InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial.

(Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Partaj | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau

Prin sentin?a civila nr.  2623 din data de 09.11.2016  pronuntata de Judecatoria One?ti   in dosarul civil nr.  3064/270/2015,   avand ca obiect partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial, s-a hotarat:
„Admite actiunea formulata de reclamanta R.C., in contradictoriu cu  paratul T.M.C.
Conform art.983 Cod procedura civila constata ca masa bunurilor comune dobandite de catre fostii soti R. (fosta T.) C.V. ?i T.M.C. in timpul casatoriei se compune din:
-un apartament cu trei camere situate in One?ti, in suprafa?a de 58,01mp +5,46mp, precum ?i cota indiviza de 2,05% din suprafa?a de folosin?a comuna a imobilului;
- bunuri mobile:
- 1 combina frigorifica W.;
- 1 aragaz cu patru ochiuri Z.;
- 1 ma?ina de spalat automata W.;
- 1 mobila dormitor compusa din pat matrimonial, ?ifonier in doua canate cu corpuri suspendate, col?ar;
- 1 mobila de sufragerie compusa din canapea, biblioteca ?i ?ifonier;
- 1 mobila de bucatarie compusa din trei corpuri suspendate, col?ar, masa ?i 6 scaune;
- 1 hota;
- 2 cuptoare cu microunde
- 1 televizor color S. plasma;
- 2 televizoare color S. ?i N.;
- 1 masa extensibila;
- 3 corpuri pentru incal?aminte;
- 1 canapea;
- 1 ?ifonier in doua u?i;
- 1 biblioteca;
- 1 covor persan oval;
- 1 covor persan oval diam.3 m;
- 3 carpete persane;
- 4 perdele;
- 2 dulapuri, balcon.
Cotele de partajat sunt de 1/2 pentru fiecare.
Dispune iesirea din indiviziune a partilor, dupa cum urmeaza:
Atribuie paratului T.M.C. lotul nr. 1 format din:
-un apartament cu trei camere situate in One?ti, in suprafa?a de 58,01mp +5,46mp, precum ?i cota indiviza de 2,05% din suprafa?a de folosin?a comuna a imobilului in valoare de 129.681lei;
- urmatoarele bunuri mobile in valoare totala de 5.773lei
- 1 combina frigorifica W. in valoare de 700lei;
- 1 aragaz cu patru ochiuri Z. in valoare de 240lei;
- 1 ma?ina de spalat automata W. in valoare de 650lei;
- 1 mobila dormitor compusa din pat matrimonial, ?ifonier in doua canate cu corpuri suspendate, col?ar in valoare de 900lei;
- 1 mobila de sufragerie compusa din canapea, biblioteca ?i ?ifonier in valoare de 570lei;
- 1 mobila de bucatarie compusa din trei corpuri suspendate, col?ar, masa ?i 6 scaune in valoare de 800lei;
- 1 hota in valoare de 120 lei;
- 2 cuptoare cu microunde in valoare de 260 lei;
- 1 televizor color S. plasma in valoare de 225 lei;
- 2 televizoare color S. ?i N. in valoare de 360 lei;
- 1 masa extensibila in valoare de 125lei;
- 3 corpuri pentru incal?aminte in valoare de 75lei;
- 1 canapea in valoare de 140lei;
- 1 ?ifonier in doua u?i in valoare de 78lei;
- 1 biblioteca in valoare d 96leie;
- 1 covor persan oval in valoare de 48lei;
- 1 covor persan oval diam.3 m in valoare de 96lei;
- 3 carpete persane in valoare de 60lei;
- 4 perdele in valoare de 90lei ;
- 2 dulapuri, balcon in valoare de 140lei.

Paratul are dreptul la bunuri in valoare totala de 67.727lei, prime?te bunuri mobile ?i imobile in valoare totala de 135.454lei ?i pentru egalizarea loturilor plate?te sulta lotului nr.2 in valoare de 67.727lei.
Reclamanta R.C. prime?te in lotul nr.2 sulta in valoare de 67.727lei
Obliga reclamanta sa plateasca catre stat suma de 6.711lei reprezentand taxa judiciara de timbru pentru care a beneficiat de ajutor public judiciar sub forma scutirii de plata.
Obliga paratul sa achite reclamantei suma de 3.605,5lei cu titlu de cheltuieli de judecata taxa judiciara de timbru ?i 750lei cu titlu de cheltuieli de judecata – onorarii exper?i.
Compenseaza cheltuielile de judecata reprezentand onorarii avoca?i.
Dispune plata catre expert M.D.C. a onorariului definitiv in cuantum de 800 de lei achitat de reclamanta R.C. la C.B. Onesti cu chitanta nr.7431683/1 din 27.10.2015.”
Pentru a pronunta hotararea de mai sus  prima instanta a retinut urmatoarele:
„In fapt, reclamanta si paratul au avut calitatea de soti, pana la data de 05.02.2014, cand prin sentinta civila nr. 365 pronuntata in dosarul nr. 6053/270/2014 (filele 8-9), s-a dispus desfacerea casatoriei incheiata sub nr. 32 din 23.12.1981 la Primaria Municipiului Onesti, jud. Bacau.
In drept, fata de data incheierii contractului – 1995, se constata ca in cauza sunt incidente prevederile Codului familie, in vigoare la acel moment, si care la art.30, alin. 1 prevede ca „bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare din soti, sunt, de la data dobandirii lor bunuri comune ale sotilor”, pentru ca la alin. 2 aceasta regula sa fie intarita „orice conventie contrara este nula”.
In timp ce in art. 31 din Codul familiei sunt prevazute expres si limitativ bunurile care sunt considerate proprii ale fiecaruia din soti: „a) bunurile dobandite inainte de incheierea casatoriei; b) bunurile dobandite in timpul casatoriei prin mostenire, legat sau donatie, afara numai daca dispunatorul a prevazut ca ele vor fi comune; c) bunurile de uz personal si cele destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti; d) bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice, proiectele de inventii si inovatii, precum si alte asemenea bunuri; e) indemnitatea de asigurare sau despagubire pentru pagube pricinuite persoanei; f) valoarea care reprezinta si inlocuieste un bun propriu sau bunul in care a trecut aceasta valoare”.
In timpul casatoriei, la data de 18.09.1995 par?ile au dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului apartament situat in Onesti, str. Republicii, bl. 64, sc. B, et. 3, ap. 32, jud. Bacau, in suprafa?a de 58,01mp +5,46mp, precum ?i cota indiviza de 2,05% din suprafa?a de folosin?a comuna a imobilului conform Contractului de vanzare nr.99000 (fila 11), transcris la Judecatoria One?ti sub nr.4148 din 05.12.1995. Partile au locuit impreuna in acest imobil, reclamanta fiind cea care a plecat din imobil cu aproximativ 4 ani anterior desfacerii casatoriei.
In cauza se observa ca in conformitate cu mentiunile din sentinta civila nr. 365/05.02.2015 pronuntata in dosarul nr. 6053/270/2014 (filele 8-9), partile s-au casatorit la data de 23.12.1981, iar divortul s-a pronuntat la data de 02.02.2015 si a ramas definitiv la data de 24.03.2015 prin neapelare, astfel ca la data incheierii contractului de vanzare cumparare  - 05.12.1995, partile aveau calitate legala de soti.
Pe durata casatoriei partile au dobandit in proprietate mai multe bunuri mobile, respectiv: 1 combina frigorifica W.; 1 aragaz cu patru ochiuri Z.; 1 ma?ina de spalat automata W.; 1 mobila dormitor compusa din pat matrimonial, ?ifonier in doua canate cu corpuri suspendate, col?ar; 1 mobila de sufragerie compusa din canapea, biblioteca ?i ?ifonier; 1 mobila de bucatarie compusa din trei corpuri suspendate, col?ar, masa ?i 6 scaune; 1 hota; 2 cuptoare cu microunde; 1 televizor color S. plasma; 2 televizoare color S. ?i N.; 1 masa extensibila; 3 corpuri pentru incal?aminte; 1 canapea; 1 ?ifonier in doua u?i; 1 biblioteca; 1 covor persan oval; 1 covor persan oval diam.3 m; 3 carpete persane; 4 perdele; 2 dulapuri pe balcon.
In ce priveste bunurile mobile dobandite in timpul casatoriei, instanta retine ca prin intampinarea formulata, paratul a recunoscut existenta bunurilor indicate de catre reclamanta.
In ceea ce prive?te stabilirea cotelor de contribu?ie a celor doi fo?ti so?i  la dobandirea bunurilor, se observa ca prin intampinare paratul a aratat ca este de acord sa ii revina cota de ˝ din masa partajabila, asa cum a solicitat reclamanta prin actiune, in consecin?a instan?a urmeaza a da eficien?a prezum?iei de egalitate a so?ilor la dobandirea bunurilor, in cote de cate 50%, fiecare”.
Asadar, instanta urmeaza a proceda la formarea loturilor, tinand cont de prevederile art. 987 C.pr.civ, care reglementeaza criteriile de care se va tine cont la efectuarea partajului: „la formarea si atribuirea loturilor, instanta va tine seama, dupa caz, si de acordul partilor, marimea cotei parti ce se cuvine fiecareia din masa bunurilor de impartit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partilor, faptul ca unii dintre coproprietari, inainte de a se cerere imparteala, au facut constructii sau imbunatatiri cu acordul celorlalti coproprietari sau altele asemenea”.
In privinta  partajarii bunului imobil – apartament decomandat cu trei camere situate in One?ti, str. Republicii nr. 64, sc. B, ap.32, jud. Bacau instanta va avea in vedere posesia actuala a acestuia, fiind in prezent locuit de catre parat, dar ?i acordul par?ilor in acest sens.
In acelasi sens se va retine ca din Raportul de expertiza in constructii (filele 84-113), reiese ca este vorba despre o locuinta in suprafata de 58,01 mp locuinta si 5,46 suprafata balcon, compusa din trei camere semidecomandat, evaluarea acestuia fiind efectuata in lipsa partilor si fara a avea acces in interiorul acestuia, valoarea de circulatie fiind stabilita la suma de 129.681 lei, conform aceluia?i Raportului de expertiza in constructii (filele 84-113), care urmeaza a fi atribuit in lotul paratului, urmand a fi obligat la sulta in cuantum de ˝ din valoarea bunului, catre reclamanta.
Referitor la partajarea bunurilor mobile dobandite de catre parti in timpul casatoriei, instanta va tine cont de posesia actuala asupra bunurilor, dar si de vointa partilor, astfel ca acestea vor fi atribuite integral in lotul paratului.
In consecinta, urmeaza ca urmatoarele bunuri mobile in valoare totala de 5.773 lei: 1 combina frigorifica W.; 1 aragaz cu patru ochiuri Z.; 1 ma?ina de spalat automata W.; 1 mobila dormitor compusa din pat matrimonial, ?ifonier in doua canate cu corpuri suspendate, col?ar; 1 mobila de sufragerie compusa din canapea, biblioteca ?i ?ifonier; 1 mobila de bucatarie compusa din trei corpuri suspendate, col?ar, masa ?i 6 scaune; 1 hota; 2 cuptoare cu microunde ; 1 televizor color S. plasma; 2 televizoare color S. ?i N.; 1 masa extensibila; 3 corpuri pentru incal?aminte; 1 canapea; 1 ?ifonier in doua u?i; 1 biblioteca; 1 covor persan oval; 1 covor persan oval diam.3 m; 3 carpete persane; 4 perdele;2 dulapuri, balcon sa fie atribuite in lotul paratului.
Se observa a?adar, ca paratul are dreptul la bunuri in valoare totala de 67.727lei, va primi bunuri mobile ?i imobile in valoare totala de 135.454lei ?i pentru egalizarea loturilor va plati sulta lotului nr.2 in valoare de 67.727lei. in timp ce reclamanta R.C. va primi in lotul nr.2 sulta in valoare de 67.727 lei
In privinta cheltuielilor de judecata, conform art. 453 C.pr.civ „partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata”, iar conform art. 453, alin. 2 C.pr.civ: „daca este cazul, judecatorul va putea dispune compensarea cheltuielilor de judecata”, in cauza, tinand cont atat de obiectul cauzei deduse judecatii – iesire din indiviziune ce la profita ambelor parti fara ca vreuna dintre acestea sa se afle in situatia pierderii procesului, instanta urmeaza a obliga paratul sa achite reclamantei ˝ din valoarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului in vederea solutionarii acestuia.
Totodata, conform art.50˛ din OUG 51/2008 : „In situatia in care, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, beneficiarul ajutorului public dobandeste bunuri sau drepturi de creanta a caror valoare, respectiv cuantum, depaseste de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat sa restituie ajutorul public”.
Avand in vedere ca prin incheierea din 12.06.2015 (filele 20-21), a fost admisa cererea de acordare ajutor public judiciar formulata de reclamanta in sensul scutirii reclamatei de la plata diferentei de taxa judiciara de timbru datorata, in cuantum de 6.711, ?i ca prin prezent reclamanta urmeaza a primi cu titlu de sulta suma de 67.727lei, se constata ca sunt indeplinite condi?iile art.50˛ din OUG 51/2008 ?i urmeaza a fi obligata sa plateasca catre stat suma de 6.711lei reprezentand taxa judiciara de timbru pentru care a beneficiat de ajutor public judiciar sub forma scutirii de plata.
In consecin?a, urmeaza a obliga paratul sa achite reclamantei suma de 3.605,5lei cu titlu de cheltuieli de judecata taxa judiciara de timbru (1/2 din taxa judicara de timbru stabilita) ?i 750lei cu titlu de cheltuieli de judecata – onorarii exper?i.
In privin?a cheltuielile de judecata reprezentand onorarii avoca?i, avand in vedere ca ambele par?i au fost reprezentate in fa?a instan?ei, urmeaza a compensa aceste cheltuieli.
Se va dispune plata catre expert M.D.C. a onorariului definitiv in cuantum de 800 de lei achitat de reclamanta R.C. la C.B. Onesti cu chitanta nr.7431683/1 din 27.10.2015.”
Impotriva acestei sentinte a formulat apel paratul  T.M.C. solicitand admiterea apelului, anularea sentintei civile si a incheierii de sedinta din data de 28.09.2016, efectuarea unei expertize constructii in vederea stabilirii valorii reale de circulatie  a imobilului in cauza sau a unui supliment de expertiza care sa stabileasca valoarea apartamentului raportat la pretul de vanzare-cumparare a unor imobile similare si nu  doar prin analizarea unor oferte de vanzare a unor imobile diferite. Cu cheltuieli de judecata.
In motivarea apelului se  aratata urmatoarele:
- expertul a stabilit pretul apartamentului exclusiv prin analiza spre comparatie (metoda de circulatie a bunului) doar cu valori cerute de vanzatori nu si valori reale de tranzactionare. Aceasta modalitate de stabilire a pretului de circulatie este incorecta. Expertul ia in calcul doar oferte de vanzare in conditiile in care, insasi expertul arata ca la stabilirea pretului real de piata trebuie avuta in vedere preponderent pozitia cumparatorului si nu oferta vanzatorului, fiind o „piata a cumparatorului”. In mod gresit expertul stabileste pretul de piata al imobilului in cauza doar pe baza unor oferte de vanzare ale unor bunuri semnificativ diferite de bunul in litigiu.
- expertiza efectuata in fata instantei de fond este nelegala , inclusiv intimata  invocand nulitatea expertizei, formuland obiectiuni care, in mod nelegal, au fost respinse prin incheierea de sedinta din data de 28.09.2016.
- sentinta civila apelata este nelegala si ca urmare a faptului ca nu a fost facuta aplicarea prevederilor art. 989 Cod procedura civila, procedura obligatorie. Apelantul nu are posibilitatea de a achita sulta , dar s-ar putea ca reclamanta sa aiba posibilitatea de a o achita.
In drept,  au fost invocate disp. art. 466 si urm. Cod procedura civila.
In sustinerea apelului s-au depus urmatoarele probe: inscrisuri, expertiza constructii in vederea stabilirii valorii reale a imobilului in litigiu.
 Intimata nu a depus intampinare la dosar.
In apel s-a administrat proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
 Potrivit dispozitiilor art. 338 Cod de procedura civila - Efectuarea unei noi expertize:
„(1)Pentru motive temeinice, instanta poate dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei noi expertize de catre alt expert.
(2) O noua expertiza va trebui ceruta motivat, sub sanctiunea decaderii, la primul termen dupa depunerea raportului, iar daca s-au formulat obiectiuni, la termenul imediat urmator depunerii raspunsului la obiectiuni ori, dupa caz, a raportului suplimentar.”
Apelantul –parat nu a formulat obiectiuni cu privire la raportul de expertiza la prima instanta,  fiind astfel  de acord cu concluziile expertului in ceea ce priveste valoarea apartamentului si este decazut din dreptul de a le  invoca pentru prima data in apel, iar in ceea ce priveste nulitatea raportului de expertiza pentru nelegala citare a reclamantei , Tribunalul retine ca  aceasta  a fost invocata la prima instanta de catre  reclamanta si ea este cea care ar putea avea interesul a critica  solutia data de  instanta cu privire la acest aspect.
Potrivit dispozitiilor art. 989 Cod procedura civila-Atribuirea provizorie:
         „(1) In cazul in care imparteala in natura a unui bun nu este posibila sau ar cauza o scadere importanta a valorii acestuia ori i-ar modifica in mod pagubitor destinatia economica, la cererea unuia dintre coproprietari instanta, prin incheiere, ii poate atribui provizoriu intregul bun. Daca mai multi coproprietari cer sa li se atribuie bunul, instanta va tine seama de criteriile prevazute la art. 988. Prin incheiere, ea va stabili si termenul in care coproprietarul caruia i s-a atribuit provizoriu bunul este obligat sa consemneze sumele ce corespund cotelor-parti cuvenite celorlalti coproprietari.
   (2) Daca coproprietarul caruia i s-a atribuit provizoriu bunul consemneaza, in termenul stabilit, sumele cuvenite celorlalti coproprietari, instanta, prin hotararea asupra fondului procesului, ii va atribui acestuia bunul.
           (3) In cazul in care coproprietarul nu consemneaza in termen sumele cuvenite celorlalti coproprietari, instanta va putea atribui bunul altui coproprietar, in conditiile prezentului articol.”
Atribuirea bunului unui copartas se poate realiza in doua moduri: atribuire provizorie urmata de atribuire definitiva si atribuire definitiva directa. Dispozitiile art. 989 Cod de procedura civila  reglementeaza atribuirea provizorie a bunului aflat in coproprietate si va fi dispusa numai la cererea unuia dintre coproprietari. Contrar sustinerilor apelantului-parat, nu  este obligatorie procedura prevazuta de  dispozitiile art. 989 Cod procedura civila si in cauza de fata nu este  indeplinita conditia prevazute de aceste dispozitii, respectiv aceea de a fi solicitata atribuirea provizorie in lot de catre una din parti.
 In cauza de fata s-a solicitat atribuirea definitiva directa .Mai  mult ,apelantul-parat a solicitat ca atribuirea apartamentului sa fie facuta in lotul sau.
 Fata de cele retinute mai sus Tribunalul , avand in vedere si dispozitiile art. 480 alin.1 Cod de procedura civila va respinge apelul ca nefundat.
 Potrivit dispozitiilor art. 452 Cod de procedura civila - Dovada cheltuielilor de judecata-   partea care pretinde cheltuieli de judecata trebuie sa faca, in conditiile legii, dovada existentei si intinderii lor, cel mai tarziu la data inchiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei. Iar potrivit dispozitiilor art. 453 alin.1 Cod de procedura civila - Acordarea cheltuielilor de judecata - partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata. Raportat dispozitiile legale aratate mai sus, urmeaza sa obliga apelantul sa plateasca intimatei suma de 2500 lei cu titlul de cheltuieli de judecata, reprezentand  onorariu de avocat conform chitantei nr. 161/19.10.2017 , chitanta  ce a fost depusa inainte de a inchide dezbaterile in fond asupra apelului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018