprietate.
     S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.


I N S T A N T A
-deliberand-

            Prin cererea inregistrata la data de 15.11.2011 sub nr 1344 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului ,reclamantul   V.D.a chemat in judecata  Comisia locala de fond funciar a com   ___ si Comisia Judeteana Bacau solicitand  instantei  sa dispuna obligarea acestora la modificarea TP __ eliberat la data de 1.02.1995 de Comisia Locala de fond funciar a com Stanisesti.
     Cauza este legal scutita de taxa de timbru.
      In cauza a fost administrata proba cu acte.
      Au fost atasate la dosarul cauzei (filele 5-6 )  certificatul de mostenitor  nr __ /3.08.2011 si o copie a titlului de proprietate.
      Instanta a solicitat si au fost depuse relatii de la Comisia Locala de fond funciar a comunei  Stanisesti .
      Parata Comisia locala de fond funciar a com Stanisesti a atasat la fila 19 din dosar adresa cu nr 2207 din data de 28.12.2011 prin care a declarat ca este de accord cu rectificarea titlului de proprietate in sensul corectarii tarlalei si parcelei in care este situata suprafata de teren  de 0,28 ha.
           Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:
           La data de 1.02.1995 a fost eliberat pe numele defunctei V. E. suprafata de teren de 2,68 ha .
            In urma decesului acesteia au ramas ca mostenitori asa cum rezulta din continutul certificatului de mostenitor nr ___/3.08.2011 atasat la fila 6 din dosar numitii V.D, si D.C. in calitate de descendenti.
            In urma Contractului de partaj voluntar atasat la fila 27-28 din dosar  rezulta ca suprafata de teren din care face parte tarlaua si parcela a carei modificare se cere a fost atribuita reclamantului.
             In mod eronat pentru suprafata de teren de 0,28 ha a fost trecuta Tarlaua 84 in loc de 54 ,Parcela 2489/21.
             Pentru aceste motive, vazand si disp art 54 din Legea fondului funciar instanta urmeaza sa admita cererea reclamantului sis a dispuna rectificarea titlului de proprietate ___eliberat la data de 1.02.1995 in sensul aratat mai sus.            
            

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMALE LEGII
HOTARASTE:
     
     Admite cererea formulata de reclamantii V.D., domiciliat in comuna ___, judetul Bacau si D.C., domiciliata in mun. ____, str. Aviator Mircea Zorileanu nr.6, bl.N2, ap.13, judetul ___, fara forme legale in comuna ___, judetul Bacau, in contradictoriu cu paratele Comisia Locala de aplicare a Legii 18/1991 ___ si Comisia Judeteana de aplicare a Legii 18/1991 __-.
     Dispune modificarea titlului de proprietate ___ eliberat la data de 01.02.1995 pe numele defunctei V. E. in sensul situarii suprafetei de 2800 mp teren arabil in Tarlaua 54, Parcela 2489/21.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica astazi 04.04.2012.

      PRESEDINTE,                                                     GREFIER,

Red. S.D.M./tehnoredact. BD;
Ex.6; 26.04.2012

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012