InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Partaj bunuri comune

(Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU

Dosar nr.311/829/2012  
SENTINTA CIVILA NR.662/2012

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 05.09.2012
Complet format din:
PRESEDINTE : STOICA MARILENA DANIELA
Cu participare:
GREFIER : BUTUCAN DANIELA

     
     Pe rol fiind solutionarea cauzei civile avand ca obiect ”partaj bunuri comune” formulata de reclamanta B.N. in contradictoriu cu paratul P.I..
     La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta avocat Tampu Aur Elena, aparatorul reclamantei, lipsa fiind reclamanta B.N. si paratul P.I..
     Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
La interpelarea instantei avocat Tampu Aur Elena, aparatorul reclamantei arata ca nu are de formulat obiectiuni la raportul de expertiza si nici cererii de formulat in cauza.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
     Avocat Tampu Aur Elena, aparatorul reclamantei, avand cuvantul pe fond solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, sa se dispuna partajarea bunurilor comune, sa se atribuie in lotul reclamantei casa si terenul urmand sa plateasca sulta paratului, cu obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata, conform chitantei depusa la fila 59 dosar.
S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare.


I N S T A N T A
-deliberand-


Prin  cererea inregistrata sub nr  311 la data de  1.03.2012 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului, reclamanta B. N. a chemat in judecata paratul   P. I. solicitand instantei sa dispuna partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei.
         In motivarea cererii reclamanta a aratat ca la data de 18.05.2005 prin sentinta civila nr 3376 pronuntata de Judecatoria  Sectorului VI  Bucuresti a fost desfacuta casatoria partilor si ca in timpul casatoriei a dobandit prin contributie comuna  o casa de locuit si suprafata de 1720 mp ambele situate in sat ___.         
         Actiunea de partaj a fost legal timbrata cu suma de 19 lei si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei.
         Legal citat paratul  nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.
         Au fost administrate in cauza proba cu acte, interogatoriu ,martori si expertiza in  specialitatea constructii si topocadastrala.
         Instanta a incuviintat si administrat pentru reclamant proba cu inscrisuri, ,expertiza,topocadastrala   si in constructii .
     Analizand materialul probatoriu administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
     Reclamanta  B.N. si paratul P.I.  au incheiat casatoria la data de 23.07.1997, aceasta casatorie fiind desfacuta irevocabil prin sentinta civila nr. 3376/18.05.2005 a Judecatoriei Sector VI Bucuresti, filele 4-5 din dosar.
        In timpul casatoriei sotii au dobandit cu contributii egale o casa si un teren in suprafata de 1720 mp teren  ha ambele  situate in sat ___, conform Sentintei civile 248 pronuntata la data de 7.05.2003.
          In cadrul expertizelor in constructii si topocadastrala atasate la filele 24-37 din dosar au fost identificate imobilele
      In consecinta, avand in vedere cele aratate, dispozitiile art. 36 Codul Familiei, instanta va admite cererea principala, va dispune incetarea starii de comunitate intre reclamanta si parat cu privire la casa de locuit si  terenul in suprafata de 18.900 mp    asa cum a fost individualizat si evaluat in expertiza in specialitatea constructii(filele 124-132) si specialitatea topografie  care fac parte integranta din prezenta hotarare.
     In privinta impartirii bunurilor mobile dobandite de parti in timpul casatoriei instanta va proceda in baza art 673 indice 9 Cod Procedura Civila la impartirea prin formarea a doua loturi in raport de solicitarea partilor,loturi asa cum au fost stabilite si individualizate in raportul de expertiza in specialitatea bunuri mobile atasat la filele (135-139) din dosar.
     Va atribui reclamantei bunurile imobile constand in casa de locuit compusa din doua camere si suprafata de teren de 1720 mp ambele situate in sat Tepoaia , com Motoseni.
          Va obliga reclamanta la plata catre  parat a sultei in valoare de 5233 lei.   
         In baza art 274 Cod Procedura Civila va dispune obligarea paratului la cheltuieli de judecata.PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMALE LEGII
HOTARASTE:

     
     Admite cererea reclamantei B.N., domiciliata in comuna ___, judetul Bacau, in contradictoriu cu paratul P.I., domiciliat in comuna ___, judetul Bacau. 
Dispune sistarea starii de coproprietate dintre reclamanta B.N. si paratul P. I..
     Atribuie reclamantei in integralitate imobilul compus din doua camere, hol, bucatarie si chiler si terenul in suprafata totala de 1720 mp cu urmatoarele vecinatati: la Nord Pavel Maria, la Sud Bocanet Gheorghe, la Est drum satesc la Vest Dragomir Maria ambele situate in comuna __, judetul Bacau.
     Obliga reclananta la plata sultei in valoare de 5233 lei catre parat.
     Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 05.09.2012.
     
     
              PRESEDINTE,                                                     GREFIER,
STOICA DANIELA MARILENA                             BUTUCAN DANIELA

Red. SDM/tehnoredact. BD;
Ex.4
02.10.2012
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012