InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Atribuirea unui teren revolutionarilor

(Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca prin sentinta civila nr. 5733/2009 a Judecatoriei Sibiu s-a respins cererea de chemare in judecata  formulata de reclamantul O. G. impotriva paratului Orasul Cisnadie - prin Primar. S-a respins cererea de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata.
Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a retinut ca , din inscrisurile depuse la dosar, rezulta ca pana la acest moment nu s-a finalizat procesul de reconstituire a dreptului de proprietate in baza legilor fondului funciar si ca paratul are nevoie de suprafete de teren si pentru a solutiona cererile de restituire formulate in baza legii 18/1991 si legi 10/2001. In consecinta, instanta retine ca nu se poate proceda la constituirea dreptului de proprietate in favoarea reclamantului  in virtutea art. 5 lit. g din Legea nr. 341/2004 decat dupa finalizarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate in baza legilor fondului funciar si numai in masura in care la finalizarea acestuia vor mai exista suprafete de teren disponibile care sa poata fi atribuite acestuia.
Astfel, in acest moment dreptul reclamantului  prevazut de art. 5 lit. g din Legea nr. 341/2004 nu poate fi valorificat.
Cu privire la cea de a doua solicitare a reclamantului de a i se  permite  sa cumpere sau sa inchirieze cu prioritate un spatiu comercial conform prevederilor art.5 lit.c din Legea nr. 341/2004, instanta  retine ca , chiar daca reclamantul a sustinut ca paratul ar avea spatii comerciale pe care le-a scos la licitatie, acesta nu a facut dovada celor sustinute, desi cf art 1169 C. civ lui ii revenea sarcina acestei probe.  In consecinta, cum din actele dosarului nu rezulta  ca paratul Orasul Cisnadie  are la dispozitie spatii comerciale pe care le scoate la licitatie si ca ar  exista  posibilitati de valorificare a drepturilor prevazute de art. 5 lit. c din Legea nr. 341/2004, instanta a respins si aceasta solicitare a reclamantului.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul O. G., care a solicitat modificarea in tot a hotararii in sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulata, cu motivarea ca nu comisia locala de fond funciar este tinuta sa aplice prevederile legii 341/2004, ci paratul, ca autoritatile administratiei publice locale trebuie sa procedeze la trecerea unor suprafete de teren din domeniul public in cel privat, tocmai pentru a face posibila aplicarea legii, si nu sa aiba o atitudine pasiva, asa cum s-a dovedit ca are paratul. In ce priveste petitul secundar, paratul nu a sustinut inexistenta la dispozitia sa a unui spatiu comercial care s-ar preta solutionarii favorabile a cererii.
Apelul este neintemeiat pentru considerentele ce urmeaza.
          Potrivit art. 5 lit. g din Legea 3421/2004,   persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum si la art. 4 alin. (1) beneficiaza de “atribuirea, in limita posibilitatilor, in proprietate si cu clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobandirii, a 10.000 mp de teren in extravilan si 500 mp de teren in intravilan - acesta din urma pentru destinatia de locuinta, daca nu a avut sau nu are in proprietate un alt spatiu locative”. Atribuirea de teren se face doar in limita posibilitatilor, respectiv a existentei unor terenuri disponibile aflate la nivelul unitatii administrativ teritoriale  care sa nu fie destinate altor obiective. Trebuie precizat ca reclamantul a primit deja o suprafata de 1000 mp teren la Cisnadioara, solicitand diferenta de 9.000 mp.
           Nu s-a facut dovada ca Orasul Cisnadie este proprietar al unor terenuri din extravilan, si cu atat mai mult, nu s-a facut dovada ca exista astfel de terenuri libere, care sa nu faca obiectul Legii 18/1991, astfel incat sa poata fi atribuite revolutionarilor. Dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciara, ori in cauza nu s-a facut o astfel de dovada. Mai mult, autoritatile administratiei publice locale, respectiv Primaria Orasului Cisnadie a facut dovada ca a intreprins demersuri pentru a obtine terenuri in scopul atribuirii catre persoanele prev. de legea 341/2004, insa pana la aceasta data nu s-a efectuat nici un transfer de teren in scopul atribuirii catre persoanele prevazute de legea 341/2004. In aceste conditii, retinem in primul rand ca nu s-a dovedit ca Orasul Cisnadie este proprietar al unor terenuri in extravilan, iar apoi, chiar daca ar fi avut astfel de terenuri in proprietate,  nu s-a dovedit ca ar fi disponibile, astfel incat nu exista la acest moment posibilitatea atribuirii catre reclamant a unor suprafete de  9.000 mp in extravilan.
           De asemenea, nu s-a facut nici o dovada ca Orasul Cisnadie ar avea in proprietate spatii comerciale, de pana la 100 mp, in fondul de stat, care sa poata fi cumparate sau inchiriate ori concesionate, fara licitatie, de catre beneficiarii drepturilor prev. de art. 5 lit.c din legea 341/2004. In acest context retinem ca potrivit art. 3 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii. Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin comunei, orasului, municipiului sau judetului, dupa caz. Potrivit art. 36 din lege, una din atributiile consiliului local, ca autoritate publica locala, este aceea de administrare a domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale, sens in care  aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale,  hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii si hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii. Din economia acestor prevederi legale rezulta ca autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa gestioneze toate treburile publice in favoarea comunitatii si nu al unui grup restrans de persoane, ceea ce inseamna ca, in limita posibilitatilor, dupa rezolvarea tuturor cererilor de restituire in natura formulate in temeiul legilor speciale de reparatie (18/19991 si 10/2001), se va putea trece la improprietarirea persoanelor prev. de legea 341/2004 cu terenuri si spatii comerciale.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017