InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Hotarare care sa tina loc de act autentic

(Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Contracte | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.1012/829/2011

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU

SENTINTA CIVILA NR. 622

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 05.07.2012
COMPLET FORMAT DIN:
PRESEDINTE : STOICA DANIELA MARILENA
Cu participare:
GREFIER :OPRISAN DANIELA


     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ”hotarare care sa tina loc de act autentic” formulata de reclamantul N. G.l, in contradictoriu cu paratii T.G. si R.C..
     Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din data de 27.06.2012, fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea data care face parte integranta din prezenta sentinta, data la care instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 05.07.2012, cand a pronuntat urmatoarea hotarare.


INSTANTA
-deliberand-

        
               Prin cererea inregistrata sub nr 1012 pe rolul Judecatoriei Podu-Turcului,  la data de 29.08.2011 reclamantul N. G. a  chemat in judecata in calitate de paratii pe numitii  T.G. si R.C., solicitand instantei pentru ca prin hotarare judecatoreasca sa dispuna perfectarea conventiei de vanzare-cumparare pentru suprafata de 2 ha  teren arabil situat pe raza com Stanisesti,punctul Ciunganu , jud Bacau.
        In motivarea cererii se arata in esenta, ca  la data de 9.02. 2010, intre reclamant si defunctul T. P.  a intervenit o intelegere materializata printr-un inscris sub semnatura privata prin care acesta din urma vindea reclamantului suprafata de 2 ha teren arabil  pe raza com S., punctul Cionganu la un  pret de 2.000 lei .
        Ulterior, vanzatorul a decedat si succesorii sai  nu au mai depus diligente pentru intocmirea actului de vanzare cumparare in forma  autentica.
        In sustinerea actiunii, reclamantul a depus urmatoarele inscrisuri:copia inscrisului sub semnatura privata si a solicitat probele cu martori , si expertiza topocadastrala.
        In drept s-au invocat dispozitiile art.1073, 1075 Cod civil.
        Legal citat paratii au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea cererii.
         In cauza a fost administrata proba cu martori si expertiza topocadastrala atasata la filele 98-101  din dosar.
        Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
        La data de 9.02.2010, intre reclamant in calitate de cumparator si defunctul T.P. in calitate de vanzator a fost incheiat actul de vanzare cumparare(inscris sub semnatura privata) avand ca obiect teren arabil in  suprafata de 2 ha situat in com Stanisesti,punctul Ciunganu , jud Bacau contra sumei de 4000 lei  platita in doua rate(una la data incheierii vanzarii si a doua la data de 23.07.2010 .
        Ulterior incheierii acestui act succcesorii defunctului T.P. nu au mai depus diligente in vederea incheierii  unui inscris autentic.
        Instanta a dispus introducerea in cauza in calitate de parati a numitilor T.G, si R. C. in calitate de mostenitori ai defunctului T. P. , decedat anterior incheierii inscrisului sub semnatura privata.
        Prin expertiza topocadastrala a fost identificat terenul ce a facut obiectul contractului de vanzare – cumparare ca fiind in suprafata de 2 ha, situat in extravilanul com Stanisesti, jud Bacau , punctul Ciunganu, Tarlaua 52, P 2329,2327/32.
        Terenul a fost evaluat la pretul de 7.400 lei.
                Instanta a dispus prin incheiere achitarea de catre reclamant a taxei de timbru in valoare de 350  lei, la valoarea terenului specificata in  raportul de expertiza ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
        Audiati fiind in cauza martorii Bostan Virgil si Radu Ion (filele 109-110 din dosar), au aratat instantei ca intre reclamant si defunctul T.P. a fost incheiat in anul 2010  un contract de vanzare – cumparare avand ca obiect suprafata de 2 ha teren extravilan arabil in schimbul careia defunctul u primit pretul de 2000  lei.
          Vazind dispozitiile art 46 din Leg 18/1991 potrivit carora actele de vanzare cumparare ce au ca obiect terenuri nu sunt valabile in lipsa incheierii lor prin act autentic, precum si dispozitiile art 1075- 1077 Cod Civil instanta urmeaza sa admita cererea reclamantului si sa constate ca fiind perfectat actul de vanzare – cumparare avand ca obiect suprafata de teren arabil de 2 ha situat in  extravilanul com Stanisesti, jud Bacau, Tarlaua 52, Parcela 2329, 2327/32  act de vanzare –cumparare incheiat intre cumparator in calitate de  reclamant si defunctul T.P..
           Dispune plata catre expertul Damian Valentin a sumei de 700 lei,  reprezentand onorariu definitiv expertiza topocadastrala achitat cu chitanta nr.4666756 /1/23.05.2012 (fl.92 ds.).
            
 
PEMTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Admite actiunea avand ca obiect perfectare vanzare cumparare, formulata de reclamantul N.G., domiciliat in comuna ___ jud. Bacau, in contradictoriu cu paratii T.Gh. domiciliat in municipiul ____, calea Galati, nr. 337, bl.16, sc.2, ap.25, jud. Braila si R.,C.- domiciliata in mun. __, str. Garofitei nr. 3, sc. C, ap.6, jud. Bacau.
Dispune perfectarea conventiei incheiata la data de 09.02.2010 intre reclamant in calitate de cumparator si parat in calitate de vanzator, privind suprafata de 2 ha teren agricol situat in extravilanul comunei _____, T52, P 2327/32 avand ca vecini: la nord- Filip Cezar, la est- Rest. Primarie, la sud – Filip Ion si la vest DE 2232.
Constata perfecta conventia de vanzare – cumparare incheiata la data de 09.02.2010 intre reclamant in calitate de cumparator si parat in calitate de vanzator, privind suprafata de teren mai sus amintita.
Dispune plata catre expertul Damian Valentin a sumei de 700 lei, reprezentand onorariu definitiv pentru expertiza topografica achitat cu chitanta nr. 4666756/1/23.05.2011(fl.92 ds).
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Definitiva.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 05.07.2012.

PRESEDINTE,                                                      GREFIER,
     STOICA DANIELA MARILENA                                OPRISAN DANIELA


Red./tehnored.  Ex. 5
S.D.M./O.D.
25.07.2012
??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012