InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Succesiune

(Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Succesiuni, mosteniri | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
Dosar nr. 1454/829/2011
                                    SENTINTA CIVILA NR. 711
                               Sedinta publica de la 19.09.2012
                                       Completul compus din:
PRESEDINTE:  Maftei Smaranda Claudia
 Grefier Bradea Angelica


     Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantele C.N.R., P.Gh. si pe paratii P.N.,  I. C.C., avand ca obiect succesiune.
     Dezbaterile au avut loc la termenul din 13.09.2012 fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare.
INSTANTA

Asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 1454/829/2011, reclamantele C. N..R. si P.G. au chemat in judecata paratii P. N. si I. C. C. pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna iesirea din indiviziune a partilor in ceea ce priveste bunurile ramase dupa defunctul P. D..
In motivarea cererii, reclamantele au aratat ca la data de 25.04.2011 a decedat P.D., mostenitori cu vocatie succesorala ramanand P.G., in calitate de sotie supravietuitoare, C. N. R., P.N. si I.C. C. in calitate de descendenti (paratii fiind copiii defunctului dintr-o casatorie anterioara). Au mai aratat ca masa succesorala se compune din terenurile in suprafata de 700 mp, 900 mp si, respectiv, 13.000 mp din T.P. nr. 500334/2007, din terenul de 21.600 mp atribuit defunctului prin contractul de partaj nr. 977/2008 si din carnetul de rentier agricol, urmand ca succesorul caruia i se va atribui acest carnet sa ridice renta viagera aferenta anilor 2010 si 2011.
In drept au invocat prevederile art. 1143 si urm. Cod civil.
Cererea a fost legal timbrata cu 299 lei taxa de timbru si 0,30 lei timbru judiciar.
Paratii, legal citati, au formulat intampinare, prin care au aratat ca sunt de acord cu sistarea starii de indiviziune. Concomitent, paratii au formulat cerere reconventionala prin care au solicitat calificarea actului de vanzare – cumparare din 08.03.2005 prin care P.D. si P.Gh. au vandut cu rezerva uzufructului viager catre C. N.R. si C.C. imobilul intabulat in CF nr. 138/N ca fiind o donatie, au solicitat reductiunea liberalitatilor excesive, precum si rezolutiunea partiala a contractului, cu obligarea reclamantelor – parate la raportarea in natura a excedentului reductibil, cu intabularea partii din imobil ce va fi predata in natura.
Prin incheierea din data de 16.02.2012, instanta a disjuns cererea reconventionala de cererea principala, formandu-se pentru cererea reconventionala dosarul nr. 276/829/2012 (in care s-a dispus suspendarea judecarii cauzei in temeiul art. 155 ind. 1 Cod procedura civila).
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si expertiza topo-cadastru.
Analizand cererea prin prisma probatoriilor administrate, instanta retine urmatoarele:
     La data de 25.04.2011 a decedat P.D., cu ultimul domiciliu in comuna ___, judetul Bacau, conform certificatului de deces aflat la fila 13 dosar. Din incheierea nr. ___/06.02.2012 eliberata de BNP Cliveti Catalina rezulta ca in registrele de evidenta a procedurilor succesorale nu s-au gasit inregistrari cu privire la acest defunct.
Avand in vedere actele de stare civila aflate la dosar in copie, instanta constata ca au calitatea de mostenitori ai defunctului P.D.: reclamanta P.G., in calitate de sotie supravietuitoare, careia ii revine o cota-parte de ?, reclamanta C. N.R. si paratii P.N.si I. C. C., in calitate de descendenti de gradul I, fiecaruia revenindu-i o cota-parte de ?.
Autorului P.D. i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unor terenuri in suprafata totala de 41.100 mp prin titlul de proprietate nr. ___/2007, dintre aceste terenuri reclamantele solicitand a fi retinute la masa de partaj doar urmatoarele:
* Teren arabil extravilan in suprafata de 700 mp amplasat in T 56 P 1201/63 din comuna ___, judetul Bacau;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 900 mp amplasat in T 56 P 1225/25 din comuna ___, judetul Bacau;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 13.000 mp amplasat in T 49 P 1069/42 din comuna ___, judetul Bacau.
     De asemenea, prin contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. ___/2008 la BNP Apetrii Gabriela, autorului P.D. i-a fost atribuit terenul arabil extravilan in suprafata de 21.600 mp amplasat in T 56 P 1206/2 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994.
     Toate terenurile anterior descrise au fost identificate si evaluate prin raportul de expertiza intocmit in cauza de catre expertul Apetroaei Gheorghita, valoarea totala a terenurilor fiind de 9412 lei, fiecarei parti revenindu-i prin urmare 2353 lei.
     Reclamantele au mai solicitat a se retine la masa succesorala carnetul de rentier agricol, insa instanta a calificat aceasta cerere (tinand cont de precizarile de la fila 31 dosar si de adresa emisa de A.P.I.A. Bacau de la fila 33) in sensul ca se solicita a se constata ca dupa defunct a ramas si dreptul de creanta in valoare de 1994,99 lei si 156,14 euro reprezentand renta viagera agricola pentru anii 2010 – 2011 datorata defunctului de A.P.I.A. Bacau.
     Potrivit art. 91 din Legea nr. 71/2011, mostenirile deschise inainte de intrarea in vigoare a Codului civil sunt supuse legii in vigoare la data deschiderii mostenirii. Intrucat P.D. a decedat la 25.04.2011, anterior intrarii in vigoare a Noului Cod civil, instanta va aplica prevederile Codului civil aflate in vigoare la data deschiderii succesiunii.
     Astfel, art. 728 Cod civil arata ca nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune. In temeiul acestui text de lege, instanta urmeaza a admite cererea, dispunand iesirea partilor din starea de indiviziune. In consecinta, instanta va proceda la atribuirea in natura catre parti a bunurilor ce formeaza masa succesorala, la formarea si atribuirea loturilor tinand cont de prevederile art. 673 ind. 9 Cod procedura civila. Va avea in vedere aspectul ca reclamantele au imbratisat varianta de lotizare propusa de expertul topo, pe cand paratii nu si-au exprimat vreo optiune in acest sens.
     Pentru egalizarea valorica a loturilor, instanta va stabili sulte in bani, conform prevederilor art. 673 ind. 5 alin. 2 Cod procedura civila.
     In ceea ce priveste dreptul de creanta, instanta retine ca potrivit art. 741 Cod civil „la formarea si compunerea partilor trebuie sa se dea in fiecare parte, pe cat se poate, aceeasi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creante de aceeasi natura si valoare”, asa incat va lua act de dividerea dreptului de creanta in 4 parti egale.
     In temeiul art. 274 si art. 277 Cod procedura civila, instanta va obliga partile sa suporte cheltuielile de judecata proportional cu cota-parte ce le revine din mostenire (si anume cate ? fiecare parte). Cheltuielile de judecata ce totalizeaza 2599,30 lei au fost avansate de reclamante dupa cum urmeaza: 299 lei taxa de timbru, 0,30 lei timbru judiciar, 1200 lei onorariu expert topo si 550 lei onorariu avocat reclamanta Ca.N.R., 550 lei onorariu avocat reclamanta P. Gh..
     Va compensa creantele reciproce ale partilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

     Admite cererea formulata de reclamantele C.N. R. si P. Gh., domiciliat in sat ________, judetul Bacau in contradictoriu cu paratii P.N. si I. C. C., domiciliati in ___ judetul Dolj.
Constata ca la data de 25.04.2011 a decedat P.D., cu ultimul domiciliu in comuna ___, judetul Bacau.
Constata ca au calitatea de mostenitori ai defunctului P.D.: reclamanta P. G., in calitate de sotie supravietuitoare, careia ii revine o cota-parte de ?, reclamanta C.N. R. si paratii P. N. si I. C. C. in calitate de descendenti de gradul I, fiecaruia revenindu-i o cota-parte de ?.
Constata ca masa succesorala dupa defunctul P. D. se compune din urmatoarele bunuri:
* Teren arabil extravilan in suprafata de 700 mp amplasat in T 56 P 1201/63 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/2007;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 900 mp amplasat in T 56 P 1225/25 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/2007;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 13.000 mp amplasat in T 49 P 1069/42 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/2007;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 21.600 mp amplasat in T 56 P 1206/2 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 si in contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. ___/2008 la BNP Apetrii Gabriela;
* Dreptul de creanta in valoare de 1994,99 lei si 156,14 euro reprezentand renta viagera agricola pentru anii 2010 – 2011 datorata defunctului de A.P.I.A. Bacau.
     Dispune iesirea partilor din starea de indiviziune.
     Atribuie reclamantei P.G. lotul nr. 1 compus din:
* Teren arabil extravilan in suprafata de 10.800 mp amplasat in T 56 P 1206/2 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 si in contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. ___/2008 la BNP Apetrii Gabriela, invecinat cu Manolache Elisabeta la nord, cu DE 1200/1 la est, cu Cazan Nicoleta Raluca la sud si cu DE 1200 la vest, identificat in schita anexa nr. 1 la raportul de expertiza intocmit de expertul Apetroaei Gheorghita in perimetrul 1-2-5-6-1, in valoare de 2808 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 450 mp amplasat in T 56 P 1225/25 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/2007, invecinat cu Strauneanu Jan la nord, cu Cazan Nicoleta Raluca la est, cu Stratulat Silvia la sud si cu paraul Gilesti la vest, identificat in schita anexa nr. 3 la raportul de expertiza intocmit de expertul Apetroaei Gheorghita in perimetrul 3-4-5-6-3, in valoare de 117 lei;
* Dreptul de creanta in valoare de 498,75 lei si 39,03 euro reprezentand renta viagera agricola pentru anii 2010 – 2011 datorata defunctului de A.P.I.A. Bacau.
     Atribuie reclamantei C. N.R. lotul nr. 2 compus din:
* Teren arabil extravilan in suprafata de 10.800 mp amplasat in T 56 P 1206/2 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/1994 si in contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. ___8 la BNP Apetrii Gabriela, invecinat cu Popa Gheorghita la nord, cu DE 1200/1 la est, cu Paiu Mircea la sud si cu DE 1200 la vest, identificat in schita anexa nr. 1 la raportul de expertiza intocmit de expertul Apetroaei Gheorghita in perimetrul 2-3-4-5-2, in valoare de 2808 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 450 mp amplasat in T 56 P 1225/25 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___/2007, invecinat cu Strauneanu Jan la nord, cu parau la est, cu Stratulat Silvia la sud si cu Popa Gheorghita la vest, identificat in schita anexa nr. 3 la raportul de expertiza intocmit de expertul Apetroaei Gheorghita in perimetrul 1-2-3-6-1, in valoare de 117 lei;
* Dreptul de creanta in valoare de 498,75 lei si 39,03 euro reprezentand renta viagera agricola pentru anii 2010 – 2011 datorata defunctului de A.P.I.A. Bacau.
     Atribuie paratului P.N. lotul nr. 3 compus din:
* Teren arabil extravilan in suprafata de 6500 mp amplasat in T 49 P 1069/42 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ___, invecinat cu Popa Gheorghe la nord, cu Dorin Mitrita la est, cu Popa Lionora si Ionescu Cristiana Carmen la sud si cu DE 843 si Ionescu Cristiana Carmen la vest, identificat in schita anexa nr. 2 la raportul de expertiza intocmit de expertul Apetroaei Gheorghita in perimetrul 1-2-3-11-5-6-1, in valoare de 1690 lei;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 350 mp amplasat in T 56 P 1201/63 din comuna ____, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ____2007, invecinat cu Bucimar Tanase la nord, cu paraul Gilesti la est, cu Ionescu Cristiana Carmen la sud si cu Bucimar Tanase la vest, identificat in schita anexa nr. 4 la raportul de expertiza intocmit de expertul Apetroaei Gheorghita in perimetrul 1-2-6-7-1, in valoare de 91 lei;
* Dreptul de creanta in valoare de 498,75 lei si 39,03 euro reprezentand renta viagera agricola pentru anii 2010 – 2011 datorata defunctului de A.P.I.A. Bacau.
     Atribuie paratei I. C. C. lotul nr. 4 compus din:
* Teren arabil extravilan in suprafata de 6500 mp amplasat in T 49 P 1069/42 din comuna ____, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ____/2007, in valoare de 1690 lei, compus din doua trupuri de teren:
a) un trup in suprafata de 3738 mp teren invecinat cu Popa Nicolae la nord si la est, cu Popa Lionora la sud si cu DE 843 la vest, identificat in schita anexa nr. 2 la raportul de expertiza intocmit de expertul Apetroaei Gheorghita in perimetrul 3-4-5-11-3;
b) un trup in suprafata de 2762 mp teren invecinat cu Popa Gheorghe la nord, cu DE 843 la est, cu Popa Lionora la sud si cu paraul Gilesti la vest, identificat in schita anexa nr. 2 la raportul de expertiza intocmit de expertul Apetroaei Gheorghita in perimetrul 7-8-9-10-7;
* Teren arabil extravilan in suprafata de 350 mp amplasat in T 56 P 1201/63 din comuna ___, judetul Bacau, inscris in titlul de proprietate nr. ____/2007, invecinat cu Popa Nicolae la nord, cu paraul Gilesti la est, cu Paiu Constantin la sud si cu Bucimar Tanase la vest, identificat in schita anexa nr. 4 la raportul de expertiza intocmit de expertul Apetroaei Gheorghita in perimetrul 2-3-4-5-6-2, in valoare de 91 lei;
* Dreptul de creanta in valoare de 498,75 lei si 39,03 euro reprezentand renta viagera agricola pentru anii 2010 – 2011 datorata defunctului de A.P.I.A. Bacau.
     Obliga reclamanta P.G. sa plateasca paratului P.N. suma de 572 lei cu titlu de sulta.
     Obliga reclamanta C.N. R. sa plateasca paratei I. C. C. suma de 572 lei cu titlu de sulta.
     Obliga reclamanta P.Gh.a sa plateasca reclamantei C. N. R. suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
     Obliga paratul P.N. sa plateasca reclamantei C. N. R. suma de 650 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
      Obliga parata I. C. C. sa plateasca reclamantei C. N. R. suma de 650 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
     Compenseaza creantele reciproce dintre reclamanta C. N. R. si parata I.C.C. pana la concurenta sumei de 572 lei si, in consecinta, obliga parata I. C. C. sa plateasca reclamantei C.N. R. doar suma de 78 lei reprezentand diferenta cheltuieli de judecata.
     Definitiva.
     Cu drept de a formula recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi, 19.09.2012.
     Presedinte,                                                                       Grefier,
judecator Maftei Smaranda Claudia                                      Bradea Angelica
     
     
     
     

red./tehnored. 6 ex.
M.S.C./B.A.
02/03.10.2012

??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Succesiuni, mosteniri

Antecontract de vanzare cumparare. Cumparator - beneficiar decedat. Solicitarea mostenitorilor de a incheia contract in forma autentica. - Decizie nr. 222 din data de 03.04.2014
Acceptarea tacita a succesiunii in cadrul termenului de optiune succesorala de 6 luni - Decizie nr. 216 din data de 01.03.2012
Actiune succesorala. Compunerea masei succesorale. - Decizie nr. 263 din data de 02.05.2011
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 179 din data de 10.05.2010
Succesiune. Jonctiunea posesiilor. - Decizie nr. 829 din data de 17.12.2009
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 66 din data de 01.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011