InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Nulitate act juridic

(Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau

Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesionistii privind pe apelant E D ROMANIA SA, apelant SC  E EROMANIA SA si pe intimat  Z L, avand ca obiect nulitate act juridic .
Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din data de 05.09.2017  fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea data, parte integranta din prezenta sentinta cand s-au pus concluzii pe fond, iar instanta din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea cauzei la data de astazi 19.09.2017 cand a deliberat si a pronuntat urmatoarea decizie.

TRIBUNALUL,

          Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1139/199/2014 din 13.11.2014, reclamantul  Z L, in contradictoriu cu parata S.C. E E Targu-Mures, a solicitat ca instanta sa dispuna anularea notei de constatare seria NCBT nr.0027217/16.01.2014, a procesului-verbal de analiza abateri seria PVAA nr.1049981/2002.2014, a procesului-verbal de stabilire a despagubirilor seria PVAA nr.1049981/20.02.2014, a bonului de miscare contor electric seria MS nr.1363612, a notei de recalculare nr.86147/19.05.2014, precum si a facturilor seria 5900209542/11.03.2014 si nr.170003450617/30.09.2014, cu cheltuieli de judecata.
          Prin sentinta civila nr.172/2016 Judecatoria Buhusi a hotarat ” Respinge ca neintemeiata exceptia inadmisibilitatii actiunii, invocata de catre parata SC  E EROMANIA SA.
Admite exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei SC  E EROMANIA SA, in ceea ce priveste capetele de cerere avand ca obiect anulare acte intocmite de catre SC E.E  E D SA si SC  E E SERVICII TEHNICE SRL,cu consecinta respingerii capetelor 1-6 din actiunea principala, fata de aceasta parata.
Admite actiunea formulata de catre reclamantul  Z L in contradictoriu cu parata S.C. E D  ROMANIA S.A.  si, in consecinta:
 Dispune anularea actelor de constatare emise de catre parata (nota de constatare seria NCBT nr.002717/16.01.2014, procesul-verbal de analiza a abaterilor si procesul-verbal de stabilire a despagubirilor, ambele inregistrate sub  seria PVAA nr.1049981/20.02.2014, bon miscare contor electric seria MS nr.1363612), factura seria EMOD nr.5900209542/11.03.2014, in valoare de 231,27 lei, nota de recalculare nr.86147/19.05.2014
      Admite actiunea formulata in contradictoriu cu parata S.C.  E E ROMANIA S.A.  si, in consecinta dispune anularea creantei constatate prin factura fiscala seria MS EON nr.170003450617/13.09.2014, in cuantum de 9088,63 lei.
Respinge ca neintemeiata cererea reconventionala formulata de catre parata S.C.  E E ROMANIA S.A.
In baza art.453 NCPC, obliga paratele la plata catre reclamant a sumei de 1417,7 lei cu titlu de cheltuieli de judecata (taxa de timbru, onorariu expert, cheltuieli de deplasare procurator).”
In motivarea acestei solutii instanta a retinut ca ” Cu privire la exceptia inadmisibilitatii actiunii, instanta retine ca in cauza dedusa judecatii nu pot fi primite afirmatiile paratei, in sensul ca inscrisurile a caror anulare se cere nu pot fi contestate de catre consumator, in conditiile in care prin aceste inscrisuri se creeaza anumite obligatii de plata in sarcina reclamantului consumator.
Mai mult, se retine ca inscrisurile a caror anulare se solicita in prezenta cauza sunt acte ale distribuitorului de energie electrica incheiate in baza contractului si a dispozitiilor care reglementeaza raporturile contractuale ale partilor, cuprinse in actele normative ce reglementeaza piata de energie, si avand in vedere particularitatea pietei de energie electrica, pot fi atacate in instanta in cadrul actiunilor ce isi au izvorul in contractul partilor. Or, atat timp cat se recunoaste unei parti din contract dreptul de a aprecia conduita celeilalte parti si de a lua, unilateral, masuri potrivit acelei aprecieri, trebuie recunoscut si dreptul celeilalte parti contractante de a cenzura direct aprecierea care este apta, potrivit contractului partilor si a actelor normative incidente, sa produca efecte fata de co-contractant.
Tinand cont de aspectele mai sus-mentionate, instanta urmeaza a respinge exceptia inadmisibilitatii actiunii.
Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei, raportat la actele contestate:
Instanta retine ca nota de constatare a fost incheiata de catre  E ESERVICII TEHNICE SRL, iar procesul verbal de analiza a abaterilor si procesul verbal de stabilire a despagubirilor au fost intocmite de catre   E EMOLDOVA  E D SA, iar pe baza acestor inscrisuri, parata  E ERomania SA a intocmit factura contestata.
Dispozitiile art. 36 Cod procedura civila prevad: „Calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii. Existenta sau inexistenta drepturilor si a obligatiilor afirmate constituie o chestiune de fond.”, sanctiunea incalcarii conditiilor de exercitare a actiunii civile fiind reglementata de dispozitiile art. 40 Cod procedura civila . In aceste conditii, este firesc ca la solutionarea capetelor de cerere referitoare la anularea actelor emise de catre cele doua entitati mai sus mentionate, contradictorialitatea sa fie asigurata doar in raport cu acestea, iar nu si cu  E ERomania SA, motiv pentru care exceptia va fi admisa.
Pe fondul cauzei, analizand materialul probator administrat, instanta retine urmatoarele:
Intre numitul  Z L si actuala S.C.  E ERomania S.A. a fost incheiat contractul de furnizare reglementata a energiei electrice nr. 3005093934 din 15.02.2013, pentru locul de consum situat in AAAAAAAAAA, jud. Bacau. 
La data de 16.01.2014 a fost efectuata o verificare a instalatiei electrice de la acest punct de consum, fiind intocmita nota de constatare  seria NC nr. 0027217  in care s-au mentionat urmatoarele: „abonat alimentat din reteaua E E lombe metrologice neconforme, indicativul BMRL este atipic fata de cel folosit de metrologia de stat, contor montat pe rama ceramica in interior.”
In nota de constatare s-a mentionat ca au fost efectuate fotografii,  s-a inlocuit contorul conform bonului de miscare nr.1363612/16.01.2014 si a fost sigilat contorul .
In data de 20.02.2014 a fost intocmit procesul verbal de analiza a baterilor  seria PVAA nr. 1049981 in care au fost reluate in partea introductiva mentiunile din nota de constatare si s-a hotarat de catre comisie ca cele constatate se considera interventie neautorizata in instalatia de alimentare, care a condus la neinregistrarea intregii cantitati de energie electrica consumata, stabilindu-se ca perioada de recalculare a consumului de energie 16.01.2013 – 16.01.2014. S-au mai determinat taxele datorate de consumator pentru serviciile prestate de operatorul de  E D, respectiv constatare in teren -153,7 lei si expertiza comisie – 77,57 lei si s-a dispus refacerea instalatiei de alimentare cu aviz tehnic de racordare nou.
In aceeasi data, 20.02.2014 a fost intocmit si procesul verbal de stabilire a despagubirilor, respectiv contravaloarea unui consum de 12289 kwh energie electrica si 231,27 lei taxe pentru serviciile prestate.
Ultimele doua procese - verbale mentionate au fost intocmite de o comisie a paratei  E EMOLDOVA  E D SA formata din doi membri, in lipsa consumatorului.
Potrivit art. 110 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori aprobata prin HG nr. 1007/2004 „Se interzice consumatorului sa intervina sub orice forma asupra grupurilor de masurare a energiei electrice sau la celelalte instalatii ale operatorului de retea sau sa blocheze accesul furnizorului/operatorului de retea la acestea.”
Potrivit art. 90 alin. 2 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori aprobata prin HG nr. 1007/2004 prin consum fraudulos se intelege „a) conectarea oricarui receptor sau a instalatiei de utilizare inainte de grupul de masurare;
b) orice interventie in instalatia electrica, ce afecteaza functionarea corecta a grupului de masurare […]”
Pentru lamurirea aspectelor tehnice privind posibilitatea ca in situatia concreta constatata sa se consume curent electric fara a fi inregistrat instanta a dispus efectuarea expertizei tehnice, insa pe baza probelor avute la dispozitie expertul Fatu Mircea a concluzionat ca nu se poate pronunta asupra existentei unei interventii neautorizate la grupul de masurare a energiei electrice situat la punctul de consum, intrucat  paratele nu au pus la dispozitia expertului contorul vechi, fotografiile facute cu ocazia controlului si documentele solicitate de catre expert, nu au specificat metoda/procedura aplicata pentru verificarea autenticitatii sigiliilor si nici caracteristicile pe care ar fi trebuit sa le aiba acestea.
Mai mult, instanta constata ca expertul nu a putut raspunde obiectivelor specifice, tocmai din lipsa materialelor solicitate paratelor, care, astfel cum au recunoscut prin notele de sedinta depuse la data de 19.11.2015. Cu toate acestea, fata de imprejurarea ca SC  E EROMANIA SA  comunicat instantei o parte din documentatia solicitata de catre expert, s-a procedat la revenirea cu adresa la expert pentru completarea raportului cu raspunsurile la obiectivele pe care nu le-a solutionat. Nici cu ocazia intocmirii suplimentului de expertiza, expertul nu a reusit sa raspunda tuturor obiectivelor. Astfel, in ceea ce priveste constatarea inregistrarii unui consum fraudulos de energie electrica si calculul al cantitatii de energie electrica consumata si neinregistrata, raportat la receptorii indicati in nota de constatare, expertul a concluzionat (fila 5 a suplimentului de expertiza) ca distribuitorul SC  E EMOLDOVA  E D SA  a procedat in mod gresit la calcularea energiei in sistem pausal, in baza anexei „Duratele de utilizare lunara pentru facturare in sistem pausal a consumului de energie electrica”, cu incalcarea art.142 al.2 din HG nr.1007/2004, intrucat acea anexa nu este aprobata de ANRE. In plus, in nota de constatare nu s-a consemnat nicio interventie asupra discului de la contor, care sa determine parata  E EROMANIA sa afirme ca s-a actionat asupra discului, inregistrandu-se astfel consum fraudulos.
Intre concluziile expertului judiciar (obiectiv si independent) si sustinerile evident subiective ale paratelor instanta va acorda prioritate concluziilor  expertului si va aprecia ca pe baza probelor administrate nu s-a facut dovada indubitabila a existentei unei interventii neautorizate care sa afecteze functionarea corecta a grupului de masura, astfel ca actul de constatare si procesele verbale intocmite de prepusii S.C. EON  E D Romania S.A. au pornit de la o ipoteza falsa, respectiv aceea a existentei unei asemenea interventii, ipoteza care a fost de natura a prejudicia reclamanta prin intocmirea acestor documente netemeinice, care au produs consecinte vatamatoare fata de aceasta.
Este adevarata sustinerea paratei S.C.  E E  E D Romania S.A. in sensul ca existenta unei interventii neautorizate creeaza o prezumtie (simpla) ca aceasta a fost realizata de consumator, insa pe de o parte in cauza nu exista elemente suficiente pentru a se stabili existenta interventiei neautorizate, iar pe de alta parte si daca s-ar retine existenta acesteia ar trebui dovedit, ca element al raspunderii civile delictuale, ca fapta este imputabila reclamantului-parat, care nu poate raspunde pe taram contractual (in baza obligatiei din contractul de furnizare ce impune beneficiarului sa nu intervina in reteaua de  E D) cata vreme nu exista un asemenea contract incheiat intre ea si furnizorul de energie.
  Asadar, in ceea ce priveste pe reclamantului-parat, pentru a putea fi obligat la plata sumei constand in contravaloarea consumului fraudulos (obiectul cererii reconventionale formulate de catre S.C.  E E ROMANIA S.A.) ar trebui sa fie probata intrunirea tuturor elementelor raspunderii civile delictuale, respectiv existenta faptei ilicite, existenta unui prejudiciu, vinovatia reclamantei si legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciul produs, elemente ce nu sunt intrunite cumulativ in cauza, caci in ce priveste existenta faptei ilicite exista un dubiu, ce profita reclamantei.
Fata de cele anterior retinute instanta constata ca mentiunile din nota de constatare seria NC nr. 0027217   din 16.01.2014 nu sunt conforme situatiei reale de la momentul controlului, motiv pentru care acest act va fi anulat.  In plus, concluziile trase din situatia retinuta in aceasta nota de constatare de catre comisia de analiza din cadrul  S.C. EON  E D Romania S.A., evidentiate in procesul verbal de analiza a baterilor  seria PVAA nr. 1062872 si in procesul verbal de analiza a baterilor  seria PVAA nr. 1049981/20.02.2014 nu sunt conforme realitatii, neputandu-se retine existenta unei interventii neautorizate care sa justifice constatarea existentei unui consum fraudulos, motiv pentru care aceste doua procese verbale urmeaza sa fie anulate.
Avand in vedere ca cele doua procese-verbale de stabilire a abaterilor si de stabilire a despagubirilor vor fi anulate urmeaza ca pe cale de consecinta sa se dispuna anularea creantei constatate prin factura fiscala seria MS EON nr.170003450617/13.09.2014, intocmita in baza actelor mentionate anterior, in cuantum de 9088,63 lei.
Fata de considerentele expuse, urmeaza ca si cererea reconventionala formulata de S.C.  E ERomania S.A. sa fie respinsa ca neintemeiata.
Avand in vedere ca paratele vor pierde procesul urmeaza ca in temeiul art. 453 alin. 1 coroborat cu art. 451 alin. 1 C.pr.civ. instanta sa le oblige catre reclamant la plata a cheltuielilor de judecata, in cuantum de 1417,7 lei (taxa de timbru, onorariu expert, cheltuieli de deplasare procurator).”
Impotriva acestei sentinte a formulat apel Eon Energie Romania SA si Eon Distributie Romania SA care au invederat ca inscrisurile a caror anulare s-a solicitat nu sunt acte juridice acestea avand un simplu rol probator, actiunea lui  Z L fiind inadmisibila.
 Z L a formulat intampinare prin care a aratat ca nu sunt indeplinite conditiile consumului fraudulos si ca in mod corect prima instanta a admis actiunea in anulare a actelor juridice
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata ca prezenta pricina cuprinde pe de o parte o cerere introductiva(principala) formulata de catre  Z L impotriva SC Eon Energie Romania SA si SC Eon Distributie Romania SA, avand ca obiect anularea notei de constatare seria NCBT nr.0027217/16.01.2014, a procesului-verbal de analiza abateri seria PVAA nr.1049981/2002.2014, a procesului-verbal de stabilire a despagubirilor seria PVAA nr.1049981/20.02.2014, a bonului de miscare contor electric seria MS nr.1363612, a notei de recalculare nr.86147/19.05.2014, precum si a facturilor seria 5900209542/11.03.2014 si nr.170003450617/30.09.2014, iar pe de alta parte cererea reconventionala formulata de catre SC Eon Energie Romania SA avand ca obiect obligarea reclamantului parat la plata sumei de 8362,80 lei.
Or prin prezenta cale de atac, apelantii au aratat ca formuleaza apel impotriva solutiei pronuntate in privinta cererii introductive, necontestand nici expres si nici implicit solutia pronuntata pe cererea reconventionala.
In aceste conditii devin incidente dispozitiile art.477 alin.1 cod e procedura civila, instata urmand sa judece doar cererea introductiva de instanta.
In ceea ce priveste solutia de respingerea a cererii reconventionale aceasta nu a fost atacata si a intrat pe cale de consecinta in autoritatea de lucru judecat.
Analizand apelul instanta retine ca prin dispozitivul sentintei s-a stabilit intre altele ca se ”dispune anularea creantei constatate prin factura fiscala seria MS EON nr.170003450617/13.09.2014, in cuantum de 9088,63 lei”, urmand ca instanta sa interpreteze formularea(incorecta) ”anularea creantei” in concordanta cu obiectul actiunii si cu sustinerile partilor.In acest sens instanta apreciaza ca sensul dispozitivului este acela de anulare a facturii care constata creanta in suma de 9088,63 lei, o interpretare diferita, respectiv ca prima instanta a constatat inexistenta creantei in suma de 9088,63 lei, implicand ca s-a acordat altceva decat s-a cerut(reclamantul a formulat o actiune in anularea unor acte, iar nu o actiune in constatarea inexistentei dreptului).
Este adevarat ca instanta are posibilitatea de a califica cererile partilor, aceasta putand sa constate ca desi partea a solicitat anularea unui act, din ansamblul sustinerilor acesteia reiese ca in realitate dorea sa se constate inexistenta unui drept, dar aceasta calificare trebuie pusa in discutie si in plus printr-o incheiere sau sentinta instanta trebuie sa precizeze noul obiect al actiunii.
Cum acest lucru nu s-a intamplat in speta instanta retine ca nu s-a produs o recalificare a obiectului, acesta fiind in continuare anulare factura fiscala seria MS EON nr.170003450617/13.09.2014.
In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii, actul juridic este definit ca fiind acel acea manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridie, adica de a naste, de a modifica sau de a stinge un raport juridic civil concret.
In speta, inscrisurile a caror anulare se solicita nu au capacitatea de a influenta raportul juridic existent intre parti, ele neproducand efecte juridice.Astfel trebuie observat ca dreptul furnizorului de energie de a solicita obligarea consumatorului de a plati o suma de bani in sistem pausal nu este urmarea intocmirii notei de constatare, a procesului-verbal de analiza abateri, a procesului-verbal de stabilire a despagubirilor, a bonului de miscare contor electric, a notei de recalculare sau a facturilor ci reiese din faptul juridic al inregistrarii eronate a consumului de energie electrica.
Astfel odata cu inregistrarea eronata a consumului de energie, se naste dreptul furnizorului de a calcula energia in sistem pausal(art.142 din Hg 1007/2004), actele a caror anulare a solicitat-o reclamantul nereprezentand temeiul pretentiilor furnizorului, ci elemente de proba in dovedirea indeplinirii conditiilor legale de stabilire(in sistem pausal) a contravalorii energiei electrice.
Prin urmare aceste inscrisuri nu sunt acte juridice, ci inscrisuri probatorii instanta urmand sa admita exceptia si implicit apelurile

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite apelurile declarate de  SC Eon Energie Romania SA si SC Eon Distributie Romania SA cu sediul procesual ales in Bacau,
Schimba in parte sentinta apelata in sensul ca admite exceptia inadmisibilitatii si respinge actiunea formulata catre reclamantul  Z L cu domiciliul in, jud. Bacau in contradictoriu cu paratii S.C. E D  ROMANIA S.A. si SC Eon ENERGIE ROMANIA SA ca inadmisibila
Mentine restul dispozitiilor sentintei apelate
Definitiva.
Cu recurs in 30 de zile de la comunicare
Pronuntata in sedinta publica azi 19.09.2017

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018